Uj Ember

2002.01.13
LVIII. évf. 2. (2789.)

Segítünk,
hogy te is ott lehess!
Az Új Ember pályázata a torontói Katolikus Ifjúsági Világtalálkozóra.

Főoldal
Címlap
Urunk megkeresztelkedése
Újabb kéznyújtás Oroszországnak
Tervezik a Szentatya látogatását
Vízkereszt Rómában
Püspököket szentelt a pápa
A taizéi testvérek köszönete
A gyűlölet mártírjai?
Lelkiség
Élő víz fakad
A mi keresztségünk
ÉLET ÉS LITURGIA
A hét liturgiája
A év
Katolikus szemmel
A templomok tornya egyfelé mutat
Nagyon vigyáznának rá...
Rövid üzenetek a múltból
LELKI ISMERET
Lapszél
Névadás vagy keresztség?
Élő egyház
A "nagy Takács" példája
Takács József emlékének
Irgalmasok Pesten és Budán
Szemlélődő domonkos nővérek
Ünnepi ének
Medvigy Mihály halálára
Élő egyház
Hogyan segített a lengyel egyház a hadiállapot idején?
Prímási bizottságot is létrehoztak
Fórum
Melyik az érvényes keresztség?
Egy régen várt megegyezés
Az ökumenikus esketési szertartások rendjéről
"Messze nem hittérítésről van szó!"
Ökumenikus szeretetotthon Dabason
"Reformátusnak kereszteltek, katolikus lettem"
Ne azt keressük, ki honnan jött
Fórum
Spirituális "éhség" Európában
"Az Ige a hallgatás köntösében jár"
Tartoztam ezzel Taizének
Először Taizéről
Az archívumban kutatva találtuk az alábbi kis írást, amely 1954. március 7-én jelent meg az Új Emberben. Ez volt az első
Nagyobbat emelt testénél
Fórum
Az ember a legfontosabb
I. Bartolomaiosz pátriárka
Tankokkal taposták agyon a fegyvertelen embereket
Doni emlékmise a Mátyás-templomban
Dolgok elé
Fórum
Több mint kétharmados többség
Gyorsmérleg a népszámlálás egyházi vonatkozásairól
Közel öt és fél millió tanúságtevő
Összehasonlításul: Szlovákia
Ifjúság
Segítünk, hogy Te is ott lehess!
Pályázat! Pályázat! Pályázat! Pályázat! Pályázat!
Fiatalok az ökumené szolgálatában
Az Ökumenikus Ifjúsági Iroda programjai 2002-ben
Csönd-cserepek
Morzsabuli
avagy apró emlékek szilveszterről
Rejtvény
Tizennégy és tizennyolc év közöttieknek
Kultúra
Színnel szőtt írások
Dáma, király, ász
Egy öltözőasztalnál
A szarajevói csarsija
Fórum
Ismerjük meg jobban egymást
Keresztény egyházak az egység útján
Hősök, szentek, farkasok
Millenáris tárlatok
Mozaik
Krisztus keresztelése
Firenzei festő, XVI. század utolsó harmada. Krisztus keresztelése (Esztergom, Keresztény Múzeum)
A tél örömei...
Gyertyagyújtás országszerte
Bombariadó a pesti bazilikában
Avokádókörte
Egzotikus gyümölcsök

 

Először Taizéről

Az archívumban kutatva találtuk az alábbi kis írást, amely 1954. március 7-én jelent meg az Új Emberben. Ez volt az első híradás a közösségről a magyar katolikus sajtóban.

A taizéi testvérek

Az olvasó a cím nyomán talán azt hiheti, hogy egy még sohasem hallott katolikus szervezetről vagy valamiféle új férfi kongregációról lesz szó. De nem! Taizé apró kis francia falucska valahol Burgundiában, nem messze Clunytől, a 900 évvel ezelőtt virágzó híres apátságtól, amellyel az Árpád-kori Magyarország egyháza oly szoros kapcsolatban állott. A taizéi testvérek azonban nem katolikusok, hanem protestáns lelkipásztorok, akik abban a kis falucskában bizonyos közös szabályok szerint élnek vallásos életet.

Húsz fiatal protestáns pásztor keres Taizében olyan utat, amely szokatlan a protestáns világban. Elöljárójuk hivatalt viselő lelkész, aki azonban óvakodik attól, hogy a testvéri közösséget mint egyházi alakulatot elismerje. Ez érthető is. Nem könnyű ugyanis helyet találni a protestáns vallásgyakorlatokban a vasárnapi "nagymise", a nap egyes óráiban mondott liturgikus imádságok vagy éppen azoknak a fogadalmaknak a számára, amelyek semmiben sem különböznek a katolikus szerzetesek fogadalmaitól.

A taizéi testvérek húsvét éjszakáján vallásos foglalkozásuk során a szegénységet, szüzességet és az engedelmességet dicsérik. Lemondtak minden személyes tulajdonukról, házassági köteléken kívül élnek, és priorjuk iránt engedelmességre kötelezték magukat. Eszményképük a jeruzsálemi őskeresztény testvéri közösség, s három fogadalmukkal példát akarnak adni a mai idők embere számára.

Igen érdekes életet él mind a húsz taizéi testvér. Szinte protestáns szerzeteseknek gondolhatná őket az ember, bár nem laknak kolostorban, s mindegyiküknek megvan a maga külön polgári foglalkozása és lakása. Munkahelyükre kettesével-hármasával járnak, egyszerű polgári ruhában, s csak a bal kezük gyűrűsujjára húzott alumíniumgyűrűről ismerhetni fel őket.

Együttes imádságra azonban már fehér csuhában jelennek meg, s ha valamelyikük elkésik, a prior széke mellett térdre ereszkedik s várja, hogy az elöljáró kézrátétellel adja meg neki a "feloldozást".

Ezek a közös összejövetelek rendkívüli módon hasonlítanak a szerzetesek matutinumaira és vesperásaira. Himnuszokat énekelnek, litániákat mondanak, antifonákkal köszöntik Istent. E közös énekek és imádságok mellett magánbreviáriumot is mondanak, s ezt teszik még polgári foglalkozásuk szüneteiben is. A taizéi testvérek kezdeményezése egyelőre vallásos érdekesség, amely nemcsak Franciaországban, hanem még az ország határain kívül is figyelmet keltett mind a katolikusok, mind pedig a protestánsok körében.

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu