Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Lackó meg a többiek...

Vörsi betlehemesek


Az a különös ebben, hogy Somogy is megőrizte, amit Buda környéke, meg a Felső-Tisza-vidék: a bábtáncoltatást. Hogy az ország legnagyobb betlehemjét őrző barokk templom hívei 1963-ban (amint Bálint Sándor néprajztudós följegyezte) "épületes játékkal" szolgálták az Úr hajlékának tatarozását (adományokat szedve, de "szent színházzal"), egyúttal jó szolgálatot tettek a hazai vallásos hagyományoknak: el ne felejtődjék a teatrum sacrumot történetével "igazoló" bábtáncoltatás Jézus születésének ünnepére, s a messzi múlt sem, amely pontosan máig meghatározhatatlan százada az időnek: mikor kezdődött, s honnét vette eredetét a bábtáncoltató betlehemes? Többen írtak róla, legutóbb 1987-ben Szacsvay Éva, amikor már Bálint Sándor nem élt; Sándor bácsi viszont a szelíd lelkű, nagyszerű kutató: Petánovits Katalinra hivatkozik, amikor próbálja gombolyítani a fonalat e "titokzatos színházmesterség" körül. Mert bizony úgy áll, hogy a vörsiek "esete" is a történetben kerüli el Janus Pannonius vízkeresztre írt (latin) versezetét (In Epiphaniam) 1450 tájáról, amely ugyan (Kardos Tibor fejtegetése szerint) élőkép, illetőleg bábjáték magyarázatául szolgált a háromkirályok járására; ünnepi megemlékezésre a királyi asztalnál is, de eredetileg templomi használatra, hiszen a zsolozsma menetét követi. A barokk világban e Csillagjáték "csak" angyalaival tizenkét gyereket kívánt, meg három koronás királyt...


Betlehemesünk hat szereplővel invitál az adventi vasárnapok délutáni szentmiséjét követően a vörsi templomba, s bábjaival (hét darab!) egyenesen a szembemiséző oltár elé, ahol a puhafa deszkából készült betlehem már készen áll. A beköszöntő végzi a fanyelű bábok táncoltatását, miután az öreg elmondja pásztortársainak, hogy "született Kisjézus Juda-Betlehemben!" Két pásztor mozog a "színpadon" (a betlehem terében), a két ördög(báb) táncol, verekszik, miközben szól az ének: "Vígan zengjetek citerák! Jézus született..." Már a két pásztor(báb) is kiugrálta magát, meg a második pár: az asszony (Jutka-Marinka?) meg a férfi, amikor Lackó billeg egyedül a színen az ének hallatára: Hallod-e, te Lackó, mi a dolgod? / Melyet a mennybéli Atya mondott. / Hol született Jézus Krisztus Betlehembe, / Jézus a megváltónk embertestbe. Ezzel a lényeg kimondatott, karácsony örök misztériuma. Mondhatnók: pásztorjáték és bábjelenet kapcsolódik itt össze körülbelül 12 percben, "ősképében" a marionett olasz példájával, meg vásári bábozókéval; főleg falusi (tanyai) helyeken játszották adománygyűjtés céljából. Somogyban egy-egy faluközösségben a bábtáncoltatót Futó Péter, a templomi nagybetlehem építője ízesen rangsorolja a játszókat, ő az egyik angyal, a másik Horváth Ferenc, míg Peszmeg István a "játékmester" az egyik pásztor, őt előzi időben Rezes Csaba, az öreg pedig Peszmeg József. Persze ki ne maradjon a beköszöntő: Szekeres Zoltán harmincesztendős fiatalember, a templom kántora, a bábok mozgatója.


Elmennek házakhoz is, karácsony vigíliáján ők "vezetik be" az éjféli misét.

A betlehem: hordozható; s adatok szerint (feltehetően) Kájál György készítette a bábukkal együtt; a mester 1866-ban született, apja urasági cseléd volt.

A játékot most is komolyan veszik: készülnek rá, mint hajdan, amikor betlehemes társulatok lelki szabályokat írtak elő. Egy megújuló lelkiségmozgalom ezt az örökséget sem hagyhatja ki.

Tóth Sándor Fotó: Cser István

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu