A szentek élete

Diós István

A Szent István Társulatnál megjelent két kötet elektronikus változata  
A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár állományának kiegészített html feldolgozása

 

Fra Angelico
            festménye

Századok szerinti elrendezés

A halál éve szerint
I. II. III. IV. V.
VI. VII. VIII. IX. X.
XI. XII. XIII. XIV. XV.
XVI. XVII. XVIII. XIX. XX.

Krisztus előtt

SZENT ANNA és SZENT JOACHIM
APRÓSZENTEK [7]

I. század

ISTEN ANYJA, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
NAGYBOLDOGASSZONY (Boldogságos Szűz Mária mennybevétele)
MAGYAROK NAGYASSZONYA
SZENT JÓZSEF
KERESZTELŐ SZENT JÁNOS [29]
SZENT ISTVÁN diakónus
SZENT TAMÁS apostol
SZENT JAKAB apostol, az idősebb [42]
SZENT ANDRÁS apostol [60]
SZENT BERTALAN apostol
SZENT SIMON és SZENT JÚDÁS TÁDÉ apostolok
RÓMA ELSŐ vértanúi [64]
SZENT PÉTER apostol [67]
SZENT PÁL apostol [67]
SZENT MÁRK evangélista [100]
SZENT MÁTÉ evangélista
SZENT LUKÁCS evangélista
SZENT JÁNOS apostol és evangélista
SZENT FÜLÖP és SZENT JAKAB apostolok
SZENT MÁTYÁS apostol
SZENT BARNABÁS apostol
SZENT MÁRIA MAGDOLNA
SZENT MÁRTA
SZENT TIMÓTEUS és SZENT TITUSZ

II. század

SZENT I. KELEMEN pápa [101]
ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC [110]
SZENT POLIKÁRP [155]
SZENT KARPOSZ, PAPÜLOSZ és AGATHONIKÉ vértanúk [161]
SZENT JUSZTIN [166]
SZENT SPERATUS és TÁRSAI vértanúk [180]
SZENT APOLLONIUS vértanú [183]

III. század

SZENT PERPETUA és SZENT FELICITAS [202/203]
SZENT IRÉNEUSZ [202]
SZENT I. CALLISTUS pápa [222]
SZENT PONTIANUS pápa és SZENT HIPPOLITUS PAP [235]
SZENT APOLLÓNIA szűz, vértanú [249]
SZENT CECÍLIA [250]
SZENT PIONIOSZ vértanú [250]
SZENT KRISTÓF [250]
SZENT ÁGOTA [250]
SZENT FÁBIÁN pápa [250]
PÁRIZSI SZENT DÉNES és TÁRSAI [250]
SZENT KONON vértanú [251]
SZENT KORNÉL pápa [253]
SZENT CIPRIÁN KARTHAGÓI püspök [258]
SZENT II. SIXTUS pápa [258]
SZENT LŐRINC diakónus [258]
SZENT MARIÁN és JAKAB vértanúk [259]
SZENT FRUCTUOSUS, AUGURIUS és EULOGIUS vértanúk [259]
SZENT MONTANUS, LUCIUS és TÁRSAIK, vértanúk [260]
SZENT MÓR és TÁRSAI vértanúk [284]
SZENT SEBESTYÉN [288]
ANTIÓCHIAI SZENT MARGIT szűz, vértanú
SZENT MAXIMILIÁN vértanú [295]
SZENT MARCELL vértanú [298]

IV. század

ALEXANDRIAI SZENT KATALIN
SZENT DOROTTYA
SZENT GYÖRGY
SZENT JANUARIUS püspök és TÁRSAI [300]
SZENT MARCELLIN és SZENT PÉTER [303]
SZENT KOZMA és SZENT DAMJÁN [303]
SZENT LÚCIA [304]
SZENT NEREUS és SZENT ACHILLEUS [304]
SZENT FLÓRIÁN [304]
SZENT CRISPINA asszony, vértanú [304]
SZENT ÁGNES [304]
SZENT ORSOLYA és TÁRSNŐI [304]
AGAPÉ, KHIONIA és EIRÉNÉ vértanúk [304]
SZENT PONGRÁC [304]
SZENT VINCE diakónus [304]
SZENT BORBÁLA [306]
SZENT PAMPHILOSZ és TÁRSAI vértanúk [309]
SZENT KVIRIN [309]
ANTIOCHIAI SZENT LUKIÁNOSZ (LUCIUS) egyházatya, vértanú [312]
SZENT BALÁZS [316]
SZEBASZTEI NEGYVEN SZENT VÉRTANÚ [320]
SZENT ILONA császárné [328]
VILÁGOSÍTÓ SZENT GERGELY püspök [330]
SZENT I. SZILVESZTER pápa [335]
BARSZABBASZ SZENT SIMON püspök, vértanú [341]
REMETE SZENT PÁL [341]
SZENT SAHDOSZT (SZADOTH) püspök, vértanú [342]
IDŐSEBB SZENT PAKHOMIOSZ szerzetes [346]
SZENT MIKLÓS püspök [350]
REMETE SZENT ANTAL [356]
POITIERS-I SZENT HILARIUS [367]
GÁZAI SZENT HILÁRION szerzetes [371]
VERCELLI SZENT ÖZSÉB [371]
GÓT SZENT SZABBÁSZ vértanú [372]
ALEXANDRIAI SZENT ATANÁZ [373]
SZÍR SZENT EFRÉM [373]
SZENT NONNA asszony [374]
FIATALABB SZENT MAKRINA szűz [379]
NAGY SZENT VAZUL [379]
SZENT I. DAMAZUSZ pápa [384]
JERUZSÁLEMI SZENT CIRILL [387]
SZENT MÓNIKA [387]
NAZIANZI SZENT GERGELY [389]
EGYIPTOMI SZENT MAKARIOSZ szerzetes, pap [390]
ALEXANDRIAI SZENT MAKARIOSZ szerzetes, pap [393]
NISSZAI SZENT GERGELY egyházatya [394]
SZENT AMBRUS [397]
TOURS-I SZENT MÁRTON [397]
SZENT FABIOLA özvegy [400]

V. század

SZENT KIERAN püspök
SZENT PAULA özvegy [404]
ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS [407]
SZENT OLÜMPIÁSZ özvegy [408]
SZENT PAMMACHIUS hitvalló [409]
SZENT EUFRÁZIA (EUPRAXIA) szűz [412]
SZENT JEROMOS áldozópap és egyháztanító [419]
SZENT NARSZAI [420]
SZENT EUSZTOCHIUM szűz [420]
SZENT ÁGOSTON püspök [430]
SZENT CASSIANUS (JÁNOS) apát [430]
NOLAI SZENT PAULINUS [431]
IFJABB SZENT MELÁNIA özvegy [439]
SZENT MESZROP (MASTOC) pap
ALEXANDRIAI SZENT CIRILL [444]
ARANYSZAVÚ SZENT PÉTER [450]
SZENT POIMEN szerzetes [450]
OSZLOPOS SZENT SIMEON szerzetes [459]
SZENT PATRIK [461]
NAGY SZENT LEÓ pápa [461]
NAGY SZENT EUTHÜMIOSZ szerzetes, pap [473]
SZENT ZSUZSANNA (SUSANIK) vértanú asszony [475]
NORICUMI SZENT SZEVERIN szerzetes [482]
PÁVIAI SZENT EPIFÁNIUSZ püspök [497]

VI. század

PÁRIZSI SZENT GENOVÉVA szűz [502]
SZENT BOËTHIUS vértanú [524]
SZENT I. JÁNOS pápa [526]
SZENT TEODÓZIOSZ apát [529]
RUSPEI FULGENTIUS egyházatya [532]
MAR SZABAI SZENT SZABBÁSZ szerzetes [532]
ARLES-I SZENT CAESARIUS püspök [542]
SZENT SKOLASZTIKA [547]
NURSIAI SZENT BENEDEK [547]
HALLGATAG SZENT JÁNOS püspök, remete [558]
BRAGAI SZENT MÁRTON érsek [580]
BOLDOG CASSIODORUS szerzetes [583]
SZENT HERMENEGILD vértanú [585]
SZENT RADELGUNDIS apáca [587]
SZENT KOLUMBA bencés apát [597]
SEVILLAI SZENT LEANDER püspök [600]

VII. század

CANTERBURY SZENT ÁGOSTON [604]
NAGY SZENT GERGELY pápa [604]
SZENT KOLUMBÁN [615]
SZENT VENDEL remete [617]
SZENT GÁL (GALLUS) misszionárius [620]
CHOZIBAI SZENT GYÖRGY szerzetes [625]
SEVILLAI SZENT IZIDOR [636]
LINDISFARNEI SZENT AIDAN püspök [651]
SZENT I. MÁRTON pápa [655]
LICHFIELDI SZENT CHAD püspök [672]
LINDISFARNEI SZENT KÁLMÁN bencés apát [676]
SZENT AMAND püspök [679]
SZENT BATHILDIS özvegy [680]
SZENT CUTHBERT püspök [687]
SZENT KILIÁN püspök [689]
BISCOP SZENT BENEDEK bencés apát [689]

VIII. század

SZENT CEOLFRITH bencés apát [716]
SALZBURGI SZENT RUPERT püspök [718]
SZENT KORBINIÁNUSZ püspök [730]
SZENT BÉDA VENERABILIS [735]
SZENT CAEDMON szerzetes [735]
SZENT WILLIBRORD érsek [739]
DAMASZKUSZI SZENT JÁNOS [750]
RÓMAI SZENT BONIFÁC püspök [754]
SZENT WILLIBALD püspök és SZENT WUNIBALD bencés apát [761]
SZENT WALBURGA APÁCA [779]
SZENT LIOBA bencés apátnő [782]

IX. század

SZENT LIUDGER missziós püspök [809]
ANIANEI SZENT BENEDEK bencés apát [821]
BOLDOG HRABANUS MAURUS bencés apát [856]
CÓRDOBAI SZENT EULOGIUS püspök, vértanú [859]
SZENT OSZKÁR [865]
SZENT I. MIKLÓS pápa [867]
SZENT CIRILL és SZENT METÓD [885]

X. század

BOLDOG NOTKER bencés szerzetes [912]
OHRIDAI SZENT KELEMEN püspök [916]
SZENT VENCEL [929]
CLUNYI SZENT ODÓ bencés apát [942]
SZENT MATILD királyné [968]
AUGSBURGI SZENT ULRIK püspök [973]
GORZEI SZENT JÁNOS bencés apát [976]
MAGDEBURGI SZENT ADALBERT püspök [981]
SZENT ETHELWOLD püspök [984]
SZENT DUNSTAN püspök [988]
SZENT PILGRIM [991]
REGENSBURGI SZENT WOLFGANG (FARKAS) püspök [994]
SZENT ADALBERT [997]
SZENT ADELHEID özvegy [999]

XI. század

SZENT BORISZ és GLEB vértanúk
ATHOSZ-HEGYI SZENT ATANÁZ szerzetes [1002]
SZENT BENEDEK, IZSÁK, JÁNOS, KRISZTIÁN, MÁTÉ vértanúk [1003]
IFJABB SZENT NÍLUS (NEILOSZ) szerzetes [1004]
SZENT BONIFÁC [1007]
BOLDOG SEBESTYÉN [1007]
QUERFURTI SZENT BRÚNÓ-BONIFÁC érsek, vértanú [1009]
SZENT ANDRÁS és SZENT BENEDEK [1010]
SZENT GAUDENTIUS [1011]
SZENT KÁLMÁN [1012]
KIJEVI SZENT VLADIMIR hitvalló [1015]
KÖLNI SZENT HERIBERT érsek [1021]
SZENT II. HENRIK [1024]
SZENT ROMUÁLD [1027]
NORVÉGIAI SZENT OLAF (OLAV) vértanú [1030]
SZENT IMRE HERCEG [1031]
SZENT KUNIGUNDA császárné [1033]
SZENT ASZTRIK ANASZTÁZ RADLA [1036]
SZENT ISTVÁN KIRÁLY [1038]
HILDESHEIMI SZENT GOTTHÁRD püspök [1038]
SZENT GÜNTER [1045]
SZENT BULDUS [1045]
SZENT BESZTERÉD [1045]
SZENT GELLÉRT [1046]
CLUNYI SZENT ODILÓ bencés apát [1049]
BOLDOG BÉNA HERMANN bencés szerzetes [1054]
BOLDOG GIZELLA [1059]
BOLDOG MÓR [1070]
DAMJÁNI SZENT PÉTER [1072]
GUALBERT SZENT JÁNOS rendalapító [1073]
PECSERSZKI SZENT ANTAL és SZENT TEODÓZ szerzetesek [1076]
SZENT SALAMON KIRÁLY [1077]
SZENT SZANISZLÓ [1079]
SZENT VII. GERGELY pápa [1085]
DÁNIAI SZENT KANUT (KNUD) vértanú [1086]
HIRSAUI BOLDOG VILMOS bencés apát [1091]
PASSAUI SZENT ALTMANN püspök [1091]
SKÓCIAI SZENT MARGIT [1093]
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY [1095]
BOLDOG II. ORBÁN pápa [1099]

XII. század

SZENT GERTRÚD
KARTHAUZI SZENT BRÚNÓ [1101]
CLUNYI SZENT HUGÓ bencés apát [1109]
CANTERBURY SZENT ANZELM [1109]
CAPPENBERGI SZENT GOTTFRIED premontrei szerzetes [1127]
GRENOBLE-I SZENT HUGÓ püspök [1132]
ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA [1133]
MAGDEBURGI SZENT NORBERT [1134]
BAMBERGI SZENT OTTÓ érsek [1139]
ARMAGHI SZENT MALAKIÁS püspök [1148]
SZENT I. DÁVID KIRÁLY [1153]
CLAIRVAUX-I SZENT BERNÁT [1153]
SZENT III. JENŐ pápa [1153]
SVÉD SZENT ERIK vértanú [1160]
SALZBURGI SZENT EBERHARD érsek [1164]
BECKET SZENT TAMÁS [1170]
CHIGNINI SZENT ANTELMUS karthauzi, püspök [1178]
BINGENI SZENT HILDEGÁRD bencés apátnő [1179]
SZENT HOMOBONUS bűnbánó [1197]
AVALONI SZENT HUGÓ püspök [1200]

XIII. század

OIGNIES-I (WILLENBROECKI) SZENT MÁRIA szűz [1213]
SZENT DOMONKOS [1221]
ASSISI SZENT FERENC [1226]
ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET [1231]
PADOVAI SZENT ANTAL [1231]
BOLDOG SZÁSZ JORDÁN domonkos rendfőnök [1237]
BOLDOG D'ESTE BEATRIX [1239]
SZENT HERMANN-JÓZSEF premontrei, pap [1241]
MAGYAR SZENT PÁL [1242]
BOLDOG BÁNFI BUZÁD [1243]
SZILÉZIAI SZENT HEDVIG hercegnő [1243]
NOLASZKÓI SZENT PÉTER rendalapító [1249]
BOLDOG JÁNOS [1252]
SZENT III. FERDINÁND király [1252]
CHICHESTERI SZENT RICHÁRD püspök [1253]
ASSISI SZENT KLÁRA [1253]
BOLDOG SZÁDOK és TÁRSAI [1260]
BOLDOG ASSISI EGYED szerzetes [1262]
BOLDOG SZALÓME [1268]
SZENT IX. LAJOS KIRÁLY [1270]
ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT [1270]
BOLDOG ÖZSÉB [1270]
BOLDOG ILONA [1270]
BOLDOG REGENSBURGI BERTOLD [1272]
AQUINÓI SZENT TAMÁS [1274]
SZENT BONAVENTURA [1274]
PENNAFORTI SZENT RAJMUND [1275]
NAGY SZENT ALBERT [1280]
PRÁGAI SZENT ÁGNES [1282]
BOLDOG MAGYAR ISTVÁN és SZÁSZ KONRÁD VÉRTANÚK [1288]
ÁRPÁD-HÁZI SZENT KINGA [1292]
SZENT V. CELESZTIN pápa [1296]
TOULOUSE-I SZENT LAJOS [1297]
CORTONAI SZENT MARGIT ferences nővér [1297]
ÁRPÁD-HÁZI BOLDOG JOLÁN [1298]
BOLDOG GERTRÚD [1300]

XIV. század

BOLDOG ESZKANDÉLI MÁTÉ
HELFTAI SZENT GERTRÚD [1301]
BOLDOG RAJMUNDUS LULLUS misszionárius [1316]
BOLDOG ERZSÉBET ÖZVEGY [1320]
BOLDOG KAZOTICS ÁGOSTON [1323]
BOLDOG MAGYAR ISTVÁN VÉRTANÚ [1334]
BOLDOG ERZSÉBET SZŰZ [1336]
BOLDOG CSÁK MÓRIC [1336]
PORTUGÁLIAI SZENT ERZSÉBET [1336]
BOLDOG EBNER MARGIT domonkos apáca [1351]
BOLDOG SUSO (SEUSE) HENRIK domonkos pap [1366]
THOMASIUS SZENT PÉTER [1366]
BOLDOG V. ORBÁN pápa [1370]
SVÉD SZENT BRIGITTA [1373]
SZENT RÓKUS [1376]
SZIÉNAI SZENT KATALIN [1380]
BOLDOG RUYSBROEK JÁNOS ágostonos kanonok [1381]
SVÉD SZENT KATALIN apáca [1381]
RADONESZI SZENT SZERGEJ apát [1392]
NEPOMUKI SZENT JÁNOS [1393]
BOLDOG MONTAUI DOROTTYA reklúza [1394]
BOLDOG MAGYAR ANTAL FERENCES [1398]
SZENT HEDVIG KIRÁLYNŐ  [1399]

XV. század

FERRERI SZENT VINCE [1419]
BOLDOG DOMINICI JÁNOS [1419]
SZENT JOHANNA -- JEANNE D'ARC [1431]
SZENT LIDVINA szűz [1433]
RÓMAI SZENT FRANCISKA [1440]
SZIÉNAI SZENT BERNARDIN [1444]
CASCIAI SZENT RITA [1447]
KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS [1456]
BOLDOG PIACENZAI JAKAB
PIEROZZI SZENT ANTONIN domonkos érsek [1459]
BOLDOG MAGYAR ANTAL KÁRMELITA [1462]
KENTY SZENT JÁNOS [1473]
MARCHIAI SZENT JAKAB [1476]
BOLDOG BÁTORI LÁSZLÓ [1484]
SZENT KÁZMÉR [1484]
FLÜEI SZENT MIKLÓS remete [1487]
BOLDOG GRIESINGER JAKAB domonkos testvér [1491]
BOLDOG FELTREI BERNARDIN minorita [1494]

XVI. század

BOLDOG TEMESVÁRI PELBÁRT [1504]
PAOLAI SZENT FERENC [1507]
GENOVAI SZENT KATALIN özvegy [1510]
CANISIUS SZENT PÉTER [1521]
MORUS SZENT TAMÁS [1535]
FISHER SZENT JÁNOS [1535]
EMILIÁNI SZENT JEROMOS [1537]
ZACCARIA SZENT ANTAL MÁRIA [1539]
MERICI SZENT ANGÉLA [1540]
THIENEI SZENT KAJETÁN [1547]
ISTENES SZENT JÁNOS [1550]
XAVÉRI SZENT FERENC [1552]
VILLANOVAI SZENT TAMÁS érsek [1555]
LOYOLAI SZENT IGNÁC [1556]
ALCANTARAI SZENT PÉTER ferences szerzetes [1562]
AVILAI SZENT JÁNOS pap [1569]
BORGIA SZENT FERENC jezsuita generális [1572]
SZENT V. PIUS pápa [1572]
BOLDOG PERCY TAMÁS vértanú [1572]
BERTRÁN SZENT JÁNOS LAJOS domonkos, misszionárius [1581]
BOLDOG CAMPION ÖDÖN jezsuita, vértanú [1581]
AVILAI NAGY SZENT TERÉZ [1582]
BORROMEI SZENT KÁROLY [1584]
CANTALICEI SZENT FÉLIX kapucinus testvér [1587]
MÓR SZENT BENEDEK szerzetes [1589]
RICCI SZENT KATALIN domonkos apáca [1590]
GONZAGA SZENT ALAJOS [1591]
KERESZTES SZENT JÁNOS [1591]
NÉRI SZENT FÜLÖP [1595]
JAPÁN VÉRTANÚK: MIKI SZENT PÁL és TÁRSAI [1597]

XVII. század

SZENT MÁRK, ISTVÁN és MENYHÉRT KASSAI VÉRTANÚK [1619]
BOLDOG AGATANGELUS és KASSZIÁN kapucinus vértanúk [1638]
BOLDOG ANCINA JÁNOS JUVENÁL püspök [1604]
MONGROVEJÓI SZENT TURIBIUSZ [1606]
PAZZI SZENT MÁRIA MAGDOLNA [1607]
LEONARDI SZENT JÁNOS [1608]
SOLANÓ SZENT FERENC ferences misszionárius [1610]
LELLISI SZENT KAMILL [1614]
OGILVIE SZENT JÁNOS jezsuita vértanú [1615]
LIMAI SZENT RÓZA [1617]
A MEGTESTESÜLÉSRŐL NEVEZETT BOLDOG MÁRIA kármelita nővér [1618]
BRINDISI SZENT LŐRINC [1619]
BOLDOG SARKANDER JÁNOS pap, vértanú [1620]
BELLARMIN SZENT RÓBERT [1621]
BERCHMANS SZENT JÁNOS jezsuita növendék [1621]
SZALÉZI SZENT FERENC [1622]
SIGMARINGENI SZENT FIDÉL [1622]
POLOCKI SZENT JOZAFÁT [1623]
SZENT BERTALANRÓL NEVEZETT SZENT ANNA kármelita apáca [1626]
RÓKUS GONZÁLEZ és TÁRSAI vértanúk [1628]
PORRES SZENT MÁRTON [1639]
RÉGIS SZENT FERENC-JÁNOS jezsuita [1640]
FOURIER SZENT PÉTER pap, rendalapító [1640]
CHANTAL SZENT JOHANNA FRANCISKA [1641]
KANADAI VÉRTANÚK: BRÉBEUF SZENT JÁNOS és TÁRSAI [1642]
WARD MÁRIA rendalapító [1645]
KALAZANCI SZENT JÓZSEF [1648]
CLAVER SZENT PÉTER jezsuita misszionárius [1654]
MARILLAC SZENT LUJZA rendalapító [1660]
PÁLI SZENT VINCE [1660]
COPERTINÓI SZENT JÓZSEF minorita, pap [1663]
TISZTELETREMÉLTÓ CSEPELÉNYI GYÖRGY [1674]
EUDES SZENT JÁNOS [1680]
BOLDOG XI. INCE pápa [1689]
ALACOQUE SZENT MARGIT-MÁRIA [1690]

XVIII. század

BOLDOG KEUMURGIAN GOMIDASZ vértanú [1707]
DI GIROLAMO SZENT FERENC jezsuita, pap [1716]
GRIGNION DE MONTFORT SZENT LAJOS-MÁRIA népmisszionárius [1716]
DE LA SALLE SZENT JÁNOS [1719]
GIULIANI SZENT VERONIKA kapucinus apáca [1727]
BOLDOG HÖSS KRESZCENCIA apáca [1744]
TISZTELETREMÉLTÓ KELEMEN DIDÁK [1744]
BOLDOG SANZ PÉTER püspök, vértanú [1747]
PORTO MAURIZIÓI SZENT LÉNÁRD ferences népmisszionárius [1751]
LY ANDRÁS pap [1774]
KERESZTES SZENT PÁL [1775]
LACONI SZENT IGNÁC kapucinus testvér [1781]
LABRE SZENT BENEDEK-JÓZSEF zarándok [1783]
LIGOURI SZENT ALFONZ [1787]
BOLDOG MOYË JÁNOS-MÁRTON misszionárius [1793]
BOLDOG COMPIČGNE-I KÁRMELITA APÁCÁK vértanúk [1794]

XIX. század

PIGNATELLI SZENT JÓZSEF MÁRIA jezsuita [1811]
BOLDOG DUFRESSE GÁBOR-TAURIN misszionárius, püspök, vértanú [1815]
BILLIART SZENT JÚLIA apáca, rendalapító [1816]
HOFBAUER SZENT KELEMEN MÁRIA redemptorista, pap [1820]
FOURNET SZENT ANDRÁS-HUBERT [1834]
BICHIER DES AGES SZENT JOHANNA-ERZSÉBET apáca, rendalapító [1838]
BOLDOG PERBOYRE JÁNOS-GÁBOR lazarista misszionárius, vértanú [1840]
CHANEL SZENT PÉTER [1841]
COTTOLENGO SZENT JÓZSEF BENEDEK pap, rendalapító [1842]
POSTEL SZENT MÁRIA-MAGDOLNA rendalapító, apáca [1846]
PALLOTTI SZENT VINCE pap [1850]
BOLDOG JAVOUHEY ANNA-MÁRIA apáca, rendalapító [1851]
DE RODAT SZENT EMÍLIA apáca, rendalapítónő [1852]
DUCHESNE SZENT FILIPPINE apáca [1852]
VEDRUNAI SZENT JOAKIMA özvegy, rendalapító [1853]
BOLDOG GHEBRE MIHÁLY pap [1855]
BOLDOG CHAPDELAINE ÁGOSTON és TÁRSAI vértanúk [1856]
DE VIALAR SZENT EMÍLIA apáca, rendalapítónő [1856]
LU SZENT JEROMOS vértanú [1858]
VIANNEY SZENT JÁNOS [1859]
DAMASZKUSZI BOLDOG VÉRTANÚK [1860]
CAFASSO SZENT JÓZSEF pap [1860]
DE JACOBIS SZENT JUSZTIN lazarista, püspök [1860]
BOLDOG VÉNARD JÁNOS-TEOFÁN misszionárius, vértanú [1861]
ROMANÇON SZENT BÉNILDE iskolatestvér [1862]
BARAT SZENT MAGDOLNA-ZSÓFIA rendalapító, apáca [1865]
CAMPOROSSÓI SZENT FERENC MÁRIA kapucinus testvér [1866]
PELLETIER SZENT MÁRIA-EUFRÁZIA apáca, rendalapító [1868]
EYMARD SZENT PÉTER-JULIÁN pap, rendalapító [1868]
CLARET Y CLARÁ SZENT ANTAL MÁRIA [1870]
LABOURÉ SZENT KATALIN [1876]
SOUBIROUS SZENT BERNADETT [1879]
COUDERC SZENT TERÉZ rendalapító, apáca [1885]
UGANDAI VÉRTANÚK: LWANGA SZENT KÁROLY és TÁRSAI [1885]
BOSCO SZENT JÁNOS [1888]
DE VEUSTER DAMJÁN JÓZSEF szerzetes, pap [1889]
BOLDOG SOUBIRAN MÁRIA-TERÉZIA apáca, rendalapító [1889]
PUCCI SZENT ANTAL szervita, pap [1892]
PARZHAMI SZENT KONRÁD kapucinus testvér [1894]
LISIEUX-I SZENT TERÉZ [1897]
BOLDOG MANGIN LEÓ-IGNÁC és TÁRSAI vértanúk [1900]

XX. század

BOLDOG CONTARDO FERRINI hitvalló [1902]
GORETTI SZENT MÁRIA [1902]
GALGANI SZENT GEMMA szűz [1903]
(ANGELO ERCOLE) MENNI BENEDEK [1914]
SZENT X. PIUS pápa [1914]
CABRINI SZENT FRANCISKA apáca, alapítónő [1917]
BOLDOG BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ [1931]
TISZTELETREMÉLTÓ BOGNER MÁRIA MARGIT [1933]
TISZTELETREMÉLTÓ KASZAP ISTVÁN [1935]
KOLBE SZENT MAXIMILIÁN [1941]
BOLDOG APOR VILMOS püspök [1945]
TISZTELETREMÉLTÓ MINDSZENTY JÓZSEF püspök [1975]