Uj Ember

2006.07.09
LXII. évf. 28. (3021.)

Kapható
a Testvérek
nyári száma

Főoldal
Címlap
Magyar-szlovák kiengesztelődés
Az élet és a szeretet székhelye
Családok világtalálkozója Valenciában
Egyházi vezetők a kultuszminiszternél
Hídfőállás a Duna partján
Újra egyházi "szolgálatban" az esztergomi nagyszeminárium
Marhainvázió
Lelkiség
A hitetlenség akadálya az üdvösségnek
Szentírás-magyarázat
Hit és hitetlenség kísértései közt
Homíliavázlat
Nyári zarándokutakon
LITURGIA
A hét szentjei
A hét liturgiája
(B év)
Katolikus szemmel
Tisztán látni - és nem mindent nézni
Sajtószabadság vagy médiaterror
Pláza és székesegyház
Miért az újabb egyházellenesség?
A KDNP képviselőcsoportjának közleménye
Kevesebb pénz jut a gyógyításra
Az új egészségügyi finanszírozási szabályról
Jegyzet
Élő egyház
Keressük egymást!
Váci egyházmegyei találkozó Mendén
Isten tenyerén
"Harmincéves" papok találkozója Vácott
A magyar szentektől Mozartig
Rockopera Csíksomlyón
Tizenöt éves cserkészcsapat
Élő egyház
Európa égető gondjai
Püspökkari titkárok záróközleménye
Fórum
Halála körülményei máig tisztázatlanok
Emlékezés egy ferences szerzetesre
A lelki ellenállás jeleként emelkedett...
Tusnádfürdő temploma huszonöt éves
"Egyedül a felhők között"
Múltidéző
Táguló körök
A katolikus újságíró-szövetség fotópályázata
Az Olvasó írja
Út Istenhez - a börtönön át...
Fórum
"Annyira sok itt a kegyelem, hogy zúdul ránk"
Egy zarándok benyomásai
Fórum
"Az őr mindig a magasban áll"
Beszélgetés Varga Lajos váci segédpüspökkel
Újmisések odaadó indítója
Szalai János tanár úr köszöntésére
Fórum
Életvédelem és jog
SZENT AZ ÉLET
Nosza - út a jövőbe
Templomépítők a Délvidéken
Média - etika
Szó és szószegés
Ifjúság
"Élő gyökérből élő ág"
Tudnivalók Salkaházi Sára életéről
Ismertető füzet - előkészület a boldoggá avatásra
Arcok
Hangulatjelentés
Szabaddá szeretni
Egy jegyespár gondolatai (3.)
Programajánló
Magyarfalusi napok
Rejtvény
Kultúra
Az emberszeretet képei
Kiállítás Rembrandt grafikáiból
Zenei olimpia Miskolcon
Tizenegy nap világsztárok társaságában
"A hang is a lélek része..."
Beszélgetés Giuseppe Giacominivel
Paletta
Mozaik
Szoborfülke-megáldás Kiskunfélegyházán
A magyar képzőművészet évszázadai
Újrarendezett állandó kiállítás a Miskolci Galériában
Búbosbanka - háromszor
Ahol a gyermek Bethlen Gábor is lakott...
ÁLMODIK A MÚLT
A pápai nuncius Debrecenben

 

A hét szentjei

Július 11.

Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje


Nursiában (Umbria) született 480 körül, Rómában nevelkedett, majd Subiaco környékén remetéskedett. Tanítványait összegyűjtve Monte Cassinóra ment, ahol megalapította ma is híres kolostorát. Regulát állított össze, amely gyorsan elterjedt. Őt tartjuk a nyugati szerzetesség atyjának. 547. március 21-én halt meg, de már a VIII. századtól tartották ünnepét a mai napon. Alapelve: Ora et labora (Imádkozzál és dolgozzál!). Jelentős szerepük volt Európa megtérítésében és kultúrájának kialakításában. VI. Pál pápa 1964-ben Európa fővédőszentjének nyilvánította.

Július 13. - Szent Henrik

Szent István király feleségének, Gizellának volt a testvére. A hildesheimi katedrális iskolában tanult, és hazájába csak akkor tért viszsza, amikor apja visszakapta birtokát. Apja halála után átvette a hercegség vezetését, ahol fontos feladatának tekintette az egyházi élet megújítását. Huszonkilenc éves volt, amikor III. Ottó császár meghalt. Maga mellé tudta állítani a választó hercegeket, és így császárrá is koronázták. Az Egyház életének igaz segítője volt a belső reformokban, de ugyanúgy a missziós tevékenységben is kitűnt. Számos egyházmegyét és kolostort alapított, ezzel feleségével együtt jó példát mutatott. 1024-ben halt meg, és 1146-ban már szentté is avatták. A bencés "obláták" patrónusa. Olyan államférfi volt, aki a keresztény értékek megvalósítását segítette elő. VI. Pál pápa az ENSZ-nek küldött egyik üzenetében példaképként állította a politikusok elé.

Július 14.

Lellisi Szent Kamill áldozópap

Jó példája annak, hogy mire képes a kegyelem az ember életében. 1550-ben született az abruzzókbeli Chietiben. Zűrös körülmények között nevelődött, majd katona lett. Sebesülése után megtért, és életét a betegek szolgálatára szentelte. Pappá szentelése után megalapította a Jó halál atyáinak (kamilliánusok) társaságát. Vörös színű keresztet viseltek ruházatukon, amelyet az alapítójuk adott a rendnek. 1614-ben halt meg Rómában.

Július 15.

Szent Bonaventura püspök és egyháztanító

Bagnoregióban született 1218 körül. Gyermekkorában Szent Ferenc súlyos betegségéből gyógyította meg, aki így kiáltott fel: O bona ventura. Neve innen származik. Bölcseleti és hittudományi tanulmányait Párizsban végezte, majd tanárrá nevezték ki. A kisebb testvérek rendjét (ferencesek) bölcsen irányította, ezért rendfőnöknek választották. A rend "második alapítójának és atyjának" tekintik őt. Albano bíboros püspöke lett. 1274-ben halt meg Lyonban, néhány hónappal Aquinói Szent Tamás halála után.

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu