Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Kit kerestek?

Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról

Keresztutak - az Üdvözítő iránti hűséggel az elmúlt évszázadból, "keresztutak az ezredforduló Magyarországáról" - tanúk és vallomástevők ajkáról. Ez a foglalata a könyvnek az alcím szerint, és üzenete e modern magyar passiónak, és nem is csak katolikus tanúskodókkal. Általános világnézeti forrást és hátteret is sejtet a főcím a kérdéssel, ami Krisztus ajkáról isteni számonkérésként is hangzik felénk: Kit kerestek? (Jn 18,4). Persze a történelmi helyzetben csak a "letartóztató" csapat hivatalos "személy-tisztázásához" tartozott e párbeszéd, de János evangéliumának mindig több rétege és transzcendens dimenziója van. Ez itt a jézusi bemutatkozásban isteni önfeltárássá emelkedik - az egész Szentírás legünnepélyesebb és legtitokzatosabb tömörségében: "Én vagyok". Én vagyok a Názáreti Jézus, akit most állítotok hivatása csúcsára. Én vagyok a ti Messiásotok, akit évezredek óta reméltek és vártok.

Hisszük ezt? El tudjuk ma is fogadni - e világi ideológiák csalárd félrevezetése és újabbak bűvölése után is? A könyv válaszol. Életutak és életsorsok vallomásai szólnak hozzánk: volt miniszter, nagynevű zeneszerző, tudós, atomfizikus, színésznő, művész, orvos, tanár; az alkotás, írásművészet megszállottjai, egy nép, a magyar nemzet kisebb-nagyobb hatáskörű, szellemi látnokai, lelki vezetői, a ma és a magyar jövő emberének alakítói. Vallanak életük hétköznapjairól, ünnepi óráiról, küzdelmeiről, megpróbáltatásairól, erkölcsi felelősségük forrásairól, a hivatás- és küldetéstudat fenségéről. És a legmélyen valahol mindig megtalálhatón - arról, aki az embereszmény megtestesítője és bemutatója volt számukra. Akkor is, amikor ezt a legmélyebb Titkot alig lehetett néven nevezni és hangosan megvallani. De most, olvasva, ízlelgetve, megismerve őket - megértjük, hogy mitől és kitől inspirálva, küldve és segítve voltak oly nagyok, önzetlenek, szellemiek és ihletők, bátorító út- és átvezetők a negyvenéves pusztai vándorláson, a negyvenéves magyar passió keresztútjain.

Jézus megmondta nekik, s ők - megismerve őt, ebből éltek, mert hitték a kinyilatkoztató igét: "Én vagyok". Vagyis - mindig vagyok és veletek vagyok. "Bízzatok, mert a világban ugyan üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot" (Jn 16,33).

Ilyesféle mélységi és távlati horizontja is van a címben jelzett új könyvnek - Gróf Lajos, az ismert miskolci katolikus újságíró szerkesztésében - mely december hónapban került az ajándékozási lehetőségek polcára, karácsonyra, és amelyet őszintén ajánl az Új Ember kedves olvasóinak ezen sorok lejegyzője. Aki maga is - egyetlen papként a tizennégy vallomástevő között - megjárta és megírta, megvallotta a maga keresztútját, stációjához kapcsolva az élet, halál, szenvedés és minden keresztutak egyetemes, lehetséges megértését - egy teológiai és vallási eszmélkedés vallomásával.

(A könyv beszerezhető országszerte a Fókusz könyváruházakban és Budapesten az Ecclesia könyvesboltban.)

Koncz Lajos

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu