Uj Ember

2002.01.13
LVIII. évf. 2. (2789.)

Segítünk,
hogy te is ott lehess!
Az Új Ember pályázata a torontói Katolikus Ifjúsági Világtalálkozóra.

Főoldal
Címlap
Urunk megkeresztelkedése
Újabb kéznyújtás Oroszországnak
Tervezik a Szentatya látogatását
Vízkereszt Rómában
Püspököket szentelt a pápa
A taizéi testvérek köszönete
A gyűlölet mártírjai?
Lelkiség
Élő víz fakad
A mi keresztségünk
ÉLET ÉS LITURGIA
A hét liturgiája
A év
Katolikus szemmel
A templomok tornya egyfelé mutat
Nagyon vigyáznának rá...
Rövid üzenetek a múltból
LELKI ISMERET
Lapszél
Névadás vagy keresztség?
Élő egyház
A "nagy Takács" példája
Takács József emlékének
Irgalmasok Pesten és Budán
Szemlélődő domonkos nővérek
Ünnepi ének
Medvigy Mihály halálára
Élő egyház
Hogyan segített a lengyel egyház a hadiállapot idején?
Prímási bizottságot is létrehoztak
Fórum
Melyik az érvényes keresztség?
Egy régen várt megegyezés
Az ökumenikus esketési szertartások rendjéről
"Messze nem hittérítésről van szó!"
Ökumenikus szeretetotthon Dabason
"Reformátusnak kereszteltek, katolikus lettem"
Ne azt keressük, ki honnan jött
Fórum
Spirituális "éhség" Európában
"Az Ige a hallgatás köntösében jár"
Tartoztam ezzel Taizének
Először Taizéről
Az archívumban kutatva találtuk az alábbi kis írást, amely 1954. március 7-én jelent meg az Új Emberben. Ez volt az első
Nagyobbat emelt testénél
Fórum
Az ember a legfontosabb
I. Bartolomaiosz pátriárka
Tankokkal taposták agyon a fegyvertelen embereket
Doni emlékmise a Mátyás-templomban
Dolgok elé
Fórum
Több mint kétharmados többség
Gyorsmérleg a népszámlálás egyházi vonatkozásairól
Közel öt és fél millió tanúságtevő
Összehasonlításul: Szlovákia
Ifjúság
Segítünk, hogy Te is ott lehess!
Pályázat! Pályázat! Pályázat! Pályázat! Pályázat!
Fiatalok az ökumené szolgálatában
Az Ökumenikus Ifjúsági Iroda programjai 2002-ben
Csönd-cserepek
Morzsabuli
avagy apró emlékek szilveszterről
Rejtvény
Tizennégy és tizennyolc év közöttieknek
Kultúra
Színnel szőtt írások
Dáma, király, ász
Egy öltözőasztalnál
A szarajevói csarsija
Fórum
Ismerjük meg jobban egymást
Keresztény egyházak az egység útján
Hősök, szentek, farkasok
Millenáris tárlatok
Mozaik
Krisztus keresztelése
Firenzei festő, XVI. század utolsó harmada. Krisztus keresztelése (Esztergom, Keresztény Múzeum)
A tél örömei...
Gyertyagyújtás országszerte
Bombariadó a pesti bazilikában
Avokádókörte
Egzotikus gyümölcsök

 

A "nagy Takács" példája

Takács József emlékének

Egyik kollégája a Hittudományi Akadémián nem kis szarkazmussal csak így emlegette: "a nagy Takács". Ugyanis társaságban szerette vinni a szót. Mindenhez hozzászólt. Mindenről volt véleménye. Igaz, sokszor lesújtó. Mindent jobban tudott, mint más. Az esetek legtöbbjében igaza is volt.

Ezt a modort az iskolából hozta, ahol mindig első volt. Az egri ciszter gimnáziumban volt tanára László Vince, aki évtizedek múltán is csak lelkesedve szólt növendéke kiválóságáról. Rómában pedig a Gregoriana Egyetem több ezer különböző nemzetiségű hallgatója közül aranyérmes első volt. Az egyetemi rendben levő vitákban félelmetes előadó vagy támadó volt. Tanulmányai mellett a keleti nyelveket is megtanulta, úgy, hogy például óperzsául olvasta Zarathusztrát. Híre növendék korában eljutott a Vatikánba.

Rómából hazajövet a papnevelés munkájába állítják, de nevelési elvei miatt hamarosan kis hegyvidéki plébániára kerül. Gondolkodás nélkül ment! Magas feszültségű tudásával egészen beleéli magát a világvárosi egyetem után a falusi életbe.

XII. Piusz pápa 1946-ban a nála járó Mindszenty bíborostól érdeklődik Takács felől. Ő nem tud információt adni róla. Majdnem így járt Czapik érsek is 1948-ban. Ez késztette a főpásztort, hogy előbb Törökszentmiklósra helyezze, majd 1950-ben útját egyengesse a Pázmány Egyetemre Schütz Antal utódául.

Mély benyomásokat hagyott hallgatóiban világos magyarázataival és széles körű tájékozottságával. Ünnepelt előadó volt országszerte, amikor a személyi kultusz légkörében fogant rendelkezések értelmében megválni kényszerült egyetemi katedrájától és főpásztorának irányítására ismét egy valóban Isten háta mögötti kis hegyi faluba ment lelkipásztornak.

És lelkesen, kedve-szegés nélkül áll be az egyszerű falusi nép lelkipásztori irányításába az, aki bármelyik világegyetem katedrájának várományosa lehetett volna. (Meg is hívták.) Huszonöt évi lelkipásztorsága alatt vitatható szempontok miatt - egyik faluból a másikba kellett mennie, míg az ötödik helyén, Adácson érte a váratlanul rátörő betegség. Közben lezajlik a világegyház nagy eseménye, a II. vatikáni zsinat és a magyar katolikus szellemiség nagy alkotása, az új magyar Biblia fordítása. Bár mindkettőben megállta volna a helyét, sőt hasznos szolgálatot is tehetett volna Isten adta elmeélével és tudásával, de mindenekfölötti hitével az egyházban, ő vidéken elfeledve a kisszerű emberek mindennapi problémáiba temetkezik el - sokszor a kelleténél is nagyobb hévvel és odaadással. (Érdekes, hogy mások ismerték adottságait. Egyszer például héber szövegek és lexikonok közé feledkezve találtam. Egy héber-magyar kiadvány lektorálására kérték fel. Adtak neki harminc napot, de azt mondta, úgy elragadta a feladat érdekessége, hogy pár nap alatt végzett vele.)

Mindezt nem Takács dicséretére kellett elmondanom, de szellemi nagyságának ábrázolására. Amit viszont dicséretére kell elmondani az az, hogy ekkora ésszel és tanultsággal gondolkodás és vita nélkül ment egyik helyről a másikra. Nem dramatizálta sérelmeit, ha nehezére is estek a dolgok. Az egyházkormányzatnak sokszor megmagyarázhatatlan rendelkezéseire tudott ráfigyelni. Mint a latin mondja: ob-audire. Engedelmeskedni.

Ebben mutatott példát nemzedékének. Úgy látszik ezt érezte prófétai küldetésének. Hiszen az egyházban jelentkező problémák - külföldön és itthon egyaránt - ebben összpontosulnak: tudunk-e engedelmeskedni. Vélemények, felfogások, elképzelések, értelmezések lehetnek különbözők, de egyház csak egy van. Ami ezt összetartja, az a tisztán hitből való engedelmeskedés. És Takács ezt tanulta Urától, Jézus Krisztustól. Olvasta Szent Pál himnuszát, hogy Jézus Krisztus "Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodjék... megalázta magát és engedelmes lett mindhalálig". (Fil 2,6) És a Zsidóknak írt levélben is olvasta: "Annak ellenére, hogy Isten Fia volt, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet." (5,8) Megfigyelte, hogy Jézus egész élete az engedelmesség jegyében zajlott le. Hisz olyan törvényeknek lett alattvalója (Gal 4,4), amik neki semmi lelki többletet nem adtak. És olyan embereknek fogadott szót, akik lélekben és kegyelemben lényegesen alatta maradtak - még ha az a Boldogságos Szűz Mária vagy Szent József volt is.

Jézus az engedelmességnek megváltó erőt adott. Minden idők egyháza elsősorban nem azzal fogja a kor problémáira a megváltó erőket kiárasztani, hogy hogyan értelmezi a Szentírást. Még azzal sem, hogy hogyan tud átélten imádkozni vagy nagy célokért, illetve a felebarátért önemésztő áldozatokat hozni. Ez mind nagyon jó és szükséges, de mindeneknek a lelke a szeretet, mely mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg sohasem." (1Kor 13,7)

Ezt tanulta Jézustól, és életprogrammá tette. Heves vitákban szokta mondani:

- Nekem a tisztelettel volt bajom. Az engedelmességgel sohasem.

Halálában érik be az ember. Ahogy meghal, az jellemző rá. Takács mikor rosszul lett, nem akart orvoshoz menni. "Itt is meghalhat az ember" - mondta. Végül is érseke parancsolt rá. Mikor közölték vele, kérdezte:

- Írás van?

- Van - felelték.

- Akkor megyek - válaszolta.

De bizalmasának odasúgta:

- Időmorzsolás ez csupán.

És ment. Az orvosoknak és ápolószemélyzetnek szót fogadott ő, aki életmódjába nem engedett beleszólást senkinek sem. Panaszszó nélkül viselte a halálos beteg kiszolgáltatottságát. Itt is engedelmeskedett.

Takács Józsefnek ez a nagy tette: oda is jó szívvel menni, ahová magától nem ment volna; igaza tudatában is vállalni feladatokat, amik nem neki valók: és az áldozatok érthetetlenségében egy magasabb rendű értelmet látni. Pappá szentelésével legmagasabb karrierjét érte el. Olyan pap volt, aki nemcsak áldozott, de áldozattá lett. Az engedelmesség áldozatává. És ezzel többet tett, mintha ragyogó üstökösként futotta volna be egyházunk egét. És ő hitte, hogy az engedelmesség áldozatában megváltó erők vannak.

Belon Gellért

(A fenti írást lapunk 1982. május 9-ei számából idézzük.)

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu