Uj Ember

2006.07.09
LXII. évf. 28. (3021.)

Kapható
a Testvérek
nyári száma

Főoldal
Címlap
Magyar-szlovák kiengesztelődés
Az élet és a szeretet székhelye
Családok világtalálkozója Valenciában
Egyházi vezetők a kultuszminiszternél
Hídfőállás a Duna partján
Újra egyházi "szolgálatban" az esztergomi nagyszeminárium
Marhainvázió
Lelkiség
A hitetlenség akadálya az üdvösségnek
Szentírás-magyarázat
Hit és hitetlenség kísértései közt
Homíliavázlat
Nyári zarándokutakon
LITURGIA
A hét szentjei
A hét liturgiája
(B év)
Katolikus szemmel
Tisztán látni - és nem mindent nézni
Sajtószabadság vagy médiaterror
Pláza és székesegyház
Miért az újabb egyházellenesség?
A KDNP képviselőcsoportjának közleménye
Kevesebb pénz jut a gyógyításra
Az új egészségügyi finanszírozási szabályról
Jegyzet
Élő egyház
Keressük egymást!
Váci egyházmegyei találkozó Mendén
Isten tenyerén
"Harmincéves" papok találkozója Vácott
A magyar szentektől Mozartig
Rockopera Csíksomlyón
Tizenöt éves cserkészcsapat
Élő egyház
Európa égető gondjai
Püspökkari titkárok záróközleménye
Fórum
Halála körülményei máig tisztázatlanok
Emlékezés egy ferences szerzetesre
A lelki ellenállás jeleként emelkedett...
Tusnádfürdő temploma huszonöt éves
"Egyedül a felhők között"
Múltidéző
Táguló körök
A katolikus újságíró-szövetség fotópályázata
Az Olvasó írja
Út Istenhez - a börtönön át...
Fórum
"Annyira sok itt a kegyelem, hogy zúdul ránk"
Egy zarándok benyomásai
Fórum
"Az őr mindig a magasban áll"
Beszélgetés Varga Lajos váci segédpüspökkel
Újmisések odaadó indítója
Szalai János tanár úr köszöntésére
Fórum
Életvédelem és jog
SZENT AZ ÉLET
Nosza - út a jövőbe
Templomépítők a Délvidéken
Média - etika
Szó és szószegés
Ifjúság
"Élő gyökérből élő ág"
Tudnivalók Salkaházi Sára életéről
Ismertető füzet - előkészület a boldoggá avatásra
Arcok
Hangulatjelentés
Szabaddá szeretni
Egy jegyespár gondolatai (3.)
Programajánló
Magyarfalusi napok
Rejtvény
Kultúra
Az emberszeretet képei
Kiállítás Rembrandt grafikáiból
Zenei olimpia Miskolcon
Tizenegy nap világsztárok társaságában
"A hang is a lélek része..."
Beszélgetés Giuseppe Giacominivel
Paletta
Mozaik
Szoborfülke-megáldás Kiskunfélegyházán
A magyar képzőművészet évszázadai
Újrarendezett állandó kiállítás a Miskolci Galériában
Búbosbanka - háromszor
Ahol a gyermek Bethlen Gábor is lakott...
ÁLMODIK A MÚLT
A pápai nuncius Debrecenben

 

Szentírás-magyarázat

A hitetlenség akadálya az üdvösségnek

Évközi 14. vasárnap - Mk 6,1-6

Az evangéliumi szakaszunkat megelőző hosszabb szövegegységben (4,55-től 5,45-ig) Márk Jézus csodatetteiről, valamint a vérfolyásos aszszony és a zsinagógai elöljáró (Jairus) hitéről tudósít - most pedig befejezésként Jézus családjának és felnevelő városának hitetlenségéről ad képet.


A szakasz a körülmények tipikus rajzával kezdődik (vö. l,21; 3,1): Jézus egy szombati napon elmegy a zsinagógába, és tanít. A hallgatók csodálkoznak, majd megbotránkoznak. Egy általános és két konkrét kérdés érzékelteti a názáretiek "reakcióját". "Honnét vette mindezt?" Kérdésükben - amely később János evangéliumában talál visszhangra: "Hogy mondhatta, hogy a mennyből szálltam alá?" (6,42) - a hallgatók kénytelen-kelletlen ugyan, de felismerik: Isten Fia áll előttük. Azután egészen konkrétan egyrészt bölcsessége és csodatettei, másrészt származása után kutakodnak. Márk világossá teszi, hogy a názáretiek nagyon jól tudják, mit tanított és tett Jézus, hogy ismerik az evangéliumot, ugyanakkor azonban rájuk is áll: néznek ugyan, de nem látnak, hallanak ugyan, de nem értenek, nehogy megtérjenek és bocsánatot nyerjenek" (vö. 4,12).

Ami pedig származását illeti, az evangélista megvallja: az istenfiúság Jézus emberségéhez kötődik, "Isten embere" egy a názáretiek közül. Az egyiket nem lehet kijátszani a másikkal szemben. A Jézusnak szegezett kérdéseknek az lesz az eredménye, hogy "földijei" megbotránkoznak benne, a "vagy-vagy" alternatívájába ütközve hajótörést szenved a hitük, "megbotlanak" (4,17). Ezzel egyidejűleg azt mondogatják: "Hogy jön ahhoz e falubeli ács, hogy Isten nevében beszéljen?" Így találkoznak Jézussal azok, akiknek a körében felnevelkedett. A Jézus ajkára adott közmondás ("Sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint saját hazájában és családjában") újra hallható lesz János könyvében (vö. 4,44).

Az Ószövetség prófétái is ismerik már az e mondattal kifejezett tapasztalatot (vö. Jer 11,18-25). De az Újszövetség prófétáinak és keresztény misszionáriusainak sorsa sem lesz különb (13,1). A hitetlenség következménye, hogy Jézus egyetlen csodát sem tudott tenni köztük. A szigorú megállapítást azután Márk némileg enyhíti: "Csak néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel." Szakaszunk záróversében ("maga is csodálkozott hitetlenségükön") Márk figyelme kevésbé arra irányul, hogy "mit tud, mire képes Jézus", hanem sokkal inkább arra, hogy hallgatói és mai olvasói emlékezetébe vésse: a hitetlenség akadálya az üdvösségnek. Az evangélista ki akar mozdítani bennünket szokásaink és tapasztalataink kényelmes páholyszékéből, és meg akarja nyitni szívünket, hogy befogadjuk a Jézus meghirdette örömhírt.

Sulyok Elemér

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu