Uj Ember

2006.07.09
LXII. évf. 28. (3021.)

Kapható
a Testvérek
nyári száma

Főoldal
Címlap
Magyar-szlovák kiengesztelődés
Az élet és a szeretet székhelye
Családok világtalálkozója Valenciában
Egyházi vezetők a kultuszminiszternél
Hídfőállás a Duna partján
Újra egyházi "szolgálatban" az esztergomi nagyszeminárium
Marhainvázió
Lelkiség
A hitetlenség akadálya az üdvösségnek
Szentírás-magyarázat
Hit és hitetlenség kísértései közt
Homíliavázlat
Nyári zarándokutakon
LITURGIA
A hét szentjei
A hét liturgiája
(B év)
Katolikus szemmel
Tisztán látni - és nem mindent nézni
Sajtószabadság vagy médiaterror
Pláza és székesegyház
Miért az újabb egyházellenesség?
A KDNP képviselőcsoportjának közleménye
Kevesebb pénz jut a gyógyításra
Az új egészségügyi finanszírozási szabályról
Jegyzet
Élő egyház
Keressük egymást!
Váci egyházmegyei találkozó Mendén
Isten tenyerén
"Harmincéves" papok találkozója Vácott
A magyar szentektől Mozartig
Rockopera Csíksomlyón
Tizenöt éves cserkészcsapat
Élő egyház
Európa égető gondjai
Püspökkari titkárok záróközleménye
Fórum
Halála körülményei máig tisztázatlanok
Emlékezés egy ferences szerzetesre
A lelki ellenállás jeleként emelkedett...
Tusnádfürdő temploma huszonöt éves
"Egyedül a felhők között"
Múltidéző
Táguló körök
A katolikus újságíró-szövetség fotópályázata
Az Olvasó írja
Út Istenhez - a börtönön át...
Fórum
"Annyira sok itt a kegyelem, hogy zúdul ránk"
Egy zarándok benyomásai
Fórum
"Az őr mindig a magasban áll"
Beszélgetés Varga Lajos váci segédpüspökkel
Újmisések odaadó indítója
Szalai János tanár úr köszöntésére
Fórum
Életvédelem és jog
SZENT AZ ÉLET
Nosza - út a jövőbe
Templomépítők a Délvidéken
Média - etika
Szó és szószegés
Ifjúság
"Élő gyökérből élő ág"
Tudnivalók Salkaházi Sára életéről
Ismertető füzet - előkészület a boldoggá avatásra
Arcok
Hangulatjelentés
Szabaddá szeretni
Egy jegyespár gondolatai (3.)
Programajánló
Magyarfalusi napok
Rejtvény
Kultúra
Az emberszeretet képei
Kiállítás Rembrandt grafikáiból
Zenei olimpia Miskolcon
Tizenegy nap világsztárok társaságában
"A hang is a lélek része..."
Beszélgetés Giuseppe Giacominivel
Paletta
Mozaik
Szoborfülke-megáldás Kiskunfélegyházán
A magyar képzőművészet évszázadai
Újrarendezett állandó kiállítás a Miskolci Galériában
Búbosbanka - háromszor
Ahol a gyermek Bethlen Gábor is lakott...
ÁLMODIK A MÚLT
A pápai nuncius Debrecenben

 

Az élet és a szeretet székhelye

Családok világtalálkozója Valenciában

A spanyolországi Valencia városa ad otthont július 1. és 9. között a Családok ötödik Világtalálkozójának, amelyre XVI. Benedek pápát is meghívták.

(A találkozó harmadnapján, hétfőn kora délután több mint harminc áldozatot követelő metrószerencsétlenség történt a városban. A BBC értesülése szerint két kocsi siklott ki az alagútban a Jesus nevű megálló közelében. A helyi illetékeseknek lapzártánkig nem volt információja arról, hogy magyar áldozata is lenne a szerencsétlenségnek.)

A valenciai családtalálkozó központi témája: az élet és a szeretet székhelye és a hit átadása a családban.

"A család és az egyház szorosabb együttműködésre hivatott a nevelés és a hit átadásának egymástól elválaszthatatlan és alapvető fontosságú feladatában. Jól tudjuk, hogy a hiteles neveléshez nem elégséges az igaz elméletek vagy tanítások közvetítése. Ennél valami sokkal nagyobbra és emberibbre van szükség: arra a naponta megtapasztalható közelségre, amely a szeretet sajátja, s amelynek legkedvezőbb helye mindenekfelett a családi közösség, de megjelenik a plébánián is, az egyházi szervezetekben vagy mozgalmakban, ahol az emberek törődnek testvéreikkel, mert Krisztusban szeretik őket, különösképpen a gyermekekkel, a fiatalokkal, de a felnőttekkel is, az idősekkel, a betegekkel és magukkal a családokkal. A nevelők nagy védőszentje, Don Bosco így figyelmeztette lelki gyermekeit: »a nevelés a szív dolga, és Isten az egyedüli mestere«"- mutatott rá XVI. Benedek pápa a családok nevelésben betöltött szerepének fontosságára a római főegyházmegye családról és keresztény közösségekről szóló találkozóján tavaly nyáron.

A spanyolországi tartomány-fővárosban július első napján kezdődött a "Családok nemzetközi vására", amely egyesületek és szervezetek bemutatói, illetve különleges játékok segítségével az egész világ figyelmébe kívánta állítani a családot, amely egyedülálló módon ajándékozza meg az embereket élettel, szeretettel és boldogsággal.

A világtalálkozón július 4-étől négynapos nemzetközi pasztorálteológiai konferencián egyházi és világi szakemberek elemezték a találkozó központi témáját. A kongresszuson közel harminc püspök vett részt a világ minden tájáról, illetve a görög, az orosz és a román ortodox egyház is képviseltette magát. Ezzel párhuzamosan tizenhat és huszonöt év közötti fiatalok is konferenciát tartottak, hogy saját helyzetükből vizsgálják a család és a hit kérdését, illetve az előttük álló kihívásokat. Egy harmadik, két délutánon át tartó kongresszus a nagyszülőket szólította meg, így átfogva a témában érintett minden generációt.

"A hitre nevelés már a csecsemőkorban kezdődik - vallja egy fiatal, kétgyermekes apuka. - Persze ez akkor még nem szervezett formában valósul meg. De amikor a gyerekek már idősebbek, akkor is inkább természetes módon történik a hitre nevelés, hiszen a legfontosabb eszköze a szülők példaadása."

Ma, amikor a többgenerációs családok lényegében felbomlottak, a szülők nem támaszkodhatnak a nevelésben a családi hagyományokra és emlékezetre, az idősebbek tapasztalatára. "Megnőtt az igény arra, hogy a szülők konkrét helyzetekben szakemberektől kérjenek segítséget, és hogy a közösség szerepet vállaljon a hit átadásában, az alapelvek megtanításában" - mutatott rá az édesapa, utalva arra, milyen fontos a pasztorációval foglalkozó szakemberek figyelmét is ráirányítani e témára.

XVI. Benedek pápa, aki folytatja elődje elkötelezett munkáját a családokért, a világtalálkozó utolsó két napjára ellátogatott Valenciába. Ő volt az imavirrasztást követő ünnepi záró szentmise főcelebránsa, amelynek keretében néhány aranylakodalmát ünneplő pár megújította házassági fogadalmát.

szalontai

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu