Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Ki tud róluk?

A Magyar katolikus lexikon szerkesztősége ezúton is megköszöni az Új Ember olvasóitól kapott figyelmet és segítséget, a más forrásból nem nyerhető, pontos adatokat.

Az P-S betűs, következő kötetek számára keressük az alábbi személyek pontosabb adatait (születés, halálozás, életpálya):

Pacza Erzsébet, Györgyike, FMM (*Mezőkövesd, 1900. szept. 9.): missziós nővér.

Paczolay Imre, pacolai (*Esztergom, 1908.): karnagy, zeneszerző.

Palasovszky Béla (*Sátoraljaújhely, 1899. júl. 19.) költő.

Pallavicini Edina, grnő. (*Bp., 1877. ápr. 24.): a Magyar Katolikus Nôegyesületek Országos Szövetsége elnöknője

Paluscsák Pál, OP (*Nyírpazony, 1876. nov. 7.):

Papp Vilma (*Dénesfa, Sopron vm., 1883. - Gyón, 1957): keresztes nővér

Parák József 1918: Pest vm. szolgálatában tanfelügyelőségi írnok

Patai Zsófia Blanka (*Kiskunhalas, 1906. márc. 11.): domonkos nővér

Patik György, Piusz OFM (*Kecskemét, 1904. ápr. 24.) misszionárius.

Paulovits Sándor (*Németpalánka. Bács-Bodrog vm., 1881.): miniszteri titkár.

Péchy Dezső Alán, OFMConv (*Munkács, 1884. febr. 3.): tartományfőnök.

Pécsi Gyula (*Marosvásárhely, 1872): egyházi karnagy.

Pellion Ervin (*Makó, Csanád vm., 1909) tanár.

Pércsich Vince (Bálint), SJ (*Szabadka, Bács-Bodrog vm., 1883. jan. 20.)

Pesti József, SJ (*1919. márc. 3.) hithirdető.

Petri Pál (*Bp., 1881. nov. 29.) államtitkár.

Petróczy József (*Kecskemét, 1883): főkántor, elemi iskolai igazgató.

Petrovits István (*Pécs, 1888): kántor, karnagy.

Philippi Vilmos (*Kolozsvár, 1872): egyházi karnagy

Piczek Edit egyházművész

Piczek Izabella egyházművész

Pogány Géza (*Szombathely, 1927.) festő.

Pogány György (*Bp., 1912. szept. 29.) Nagyváradi egyhm-s pap. Rómában 10 é. Pio atya titkára és segítőtársa volt. 1957. VII. 16: az Irvingtoni Nagyboldogasszony egyhközs. plnosa.

Pokorny László (*Gyula, Békés vm., 1888.) festő. 1949 k. kivándorolt az USA-ba, New York-ban telepedett le.

Putterer Péter (*Csátalja, Bács-Bodrog vm., 1915. márc. 7.) pap

Raab M.[ater] Szalézia (*Vokány, Baranya vm., 1880 k.): kanonissza, tanárnő.

Rab Pál, SJ (*Heves vm., 1914. szept. 1.): miszszionárius.

Rabenseifer Alfréd (*Pinovice, Morvaorsz., 1890. jún. 15.): plébános.

Rácz Gábor iparművész

Rácz György (*1912-) 1943: Szépvízen plnos.

Rácz József: Kanadában 1928-1930: Hamiltonban, 1937-1938: Winnipegben plébános.

Rácz Pál (*Gyöngyös, Heves vm., 1905. júl. 2.): plébános. -1977: Gyöngyöspatán plnos,

Radnai Antal (*Bród, Bereg vm., 1911.): egyházi karnagy, zeneszerző Pécsett.

Radnai Tibor, OFMCap (*Baj, Komárom vm., 1910. aug. 23.): bécsi m. lelkész.

Ragány Bertalan (Nagykálló, Szabolcs vm., 1884. szept. 25.-1951.): 1939: Sarudon plnos.

Rajzó Miklós (Győrszentmárton, 1865.- Debrecen, 1913.): festő.

Rákóczy István (Felsőjózsa, Hajdú vm., 1887. aug. 13.- 1951.): plébános. 1937: Tarnamérán plnos.

Rakolcai Géza (Jászalsószentgyörgy, Szolnok vm., 1905. dec. 23.-): gyárigazgató Argentínában

Ramold Lajos (*Bp., 1890. okt. 31.): festő.

Ranézay József (*Szarvas, Békés vm., 1875.): főgimnáziumi tanár.

Rech Károly Géza (Temesvár, Temes vm., 1882. jún. 20.): 1920(?): temesvári plnos.

Reck Endre László (*Csíkszentsimon, Csík vm., 1901): egyetemi tisztviselő.

Rédler István (*Vajka, Pozsony vm., 1891. júl. 24.): lapszerkesztő.

Reich Imre (+Celldömölk, 1938.): festô, és a fia:

Reich Imre, Rács (Celldömölk, 1901.- Balatonfüred, 1962.): festő.

Reinel János (*Szatmárnémeti, Szatmár vm., 1888. máj. 15.): hírlapíró.

Répásy Ernesztin Erzsébet OSUR (+ Bp., 1971. okt. 7.): 1936/44: a dombóvári orsolyita tanítóképző igazgatónője.

Repold Károly lovag (*Gyula, Békés vm., 1872. nov. 8.): építész, zeneszerző

Reskó János (*1887 k.): g. kat. tanító.

Reuz Mária, M. Virgília MKSZI (*Neszmély, Komárom vm., 1904. júl. 27. ): missziós nővér.

Révay József gr. (+Gyömrő, 1945. ápr. 1/2. éjjelén?): egyetemi magántanár, filozófus.

Révész Ferenc (*Ebed, Esztergom vm., 1899. ápr. 7.): 1938: Zsigárdon plnos.

Révész Károly (*Diószeg, Bihar vm., 1868. nov. 27.): Egerben igazgató.

Révfy Géza (*Ada, Bács-Bodrog vm., 1868. aug. 5.): tanítóképzői tanár, zeneszerző.

Révfy Lajos László (*Újpest, Pest vm., 1871.): igazgató tanító. 33 évig tanított Jászdózsán.

Rezik Béla (*Arad, Arad vm., 1889.): énektanár, karnagy.

Rezik Károly (*Arad, Arad vm., 1887. márc. 26. ): orgonista, zenetanár.

Rézler Gábor (*Debrecen, Hajdú vm., 1896. okt. 15. ): polgármester Kisvárdán.

Rezsabek Gyula (*Bp., 1907.): polg. isk. tanár.

Richter Ágoston (*Mikosd, Vas vm., 1879. jún. 11.): 1943: Várpalánkán plnos.

Richter Aladár, ifj. (*Bp., 1898. jan. 23.): grafikus.

Ridly István (*Nyergesújfalu, Esztergom vm., 1883. febr. 12.): törvényszéki tanácselnök.

Ries Lajos (*Nagybecskerek, Torontál vm., 1897.): OTI segédtitkár.

Rigó Sándor (*Törökbecse, Torontál vm., 1874. febr. 18.): 1911: Gátalján plébános.

Rimeg Ödön (*Baca, Belső-Szolnok vm., 1868. okt. 6.): 1918: a marosvásárhelyi r.k. státusi főgimn. tanára.

Ring Vince (*Paks, Tolna vm., 1882. nov. 1.): polgári iskolai igazgató.

Roland Matild Annunciata (*Veszprém, Veszprém vm., 1887. febr. 28.): keresztes nővér.

Roth Julia Olga (*Lovasberény, Fejér vm., 1898. XII. 7. - Gyón, 1979. ): keresztes nővér.

Rudle Ignác (*Adony, Fejér vm., 1857. dec. 14.-Pécs, 1932?): gépgyáros, harangöntő.

Rusznyák Erzsébet Frida (*Enyicke, Abaúj-Torna vm., 1897. júl. 3.-Gyón, 1954.): keresztes nővér.

Sándor (1933-ig Skala) István (*Munkács): főiskolai tanár, könyvtárvezető.

Sári Piroska Stanislaus (Budafok, 1918. I. 20.- Nyíregyháza, 1951): keresztes nővér

Sárik Margit, SJC (Cegléd, 1911. szept. 14.): szerzetesnő.

Sass Dezső (Szederkény, Baranya vm., 1903.-Pécs, 1993.): zongoraművész, zenetanár Pécsett.

Scherer Katalin Terézia, (*Érd, Fejér vm., 1922. márc. 1.): keresztes nővér.

Scheuermann József SVD (*Vállaj, Szatmár vm., 1908.): misszionárius.

Schleicher László (*Pozsony, 1903. márc. 30.): zenetanár.

Schmidt Ferenc (*Bp., 1897. ápr. 25.): főiskolai tanár.

Schmotzer János, SJ (*Kassa, 1922. jan. 2.): misszionárius, egyetemi tanár.

Schriffert Béla (*Orosháza, 1889. szept. 6.): apát-kanonok.

Schweighoffer Kolos János, OCist (Nagytevel, 1901. aug. 22.-): teol. tanár.

Sebes József, SJ (Nagypál, Baranya vm., 1915. aug. 18.-): misszionárius, egyetemi tanár.

Sinka István (Esztergom, 1911. szept. 11.-): gimnáziumi tanár.

Sinkó Róza Pongrácia (Nagykanizsa, 1903. IX. 11. - Székesfehérvár, 1976.): keresztes nővér

Somogyi Károly OCD (?-? ): sarutlan karmelita szerzetes. - 1928: a bpi rházban élt.

Spesz Sándor (Lublófürdő, Szepes vm., 1889. nov. 23.): pap, egyetemi tanár, 1968: Bártfán élt.

Stadler Frieda (1889-1969.)

Steffek Albin (Szombathely, 1893-1967.): festő

Stein János Gábor (*Kolozsvár, 1874. jan. 15.): festő.

Steiner Bálint festő

Stitz János (*Nyitra, 1897. dec. 15.): vegyészmérnök, méhész

Strilich Károly

Stubits Márta M. Hipolita, DNAK (Újhegy, [melyik?], 1902. jan. 17. -

Veszprém, 1980.): domonkos nővér.

Surányi M. Ida, KN (*Zenta, Bács-Bodrog vm., 1895): missziós nővér.

Surányi Regina, M. Foréria, MKSZI (*Zenta, Bács-Bodrog vm., 1897. aug. 29.): missziós nővér.

A választ a következő címre kérjük:

Dr. Diós István 1053 Budapest, Papnövelde u. 7.

Az adóból leírható adományok a Lexikont támogató Concordantia 2000

Alapítvány számlájára ajánlhatók fel: OTP Bank Rt. 11705008-20475259.

Nagyon köszönjük a segítséget!

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu