Uj Ember

2002.01.13
LVIII. évf. 2. (2789.)

Segítünk,
hogy te is ott lehess!
Az Új Ember pályázata a torontói Katolikus Ifjúsági Világtalálkozóra.

Főoldal
Címlap
Urunk megkeresztelkedése
Újabb kéznyújtás Oroszországnak
Tervezik a Szentatya látogatását
Vízkereszt Rómában
Püspököket szentelt a pápa
A taizéi testvérek köszönete
A gyűlölet mártírjai?
Lelkiség
Élő víz fakad
A mi keresztségünk
ÉLET ÉS LITURGIA
A hét liturgiája
A év
Katolikus szemmel
A templomok tornya egyfelé mutat
Nagyon vigyáznának rá...
Rövid üzenetek a múltból
LELKI ISMERET
Lapszél
Névadás vagy keresztség?
Élő egyház
A "nagy Takács" példája
Takács József emlékének
Irgalmasok Pesten és Budán
Szemlélődő domonkos nővérek
Ünnepi ének
Medvigy Mihály halálára
Élő egyház
Hogyan segített a lengyel egyház a hadiállapot idején?
Prímási bizottságot is létrehoztak
Fórum
Melyik az érvényes keresztség?
Egy régen várt megegyezés
Az ökumenikus esketési szertartások rendjéről
"Messze nem hittérítésről van szó!"
Ökumenikus szeretetotthon Dabason
"Reformátusnak kereszteltek, katolikus lettem"
Ne azt keressük, ki honnan jött
Fórum
Spirituális "éhség" Európában
"Az Ige a hallgatás köntösében jár"
Tartoztam ezzel Taizének
Először Taizéről
Az archívumban kutatva találtuk az alábbi kis írást, amely 1954. március 7-én jelent meg az Új Emberben. Ez volt az első
Nagyobbat emelt testénél
Fórum
Az ember a legfontosabb
I. Bartolomaiosz pátriárka
Tankokkal taposták agyon a fegyvertelen embereket
Doni emlékmise a Mátyás-templomban
Dolgok elé
Fórum
Több mint kétharmados többség
Gyorsmérleg a népszámlálás egyházi vonatkozásairól
Közel öt és fél millió tanúságtevő
Összehasonlításul: Szlovákia
Ifjúság
Segítünk, hogy Te is ott lehess!
Pályázat! Pályázat! Pályázat! Pályázat! Pályázat!
Fiatalok az ökumené szolgálatában
Az Ökumenikus Ifjúsági Iroda programjai 2002-ben
Csönd-cserepek
Morzsabuli
avagy apró emlékek szilveszterről
Rejtvény
Tizennégy és tizennyolc év közöttieknek
Kultúra
Színnel szőtt írások
Dáma, király, ász
Egy öltözőasztalnál
A szarajevói csarsija
Fórum
Ismerjük meg jobban egymást
Keresztény egyházak az egység útján
Hősök, szentek, farkasok
Millenáris tárlatok
Mozaik
Krisztus keresztelése
Firenzei festő, XVI. század utolsó harmada. Krisztus keresztelése (Esztergom, Keresztény Múzeum)
A tél örömei...
Gyertyagyújtás országszerte
Bombariadó a pesti bazilikában
Avokádókörte
Egzotikus gyümölcsök

 

Millenáris tárlatok

Hősök, szentek, farkasok

Szívesen emlékezem vissza a Magyar Nemzeti Múzeum millenniumi kiállítására, amely a Szent István-kori Közép-Európát mutatta be gazdag tárgyanyaggal. Aki most látogat el hazánk legnagyobb klasszicista palotájába, azt sok meglepetés várja. Megújult homlokzat, megszépült díszlépcsőház fogadja a betérőt, és egy újabb, Passauból érkezett millenáris tárlat: bajorok, magyarok ezeréves kapcsolatáról. Szervezésével a magyar millennium rendezvényeihez kívánt kapcsolódni a bajor kormány.


A múzeumlátogató ember hozzászokhatott már ezekhez a diplomáciai kapcsolatokat ápoló kiállításokhoz. Hazánkban eddig nem látott különleges tárgyak kerülnek így a közelünkbe - a bajor-magyar kiállítás tele van ilyenekkel. Újszerű, érdekes installációkat láthatunk, egyedül a hibás föliratok miatt kell néha boszszankodnunk. Pillantsunk most be a múzeum termeibe.

A koronázási palást mellett a világ legnagyobb fejereklyetartó mellszobra Zágrábból a mi Szent Istvánunké, és a hagyomány a híres Gianlorenzo Bernininek tulajdonítja készítését: a bölcs, öreg honalapítóról számomra a legszebb ábrázolás. Készítő mestere valóban Bernini volt, csak a keresztneve lehetett más. Itt látható az államalapító mindkét egykorú ábrázolása: a paláston lévő és a bambergi lovasszoborként ismert fiatalkori portré, valamint a Szent Jobb Mária Terézia-féle másolata fából. István király személyiségének megidézése méltóképpen folytatódik olyan érdekes keresztény emlékek bemutatásával, mint amilyen az a derékszíjvég, ami fölnyitható fedelű üregében érintéses ereklyéket, azaz szentek sírjairól származó földet vagy viaszt őrzött használati korában, az első évezred utolsó harmadában.

A bajorok kedvelt szentjei közül Szent Ulrichot, a Lech mezei csata lelki vezérét, ezüsttartóba zárt izzadságkendője és a főpap méltóságát jelző - éppen ezért fejtetőn viselhetetlen - kalapja idézi meg, valamint a nevéhez kötött, változatos formájú keresztek: e jelben győzték le a kalandozó pogány magyar seregek főerejét.

Az első magyar szent család bajor ágának áhítatos légkörét érzékelteti Boldog Gizella lelkiatyjának, Szent Farkasnak a pohara és liturgikus fésűje. Utóbbi azokból az időkből, amikor még a nyugati egyházban is nyilvánosan öltötte magára szent ruháit a püspök, ehhez pedig végül fésűre volt szükség. A Magyarországon "minden szükségben segítségül hívott" Farkas személye ékes bizonyítéka annak, hogy a legtöbb szent mögött hiteles nevelők álltak. Idehaza ez a kiállítás mutatja be először Magyarország legrégibb fönnmaradt zászlaját. A kettős keresztes lobogó 1364-ben utolsó Árpád-házi királyunk hitvesének, Ágnesnek sírját borította Königsfelden kolostorában, ahol az alapítók között tisztelik magát a királynét is. Lebilincselő látvány az első látásra szintén kolostornak tűnő, de valójában Prázsmár erődtemplomát megjelenítő makett: az erdélyi szász város polgárai ugyanis XIII. századi templomukat később olyan épületekkel övezték, amelyekben - vész esetén - meghúzódhattak, és elrejthették élelmüket.

A török elleni védharcokat idéző termek egyikét szinte teljes egészében sodronyingbe öltöztették a kiállítás rendezői. Zsolozsmáskönyvek és liturgikus tárgyak mellett találjuk Kinizsi Pál kardját, ami rejtett égők fényétől kereszt alakban tündököl. A kereszténységre törő oszmán-törökök elleni harcait a Fekete Sereg fővezére passaui pengével vívta, miként sok más magyar vitéz. Ezekbe a pengékbe a kardcsiszárok védjegyként Passau város címerállatát, a farkast vésték. Cserébe felvidéki és erdélyi bányavárosaink ontották az aranyat, ezüstöt, rezet. Szomorú emlék a magyarországi török háborúk bajor hadizsákmányaként látható, tizenkét csillagból font glóriával övezett Szűz Mária kegykép. Passauban hasonló érzéseket válthatott ki az a néhány festmény, amely osztrák zsoldban szolgáló magyar békefenntartó katonák békétlen túlkapásait ábrázolja.

Szelídebb világ tárul a szemünk elé, ha a XIX. századi tárgyakban gyönyörködünk: bajor földön tanult magyar művészek alkotásaiban, Erzsébet magyar királyné portréjában, ruhakölteményében.

A kiállítás XX. századi része az archív felvételeket szerető látogatóknak kedvez. Egy tévékészülék néhány pillanatra Mindszenty József hercegprímásunk képét mutatja az 1956-os események kapcsán. Jó ezt látni abban a múzeumban, amelynek állandó történeti kiállítása híján van a mártír sorsú bíborosra vonatkozó bármilyen jellegű tárgyi emléknek, képnek vagy szövegnek. Úgy tűnik, itthon néha elfelejtjük, hogy a forradalom és szabadságharc időtálló eszményei között ő volt a leghitelesebb példakép.

A gyászos XX. századot lezáró és az új évezredet köszöntő millenniumi ünnepségek véget értek ugyan, de hatása érezhető szerte az országban. A Nemzeti Múzeumnak ez a második tematikus kiállítása január végéig erről tanúskodik. Folytatásaként február végén nyílik meg a Rómából hazatérő magyar-vatikáni kiállítás, szívből ajánlom megtekintésre mindkettőt.

Kovács Gergely

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu