Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

A kis fenyőfa

A "Mennyből az angyal" dallamára tértem magamhoz. De hol vagyok? Mi történt velem? Egy alacsony, kerek asztalon állok, rajtam ezüst fonalak, szaloncukrok, habcsókok, csillagszórók. Ágacskáim végén egy-egy kis gyertya ég. "De szép!" - hallom. Két kislány és egy kisfiú vesz körül, szemükben a boldogság fénye ragyog. "Gyönyörű karácsonyfát hozott nekünk a Jézuska!" - mondják az édesanyjukhoz simulva.

A három gyermek vacsora közben is engem csodált, nem vették le szemüket rólam.

Miután aludni tértek, magányomban arra gondoltam, hogyan is kerültem én ide?

Hirtelen világossá vált előttem minden. Ott álltam a hegyen, fenyőtársaimmal együtt. Éjszakánként mosolygott ránk a fényes hold, majd lehullott a hó és betakarta illatos ágainkat.

Egy kora reggel kocsizörgés, traktorok zaja, kiabálás, emberek baltával, fejszével törték meg az erdő csendjét.

Két férfi szállt le a kocsiról. Fenyőtársaimat nézegették, méregették, majd... Balta- és fejszecsapásokat mértek rájuk...

Féltem. Arra gondoltam, talán csak a nagy fákat vágják ki, de hiába reménykedtem. Megállt előttem egy széles vállú, zömök ember. Bozontos szemöldöke alatt, szúrós tekintetű szemével végigmért. Megfogta törzsemet, a fejszét magasra emelte, s törzsem aljába hasította...

Most itt állok egy család, de főleg három gyermek örömére. S mennyire örülnek! De valahányszor nekem rontanak és leszakítanak egy-egy szaloncukrot, az fáj. Ilyenkor megrándul az ágam, és hullanak rólam a kis tűleveleim.

"Borzalmas, hogy hullik ez a fa" - mondta egyszer a gyerekek édesanyja - "nem győzöm a sok tűlevelet összeseperni". "Nyugodj meg" - felelte édesapjuk - nem várjuk meg a hatodikát - holnap leszedjük". Eljött a holnap. Leemeltek az asztalról, majd lefektettek a földre, s a derekamnál összekötöttek egy kötéllel. Végighúztak a lépcsőházban, s az úttest szélén fekvő többi elszáradt fenyőfára dobtak. Most itt fekszem a piszkos aszfalton elszáradt társaim között. Mily üres és céltalan volt az életem. De hirtelen megvilágosodott bennem egy gondolat: "Még hogy üres lett volna életem? Boldoggá tenni másokat a legszebb öröm!" S magam előtt láttam az örömteli gyermekarcokat. Majd nagy pelyhekben elkezdett havazni.

Krajcsikné Pazeller Mária

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu