Uj Ember

2006.07.09
LXII. évf. 28. (3021.)

Kapható
a Testvérek
nyári száma

Főoldal
Címlap
Magyar-szlovák kiengesztelődés
Az élet és a szeretet székhelye
Családok világtalálkozója Valenciában
Egyházi vezetők a kultuszminiszternél
Hídfőállás a Duna partján
Újra egyházi "szolgálatban" az esztergomi nagyszeminárium
Marhainvázió
Lelkiség
A hitetlenség akadálya az üdvösségnek
Szentírás-magyarázat
Hit és hitetlenség kísértései közt
Homíliavázlat
Nyári zarándokutakon
LITURGIA
A hét szentjei
A hét liturgiája
(B év)
Katolikus szemmel
Tisztán látni - és nem mindent nézni
Sajtószabadság vagy médiaterror
Pláza és székesegyház
Miért az újabb egyházellenesség?
A KDNP képviselőcsoportjának közleménye
Kevesebb pénz jut a gyógyításra
Az új egészségügyi finanszírozási szabályról
Jegyzet
Élő egyház
Keressük egymást!
Váci egyházmegyei találkozó Mendén
Isten tenyerén
"Harmincéves" papok találkozója Vácott
A magyar szentektől Mozartig
Rockopera Csíksomlyón
Tizenöt éves cserkészcsapat
Élő egyház
Európa égető gondjai
Püspökkari titkárok záróközleménye
Fórum
Halála körülményei máig tisztázatlanok
Emlékezés egy ferences szerzetesre
A lelki ellenállás jeleként emelkedett...
Tusnádfürdő temploma huszonöt éves
"Egyedül a felhők között"
Múltidéző
Táguló körök
A katolikus újságíró-szövetség fotópályázata
Az Olvasó írja
Út Istenhez - a börtönön át...
Fórum
"Annyira sok itt a kegyelem, hogy zúdul ránk"
Egy zarándok benyomásai
Fórum
"Az őr mindig a magasban áll"
Beszélgetés Varga Lajos váci segédpüspökkel
Újmisések odaadó indítója
Szalai János tanár úr köszöntésére
Fórum
Életvédelem és jog
SZENT AZ ÉLET
Nosza - út a jövőbe
Templomépítők a Délvidéken
Média - etika
Szó és szószegés
Ifjúság
"Élő gyökérből élő ág"
Tudnivalók Salkaházi Sára életéről
Ismertető füzet - előkészület a boldoggá avatásra
Arcok
Hangulatjelentés
Szabaddá szeretni
Egy jegyespár gondolatai (3.)
Programajánló
Magyarfalusi napok
Rejtvény
Kultúra
Az emberszeretet képei
Kiállítás Rembrandt grafikáiból
Zenei olimpia Miskolcon
Tizenegy nap világsztárok társaságában
"A hang is a lélek része..."
Beszélgetés Giuseppe Giacominivel
Paletta
Mozaik
Szoborfülke-megáldás Kiskunfélegyházán
A magyar képzőművészet évszázadai
Újrarendezett állandó kiállítás a Miskolci Galériában
Búbosbanka - háromszor
Ahol a gyermek Bethlen Gábor is lakott...
ÁLMODIK A MÚLT
A pápai nuncius Debrecenben

 

Harrach Péter

Tisztán látni - és nem mindent nézni

Sajtószabadság vagy médiaterror

(A Parlament idejének és energiájának javát aktuálpolitikai kérdéseknek szenteli. Most éppen a gazdaság állapota, a megbillent pénzügyi egyensúly és a miniszterelnök szavahihetősége a téma. A Tisztelt Ház figyelmének csak töredéke jut a társadalom alapvető problémáira és a nemzeti sorskérdésekre. Ezek aktualitása nem pillanatnyi, hanem folyamatos. Igaz, a hiteles és hatékony megoldás megfelelő eszmei hátteret és a részérdekeken való felülemelkedést igényel. Harrach Péter, a parlament alelnöke a napokban napirend előtti felszólalásában Sajtószabadság vagy médiaterror címen beszélt a médiából áradó, a gyermekeink egészséges fejlődését veszélyeztető hatásokról. Képviselői felszólalását - kérésünkre - az alábbi írásban foglalta össze Harrach Péter.)

A gyermek utánoz, így tanul. Nem mindegy, milyen mintát élünk eléje. A magyar gyerekek átlagosan naponta négy órán át nézik a televíziót, nyilvánvaló, hogy ez mély nyomot hagy bennük. A szereplők személyisége, világképe, értékrendje nem marad hatástalan.

Egy gyermek több ezer gyilkosságot lát felnőtté válásáig. Ennél is nagyobb kárt okoz az alakuló személyiségnek, hogy az erőszakot a konfliktuskezelés szinte egyetlen módjaként láttatják vele.

Nem kevésbé káros élmény a gyermek számára a személyességtől megfosztott durva szexualitás. Ennek következménye, hogy nem fogja tudni megfelelően értékelni az egyik legszebb emberi érzést, a szerelmet.

A gyermekek, sőt a társadalom egésze számára talán leginkább romboló azoknak a szereplőknek a kitárulkozása, akik normák nélkül élik az életüket. Az ő világuk jelenti a legrosszabb mintát.

A probléma tehát adott. Mi a megoldás? Sokan azt mondják, ilyen világban élünk, tudomásul kell vennünk. Valóban ilyen világban élünk - de nem kell tétlenül tudomásul vennünk. Akkor sem, ha tökéletes megoldást sehol a világon nem találtak még. Egy biztos: a felnőttek felelősség(érzet)ét kell erősíteni - a történet négy felnőtt szereplőjének felelősségét.

Első helyen áll a szülő. A leghatékonyabb - bár nem elégséges - védelmet nyújtó amerikai megoldás is a szülőre épít. Neki van lehetősége arra, hogy készülékéről - egy megvásárolható eszköz segítségével - törölje a gyermeke számára káros hatású, kódolt műsorokat. (Az Európában használt rendszer erre nem alkalmas.) A magyar médiatörvény alapján használt korosztályi jelölés is a szülőnek szól. Mindez helyes is, hiszen a gyermek neveléséért elsősorban a szülő felel. A problémát megoldani azonban a szülő egyedül nem képes. Nemcsak azért, mert éberségénél az esetek többségében nagyobb a kíváncsi gyermek találékonysága, hanem azért is, mert a szülők olyanok, mint a magyar társadalom általában...

A második felelős a médiahatóság. Róla is azt kell mondanunk, hogy olyan, mint a magyar hatóságok általában: erélytelen.

A fő felelősség azonban a műsorkészítők vállán van. Be kell(ene) látniuk, hogy a gyermek érdeke szent. A nézettség szempontja csak ezután következhet. Aki ezt nem látja be, azzal be kell láttatni - akár a törvény szigorával.

Végül ki kell mondanunk, a törvényhozók sem mentesek a felelősségtől. A médiatörvény problémája nem csupán az, hogy nem tartják be. A törvény, sajnos, önmagában is gyenge. Mielőbb módosítani kell.

Természetesen a jogalkotási és hatósági feladatok teljesítése mellett nem mondhatunk le azok munkájáról, akik képesek a társadalmi tudatot, a közgondolkodást alakítani. Ilyenek például az egyházi közösségek tagjai.

Közös munkájuk, határozott fellépésük - és ebben szülőként, nagyszülőként, keresztény értelmiségiként és politikusként magam is osztozom - eredménye lehet, hogy a televízió és az internet ne fenyegetettséget jelentsen gyermekeink számára, hanem behozza a gyerekszobába a természet és az emberi lélek szépségeit, az emberi alkotások gazdagságát.

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu