Uj Ember

2006.07.09
LXII. évf. 28. (3021.)

Kapható
a Testvérek
nyári száma

Főoldal
Címlap
Magyar-szlovák kiengesztelődés
Az élet és a szeretet székhelye
Családok világtalálkozója Valenciában
Egyházi vezetők a kultuszminiszternél
Hídfőállás a Duna partján
Újra egyházi "szolgálatban" az esztergomi nagyszeminárium
Marhainvázió
Lelkiség
A hitetlenség akadálya az üdvösségnek
Szentírás-magyarázat
Hit és hitetlenség kísértései közt
Homíliavázlat
Nyári zarándokutakon
LITURGIA
A hét szentjei
A hét liturgiája
(B év)
Katolikus szemmel
Tisztán látni - és nem mindent nézni
Sajtószabadság vagy médiaterror
Pláza és székesegyház
Miért az újabb egyházellenesség?
A KDNP képviselőcsoportjának közleménye
Kevesebb pénz jut a gyógyításra
Az új egészségügyi finanszírozási szabályról
Jegyzet
Élő egyház
Keressük egymást!
Váci egyházmegyei találkozó Mendén
Isten tenyerén
"Harmincéves" papok találkozója Vácott
A magyar szentektől Mozartig
Rockopera Csíksomlyón
Tizenöt éves cserkészcsapat
Élő egyház
Európa égető gondjai
Püspökkari titkárok záróközleménye
Fórum
Halála körülményei máig tisztázatlanok
Emlékezés egy ferences szerzetesre
A lelki ellenállás jeleként emelkedett...
Tusnádfürdő temploma huszonöt éves
"Egyedül a felhők között"
Múltidéző
Táguló körök
A katolikus újságíró-szövetség fotópályázata
Az Olvasó írja
Út Istenhez - a börtönön át...
Fórum
"Annyira sok itt a kegyelem, hogy zúdul ránk"
Egy zarándok benyomásai
Fórum
"Az őr mindig a magasban áll"
Beszélgetés Varga Lajos váci segédpüspökkel
Újmisések odaadó indítója
Szalai János tanár úr köszöntésére
Fórum
Életvédelem és jog
SZENT AZ ÉLET
Nosza - út a jövőbe
Templomépítők a Délvidéken
Média - etika
Szó és szószegés
Ifjúság
"Élő gyökérből élő ág"
Tudnivalók Salkaházi Sára életéről
Ismertető füzet - előkészület a boldoggá avatásra
Arcok
Hangulatjelentés
Szabaddá szeretni
Egy jegyespár gondolatai (3.)
Programajánló
Magyarfalusi napok
Rejtvény
Kultúra
Az emberszeretet képei
Kiállítás Rembrandt grafikáiból
Zenei olimpia Miskolcon
Tizenegy nap világsztárok társaságában
"A hang is a lélek része..."
Beszélgetés Giuseppe Giacominivel
Paletta
Mozaik
Szoborfülke-megáldás Kiskunfélegyházán
A magyar képzőművészet évszázadai
Újrarendezett állandó kiállítás a Miskolci Galériában
Búbosbanka - háromszor
Ahol a gyermek Bethlen Gábor is lakott...
ÁLMODIK A MÚLT
A pápai nuncius Debrecenben

 

Búbosbanka - háromszor

Az elsőt a kiskunsági nagy legelőt átszelő csatorna mentén pillantottam meg. Az éjszakai esőtől még kissé nedves földúton szaladt, néha megállt, hosszú, hajlott csőrével a talajt szondázta maga előtt, aztán továbbfutott. Mikor közelebb értem, felrepült, oldalt tért, és az út mentén álló nagy nyárfák egyikének kinyúló, száraz ágára ült. Tarka bóbitáját felmeresztve figyelt felém, megvárta, amíg elhaladok, aztán mögöttem újra az útra szállt. A búbosbankák szeretik ezt a földutat, ha erre járok, áprilistól kora őszig, majdnem mindig találkozom itt velük.


A zápor csak hajnal felé állhatott el, a keleti égbolton még látszottak a távolodó felhők, de a nap forrón sütött, a nehézkesen induló nyár végre kitett magáért. A csatornában kecskebékák brekegtek. Egyikük a békatutaj vízen úszó leveleire könyökölt, és hanghólyagjait felfújva bámult felém, de amikor közelebb értem, elhallgatott, és sietve a víz alá bukott. Egy másik, amelyik addig valahol a parton üldögélt, látványos csukafejessel tűnt el a csatorna lassan csordogáló vizében. Mindenütt szitakötők röpködtek, egyikük, mintha csak élénkpiros potrohát szerette volna megmutatni, előttem ült le egy nádszálra. Kicsit helyezkedett, széttárta csillogó szárnyait, és élvezettel süttette magát az egyre erősebben tűző napsugarakkal. Összetett, nagy szemével közben folyton a környezetét kémlelte, és amikor egy apró légy repült arra, habozás nélkül utána vetette magát. A szitakötők igazi rablólovagok. A kifejlett állatok a levegőben járőrözve vadásznak, a vízben fejlődő lárvák pedig odalent lesnek zsákmányra. Válogatás nélkül elkapnak mindent, csigákat, vízirovarokat, békalárvákat, kishalakat, ami csak a közelükbe kerül. Még ma is élénken emlékszem arra, amikor gyermekkoromban, a fentiekről mit sem tudva, frissen fogott pettyes gőtét tettem abba az akváriumba, ahol két jókora szitakötőlárvát tartottam. Másnap reggel aztán legnagyobb megdöbbenésemre csak a gőte lerágott csontvázát láttam a vízinövények között himbálózni.

A fűzfák felől búbosbanka kiáltását hallottam. A könynyen felismerhető "up-up-up" messzire elhallatszik, de az ágak között rejtőző madarat nem mindig könnyű megtalálni. Három fűzfa állt egymás mellett, a banka azok egyikén ült, de hiába vezettem végig a távcsövet az ágakon, nem sikerült megpillantanom. Talán a törzs takarta, de a búbosbanka feltűnő színei ellenére is hihetetlen módon képes beleolvadni környezetébe. Egy idő után fel is adtam, és mentem tovább. A csatorna másik oldalán, a végtelennek tűnő legelőn két kócsag állt, odébb bíbic csapongott, távol a szürke gulya legelt. A hosszú szarvú állatok alakja már erősen vibrált az egyre forróbb napsütésben. Valamivel később barna rétihéja bukkant fel, és szokása szerint alacsonyan repülve pásztázta a legelőt. Jöttére tucatnyi bíbic kelt fel, és hangos vészkiáltásokkal valamennyien nekiestek. Csapkodtak rá, és szidták, mint a bokrot. Nem véletlenül, mert a rétihéja a pockok és egerek mellett az apró bíbicfiókát is felkapja, ha megpillantja a fű között. A ragadozók azonban nem szeretik a feltűnést, és a rétihéja sem állta soká a bíbicek meszszire hangzó, lármás ostromát. Oldalt tért, aztán igyekezett minél gyorsabban eltűnni a helyszínről. Már jó messze járt, és a bíbicek is megnyugodtak, amikor búbosbanka repült át a legelő felett. A madár röptében a legszebb, engem mindig óriási trópusi pillangóra emlékeztet. Távcsővel követtem, úgy gyönyörködtem benne. Látták persze a bíbicek is, de ezúttal egyikük sem mozdult. Pontosan tudták, hogy a bóbitás madár csak a férgek és lótücskök számára jelent veszélyt, nekik és fiókáiknak nem kell tartaniuk tőle.

Schmidt Egon

Fotó: Bécsy László

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu