Uj Ember

2006.07.09
LXII. évf. 28. (3021.)

Kapható
a Testvérek
nyári száma

Főoldal
Címlap
Magyar-szlovák kiengesztelődés
Az élet és a szeretet székhelye
Családok világtalálkozója Valenciában
Egyházi vezetők a kultuszminiszternél
Hídfőállás a Duna partján
Újra egyházi "szolgálatban" az esztergomi nagyszeminárium
Marhainvázió
Lelkiség
A hitetlenség akadálya az üdvösségnek
Szentírás-magyarázat
Hit és hitetlenség kísértései közt
Homíliavázlat
Nyári zarándokutakon
LITURGIA
A hét szentjei
A hét liturgiája
(B év)
Katolikus szemmel
Tisztán látni - és nem mindent nézni
Sajtószabadság vagy médiaterror
Pláza és székesegyház
Miért az újabb egyházellenesség?
A KDNP képviselőcsoportjának közleménye
Kevesebb pénz jut a gyógyításra
Az új egészségügyi finanszírozási szabályról
Jegyzet
Élő egyház
Keressük egymást!
Váci egyházmegyei találkozó Mendén
Isten tenyerén
"Harmincéves" papok találkozója Vácott
A magyar szentektől Mozartig
Rockopera Csíksomlyón
Tizenöt éves cserkészcsapat
Élő egyház
Európa égető gondjai
Püspökkari titkárok záróközleménye
Fórum
Halála körülményei máig tisztázatlanok
Emlékezés egy ferences szerzetesre
A lelki ellenállás jeleként emelkedett...
Tusnádfürdő temploma huszonöt éves
"Egyedül a felhők között"
Múltidéző
Táguló körök
A katolikus újságíró-szövetség fotópályázata
Az Olvasó írja
Út Istenhez - a börtönön át...
Fórum
"Annyira sok itt a kegyelem, hogy zúdul ránk"
Egy zarándok benyomásai
Fórum
"Az őr mindig a magasban áll"
Beszélgetés Varga Lajos váci segédpüspökkel
Újmisések odaadó indítója
Szalai János tanár úr köszöntésére
Fórum
Életvédelem és jog
SZENT AZ ÉLET
Nosza - út a jövőbe
Templomépítők a Délvidéken
Média - etika
Szó és szószegés
Ifjúság
"Élő gyökérből élő ág"
Tudnivalók Salkaházi Sára életéről
Ismertető füzet - előkészület a boldoggá avatásra
Arcok
Hangulatjelentés
Szabaddá szeretni
Egy jegyespár gondolatai (3.)
Programajánló
Magyarfalusi napok
Rejtvény
Kultúra
Az emberszeretet képei
Kiállítás Rembrandt grafikáiból
Zenei olimpia Miskolcon
Tizenegy nap világsztárok társaságában
"A hang is a lélek része..."
Beszélgetés Giuseppe Giacominivel
Paletta
Mozaik
Szoborfülke-megáldás Kiskunfélegyházán
A magyar képzőművészet évszázadai
Újrarendezett állandó kiállítás a Miskolci Galériában
Búbosbanka - háromszor
Ahol a gyermek Bethlen Gábor is lakott...
ÁLMODIK A MÚLT
A pápai nuncius Debrecenben

 

Média - etika

Szó és szószegés

A szó: teremtőerő.

Tudja a költő. Tudja, aki vádol. Akit megrágalmaztak, az is tudja.

Tudják az édesanyák. Látják: a szavakban miként ébredezik a szellem.

Létünk: megszólítottság.

Kultúránk - a teremtő ige kultúrája -, mint az éltető légkör, lebeg életadón az ember világa körül. Ez adja a lét opálos szépségét, ahogyan örvénylőn, kéken a földet öleli.

Mégis egy téves előítélet tartja fogva gondolkodásmódunkat. Eszerint a kultúra felépítmény volna. Luxuscikk, rátét, túlburjánzás. Mintha azt állítaná valaki: az atmoszféra dekoráció csupán. Szeszélyes káprázat a rögök bizonyossága körül.

Az emberiség a hűtlen kezelés vétkébe esett. Pazarlója lett a teremtő szavaknak: mester, aki szétzúz; tanító, aki bizonytalanságba taszít. A modern kultúra kezdeteit a nominalista viták jelentették. A szó erejében cselekvő ember helyét átvette a szó értékét elvitató; a prófétáét a farizeus; a küldetéstudat helyét a gőg, amelyet fennkölten hübrisznek kereszteltünk el, hátha erénynek látszik. A párizsi egyetemi viták óta a lényeg keresését a beszédről való beszéd foglalta el: a szövegautomatizmus, mint irodalmi műfaj kései képződménye csak egy évszázados folyamatnak. Íme: a relativitás gyakorlata.

És az értelmiség? Úgy tűnik, a folyamatok alakítását a megfigyelés objektív álláspontjára váltotta. Csakhogy a kultúrában a semleges kívülállás nem erény. A cél feladása. Mint amikor egy orvos csupán rögzíti és elemzi a betegség fázisait. Az értelmiség mára elhagyta őrhelyét, ahová tudása, felkészültsége állította. Az érinthetetlen felülemelkedés mítosza mögött, amelyet védelmére felhoz, közönséges cinizmus bújik meg. Az értelmiség a küldetés feladásával árulást követ el a kultúrával szemben. Az emberrel szemben, aki a kultúra által képes megfogalmazni helyét a világban.

"Az én bízik abban, hogy a Te elébe siet" - korszerűtlen elmélkedéseim közt felsóhajtok: ha Ferdinand Ebnert oktatnák a kulturális, tanári vagy bölcsészpályára készülő fiataloknak... De máig "a gyanú mesterei" a mérvadó tekintélyek az értelmiségiek képzésében. S nem csupán hárman vannak: Freud, Nietzsche és Marx sok jelentéktelen követője birtokol katedrát - a gyanú kismesterei...

Belegondolt már a kedves Olvasó, hogy mindazt a szennyet, amely médiánkból az emberiségre zúdul, diplomás emberek árasztják ránk? A kukucskálóműsorok szerkesztőinek Tolsztoj kötelező olvasmány volt! Akik a manipuláció új és hatékony módszereit kísérletezik ki mirajtunk, a meggyőzés évezredes iskolájának, Platónnak és Szókratésznek kincseit herdálják el az ember romlására! Ki az, aki szereti az embert, miközben üzenetekkel szól hozzá? Akinek médiát készít? A "fogyasztót"? Aki látni szeretne, és segítséget várna, támaszt a fény felé útjában?

Véletlen-e, hogy a szó erejét relativizáló bölcsész másodállásban reklámszlogeneket gyárt jó pénzért? Hogy a pszichológus, aki a médiában megjelenő példa ártatlan voltáról papol, öt perc múlva tanácsadóként segíti egy ügynökség hatékonyabb kommunikációs stratégiáját?

A szó az árulást is szolgálhatja, ha árulók hatalmába kerül. Teremtőereje végtelenül óvatos kezelést tesz szükségessé. Ha nem vigyáznak rá azok, akiknek ez lenne a dolguk, kártékony szándékú emberek kezébe kerül, fegyverré válik. Itt volna az ideje a szó közös áhítatának. Hogy védeni tudjuk, mint ahogyan védeni próbáljuk a légkört, amikor már látszanak a lyukak, amelyek kiégéssel fenyegetik a földet. A szó ózonlyukai évszázadokkal régebb óta itt keringenek körülöttünk. Ha a szavak óvó palástja, a kultúra végleg felfeslik, látnivaló lesz: az alatt, amit felépítménynek hittünk, nincs semmi. Az opálos csodapajzs: a kultúra szétfoszlása az emberlét utolsó pillanatát hozná.

Marton Árpád

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu