Uj Ember

2002.01.13
LVIII. évf. 2. (2789.)

Segítünk,
hogy te is ott lehess!
Az Új Ember pályázata a torontói Katolikus Ifjúsági Világtalálkozóra.

Főoldal
Címlap
Urunk megkeresztelkedése
Újabb kéznyújtás Oroszországnak
Tervezik a Szentatya látogatását
Vízkereszt Rómában
Püspököket szentelt a pápa
A taizéi testvérek köszönete
A gyűlölet mártírjai?
Lelkiség
Élő víz fakad
A mi keresztségünk
ÉLET ÉS LITURGIA
A hét liturgiája
A év
Katolikus szemmel
A templomok tornya egyfelé mutat
Nagyon vigyáznának rá...
Rövid üzenetek a múltból
LELKI ISMERET
Lapszél
Névadás vagy keresztség?
Élő egyház
A "nagy Takács" példája
Takács József emlékének
Irgalmasok Pesten és Budán
Szemlélődő domonkos nővérek
Ünnepi ének
Medvigy Mihály halálára
Élő egyház
Hogyan segített a lengyel egyház a hadiállapot idején?
Prímási bizottságot is létrehoztak
Fórum
Melyik az érvényes keresztség?
Egy régen várt megegyezés
Az ökumenikus esketési szertartások rendjéről
"Messze nem hittérítésről van szó!"
Ökumenikus szeretetotthon Dabason
"Reformátusnak kereszteltek, katolikus lettem"
Ne azt keressük, ki honnan jött
Fórum
Spirituális "éhség" Európában
"Az Ige a hallgatás köntösében jár"
Tartoztam ezzel Taizének
Először Taizéről
Az archívumban kutatva találtuk az alábbi kis írást, amely 1954. március 7-én jelent meg az Új Emberben. Ez volt az első
Nagyobbat emelt testénél
Fórum
Az ember a legfontosabb
I. Bartolomaiosz pátriárka
Tankokkal taposták agyon a fegyvertelen embereket
Doni emlékmise a Mátyás-templomban
Dolgok elé
Fórum
Több mint kétharmados többség
Gyorsmérleg a népszámlálás egyházi vonatkozásairól
Közel öt és fél millió tanúságtevő
Összehasonlításul: Szlovákia
Ifjúság
Segítünk, hogy Te is ott lehess!
Pályázat! Pályázat! Pályázat! Pályázat! Pályázat!
Fiatalok az ökumené szolgálatában
Az Ökumenikus Ifjúsági Iroda programjai 2002-ben
Csönd-cserepek
Morzsabuli
avagy apró emlékek szilveszterről
Rejtvény
Tizennégy és tizennyolc év közöttieknek
Kultúra
Színnel szőtt írások
Dáma, király, ász
Egy öltözőasztalnál
A szarajevói csarsija
Fórum
Ismerjük meg jobban egymást
Keresztény egyházak az egység útján
Hősök, szentek, farkasok
Millenáris tárlatok
Mozaik
Krisztus keresztelése
Firenzei festő, XVI. század utolsó harmada. Krisztus keresztelése (Esztergom, Keresztény Múzeum)
A tél örömei...
Gyertyagyújtás országszerte
Bombariadó a pesti bazilikában
Avokádókörte
Egzotikus gyümölcsök

 

"Az Ige a hallgatás köntösében jár"


A Taizéi Közösség 2001- 2002 közötti évfordulón tartott budapesti összejövetele, a zord időjárás ellenére, ifjak tízezreinek európai nemzetközi seregét vonzotta fővárosunkba. Roger Schütz atya több mint fél évszázada induló "protestáns szerzetesi", "kisközösségi" jellegű mozgalma hatalmas ökumenikus zarándoklattá szélesedett. A közösség alapítójának Isten dicsőségére és az ember üdvösségére szentelt életét kiindulópontnak használta fel a Gondviselés azért, hogy sokan elinduljanak a hit világának központja, "a hit elkezdője és bevégzője": Krisztus felé. Éspedig úgy, hogy személyes Krisztus-közösség megelevenedésével, sok testvéri közösség feltalálásával ki-ki a saját egyházán és felekezetén belül élhessen megújuló és gyülekezetet építő személyes életet.

Összejövetelük egyik meghatározója: a csend Isten előtt. E zajos, harsogó ellenpropagandás világban különösen fontos átélni: az Ige a hallgatás köntösében jár. Itt az igei bizonyságtétel az imádságos eszköztelenség módján jut kifejezésre - és a szívek mélyére. S válaszként felerősödnek a Lélek által a lelkekben a már nyitányként intonált többszólamú énekhimnuszok.

Egy apokaliptikus végveszélyben élő világban legyünk hálásak azért, hogy bár a világ élet-halál kérdéseit nem oldhatják meg emberi erők, kitárulhatunk csendben és imában az örökkévalóság erői előtt, hiszen már csak az Isten menthet meg minket. Egyedül Istené a dicsőség, aki által legyen e földön békesség és az emberekhez jóakarat.

Hegedűs Loránt, református püspök

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu