Uj Ember

2006.07.09
LXII. évf. 28. (3021.)

Kapható
a Testvérek
nyári száma

Főoldal
Címlap
Magyar-szlovák kiengesztelődés
Az élet és a szeretet székhelye
Családok világtalálkozója Valenciában
Egyházi vezetők a kultuszminiszternél
Hídfőállás a Duna partján
Újra egyházi "szolgálatban" az esztergomi nagyszeminárium
Marhainvázió
Lelkiség
A hitetlenség akadálya az üdvösségnek
Szentírás-magyarázat
Hit és hitetlenség kísértései közt
Homíliavázlat
Nyári zarándokutakon
LITURGIA
A hét szentjei
A hét liturgiája
(B év)
Katolikus szemmel
Tisztán látni - és nem mindent nézni
Sajtószabadság vagy médiaterror
Pláza és székesegyház
Miért az újabb egyházellenesség?
A KDNP képviselőcsoportjának közleménye
Kevesebb pénz jut a gyógyításra
Az új egészségügyi finanszírozási szabályról
Jegyzet
Élő egyház
Keressük egymást!
Váci egyházmegyei találkozó Mendén
Isten tenyerén
"Harmincéves" papok találkozója Vácott
A magyar szentektől Mozartig
Rockopera Csíksomlyón
Tizenöt éves cserkészcsapat
Élő egyház
Európa égető gondjai
Püspökkari titkárok záróközleménye
Fórum
Halála körülményei máig tisztázatlanok
Emlékezés egy ferences szerzetesre
A lelki ellenállás jeleként emelkedett...
Tusnádfürdő temploma huszonöt éves
"Egyedül a felhők között"
Múltidéző
Táguló körök
A katolikus újságíró-szövetség fotópályázata
Az Olvasó írja
Út Istenhez - a börtönön át...
Fórum
"Annyira sok itt a kegyelem, hogy zúdul ránk"
Egy zarándok benyomásai
Fórum
"Az őr mindig a magasban áll"
Beszélgetés Varga Lajos váci segédpüspökkel
Újmisések odaadó indítója
Szalai János tanár úr köszöntésére
Fórum
Életvédelem és jog
SZENT AZ ÉLET
Nosza - út a jövőbe
Templomépítők a Délvidéken
Média - etika
Szó és szószegés
Ifjúság
"Élő gyökérből élő ág"
Tudnivalók Salkaházi Sára életéről
Ismertető füzet - előkészület a boldoggá avatásra
Arcok
Hangulatjelentés
Szabaddá szeretni
Egy jegyespár gondolatai (3.)
Programajánló
Magyarfalusi napok
Rejtvény
Kultúra
Az emberszeretet képei
Kiállítás Rembrandt grafikáiból
Zenei olimpia Miskolcon
Tizenegy nap világsztárok társaságában
"A hang is a lélek része..."
Beszélgetés Giuseppe Giacominivel
Paletta
Mozaik
Szoborfülke-megáldás Kiskunfélegyházán
A magyar képzőművészet évszázadai
Újrarendezett állandó kiállítás a Miskolci Galériában
Búbosbanka - háromszor
Ahol a gyermek Bethlen Gábor is lakott...
ÁLMODIK A MÚLT
A pápai nuncius Debrecenben

 

LITURGIA

Nyári zarándokutakon

Mindannyian nagyon vártuk az iskolai év végét. A diákok azért, mert megszűnik a mindennapi iskolába járás annak minden kötöttségével és fegyelmével. Ebben a várakozásban a családok, a szülők is osztoztak gyermekeikkel, hiszen hasonló terheket viselnek ők is. De nem kisebb a megkönnyebbülése a tanároknak sem, akik a maguk szakmai felkészültségével és életelveikkel oktatják és nevelik az ifjúság különböző korú csoportjait az esztendő során.


A nyári vakáció új utakra, felfedezésekre vezet mindenkit. Itt már nemcsak a diákokról, hanem minden emberről szó van. Mindenki szeretne többet megismerni ebből a világból. Ezért a nyári utazásoknak jól szervezett programoknak kell lenniük. Számos látványosság, történelmi emlék teheti gazdagabbá napjainkat.


De nem csak tárgyi emlékek megismeréséről szól az élet. Eseményekről, ünnepségekről hallunk, és talán részesei is vagyunk egy-egy ilyen eseménynek. A nyár eleje a papszentelések ünnepi eseményeire hív minket. Megtelnek a székesegyházak: plébániai közösségek, családok zarándokolnak az ünnepre. Hazánkban püspök atyáink közel negyven új papot szenteltek, akik ifjúi lendülettel, elkötelezetten indulnak az Úr szőlőjébe.

Jönnek a nyári ünnepek. Az összes felsorolására nincs mód, csak éppen a legjelesebbeket említjük: Szent Péter és Pál apostolok, Sarlós Boldogasszony, magyar szentek ünnepei. Már a nyár végére utal Nagyboldogasszony és Szent István király ünnepe. Ahogy halad előre a naptár, egyre inkább készülünk az új iskolai évre.

Már elgondoltam a cikk témáját, és a címét is megfogalmaztam. Megcsörrent a telefon, és egy sokat szenvedő barátom fia csak ennyit mondott: Aput vasárnap bevitték a kórházba, és eszméletlenül fekszik. Előtte néhány órával beszéltünk, és - mint hónapok óta minden vasárnap - nyújtottam neki az Úr testét. Zarándokúton járt ő is, a szenvedések zarándokútján. Kiszolgáltatva másoknak, mert csonkán semmire sem volt képes egyedül. Ezen a vasárnapon is az elmúlt napok szenvedését mesélte, de átsugárzott szavain türelmes keresztviselése és mély hite. Nem sokkal utána a család egy másik tagja már a halálhírét közölte.

Eszembe jut: egy alkalommal hirtelen kellett kórházba vinni. A levelező tagozaton tanuló fia vitt be hozzá, majd hazafelé elmesélte: pár hete apámmal beszélgettünk. Arról szóltam neki, hogy a szenvedését ajánlja fel valamilyen célra. Erre csak annyit válaszolt: ha nem ezt tettem volna több mint egy évtized óta, nem bírtam volna napról napra a keresztet vinni.

Péter barátom befejezte földi zarándokútját. Vasúti forgalmi tiszt volt, számtalanszor láthatta a közeli és távoli állomások felé utazó embereket, a boldog találkozásokat és a fájdalmas búcsúkat. Ő már nem számolhat be a nyári útról, ő már véglegesen befejezte. Most tőle köszönünk el, mi pedig folytatjuk utunkat, amely egykor mindannyiunk számára befejeződik. Reményünk szerint - akkor vele is találkozunk.

Verbényi István, fotó: Elmer István

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu