Uj Ember

2002.01.13
LVIII. évf. 2. (2789.)

Segítünk,
hogy te is ott lehess!
Az Új Ember pályázata a torontói Katolikus Ifjúsági Világtalálkozóra.

Főoldal
Címlap
Urunk megkeresztelkedése
Újabb kéznyújtás Oroszországnak
Tervezik a Szentatya látogatását
Vízkereszt Rómában
Püspököket szentelt a pápa
A taizéi testvérek köszönete
A gyűlölet mártírjai?
Lelkiség
Élő víz fakad
A mi keresztségünk
ÉLET ÉS LITURGIA
A hét liturgiája
A év
Katolikus szemmel
A templomok tornya egyfelé mutat
Nagyon vigyáznának rá...
Rövid üzenetek a múltból
LELKI ISMERET
Lapszél
Névadás vagy keresztség?
Élő egyház
A "nagy Takács" példája
Takács József emlékének
Irgalmasok Pesten és Budán
Szemlélődő domonkos nővérek
Ünnepi ének
Medvigy Mihály halálára
Élő egyház
Hogyan segített a lengyel egyház a hadiállapot idején?
Prímási bizottságot is létrehoztak
Fórum
Melyik az érvényes keresztség?
Egy régen várt megegyezés
Az ökumenikus esketési szertartások rendjéről
"Messze nem hittérítésről van szó!"
Ökumenikus szeretetotthon Dabason
"Reformátusnak kereszteltek, katolikus lettem"
Ne azt keressük, ki honnan jött
Fórum
Spirituális "éhség" Európában
"Az Ige a hallgatás köntösében jár"
Tartoztam ezzel Taizének
Először Taizéről
Az archívumban kutatva találtuk az alábbi kis írást, amely 1954. március 7-én jelent meg az Új Emberben. Ez volt az első
Nagyobbat emelt testénél
Fórum
Az ember a legfontosabb
I. Bartolomaiosz pátriárka
Tankokkal taposták agyon a fegyvertelen embereket
Doni emlékmise a Mátyás-templomban
Dolgok elé
Fórum
Több mint kétharmados többség
Gyorsmérleg a népszámlálás egyházi vonatkozásairól
Közel öt és fél millió tanúságtevő
Összehasonlításul: Szlovákia
Ifjúság
Segítünk, hogy Te is ott lehess!
Pályázat! Pályázat! Pályázat! Pályázat! Pályázat!
Fiatalok az ökumené szolgálatában
Az Ökumenikus Ifjúsági Iroda programjai 2002-ben
Csönd-cserepek
Morzsabuli
avagy apró emlékek szilveszterről
Rejtvény
Tizennégy és tizennyolc év közöttieknek
Kultúra
Színnel szőtt írások
Dáma, király, ász
Egy öltözőasztalnál
A szarajevói csarsija
Fórum
Ismerjük meg jobban egymást
Keresztény egyházak az egység útján
Hősök, szentek, farkasok
Millenáris tárlatok
Mozaik
Krisztus keresztelése
Firenzei festő, XVI. század utolsó harmada. Krisztus keresztelése (Esztergom, Keresztény Múzeum)
A tél örömei...
Gyertyagyújtás országszerte
Bombariadó a pesti bazilikában
Avokádókörte
Egzotikus gyümölcsök

 

Közel öt és fél millió tanúságtevő

A katolikus püspöki kar örömmel fogadta a 2001. évi népszámlálás egyházi hovatartozásról szóló kérdésére beérkezett válaszok összesített eredményeit. Részben azért, mert az előzetes felmérések és jóslatok nyomán nem is remélte, hogy ilyen nagyarányú lesz a válaszadási kötelezettség nélkül is válaszolók száma (több mint 90 százalék), részben pedig azért, mert a kapott eredmény azokat az arányokat és nagyságrendeket erősítette meg, amelyekkel az egyház is számolt az elmúlt években. Az ellenpropaganda ellenére csak tíz százalék nem válaszolt a kérdésre. Az is figyelemre méltó, hogy mindössze 887 fő vallotta magát ateistának. Vagyis arányuk statisztikai szempontból nem mérhető.A püspöki kar népszámlálás előtti buzdításban felhívta a figyelmet: "Krisztus és az egyház melletti tanúságtétel is a vonatkozó kérdésre való válaszadás."

Veres András püspök szerint örvendetes, hogy a fél évszázados erőszakolt ateista nevelés után is ennyien vállalták egyházhoz tartozásukat. A negyvenes évek második felében a népszámláláskor még a kötelező kérdések között szerepelt a felekezeti hovatartozás. Akkor hat és fél millióan vallották magukat katolikusnak. Ötven évvel később a fakultatív kérdésre öt és fél millióan tették ugyanezt.

Most tudjuk, hogy minimum mennyien vagyunk. "Ez akkor is örvendetes, ha azt is tudjuk más felmérésekből, hogy a katolikusoknak mindössze 13 százaléka a rendszeres vasárnapi templomba járó" - nyilatkozta lapunknak Veres András püspök, az MKPK titkára.

Nálunk, Magyarországon a vallási hovatartozás kényes kérdésnek számít. Nem így a világ legtöbb országában, például északi szomszédunknál, Szlovákiában is, ahol a népszámlálás már tíz évvel ezelőtt is rákérdezett erre. Érdekes, hogy míg egy évtizede a szlovákok hatvan százaléka vallotta magát római katolikusnak, addig a tavalyi népszámláláskor már hatvankilenc százalék. Oldódnak a félelmek. Talán nálunk is hatmillió körüli eredmény születik a következő népszámláláskor?

Mi következik az egyházra nézve a népszámlálási adatok ismeretéből? "Sokan tartják magukat az egyházhoz tartozónak, de sajnos túlnyomó többségük nem gyakorolja hitét. Az a cél, hogy közülük mind nagyobb számban szorosabb kapcsolatot teremthessenek az egyházi közösségekkel. Remélhetőleg mind többen készek a további lépések megtételére is: az egyház tanításának befogadása, a keresztény közösség életébe való bekapcsolódás felé. S reméljük, hogy az a bizonyos 13 százalék, vagyis akik a katolikus plébániák aktív magját jelentik, szívesen fogadják a távolabbról érkező, magukat katolikusnak valló felebarátaikat. Ehhez missziós lelkületre van szükség. S a pápa által oly sokszor megfogalmazott buzdítás komolyan vételére: újra kell evangelizálni a keresztény hagyományú népeket. A sajátunkat is.

Sz. Cs.

Összehasonlításul: Szlovákia

A tavalyi szlovákiai népszámlálás szerint északi szomszédunk össznépessége 5,4 millió, ebből 4,6 millió szlovák, 521 ezer magyar nemzetiségű. A lakosság 84 százaléka vallásos. A latin és a bizánci rítusú katolikusok a népesség 73, az evangélikusok 7 százalékát alkotják. A reformátusok létszáma 110 ezer. S még egy érdekes adat: Szlovákiában az idei tanévben az iskolás korú gyermekek 67 százaléka részesül hitoktatásban.

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu