Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Nem dicsekvésből, hanem boldogan...

A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn


A magyar szecesszió központjának tekintik a XX. század elején Gödöllőn, Körösfői-Kriesch Aladár, Nagy Sándor és L. Belmonte körül kialakult művészcsoportot. Tagjai közösen dolgoztak, s a képzőművészet mellett az iparművészet számos ágát művelték, nem állt távol tőlük a zene, irodalom, színművészet, bábművészet sem. A magyar nép formakincsének összegyűjtését és alkalmazását hivatásuknak tekintették. Az 1909-ben a Nemzeti Szalonban rendezett egyetlen közös kiállításukon részt vett az alapítók mellett Nagy Sándorné,Zichy István, Raáb Ervin, Remsey Jenő és Remsey Zoltán festők, Juhász Árpád iparművész, Sidló Ferenc szobrász. A Gödöllői Művésztelep alkotói közül Nagy Sándor feleségével, valamint Remsey Jenő és felsége, Frey Vilma tovább is Gödöllőn éltek, a gobelin és szőnyegszövő műhely a vezetésük alatt még sokáig működött. (Forrás: Művészeti Lexikon)


A Remsey családról

Remsey Jenő és Frey Vilma házasságából négy gyermek született: Ágnes, Iván, Gábor és András. Ágnes Pyrk János festőművész felesége lett, Szentendrén él, mindig művészettel, írással, babakészítéssel foglalkozott. Öt gyermeke van.

Iván, Gábor, András, a Remsey fiúk - így hívta őket mindenki - ugyancsak művészek lettek, mindannyian festettek, tanultak zenét és művelték is. Iván leánya, Flóra, textilművész, Gödöllőn él és alkot, az ő nagyobbik fia jelenleg az Iparművészeti Egyetem hallgatója.

Remsey Flóra meséli

Jól emlékszem gyerekkoromból a házi bábszínházunk piros, sárga villanykörtéire, a bábokra, a Gólyakalifa történetére. Édesapám hozta létre a bábszínházat, de az egész család részt vett benne. Ezek a családi, de nyilvános bábelőadások is jelezték a Gödöllői Művésztelepnek azt a szellemét, amely a művészetet egységes egésznek tekintette. Akkoriban édesanyám volt a fő bábos, később édesapám is tervezett és készített bábokat.

Jóval később, a hetvenes években olaszok figyeltek fel édesapámra, mint bábkészítő művészre. Bábjait több helyen bemutatták, így Salernóban is, Cava de Tirreni város pedig művészetének elismeréseképpen díszpolgárává választotta. Itthon ő a Magyar Bábművészek Egyesületének tiszteletbeli elnöke.

Abban az időben, amikor én születtem, Szentendrén éltünk, édesapám a Szentendre-Budapest-Gödöllő háromszögben cikázott, egyik helyen énekkart vezetett mint karnagy, a másikon villanyvezetéket szerelt, a harmadikon számtant és rajzot tanított, még segédmunkás is volt. A festészetnek nem kedvezett ez az élet, de végül sikerült egy műteremlakáshoz jutnunk a Ráday utcában. Édesapám életében azonban továbbra is fontos hely maradt Szentendre.

A nagypapa gödöllői háza mindig a család központi helye volt, amíg élt, nagyon ragaszkodott hozzá, hogy ott időről időre együtt legyen a család. Az a ház mindig, mindenki előtt nyitva állt, akkor is, amikor már csak a fiúk, közülük is csak András és Gábor lakott benne. Gábor három éve meghalt, s a ház kapuját is zárva kell tartani már...

A 2000. év tavaszán Gödöllő város Pro Urbe kitüntetést adományozott a "Remsey család alkotó tagjainak".

Remsey András meséli

Ivánnak páratlan humorérzéke volt. Még alig múlt tizenöt éves, amikor egy karikatúrasorozatot rajzolt különféle, emberekről, nyugdíjas házaspárról, piaci kofáról, kulcslyukon leselkedő szobalányról, pegazuson lovagoló fűzfapoétáról és még ki tudja hányféle emberi karakterről. S ezek csak úgy burjánoztak elő a ceruzája alól! Ezek a kis remekművek azt bizonyították, hogy alkotójuk nagyon is éles szemmel figyeli a körülötte zajló életet!

Igazi világa a mese volt. Manók, tündérek, törpék, rejtelmes erdők. Nemcsak mesélni tudott nagyszerűen - nekünk kisebbeknek - hanem le is rajzolta ezeket, úgy hogy a mesélés képekkel együtt volt az igazi élvezet. Valamennyi mesét ő maga találta ki!

Az első marionettfigurák nagy titkolódzások és bezárkózások után születtek meg. Micsoda öröm volt! Kutya, ami mozgatta a fülét-farkát, balerina, aki csodálatos "spárgát" tudott csinálni, néger pincér, aki tálcán szervírozta az ebédet...

Amikor már egész előadássá keveredett a dolog, meghívták a fél utcánk gyerekét-felnőttjét! (A belépti díj 10-20 fillér volt, de Kriesch Aladár özvegye, az Ilka néni kerek egy pengőt adott!)

Ez volt az első családi bábszínházunk. Iván közben újságot is szerkesztett: tizenegy számot ért meg a "Srác-lap". Alig vártuk egy-egy szám megjelenését, mert minden megvolt benne, ami a gyermeki világunkat foglalkoztatta.

Az ötvenes években aztán újraszületett a bábszínház, most már teljes családi együttműködéssel, közös tervezésekkel, megvalósításokkal, a Népművelési Intézet támogatásával. Ezeknek az éveknek az eredményeit a Színháztörténeti Múzeum és magángyűjtemények őrzik.

Hogy mi minden fért még meg Iván fantáziájában? Bábok, mesék, virágok, pillangók, tengeri kagylók, emberi arcok, jellemek, s ne hagyjuk ki a színészethez való vonzódását se. Kisebb-nagyobb szerepekre még ma is be-behívja a filmszakma, megbecsülik és szeretik "Iván bácsit". Sőt mondhatjuk, hogy Iván bácsi ott valóságos fogalommá nőtte ki magát. Van valami titka az ő népszerűségének, valami többlet, valami sugárzás, amit lehet optimizmusnak, folytonos derűnek, személyi varázsnak nevezni, ami megfogja az embereket, de amiről ő egyszerűen csak azt mondja: szeretni kell őket, szeretni kell az életet úgy ahogy van... ennyi az egész!

Csak tartsa meg az Isten sokáig közöttünk!

Remsey Iván meséli

- Tudod, kedvesem, nem azért jöttünk a világra, hogy úgy menjünk el egymás mellett, mint ismeretlenek. Nekem tulajdonképpen minden ember a barátom. Akit nem ismerek, csak ezután fogok megismerni, az is. Hiszen azért születtünk, hogy a másik emberben megtaláljuk a rég elveszett testvérünket. A világ összetartó ereje egy nagy-nagy szeretet, ha ez nem volna, széthullana minden.

Szerintem a földi létet nemcsak elviselni kell, hanem vállalni. Akkor jobban ráébredünk, hogy az élet öröm! Nem csak mártíromság, nem csak örökös szenvedés! Hát illene az egy jóságos Istenhez? A lét csodálatos enyhítői a művészetek. Azt a sok cudarságot, szívtelenséget, emberietlenséget, amit a földi lét tartogat mindenki számára, nem tudnánk elviselni, ha nem volna ez a jótékony célú intézmény: a művészet.

Azt gondolják sokan, hogy aki bohém, az nem megbízható, az nem komoly ember, nem jó házastárs, könnyelmű, és így tovább. De hát annyi szépet is rejt ez a szó. Mert az ellenkezőjét jelenti a szűkkaliberű, kispolgári életformának, amelyik tulajdonképpen csak az anyagiakban látja az élet értelmét. Havi biztos fizetés, meg ilyen dolgok. Mindig úgy éreztem, hogy a bohémság nem törődik a pénzzel, a földi dolgokkal, a hétköznapokkal, hanem azt keresi, ahol az emberi szív értékei jutnak felszínre.

Nem volt nehéz ezt a sok szép dolgot tudni és élvezni. Kedvesem, nem mondom, hogy szerencsés vagyok, mert a szerencse szó nem méltó ehhez. A művészszülők, testvérek, barátok, a neveltetésem, a szellemiség, amely körülvett, az, hogy a Zeneakadémia nagytermének Körösfői-Kriesch freskóján ott láthattam édesanyám és nagynéném képét is... Szóval minderről én nem tehetek. Ez az isteni gondviselés... Nem dicsekvésképpen mondom, hanem boldogan.

Szikora József

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu