Uj Ember

2002.01.13
LVIII. évf. 2. (2789.)

Segítünk,
hogy te is ott lehess!
Az Új Ember pályázata a torontói Katolikus Ifjúsági Világtalálkozóra.

Főoldal
Címlap
Urunk megkeresztelkedése
Újabb kéznyújtás Oroszországnak
Tervezik a Szentatya látogatását
Vízkereszt Rómában
Püspököket szentelt a pápa
A taizéi testvérek köszönete
A gyűlölet mártírjai?
Lelkiség
Élő víz fakad
A mi keresztségünk
ÉLET ÉS LITURGIA
A hét liturgiája
A év
Katolikus szemmel
A templomok tornya egyfelé mutat
Nagyon vigyáznának rá...
Rövid üzenetek a múltból
LELKI ISMERET
Lapszél
Névadás vagy keresztség?
Élő egyház
A "nagy Takács" példája
Takács József emlékének
Irgalmasok Pesten és Budán
Szemlélődő domonkos nővérek
Ünnepi ének
Medvigy Mihály halálára
Élő egyház
Hogyan segített a lengyel egyház a hadiállapot idején?
Prímási bizottságot is létrehoztak
Fórum
Melyik az érvényes keresztség?
Egy régen várt megegyezés
Az ökumenikus esketési szertartások rendjéről
"Messze nem hittérítésről van szó!"
Ökumenikus szeretetotthon Dabason
"Reformátusnak kereszteltek, katolikus lettem"
Ne azt keressük, ki honnan jött
Fórum
Spirituális "éhség" Európában
"Az Ige a hallgatás köntösében jár"
Tartoztam ezzel Taizének
Először Taizéről
Az archívumban kutatva találtuk az alábbi kis írást, amely 1954. március 7-én jelent meg az Új Emberben. Ez volt az első
Nagyobbat emelt testénél
Fórum
Az ember a legfontosabb
I. Bartolomaiosz pátriárka
Tankokkal taposták agyon a fegyvertelen embereket
Doni emlékmise a Mátyás-templomban
Dolgok elé
Fórum
Több mint kétharmados többség
Gyorsmérleg a népszámlálás egyházi vonatkozásairól
Közel öt és fél millió tanúságtevő
Összehasonlításul: Szlovákia
Ifjúság
Segítünk, hogy Te is ott lehess!
Pályázat! Pályázat! Pályázat! Pályázat! Pályázat!
Fiatalok az ökumené szolgálatában
Az Ökumenikus Ifjúsági Iroda programjai 2002-ben
Csönd-cserepek
Morzsabuli
avagy apró emlékek szilveszterről
Rejtvény
Tizennégy és tizennyolc év közöttieknek
Kultúra
Színnel szőtt írások
Dáma, király, ász
Egy öltözőasztalnál
A szarajevói csarsija
Fórum
Ismerjük meg jobban egymást
Keresztény egyházak az egység útján
Hősök, szentek, farkasok
Millenáris tárlatok
Mozaik
Krisztus keresztelése
Firenzei festő, XVI. század utolsó harmada. Krisztus keresztelése (Esztergom, Keresztény Múzeum)
A tél örömei...
Gyertyagyújtás országszerte
Bombariadó a pesti bazilikában
Avokádókörte
Egzotikus gyümölcsök

 

Színnel szőtt írások

Az alma nem esik messze a fájától - így szól a sokat idézett magyar közmondás, ám az irodalom és a művészetek ágazatában nem törvényszerű, hogy kiváló apát saját területén tehetséges, alkotó utóda kövesse. Hogy Galsai Dánielnek mennyit sikerült átörökölnie atyjától, egyik legszellemesebb író-kortársunktól, Galsai Pongráctól, mindaz világosan kiderül a Szezonról és fazonról (Cserkő Kiadó, 2001.) című prózai kötetéből. Elöljáróban csak annyit: sokat!

Elsősorban az alapos tárgyi tudásnak, felkészültségnek és erudíciónak egyfajta elegáns és könnyed közvetítése, a hangvétel eredetisége az, amely az idősebb Galsai írásművészetére emlékeztet. De nehogy valaki is "eszmei klónozásra" gondoljon, a fiú-utód sok tekintetben merőben új elemeket is fölvillant műveiben. Mintegy jelezve, hogy néhány évtizeddel későbbi korszakról, személyekről szólnak ezek az írások - s itt elsősorban a nyílt világnézeti állásfoglalás emanációja, a mondanivalóban és stílusban egyaránt meggyőző érvrendszer töretlenségére utalunk.

A vegyes anyagú kötetnek kétségtelenül a legmarkánsabb ciklusa az, melyben az irodalmi rangra emelt publicisztika érvényesül (lásd a XX. század első évtizedeinek nemes veretű mestereit, kiváltképp Kosztolányit és Márait) túlmutatva a napi politikai aktualitások gyorsan hervadó motívumain. E ciklusnak rendkívül széles ívű a téma- és érdeklődési köre - s Galsai Dániel láthatóan győzi erővel, újabb és újabb szellemi leleményekkel. Érzelmi skálája is gazdag: a megértő keresztény felebaráti érzülettől az irónián át a fulmináns kritikai hangig minden megtalálható írásaiban.

Reméljük, hogy az elektronikus sajtóhoz való "átpártolása" is sikerrel jár, de mindez nem foszt meg bennünket a tehetségét tollal érvényesítő elkötelezettségtől, s további értékes produktumoktól.

Szeghalmi Elemér

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu