Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Kincset őrző cserépedény

Egyik vagy egyetlen?

Babafürdetéshez készülődünk. A pólyázóra rákerülnek a szükséges holmik, végül maga a kisbaba, közben csordogál a meleg víz a kiskádba. Idilli boldogság - lehetne. Egyszer csak kétségbeesett igyekezettel küzdeni próbál valaki, hogy a pólyázóról lerámolhasson mindent, babástól, mindenestől. Másfél éves torkából egyre reménytelenebbül szakad ki a sikoly: enyém, enyém!

A kis unokatestvér az, aki eddig sajátjának vélte nálunk ezt a megkülönböztetett helyet, a játékos szeretetnek e meghitt zugát. Most pedig, mint akit kiűztek a paradicsomból: egyetlenből egyik lett. Még nálunk is. Otthon kishúga van, ebbe már beletanult. De itt ez a fiúcska? Felháborító! Hát sehol se lehetek egyetlen?!

Olthatatlan bennünk a vágy: egyetlennek lenni. Mindig fáj a szívem, amikor a fentiekhez hasonló jeleneteknél rásütik a bélyeget a nagyobbik gyerekre: féltékeny. Pedig csak időnként láthatóvá válik a benne szunnyadó, Isten adta, beteljesülésre rendelt vágy: egyetlen szeretnék lenni.

Akkor hát miért kényszerülünk folyton-folyvást egyiknek lenni? Miért oltotta belénk Isten ezt a vágyat, ha mindenütt csak egy lehetünk a sok közül (ezen az egyke sors sem segít!), akinek "neve, ha van, csak áruvédjegy, mint akármely mosóporé" - ahogy József Attila mondja. (Mondd, mit érlel)

Manapság fészekből kihullott fiókaként nő fel a gyerekek sokasága. Szomorú leírni, de a többsége. Még apjuk, anyjuk se egy, időnként újakat kell megszokni. Testvérek is készen jönnek, ismeretlen múlttal, esetleg azonos keresztnévvel. Lassan kialszik a vágy, szertefoszlik a remény, hogy létezik egyetlenség. Mert e földön lassan semmi sem utal arra, hogy ez lehetséges. Akkor pedig mindegy, hogy hogyan éljek, nincs miért őrizni a cserépedényt tisztán, hisz nem őriz kincset. Üres. Csak valahogy túléljek. Vagy azt se.

Ember, vigyázz! Ez a pokol! Ne higgy a kígyónak! Ne vakítson el a sötét valóság! Hallgass a szíved igazságára! Isten írta beléd az egyetlenség vágyát, hogy boldog és boldogító légy! Mint ő.

Ő szerelmes, látó szívével fölismerte a bűnös Évában rejtőző egyetlent: a tiszta, tökéletes, kegyelemmel teljes asszony ígéretét. Meglátta benne, ami a szemnek láthatatlan, a valóság káprázatán túl: az igazat. Isten tökéletes képmását, az egészen szépet, a "tota pulchra"-t, a szerelemre méltót, az áteredő bűn nélkül valót.

Az igaz szerelem hatalma mutatkozott meg Márián. Ennek jeléül szűz maradt mindörökké, mégis, vagy éppen ezért a megtestesült Isten szülőanyja lett. Egyetlen. Az egyetlen Fiú tökéletes anyja, a Szentlélek egyetlen, felcserélhetetlen mátkája. Szüzessége az egyetlenség örök jelképe, anyasága az Istentől származó szeretet befogadása által túlcsorduló, az egész világot boldogító erő. A kígyó a sátán réme. Tombolva igyekszik megalázni a szüzességet, s félelmetessé tenni az anyaságot. Kétségbeesett küzdelmet folytat, hogy még a keresztények szeme elől is el tudja takarni Isten egyetlenjének, a Szűzanyának a képét.

Szívünkbe írva sejthetjük, hogy az Istennek van igaza. Ugye ismerős a földi szerelemből is, hogy akit egyetlenként szeretünk, az megszépül, sebei begyógyulnak, gyarlósága megnemesedik, rejtett tehetségei kibontakoznak. Mint a mesében, ahol az átok alól a hűséges szeretet szabadítja föl az elvarázsolt királyfit, királylányt, s teljes szépségében jelenik meg az emberek előtt.

Erre vágyunk már zsenge kisgyerekkorunktól, sőt anyánk méhétől fogva, hogy egyetlenként szeretve így megszépüljünk és beteljesedjék boldogságunk.

Mert minden nagy dologért az életben, ezért is meg kell küzdenünk, ki kell várnunk az idejét, nevelni kell rá gyermekeinket, hogy épen megőrizzék e boldogság foglalatát: a kincset őrző cserépedényt, testük tisztaságát, az egyetlenség jelét. Hisz a boldogság ígéretét, az Evangéliumot kell tudnunk életünkkel felmutatni e siralom völgyében.

Boldogságos szűz és anya, Mária, könyörögj értünk!

Nényei Gáborné

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu