Uj Ember

2005.04.10
LXI. évf. 15. (2956.)

Totus Tuus
(Egészen a Tiéd)

Főoldal
Címlap
II. János Pál pápa április 2-án 21 óra 37 perckor - életének 85., pápaságának 27. évében - elhunyt.
A remény pápája volt
II. János Pál emlékére
Kronológia
1978
Fórum
Gyászolja az egész világ
Az első nyilatkozatok
Wadowicétől Rómáig
Fórum
"Az igazság szabaddá tesz titeket"
II. János Pál örökül hagyott mondata
A rendíthetetlen
Fórum
A hittel ajándékozta meg a világot...
Beszélgetés Kada Lajos érsekkel II. János Pál pápáról
Kapcsolat Erdéllyel
Az alapvető örömre mutatott rá
Az egyház élete
Ha a hazára gondolok...
Fórum
"Holnap Önért ajánlom fel a szentmisét..."
Az eucharisztia pápája
Eperjes Károly színművész gondolatai
Ha költő lennék...
"Új áldozatokra is szükség van..."
Az imádság és szenvedés pápája
Fórum
Ne féljetek!
Emlékezet és kiengesztelődés
Az új evangelizáció kezdeményezője
Fórum
Az élet és a család védelmezője
A keresztények egysége az egyik vezérfonal
A vallások közötti párbeszéd
Boldoggá és szentté avatások
Fórum
Aki elősegítette a kommunizmus bukását
Czestochowában kezdődött...
Orbán Viktor vatikáni látogatásáról
Megváltoztatta egyházképünket
Tar Pál a pápáról
Az emberi jogok
Fórum
A népek közötti béke szolgálatában
Üzenetek a béke világnapokra
János - és Pál is
A neve az irányvonala...
A jubileum pápája
A fiatalok pápája
Fórum
II. János Pál és Mária
Megtartotta jelmondatát és címerét
Totus Tuus
Refrén (részlet)
A Tábor-hegy helyett a Getszemáni-kertben
Elment Urunkhoz
Mi egyetlen reményünk
Fórum
A pápa és a Nobel-békedíj
"A fiatal pápa"
Magyar egyetemisták a Szentatyáról
Élő rózsafüzér
Egészen
Á, Magyarország...!
Kemenes László piarista egy cserkészlelkipásztor-találkozóról
Felejthetetlen emlékek
Fórum
II. János Pál pápa látogatásai Magyarországon
1991
Fórum
Magyarul akart szólni...
Két szempár találkozása
Imádkozzék ezért az országért
Kosáry Domokos a Szentatya első magyarországi látogatásáról
1996 - Reményünk Krisztus
Fórum
Keresztút a Colosseumnál
"Krakkóm, életem városa"
Találkozásaim II. János Pállal
Közelkép
Akinek életben kellett maradnia
Utólagos naplójegyzetek
Fórum
Elődök nyomában...
A XX. század pápái
Hogyan választják a pápát?
Pápaválasztásra
Római Triptichon (részlet)
Fórum
Imádságos virrasztás
A magyar hívők imája
Az életből - az Életbe
A börtönben is imádkoztak
Élő egyház
"A bátorsága ragadott meg..."
Emlékezés Bódi Mária Magdolnára - Litéren
Rendíthetetlen hitvalló volt
Mindszenty Józsefre emlékeztek Szombathelyen
Felszentelték az első magyar Schönstatt-leányszentélyt
Lelkiség
"A Messiásnak szenvednie kell"
Szentírás-magyarázat
"Eddig külsőleg érintettél, ezután bensőleg érints meg"
Homíliavázlat
Esti illatáldozatunk
LITURGIA
Csodák (5.)
Az Eucharisztia Éve
Katolikus szemmel
A vallásszabadság védelmében
Nem privilégiumokat akarunk
Ökumenikus párbeszéd vagy hitvita?
Isten és haza
Nemzeti ünnep Szilvágyon
LAPSZÉL
Moszkva figyelmeztet
Élő egyház
Jézus betartja ígéretét
Ökumenikus lelkészkörök találkozója Kecskeméten
Ébredj fel!
A katolikus megújulás budapesti régiójának idei találkozója
Közös pont a családokért
Hitről, gyermekről és tudományról - művészeti est az ökumené jegyében
Élő egyház
Kisebbségben - Jézus szülőföldjén
Beszélgetés Michel Sabbah jeruzsálemi latin pátriárkával
Fórum
A bűnbeesés XX. századi operája
Sosztakovics: Kisvárosi Lady Macbeth
Egy hét
Kortársunk: Jókai Anna
Gulágot szenvedett cserkészpap volt
Kölley György halálára
KÖNYVESPOLC
Hans Urs von Balthasar - önmagáról
Fórum
Vallásos nevelés és a tudományok szeretete
A váci piarista gimnázium
Fórum
A múlt század nagy hívő tudósa
Ötven éve hunyt el Teilhard de Chardin
A mai tudomány a teológia szemszögéből
A Magyar Pax Romana idei kongresszusáról
Gondos sáfárként...
Mi az Életvédő Fórum célja?
Fórum
"Ez a vég - számomra az élet kezdete"
Hatvan éve halt meg Dietrich Bonhoeffer
Bonhoeffer börtönleveleiből
Ázsia legkatolikusabb országa
A Fülöp-szigetek
Ifjúság
Szólj hozzá!
"Passió" a Szent Péter téren
Élménybeszámolók a Regnum Christi nagyheti zarándoklatáról
Milánóban lesz a "taizéi találkozó"
Folytonos húsvét
Élő kenyér, élő áldozat
Debreceni Ifjúsági Találkozó - a fiatalok és az eucharisztia
"Ne féljetek!"
A Szentatya üzenete a fiataloknak
Rejtvény
Kultúra
Miről beszélgettek?
A költők: a mindenség katonái
József Attila
A Feltámadás disztichonja
Század, vigyázz!
Fórum
Hivatása: az Isten álma
Találkozások a hetvenöt éves keszthelyi kármelita kolostorban
Mozaik
Simon M. Veronika kiállítása
Fény a sötétben
Testvéri koncert
Zöld abroszon tarka hímzés
Akadálymentesen, nívósan...
Vandalizmus a Szent Anna-tónál

 

Hogyan választják a pápát?

A bíborosok legnagyobb kiváltsága a konklávén való részvétel, azaz a pápaválasztás joga. A konklávék múltja és a kifejezés eredete a XIII. századig nyúlik vissza. A pápai állam területén, Viterbo városában a város kapitánya egyszer megelégelte, hogy már hónapok óta nem tudnak megegyezni az illetékesek az új pápa személyéről. Hogy felgyorsítsa az eseményeket, kívülről rájuk zárta a püspöki palotát, majd csökkentette az ételadagokat, s végül a tetőt is leszedette a fejük felől.


1978-ban két konklávét is tartottak másfél hónap leforgása alatt. II. János Pál pápa 1996-ban kiadott Universi dominici gregis (Az Úr egész nyájának pásztora) kezdetű apostoli konstitúciójával a III. évezred követelményeihez igazította a pápaválasztás szabályzatának néhány pontját.

Eszerint továbbra is csak a nyolcvanadik életévüket még be nem töltött kardinálisoknak van szavazati joguk, és számuk nem haladhatja meg ezután sem a százhúszat. A konklávé színhelye a jövőben is a Sixtus-kápolna lesz.

Ezután is a legnagyobb titoktartásra vannak kötelezve a bíborosok. A konklávé idején valósággal elkülönítve kell élniük a külvilágtól. Hogy ez megvalósítható legyen korunkban, szigorúan szabályoznia kellett az új pápai dokumentumnak, mit szabad és mit nem szabad tenniük a bíborosoknak a konklávé idején.

A konklávéra érkező bíborosok a jövőben a kilencvenes évek közepén elkészült, a Vatikán falain belül álló, négyemeletes Szent Márta Házban fognak lakni, amelynek éppen százhúsz lakosztálya van. Innen autóbusz viszi őket a délelőtti és délutáni két szavazásra és vissza. Erre is azért van szükség, hogy a titkosság és a befolyásolhatatlanság biztosítható legyen. Az új konstitúció a választás tisztaságának biztosítása érdekében szigorúan tiltja, hogy a bíborosok bármi módon érintkezzenek a külvilággal: se újság, se telefon, se magnó, se számítógép nem állhat rendelkezésükre ezekben a napokban.

Titkos szavazással és kétharmados többséggel választhatják meg az új pápát. Ha azonban kilenc napon át ily módon nem sikerül pápát választani, a résztvevők megegyezhetnek abban, hogy elég legyen az abszolút többség, vagyis a szavazatok ötven százaléka és egy szavazat.

A pápaválasztás két másik korábbi lehetséges módját II. János Pál pápa megszüntette. Eddig ugyanis elvben a résztvevők közfelkiáltással is választhattak volna pápát, de erre az ősegyház óta nem volt példa. Az sem lehetséges már, hogy úgynevezett delegátusok révén megegyezéssel jelöljék ki Péter utódát.

Pápaválasztásra

Alázatosan kérünk, Urunk, mérhetetlen irgalmad adja meg szent egyházadnak azt a főpapot, aki irántad való buzgalmáért neked mindig tessék, és akit néped üdvös kormányzásáért mindig tisztelhessen. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu