Uj Ember

2002.01.13
LVIII. évf. 2. (2789.)

Segítünk,
hogy te is ott lehess!
Az Új Ember pályázata a torontói Katolikus Ifjúsági Világtalálkozóra.

Főoldal
Címlap
Urunk megkeresztelkedése
Újabb kéznyújtás Oroszországnak
Tervezik a Szentatya látogatását
Vízkereszt Rómában
Püspököket szentelt a pápa
A taizéi testvérek köszönete
A gyűlölet mártírjai?
Lelkiség
Élő víz fakad
A mi keresztségünk
ÉLET ÉS LITURGIA
A hét liturgiája
A év
Katolikus szemmel
A templomok tornya egyfelé mutat
Nagyon vigyáznának rá...
Rövid üzenetek a múltból
LELKI ISMERET
Lapszél
Névadás vagy keresztség?
Élő egyház
A "nagy Takács" példája
Takács József emlékének
Irgalmasok Pesten és Budán
Szemlélődő domonkos nővérek
Ünnepi ének
Medvigy Mihály halálára
Élő egyház
Hogyan segített a lengyel egyház a hadiállapot idején?
Prímási bizottságot is létrehoztak
Fórum
Melyik az érvényes keresztség?
Egy régen várt megegyezés
Az ökumenikus esketési szertartások rendjéről
"Messze nem hittérítésről van szó!"
Ökumenikus szeretetotthon Dabason
"Reformátusnak kereszteltek, katolikus lettem"
Ne azt keressük, ki honnan jött
Fórum
Spirituális "éhség" Európában
"Az Ige a hallgatás köntösében jár"
Tartoztam ezzel Taizének
Először Taizéről
Az archívumban kutatva találtuk az alábbi kis írást, amely 1954. március 7-én jelent meg az Új Emberben. Ez volt az első
Nagyobbat emelt testénél
Fórum
Az ember a legfontosabb
I. Bartolomaiosz pátriárka
Tankokkal taposták agyon a fegyvertelen embereket
Doni emlékmise a Mátyás-templomban
Dolgok elé
Fórum
Több mint kétharmados többség
Gyorsmérleg a népszámlálás egyházi vonatkozásairól
Közel öt és fél millió tanúságtevő
Összehasonlításul: Szlovákia
Ifjúság
Segítünk, hogy Te is ott lehess!
Pályázat! Pályázat! Pályázat! Pályázat! Pályázat!
Fiatalok az ökumené szolgálatában
Az Ökumenikus Ifjúsági Iroda programjai 2002-ben
Csönd-cserepek
Morzsabuli
avagy apró emlékek szilveszterről
Rejtvény
Tizennégy és tizennyolc év közöttieknek
Kultúra
Színnel szőtt írások
Dáma, király, ász
Egy öltözőasztalnál
A szarajevói csarsija
Fórum
Ismerjük meg jobban egymást
Keresztény egyházak az egység útján
Hősök, szentek, farkasok
Millenáris tárlatok
Mozaik
Krisztus keresztelése
Firenzei festő, XVI. század utolsó harmada. Krisztus keresztelése (Esztergom, Keresztény Múzeum)
A tél örömei...
Gyertyagyújtás országszerte
Bombariadó a pesti bazilikában
Avokádókörte
Egzotikus gyümölcsök

 

Élő víz fakad

Alpesi tiszta patakok csobogását hallgatva vagy rejtett völgyek forrásánál üldögélve mintha beszélne a víz, elemek rendjéből az egyik legfontosabb. Így olvasható a salamoni ódákban: Beszélő víz jön ajkamról, mely az Úr forrásából való, / ittam belőle és megrészegültem az élő víztől... Az életmámor ezúttal teológiai értelmet kap: a víz Istent jelenti, az élet forrását. Jeremiás próféta ekként tolmácsolja az Úr szavait: Elhagytak engem, az élő vizek forrását." Zakariás: "Azon a napon élő víz fakad Jeruzsálemben. Ismerős, misztikus kapcsolat a vízzel történő meghintés és a Lélek kiáradása. Már csak Keresztelő Szent János megnyilatkozását kell társítani - a Jordán mellől: Én csak vízzel keresztelek, hogy bűnbánatra indítsalak benneteket, de aki a nyomomba lép... Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni.

A víz rituális értelmezése (a keresztségben) fölveti az elem szimbolikus tartalmát is, a profán szóhasználatból ismert (a költészetben gyakorta használt) folyóvizet. A többféle jelentés összekapcsolása nem mindig szükségszerű: ha valamelyik szerző az élő vizet a Szentlélekre vonatkoztatja, még nem biztos, hogy a keresztségről van szó, s a keresztség mint "élő víz" nem jelenti minden esetben azt, hogy folyóvízben szolgáltatják ki. Korai keresztény iratokból kiderül ugyan, hogy az élő víz a folyóvízzel azonos, más irat viszont lehetővé teszi a tenger vizével való keresztelést. A tenger későbbi keresztény századok gondolkodásában (is) maga az élet, hajója az egyház.

A megtisztulást hordozó víz-szimbólum legteljesebb jelentésében a keresztények keresztségében bontható ki. Nagy Károly korának egyik jeles himnuszszerzője: Pál diakónus (VIII. század) emlékezetes strófáiban Jánosról, a Keresztelőről ekként énekel: Nincs e bűnbeholt sivatag világon / Jánosnál szentebb anyaszült halandó; / Választott ő lőn, ki megöntse vízzel / Bűn lemosóját. A "kelendő Fényt", aki által nem a test, hanem a lélek, a lelkiismeret nyer patyolatszínt. És ez az igazi keresztség.

Gyönyörű jelkép a Szent Pálé, aki a keresztvíz értelméhez egy másikat is társít: a keresztelkedő alámerítése, majd fölmerülése a vízből a Krisztussal való eltemetkezést és a lélek föltámadását jelenti. Egyes hittudósok szerint az apostol ezúttal a keresztvízzel a tengerre utal: ártó erők birodalmára, a halálra, amely ugyancsak modern kép, ha korunk mindent elnyelő közönyére gondolunk. De ezt a halált mindenkor Krisztus győzi le, ahogyan hajdan az Úr megnyitotta a Vörös-tengert népe szabadulására.

A keresztség "Isten Lelkét" közvetíti az embernek, az új élet elvét, s talán Krisztus erre gondolt, amikor többször vízzel gyógyította a betegeket. A keresztség tehát a Szentlélekben való "megújulás fürdője", amint Pál írja Titusnak. Aranyszájú Szent János a vizekről és a keresztségről így elmélkedik: Talán semmiségnek tartod a víz erejét? Nem képes az emberi beszéd a víz sokat magasztalt áldását pontosan kifejteni, amint a tengert sem lehet szóval megmérni... Sietve az Újszövetséghez fordulok, s a vizeken átkelve megint szomjas vagyok, de emlékezem arra, amit Üdvözítő Krisztusunk hirdetett, amikor ezt mondta: "Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék! Aki hisz bennem, annak belsejéből az Írás szava szerint élő víz forrása fakad."

Mintha erre csendülne a hazai hagyományból a karácsonyi "madármise" dicsőítő éneke a megszületett Gyermekről: Annyi gyöngyök, annyi könnyek / Érte hullanak, / A mennyei drága vizek / Lelkünkre folynak. Veronai Szent Zenon erre azt mondaná: "Íme, a beszélő víz édes mormolása."

Tóth Sándor

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu