Uj Ember

2002.01.13
LVIII. évf. 2. (2789.)

Segítünk,
hogy te is ott lehess!
Az Új Ember pályázata a torontói Katolikus Ifjúsági Világtalálkozóra.

Főoldal
Címlap
Urunk megkeresztelkedése
Újabb kéznyújtás Oroszországnak
Tervezik a Szentatya látogatását
Vízkereszt Rómában
Püspököket szentelt a pápa
A taizéi testvérek köszönete
A gyűlölet mártírjai?
Lelkiség
Élő víz fakad
A mi keresztségünk
ÉLET ÉS LITURGIA
A hét liturgiája
A év
Katolikus szemmel
A templomok tornya egyfelé mutat
Nagyon vigyáznának rá...
Rövid üzenetek a múltból
LELKI ISMERET
Lapszél
Névadás vagy keresztség?
Élő egyház
A "nagy Takács" példája
Takács József emlékének
Irgalmasok Pesten és Budán
Szemlélődő domonkos nővérek
Ünnepi ének
Medvigy Mihály halálára
Élő egyház
Hogyan segített a lengyel egyház a hadiállapot idején?
Prímási bizottságot is létrehoztak
Fórum
Melyik az érvényes keresztség?
Egy régen várt megegyezés
Az ökumenikus esketési szertartások rendjéről
"Messze nem hittérítésről van szó!"
Ökumenikus szeretetotthon Dabason
"Reformátusnak kereszteltek, katolikus lettem"
Ne azt keressük, ki honnan jött
Fórum
Spirituális "éhség" Európában
"Az Ige a hallgatás köntösében jár"
Tartoztam ezzel Taizének
Először Taizéről
Az archívumban kutatva találtuk az alábbi kis írást, amely 1954. március 7-én jelent meg az Új Emberben. Ez volt az első
Nagyobbat emelt testénél
Fórum
Az ember a legfontosabb
I. Bartolomaiosz pátriárka
Tankokkal taposták agyon a fegyvertelen embereket
Doni emlékmise a Mátyás-templomban
Dolgok elé
Fórum
Több mint kétharmados többség
Gyorsmérleg a népszámlálás egyházi vonatkozásairól
Közel öt és fél millió tanúságtevő
Összehasonlításul: Szlovákia
Ifjúság
Segítünk, hogy Te is ott lehess!
Pályázat! Pályázat! Pályázat! Pályázat! Pályázat!
Fiatalok az ökumené szolgálatában
Az Ökumenikus Ifjúsági Iroda programjai 2002-ben
Csönd-cserepek
Morzsabuli
avagy apró emlékek szilveszterről
Rejtvény
Tizennégy és tizennyolc év közöttieknek
Kultúra
Színnel szőtt írások
Dáma, király, ász
Egy öltözőasztalnál
A szarajevói csarsija
Fórum
Ismerjük meg jobban egymást
Keresztény egyházak az egység útján
Hősök, szentek, farkasok
Millenáris tárlatok
Mozaik
Krisztus keresztelése
Firenzei festő, XVI. század utolsó harmada. Krisztus keresztelése (Esztergom, Keresztény Múzeum)
A tél örömei...
Gyertyagyújtás országszerte
Bombariadó a pesti bazilikában
Avokádókörte
Egzotikus gyümölcsök

 

Melyik az érvényes keresztség?

Szűkszavú közleményt adott ki 2001. június 5-én a vatikáni Hittani Kongregáció arról, hogy vajon érvényes-e az Utolsó Napok Szentjeinek Egyháza (közismerten a mormonok) keresztelése. A válasz egészen egyszerűen: nem. Vajon mi vezette el odáig a tanítóhivatalt, hogy ezt a - II. János Pál pápa által is elfogadott - rövid iratot, Joseph Ratzinger bíboros aláírásával, közreadta?

A keresztség eredete zsidó-görög környezetre vezethető vissza, ahonnan a keresztények is átvették, és az egyházhoz való tartozás feltételeként mint beavató szentséget határozták meg. Maga a feltámadt Jézus küldte apostolait, hogy kereszteljenek meg minden népet (Mt 28,18-20), mert ez jelenti a belépést az Isten és népe közötti új szövetségbe. Az Apostolok Cselekedetei, az apostoli levelek és az egyházatyák írásai a tanúi a keresztség általános gyakorlatának, az egyház első napjaitól kezdve.

A görög baptidzein szó jelentése: alámeríteni, bemeríteni valakit a vízbe. A magyar nyelvbe szláv közvetítéssel jutott el a kifejezés, és inkább Krisztus keresztjéhez kapcsolódik. Bár rituális jellegű fürdők léteztek a Közel-Keleten (például Mithrász-kultusz), és a világ több pontján ma is található vízzel való tisztulási szertartás (Nílus, Eufrátesz, Gangesz), ám a keresztény keresztséget megelőző Keresztelő Szent János által gyakorolt keresztség bűnbánati jellege megkülönböztette ezt az előzőktől. Jézus maga is megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban (Mt 3,15) azért, hogy a bűnösökkel szolidaritást vállaljon. Feltámadása után azonban az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére keresztelnek az apostolok, s az első pünkösdtől kezdve szolgáltatja ki az egyház a keresztséget, mely a Krisztus halálában való eltemetkezés és az új életre születés eszköze.

A keresztény egyházak között nincs alapvető eltérés a keresztséget illetően, sőt éppen ebből fakad annak a követelménye, hogy a keresztények egysége közösségi szinten is kifejeződjék. Ennek szép példája az a Limai dokumentum (1982), mely ökumenikus módon közelítette meg a keresztség szentségét. A történelem során azonban a keresztség gyakorlata többféle formát öltött. A világ különböző pontjain a névadás pótolta a keresztelési szertartást. Több európai és észak-amerikai szabadegyházban minden megkülönböztetés nélkül gyakorolják például a gyermekkeresztséget. Más afrikai egyházak pedig a Szentlélek keresztségét szolgáltatják ki kézrátétellel, víz nélkül.

Az elmúlt száz évben az egyház viszonylag csöndesen élt együtt a különféle vallási csoportok és szekták tevékenységével. Az 1970-es évektől kezdődően a "vallási piac" bővülésével megnövekedett az ilyen csoportok térnyerése, és napjainkban az élet minden területét érintik. Az egyháznak éberen kell őrködnie a tanítás és az istentisztelet tisztaságán.

A jelen esetben a tanítóhivatal világosan kifejezte, hogy a mormonok nem tekinthetők keresztényeknek, mert politeista nézeteket képviselnek. Elgondolásaik teljesen eltérnek a zsidó-keresztény kinyilatkoztatástól, jóllehet arra építik fel saját hitrendszerüket. Jahve és Elohim náluk két külön személy. Az alapító, Joseph Smith (1805-1844) szerint az Atyának és a Szentléleknek is teste van, mint a Fiúnak. Az ő "tanítása" szerint Jézus a XIX. században az Egyesült Államokban is megjelent, és hasonló csodákat tett, mint földi élete során. Ekkor apostolokat választott, és egy "tökéletesebb evangéliumot" hirdetett. A keresztséget alámerítéssel végző mormonoknál előfordul, hogy azt megismétlik, és még a halottak keresztségét is gyakorolják.

A vatikáni irat elsősorban a katolikusoknak szól, de súlyánál fogva más keresztény közösséget is tájékoztat a Krisztus által hozott, többek között a keresztségről szóló tanítás örök érvényéről, megmásíthatatlan voltáról.

Kránitz Mihály

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu