Uj Ember

2006.07.09
LXII. évf. 28. (3021.)

Kapható
a Testvérek
nyári száma

Főoldal
Címlap
Magyar-szlovák kiengesztelődés
Az élet és a szeretet székhelye
Családok világtalálkozója Valenciában
Egyházi vezetők a kultuszminiszternél
Hídfőállás a Duna partján
Újra egyházi "szolgálatban" az esztergomi nagyszeminárium
Marhainvázió
Lelkiség
A hitetlenség akadálya az üdvösségnek
Szentírás-magyarázat
Hit és hitetlenség kísértései közt
Homíliavázlat
Nyári zarándokutakon
LITURGIA
A hét szentjei
A hét liturgiája
(B év)
Katolikus szemmel
Tisztán látni - és nem mindent nézni
Sajtószabadság vagy médiaterror
Pláza és székesegyház
Miért az újabb egyházellenesség?
A KDNP képviselőcsoportjának közleménye
Kevesebb pénz jut a gyógyításra
Az új egészségügyi finanszírozási szabályról
Jegyzet
Élő egyház
Keressük egymást!
Váci egyházmegyei találkozó Mendén
Isten tenyerén
"Harmincéves" papok találkozója Vácott
A magyar szentektől Mozartig
Rockopera Csíksomlyón
Tizenöt éves cserkészcsapat
Élő egyház
Európa égető gondjai
Püspökkari titkárok záróközleménye
Fórum
Halála körülményei máig tisztázatlanok
Emlékezés egy ferences szerzetesre
A lelki ellenállás jeleként emelkedett...
Tusnádfürdő temploma huszonöt éves
"Egyedül a felhők között"
Múltidéző
Táguló körök
A katolikus újságíró-szövetség fotópályázata
Az Olvasó írja
Út Istenhez - a börtönön át...
Fórum
"Annyira sok itt a kegyelem, hogy zúdul ránk"
Egy zarándok benyomásai
Fórum
"Az őr mindig a magasban áll"
Beszélgetés Varga Lajos váci segédpüspökkel
Újmisések odaadó indítója
Szalai János tanár úr köszöntésére
Fórum
Életvédelem és jog
SZENT AZ ÉLET
Nosza - út a jövőbe
Templomépítők a Délvidéken
Média - etika
Szó és szószegés
Ifjúság
"Élő gyökérből élő ág"
Tudnivalók Salkaházi Sára életéről
Ismertető füzet - előkészület a boldoggá avatásra
Arcok
Hangulatjelentés
Szabaddá szeretni
Egy jegyespár gondolatai (3.)
Programajánló
Magyarfalusi napok
Rejtvény
Kultúra
Az emberszeretet képei
Kiállítás Rembrandt grafikáiból
Zenei olimpia Miskolcon
Tizenegy nap világsztárok társaságában
"A hang is a lélek része..."
Beszélgetés Giuseppe Giacominivel
Paletta
Mozaik
Szoborfülke-megáldás Kiskunfélegyházán
A magyar képzőművészet évszázadai
Újrarendezett állandó kiállítás a Miskolci Galériában
Búbosbanka - háromszor
Ahol a gyermek Bethlen Gábor is lakott...
ÁLMODIK A MÚLT
A pápai nuncius Debrecenben

 

"Az őr mindig a magasban áll"

Beszélgetés Varga Lajos váci segédpüspökkel

A közelmúltban XVI. Benedek pápa váci segédpüspöknek nevezte ki Varga Lajos pásztói esperes-plébánost, akinek a szentelése július 15-én, szombaton 10 órakor lesz Vácott. Egy zarándoklat és püspöki lelkigyakorlata előtt kérdeztük őt hivatásáról, új feladatkörére való készületéről.


Varga Lajos Budapesten született 1950-ben. A budapesti piarista gimnáziumban érettségizett 1969-ben. Az egri hittudományi főiskola elvégzése után Vácott szentelték pappá 1974-ben. Lelkipásztori állomáshelyei: Dunakeszi, Újpest, Hatvan-Újváros, Vác, Pásztó

- Az egyházmegye életére eddig is volt rálátásom, hiszen tizenhét esztendőt töltöttem a püspöki városban: ez idő alatt voltam püspöki titkár, irodaigazgató, könyvtáros, levéltáros, kincstárigazgató, a hittudományi főiskola igazgatója. Amikor még voltak káplánvizsgák, azokban is közreműködtem. Feltételezem, hogy a személyem kiválasztásának épp az az egyik oka, hogy olyan embert gondoltak kijelölni erre a tisztségre, aki járatos az egyházmegye ügyeiben.

A rálátásomat az is növelte, hogy egy éven keresztül egyháztörténelmet tanultam Rómában, majd Pásztón és környékén plébánosként töltöttem tíz esztendőt. Ez utóbbi azért nagyon fontos, mert a püspök egyik feladata az, hogy a papjainak atyja legyen. Ez elsődlegesen persze a megyés főpásztorra vonatkozik, de a segédpüspöknek is jeleskednie kell e téren. S az ember azokat tudja jobban megérteni, akiknek a sorsát, helyzetét belülről ismeri.

Eddigi feladatai közül mit lát majd el továbbra is?

- A pásztói plébániát fel kell adnom, hiszen a segédpüspököt nem egyetlen egyházközség, hanem az egész egyházmegye javára szentelik fel, és azt is ajánlja az Egyházi Törvénykönyv, hogy a segédpüspök legyen az általános helynök, és ez az én esetemben is így lesz. A püspöki könyvtár és levéltár prefektusi tisztségét megtartom, a hittudományi és az Apor Vilmos Főiskolán pedig továbbra is tanítok majd.

A püspök az egyházi rend teljességét birtokolja. De hogyan kezdődött az Ön esetében? Milyen találkozások, élmények jelezték papi hivatása kicsírázását?

- Édesanyám családjában volt egy hitoktatónő, ő a papszentelésemet is megérte. Persze 1948 után nem taníthatott, de a hitem szempontjából fontos volt számomra a személye. Édesanyám komolyan hitt Istenben, és ez meg is határozta élete jelentős döntéseit. Például mielőtt én születtem volna, az orvos azt javasolta neki: jobb lenne, ha elvetetne. Ő azt válaszolta, hogy hisz Istenben, így rábízza: vagy meghalunk mindketten, vagy életben maradunk. Édesapám egyáltalán nem volt mélyen vallásos ember, de a katolikus erkölcsiséget, a tízparancsolatot nagyon komolyan vette.

Budapesten, Rákospalotán nevelkedtem. Tízéves lehettem, amikor egy alkalommal Földi Dezső atya tartott egy prédikációt, amely - a szüleim gyakorlatától teljesen eltérő módon - arra indított, hogy havonta gyónjak és rendszeresen áldozzak. Ez számomra döntő, szentírási fogalommal élve, megtérési élmény volt: teljes tudatosságot idézett elő, nyilván egy tízéves gyerek szintjén, de egy életre meghatározó módon. Utána ministráltam is, de ez inkább csak táplálta a hivatásomat. Hatottak rám szimpatikus papi egyéniségek is. Közel volt még 1950, a szerzetesrendeknek az állam által jogsértő módon történt feloszlatásának éve. Egy szalézi atya, Skultéty Damján volt nálunk a kántor: nem végezhetett lelkipásztori szolgálatot, de ministrálni ő tanított minket. Szintén kántorként ismertem meg egy ciszterci atyát, Rónay György Detrét, akitől lelki könyveket is kaptam, és sokat beszélgettem vele gimnazista koromban. Középiskolába a piaristákhoz jártam, onnan kerültem az egri szemináriumba, ahol nagyon sokat segítettek a filozófiai tanulmányok és a fundamentális teológia, amelyek értelmi oldalról erősítették meg a hitemet.

Minden püspöknek van jelmondata, amely jellemző rá, s arra, hogyan gondolkodik hivatásáról. Ön mit választott?

- Nagy Szent Gergelytől való az idézet: Speculator semper in alto stat - ezt lehet így rövidíteni: Semper in alto stare. Az Ezekiel próféta könyvéről írt szentbeszédében az egyház pásztorait speculatornak, magyarul őrnek nevezi az ókeresztény kor pápája, s róluk mondja: az őr mindig a magasban áll. Annak, aki bármiféle vezetői vagy pásztori tisztséget kapott, azért kell a magasban állnia, mert onnan távolabbra lehet látni. Ezt a mondatot a püspöki címeremen egy dombtetőn álló keresztes vitéz jelképezi majd, aki a pajzsát tartja maga előtt, amelyen a Szent Sír-lovagok öt keresztje látható: ezek Krisztus Urunk öt szent sebét jelképezik.

Szigeti László, fotó: Keönch László

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu