Link

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

AJÁNLÓ
 
Újdonság
Kispap a fekete kontinensről
Az elmúlt év végén nigériai kispap érkezett Magyarországra, hogy hazánkban folytassa teológiai tanulmányait. Esiobu Anayo Augustus (Ágoston) jelenleg a váci, Borromei Szent Károlyról nevezett szeminárium lakója. Hazájáról, hitéről és ...
A móri példa
A Székesfehérvár és Győr között, a Vértes és a Bakony között húzódó völgyben fekszik a húszezer lakosú Mór. A katolikusok létszáma tizenegyezer fő. Két templomában vasárnaponta hat mise van, ...
Az érsek karácsonyai
- "Népi származású" vagyok. Édesapám okos, kiváló emlékezőtehetségű, a történelemben igen jártas bölcs ember volt, de csak nyolc osztályt ...
Az ember természetes igénye
Két héttel karácsony előtt vagyunk. Az ablak alatt, a szőnyegpadlón színes csomagocskák, nemrég járhatott itt a Mikulás. Már leesett az ...
"Európa gyermeke" ma is optimista
- Ha a kereszténység jövőjéről kérdez, akkor azt kell mondjam, hogy az egy évszázaddal ezelőtti helyzethez viszonyítva ma haladásról ...
Ajándék az új esztendőre
Ajándékot adni is, kapni is öröm. Az ajándék, akár tárgy, akár pénz, akár bármilyen más adomány, például örömet szerző ...
Angyaljárás
A házban, ahol tizenhetedik éve lakom, éjszaka angyalok járnak. A 164 lakásos társasházban tíz család tagjai sűrűn összejárnak: farsangi bál, nagycsütörtöki virrasztás, nyári kirándulás, szelektív hulladékgyűjtés, jótékony akciók, házi ...
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Nyilvános apostoli tevékenységét illetően természetesen első helyen említendő az éjféli szentmise a vatikáni Szent Péter-bazilikában. Karácsony napján, az utóbbi néhány évben a pápa magánkápolnájában mutat be szentmisét, majd déli ...
A fiú meg az apa
Rendhagyó a címben a sorrend, fordítottja a megszokottnak. Mi az ...
A keresztények akkor sem értették...
- Alapvető dolgokat kell tisztázni! - mondja Maróth Miklós. - Mohamed vallási alapon szervezte meg azt a közösséget, amelyik valójában politikai közösség volt. Ennek következtében az iszlám állam és ...
Lackó meg a többiek...
Az a különös ebben, hogy Somogy is megőrizte, amit Buda környéke, meg a Felső-Tisza-vidék: a bábtáncoltatást. Hogy az ország ...
Búcsú, köszönet, jókívánság
A mellékelt levél mindent megmagyaráz: tanári feladataim megváltozása miatt lemondtam az Új Emberben betöltött posztomról, s ezt most, a püspöki konferencia döntése hatályba lépésének küszöbén hozzuk nyilvánosságra. Engedtessék meg ...
A szentföldi keresztények

A Vatikánban december közepén folytatott tárgyalások égető problémáról szóltak. Arról a veszélyről, hogy a közel-keleti helyzet katonai, politikai és ...

A karácsony fénye
Azt mondják, a gyerek örül a karácsonynak. Így lehet, hogy bennem megmaradt a gyermekség valami vonása, mert én ma is örülök, amikor adventben érlelődve, elérkezik - fenyőfák illatával, apró fényeivel, régi eseményre emlékeztetve - Jézus Krisztus születésének ünnepe. Szívesen értek egyet a karácsonyi énekkel: "Vigasságos, hangos nagy örömünk támadt, megszületett Jézus a beteg világnak!" Gondolom, hogy megalapozott az örömöm.

Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Nincs béke igazságosság nélkül és nincs igazságosság megbocsátás nélkül - ez a címe a pápa Béke világnapra írt üzenetének. A pápa meggyőződése, hogy az utolsó szó nem lehet a gonoszságé, hogy a rossz sötétsége nem tudja elhomályosítani az isteni Gondviselés fényét, sőt azt még inkább előtérbe helyezi. Ezért az egyház töretlen bizalommal tekint a 2002-es esztendő felé. A pápa saját emlékei alapján idézi fel a múlt század totalitárius rendszerei által okozott mérhetetlen emberi szenvedést, és kifejezi azt a mély meggyőződését, hogy a világ rendje visszaállításának útja az igazságosságon és a megbocsátáson keresztül vezet.

Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk

Címlap
 
Élő egyház
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
  A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
 
Lelkiség
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
  A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
 
Ünnep
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
  Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
 
Ünnep
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
  Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
 
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
  Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
 
Fórum
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
  Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
 
Fórum
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
  Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
 
Mozaik
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
  Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
 
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
  Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
 
Katolikus szemmel
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
  A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
 
Ifjúság
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
  Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
 
Párbeszéd
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
  Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz
 

 
 
Hírek
 
  Robert Schuman boldoggá avatásáért
A bajor katolikusok országos bizottsága azzal a kéréssel fordult Friedrich Wetter müncheni bíboros érsekhez, hogy szorgalmazza a német püspöki konferenciában és a szentszéki kongregációnál Robert Schuman (1886-1963) francia államférfi, az ...
Kínai elnyomás
A közép-kínai Shaanxi tartományban a Rómához hű katolikusokkal szemben elnyomó intézkedéseket foganatosítanak a kommunista hatóságok. A 72 éves Bartholommeus Yu Chengti hanzhongi püspököt házi őrizetben tartják, három papját kitiltották plébániáikról ...
Egyház és állam közti feszültség Csehországban
A katolikus egyház részéről Miloslav Vlk prágai bíboros érsek újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy a kormány bele akar avatkozni az egyház belső ügyeibe, és új vallási törvénnyel az egyházat a "hobbikertészek ...
Miért nem fogadta a Szentatya Pereszt?
Joaquín Navarro-Valls szentszéki szóvivő december 11-én délelőtt újságíróknak elmondta: Izrael szentszéki nagykövetsége néhány órával a megjelölt időpont előtt kihallgatást kért a Szentatyától, a bíboros államtitkártól és Jean-Louis Tauran érsektől, Simon ...
Csíkszeredai kollégiumszentelés
Ünnepi szentmise keretében szentelték fel decemberben a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Líceum kollégiumépületét. Jakubinyi György érsek és Tamás József segédpüspök áldotta meg a kollégium ...
A csíkszeredai iskolaszentelés a reménység jegyében történt - mondotta Jakubinyi érsek. - A Márton Áronról elnevezett, államosított egykori státusgimnáziumunkból nem vonulunk ki. Fenntartjuk továbbra is a jogot, hogy visszaadják iskoláinkat. ...
"Egyház, kábítószer és kábítószer-élvezet"
Az Egészségügy Pápai Tanácsának dokumentumát december 4-én mutatták be a Vatikánban. II. János Pál pápa 1997 elején kérte fel a Pápai Tanácsot, hogy behatóan foglalkozzék a kábítószer-élvezet drámai jelenségével. Szakemberek ...
Kereszténység a 3. évezredben
Joseph Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa nemrégiben megjelent Isten és a világ: kereszténynek lenni a harmadik évezredben című interjúkötete kapcsán nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak. Kijelentette: nem fél Istentől, mert ...
A terrorizmusellenes törvények veszélyeiről
Brüsszeli tanácskozásukon az Európai Unió püspökei nyilatkozatot tettek közzé, amelyben felhívták a figyelmet arra, hogy a terrorizmusellenes törvények igen könnyen az alapvető emberi jogok semmibevételéhez vezethetnek. A megoldás mindenképpen a ...
 
 
NAPI HÍREK
 
 

Magyar Kurir

 
 
Kíváncsi az Új Ember honlapján eddig megjelent írásainkra?
Tekintse meg archívumunkat!
írja meg észrevételeit.
 
KAPCSOLATOK
Látogasson meg más kereszteny web oldalakat is!
Ige Naptár
Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.

E-mail ben is.


Magyar Katolikus
Püspöki Kar


Katolikus Ifjúsági Mozgalom

Az oldalt támogatja

Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum
Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester:webmaster@dynamo.hu