Uj Ember

2006.07.09
LXII. évf. 28. (3021.)

Kapható
a Testvérek
nyári száma

Főoldal
Címlap
Magyar-szlovák kiengesztelődés
Az élet és a szeretet székhelye
Családok világtalálkozója Valenciában
Egyházi vezetők a kultuszminiszternél
Hídfőállás a Duna partján
Újra egyházi "szolgálatban" az esztergomi nagyszeminárium
Marhainvázió
Lelkiség
A hitetlenség akadálya az üdvösségnek
Szentírás-magyarázat
Hit és hitetlenség kísértései közt
Homíliavázlat
Nyári zarándokutakon
LITURGIA
A hét szentjei
A hét liturgiája
(B év)
Katolikus szemmel
Tisztán látni - és nem mindent nézni
Sajtószabadság vagy médiaterror
Pláza és székesegyház
Miért az újabb egyházellenesség?
A KDNP képviselőcsoportjának közleménye
Kevesebb pénz jut a gyógyításra
Az új egészségügyi finanszírozási szabályról
Jegyzet
Élő egyház
Keressük egymást!
Váci egyházmegyei találkozó Mendén
Isten tenyerén
"Harmincéves" papok találkozója Vácott
A magyar szentektől Mozartig
Rockopera Csíksomlyón
Tizenöt éves cserkészcsapat
Élő egyház
Európa égető gondjai
Püspökkari titkárok záróközleménye
Fórum
Halála körülményei máig tisztázatlanok
Emlékezés egy ferences szerzetesre
A lelki ellenállás jeleként emelkedett...
Tusnádfürdő temploma huszonöt éves
"Egyedül a felhők között"
Múltidéző
Táguló körök
A katolikus újságíró-szövetség fotópályázata
Az Olvasó írja
Út Istenhez - a börtönön át...
Fórum
"Annyira sok itt a kegyelem, hogy zúdul ránk"
Egy zarándok benyomásai
Fórum
"Az őr mindig a magasban áll"
Beszélgetés Varga Lajos váci segédpüspökkel
Újmisések odaadó indítója
Szalai János tanár úr köszöntésére
Fórum
Életvédelem és jog
SZENT AZ ÉLET
Nosza - út a jövőbe
Templomépítők a Délvidéken
Média - etika
Szó és szószegés
Ifjúság
"Élő gyökérből élő ág"
Tudnivalók Salkaházi Sára életéről
Ismertető füzet - előkészület a boldoggá avatásra
Arcok
Hangulatjelentés
Szabaddá szeretni
Egy jegyespár gondolatai (3.)
Programajánló
Magyarfalusi napok
Rejtvény
Kultúra
Az emberszeretet képei
Kiállítás Rembrandt grafikáiból
Zenei olimpia Miskolcon
Tizenegy nap világsztárok társaságában
"A hang is a lélek része..."
Beszélgetés Giuseppe Giacominivel
Paletta
Mozaik
Szoborfülke-megáldás Kiskunfélegyházán
A magyar képzőművészet évszázadai
Újrarendezett állandó kiállítás a Miskolci Galériában
Búbosbanka - háromszor
Ahol a gyermek Bethlen Gábor is lakott...
ÁLMODIK A MÚLT
A pápai nuncius Debrecenben

 

Homíliavázlat

Hit és hitetlenség kísértései közt


Amikor Jézus szűkebb hazájában, Názáretben tanít a zsinagógában: az ismerősök, rokonok csodálkoznak bölcsességén, majd megbotránkoznak benne. Később közeli rokonai is azt gondolják: megzavarodott, hogy messiásnak mondja magát. Márk evangélista különösképpen érzékelteti az úgynevezett messiási titkot: Jézus fokozatosan vezeti rá apostolait és hallgatóit személye titkára. Egész nyilvános működése során - szavaival és csodatetteivel - kinyilvánítja isteni hatalmát, de nem mindenki hisz benne. Az apostolok sem értik szavait, amikor az izajási szenvedő szolga sorsára utalva mondja, hogy a szenvedés és a halál révén kell bemennie a feltámadás dicsőségébe. Végül majd a Szentlélek eljövetelével világosodik meg minden, amint ezt az Apostolok cselekedeteiben leírt őskeresztény igehirdetés mutatja.

Nem nehéz elképzelnünk, milyen megdöbbenést keltett a názáreti Jézus, aki az ács József családjában növekedett bölcsességben, aki a rokon gyerekekkel játszott, majd nevelőapja műhelyében dolgozott, egyszer csak nyilvánosan fellép és hirdetni kezdi, hogy az írások róla szólnak, hogy benne beteljesednek a messiási jövendölések. Paradox módon minden bizonynyal édesanyja, Mária hitének kellett kiállnia a legnagyobb próbát: ez a gyermek, akit megszült, tejével táplált, gondozott, nevelt, valóban az a Messiás lenne, akiről az ószövetségi próféták jövendöltek? Mária el-elgondolkodott Jézus bizonyos kijelentésein, próbálta megérteni tetteit, hitt, pedig nem értett mindent. Hitt már az angyal szavának, aki hírül adta, hogy szüzen - a Szentlélek erejéből - fiút fogan. Nem értette, miként lehetséges ez, amikor férfiút nem ismert. Mária hite fokozatosan bontakozik ki, amint követi Jézust nyilvános működése, majd szenvedése során, egészen a keresztig. Mária közbenjárására kérjük a kegyelmet, hogy egyre jobban behatoljunk a hit révén Jézus misztériumába, hogy Jézust egyre jobban megismerjük, szeressük és kövessük, mert nincs másban üdvösség az ég alatt!

Jézus csodálkozott a názáretiek hitetlenségén; nem is tudott ott csodát tenni, mondja az evangélista. Mert az evangéliumi csodatételeknél Jézus általában megkívánja az előzetes hitet. Ez amolyan ráhagyatkozás, bizalomhit, ha úgy tetszik csodahit, amely különbözik a hit isteni erényétől. Manapság, az egyre inkább elvallástalanodó, gyakorlatilag Isten nélküli korban számos valláspótlék után futnak egyesek: jelenések, égi üzenetek híre terjed, az okkult jelenségek érdeklik a tömeget irodalomban és filmekben. De mindez nem igazi hit, hanem hiszékenység. Még a katolikus jámborságba is beszüremkedik a babona és a hiszékenység. Igazában Jézus elhozta a teljes kinyilatkoztatást, mást már nem kell várnunk. Jézus az egyetlen üdvözítő, a benne való "isteni" (teológiai) hit kegyelmét kell kérnünk ebben a hitetlenségre hajló korban, társadalomban. Ratzinger bíboros írta még régebben, hogy a mai ember hite megpróbált hit: ki van téve a kísértésnek; ugyanakkor az őszintén kereső nem hívőket is "megkísértheti" a hívő keresztények hite, amely békét és örömet sugároz a sok-sok értelmetlenség és szenvedés közepette. E nem hívők felé kell tanúságot tennünk igazi, jézusi hitünkről. Ez legfontosabb feladatunk itt és most, a harmadik évezred elején.

Szabó Ferenc SJ

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu