Uj Ember

2006.07.09
LXII. évf. 28. (3021.)

Kapható
a Testvérek
nyári száma

Főoldal
Címlap
Magyar-szlovák kiengesztelődés
Az élet és a szeretet székhelye
Családok világtalálkozója Valenciában
Egyházi vezetők a kultuszminiszternél
Hídfőállás a Duna partján
Újra egyházi "szolgálatban" az esztergomi nagyszeminárium
Marhainvázió
Lelkiség
A hitetlenség akadálya az üdvösségnek
Szentírás-magyarázat
Hit és hitetlenség kísértései közt
Homíliavázlat
Nyári zarándokutakon
LITURGIA
A hét szentjei
A hét liturgiája
(B év)
Katolikus szemmel
Tisztán látni - és nem mindent nézni
Sajtószabadság vagy médiaterror
Pláza és székesegyház
Miért az újabb egyházellenesség?
A KDNP képviselőcsoportjának közleménye
Kevesebb pénz jut a gyógyításra
Az új egészségügyi finanszírozási szabályról
Jegyzet
Élő egyház
Keressük egymást!
Váci egyházmegyei találkozó Mendén
Isten tenyerén
"Harmincéves" papok találkozója Vácott
A magyar szentektől Mozartig
Rockopera Csíksomlyón
Tizenöt éves cserkészcsapat
Élő egyház
Európa égető gondjai
Püspökkari titkárok záróközleménye
Fórum
Halála körülményei máig tisztázatlanok
Emlékezés egy ferences szerzetesre
A lelki ellenállás jeleként emelkedett...
Tusnádfürdő temploma huszonöt éves
"Egyedül a felhők között"
Múltidéző
Táguló körök
A katolikus újságíró-szövetség fotópályázata
Az Olvasó írja
Út Istenhez - a börtönön át...
Fórum
"Annyira sok itt a kegyelem, hogy zúdul ránk"
Egy zarándok benyomásai
Fórum
"Az őr mindig a magasban áll"
Beszélgetés Varga Lajos váci segédpüspökkel
Újmisések odaadó indítója
Szalai János tanár úr köszöntésére
Fórum
Életvédelem és jog
SZENT AZ ÉLET
Nosza - út a jövőbe
Templomépítők a Délvidéken
Média - etika
Szó és szószegés
Ifjúság
"Élő gyökérből élő ág"
Tudnivalók Salkaházi Sára életéről
Ismertető füzet - előkészület a boldoggá avatásra
Arcok
Hangulatjelentés
Szabaddá szeretni
Egy jegyespár gondolatai (3.)
Programajánló
Magyarfalusi napok
Rejtvény
Kultúra
Az emberszeretet képei
Kiállítás Rembrandt grafikáiból
Zenei olimpia Miskolcon
Tizenegy nap világsztárok társaságában
"A hang is a lélek része..."
Beszélgetés Giuseppe Giacominivel
Paletta
Mozaik
Szoborfülke-megáldás Kiskunfélegyházán
A magyar képzőművészet évszázadai
Újrarendezett állandó kiállítás a Miskolci Galériában
Búbosbanka - háromszor
Ahol a gyermek Bethlen Gábor is lakott...
ÁLMODIK A MÚLT
A pápai nuncius Debrecenben

 

Újmisések odaadó indítója

Szalai János tanár úr köszöntésére

Olyan csendesen és szerényen, ahogy mindig is élt közöttünk, úgy ünnepli gyémántmiséjét Szalai János címzetes prépost, nyugalmazott teológiai tanár. Hatvan év papi szolgálatáért ad hálát - mi, hívei, volt tanítványai pedig lélekben vele együtt mondunk köszönetet hat évtized hiteles papi életéért. Alighogy pappá szentelték, nehéz idők következtek a magyar egyházra. Beszélhetünk kemény vagy puha diktatúráról, de a diktatúra adott volt. Voltak papok, akiket az új körülmények megbénítottak vagy elnémítottak, mások csendes következetességgel dolgoztak, keresték azokat a területeket, ahol az evangélium hirdetésére megvethették lábukat, mélyültek és építették a holnap egyházát. Szalai János közéjük tartozott. Apró falvak vagy kisváros káplánjaként mindig felismerte, éppen mit kell tennie, kitartó munkájával megszerezte teológiai diplomáját, a kemény diktatúra alatt is utat talált gimnazistákhoz, fiatalokhoz.

A győri szeminárium tanáraként, egy ideig elöljárójaként 1961-től kezdődően több mint negyed évszázadon át nagy szeretettel, odafigyeléssel tanította, nevelte a dunántúli egyházmegyék nagy része számára az elkövetkező papi nemzedéket. Rengeteget dolgozott azon, hogy a magyar papnevelés, amennyire a körülmények engedték, a II. vatikáni zsinat szellemében megújulhasson. Bár fundamentálteológiát és dogmatikát tanított, mégis mindig talált alkalmat arra, hogy formálja egyházképünket és jövőbe mutató pasztorációra hangoljon bennünket. Előadásaiban újra meg újra szó került arról, amiről akkor nem volt ajánlott beszélni: a közösségek, a világiak együttmunkálkodása fontosságáról. Tekintély volt számunkra, felnézhettünk rá, de amikor délutánonként átmentünk hozzá a lakására - mindig volt ideje számunkra - idősebb testvérünkként beszélgetett velünk, megnyílhattunk előtte, közvetlen szavaiból erőt és tisztánlátást meríthettünk.

Ritkán sikerül találkoznunk, de akárhányszor meglátogathatom, ma is erőforrás számomra az a látás, amit hordoz. Nyolcvanhárom évet megért gyémántmisés pap tanárunk a sajtón keresztül naprakész az információkkal, együtt él egyházunkkal. Panaszos szót nemigen hallok tőle. Ma is szemmel tart bennünket ugyanazzal a szeretettel, mint kispap korunkban tette. Örül örömeinknek, bánkódik kudarcaink fölött. Aggódva figyeli, megteszünk-e minden tőlünk telhetőt a hivatásébresztés, hivatásgondozás, a papi utánpótlás érdekében. Bárcsak mindnyájan tudnánk úgy együtt lélegezni egyházunkkal, mint amilyen fiatalos érdeklődéssel Tanár úr teszi!

A szülő idősödve is minta gyermekei számára. Gyémántmisés tanárunk mindannyiunk példaképe lehet. Pozitív látásával szüntelenül ösztökél bennünket: maradjunk a remény emberei.

Bíró László püspök

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu