Uj Ember

2002.01.13
LVIII. évf. 2. (2789.)

Segítünk,
hogy te is ott lehess!
Az Új Ember pályázata a torontói Katolikus Ifjúsági Világtalálkozóra.

Főoldal
Címlap
Urunk megkeresztelkedése
Újabb kéznyújtás Oroszországnak
Tervezik a Szentatya látogatását
Vízkereszt Rómában
Püspököket szentelt a pápa
A taizéi testvérek köszönete
A gyűlölet mártírjai?
Lelkiség
Élő víz fakad
A mi keresztségünk
ÉLET ÉS LITURGIA
A hét liturgiája
A év
Katolikus szemmel
A templomok tornya egyfelé mutat
Nagyon vigyáznának rá...
Rövid üzenetek a múltból
LELKI ISMERET
Lapszél
Névadás vagy keresztség?
Élő egyház
A "nagy Takács" példája
Takács József emlékének
Irgalmasok Pesten és Budán
Szemlélődő domonkos nővérek
Ünnepi ének
Medvigy Mihály halálára
Élő egyház
Hogyan segített a lengyel egyház a hadiállapot idején?
Prímási bizottságot is létrehoztak
Fórum
Melyik az érvényes keresztség?
Egy régen várt megegyezés
Az ökumenikus esketési szertartások rendjéről
"Messze nem hittérítésről van szó!"
Ökumenikus szeretetotthon Dabason
"Reformátusnak kereszteltek, katolikus lettem"
Ne azt keressük, ki honnan jött
Fórum
Spirituális "éhség" Európában
"Az Ige a hallgatás köntösében jár"
Tartoztam ezzel Taizének
Először Taizéről
Az archívumban kutatva találtuk az alábbi kis írást, amely 1954. március 7-én jelent meg az Új Emberben. Ez volt az első
Nagyobbat emelt testénél
Fórum
Az ember a legfontosabb
I. Bartolomaiosz pátriárka
Tankokkal taposták agyon a fegyvertelen embereket
Doni emlékmise a Mátyás-templomban
Dolgok elé
Fórum
Több mint kétharmados többség
Gyorsmérleg a népszámlálás egyházi vonatkozásairól
Közel öt és fél millió tanúságtevő
Összehasonlításul: Szlovákia
Ifjúság
Segítünk, hogy Te is ott lehess!
Pályázat! Pályázat! Pályázat! Pályázat! Pályázat!
Fiatalok az ökumené szolgálatában
Az Ökumenikus Ifjúsági Iroda programjai 2002-ben
Csönd-cserepek
Morzsabuli
avagy apró emlékek szilveszterről
Rejtvény
Tizennégy és tizennyolc év közöttieknek
Kultúra
Színnel szőtt írások
Dáma, király, ász
Egy öltözőasztalnál
A szarajevói csarsija
Fórum
Ismerjük meg jobban egymást
Keresztény egyházak az egység útján
Hősök, szentek, farkasok
Millenáris tárlatok
Mozaik
Krisztus keresztelése
Firenzei festő, XVI. század utolsó harmada. Krisztus keresztelése (Esztergom, Keresztény Múzeum)
A tél örömei...
Gyertyagyújtás országszerte
Bombariadó a pesti bazilikában
Avokádókörte
Egzotikus gyümölcsök

 

Nagyon vigyáznának rá...

Az Új Ember - történelem. Az 57. évfolyamában járó hetilap kincsesbányája az egyház és az ország történelme iránt fogékony embernek. A technika ma már lehetővé teszi, így talán egyszer lesz módunk CD-n közzétenni a korábbi évfolyamokat, kezdve 1945-től. Közel kétezernyolcszáz hét lenyomatát őrzik a sárguló lapok, ami nem kevés. A magyar kereszténység évezredes történelmének legutóbbi hat évtizedéről, küzdelmeiről, szenvedéseiről, sikereiről nemigen van bőségesebb forrás, mint e hetilap. És nem azért, mert mindig közvetlenül, nyíltan és szabadon megírhatta, mi fáj az egyháznak, milyen küzdelmek folynak a végeken, mi zajlik a lelkekben. Erre nem volt mindig lehetőség, mégis. A sajtó természete, hogy a kort indirekt eszközökkel is tükrözni tudja. Részben a műfajok változatosságával, részben épp azzal, ami hiányzik, ami kimaradt - kényszerűségből - belőle. Mert ami kimaradt, búvópatak módjára az is ott rejtőzködik benne.

Az első évfolyamokat böngészve akadtam rá egy gyöngyszemre, egy remekműre. Szerzője nincs, illetve ismeretlen. Nem az első lapon, nem is a másodikon, hanem az utolsó oldal alján látott napvilágot. S mindössze tizenegy sor, huszonhárom szó. Mégis minden benne van a korról, annak nyomorúságáról és az élni akarásáról egyaránt. Egész oldalas cikkben sem lehetett volna többet mondani arról a korról. Egy apróhirdetésről van szó. Idézem:

"Megőrzésre vagy kölcsönképpen igen szerény díjazás ellenében vidéki kezdő egyházközség kér: ruhásszekrényt, asztalt, egy ágyat szalmazsákkal, széket, mosdófélét. -- Nagyon vigyázna rá -- jeligére."

Az 1950-es évfolyam utolsó számában látott napvilágot e kis fizetett hirdetés. Abban az esztendőben, amikor vagy tízezer magyar szerzetes vált földönfutóvá - erről a gyalázatról az újság gyakorlatilag még hírt sem adhatott.

Ez volt az az idő, amikor az egyházmegyék akit csak tudtak, átvettek a szerzetesek közül saját állományukba, és olyan településeken is alakultak lelkipásztori állomáshelyek, ahol korábban nem volt helyben lakó lelkipásztor. Valószínűleg egy ilyen nincstelen, az internálást megúszó szerzetes alázatos kérését tartalmazza a hirdetés. Aki társaihoz képest még szerencsésnek is mondható, mert megkapta az életet jelentő kinevezést, de a rajta lévő egy szem gúnyán kívül talán semmije nem volt. Ez jelzi az ország akkori hatalmas szegénységét is, amiről 1950-ben direktben szintén nem írhatott a lap. Megőrzésre vagy kölcsönképpen kér, és a jeligében jelzi, hogy nagyon vigyázna. Szívet facsaró szavak. Gondolom, kapott ágyat, szalmazsákot és mosdófélét. S biztos vagyok benne, hogy értékes lelkipásztori munkát végezhetett hívei körében. Talán a hirdetést feladó ma is itt él közöttünk. Idős emberként, immár saját bútorral, és sok-sok emlékkel a magyar egyháztörténet általa megélt korszakából.

Ma már nem az a gondja a papnak, hogy nincs hová lehajtania fejét. Ellenkezőleg. Ma már városon is kevés van belőlük. Üresen álló plébániák és bútordarabjaik adhatnának fel apróhirdetést, ilyenféleképpen:

"Kényelmes munkafeltételeket biztosító, jól berendezett plébánia, garázzsal, autóval várja új lakóját egy lelkipásztor személyében, akit az elárvult hívek nagyon megbecsülnének, vagyis a jelige is hasonló lehetne: -- Nagyon vigyáznának rá --."

Szerdahelyi Csongor

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu