Uj Ember

2006.07.09
LXII. évf. 28. (3021.)

Kapható
a Testvérek
nyári száma

Főoldal
Címlap
Magyar-szlovák kiengesztelődés
Az élet és a szeretet székhelye
Családok világtalálkozója Valenciában
Egyházi vezetők a kultuszminiszternél
Hídfőállás a Duna partján
Újra egyházi "szolgálatban" az esztergomi nagyszeminárium
Marhainvázió
Lelkiség
A hitetlenség akadálya az üdvösségnek
Szentírás-magyarázat
Hit és hitetlenség kísértései közt
Homíliavázlat
Nyári zarándokutakon
LITURGIA
A hét szentjei
A hét liturgiája
(B év)
Katolikus szemmel
Tisztán látni - és nem mindent nézni
Sajtószabadság vagy médiaterror
Pláza és székesegyház
Miért az újabb egyházellenesség?
A KDNP képviselőcsoportjának közleménye
Kevesebb pénz jut a gyógyításra
Az új egészségügyi finanszírozási szabályról
Jegyzet
Élő egyház
Keressük egymást!
Váci egyházmegyei találkozó Mendén
Isten tenyerén
"Harmincéves" papok találkozója Vácott
A magyar szentektől Mozartig
Rockopera Csíksomlyón
Tizenöt éves cserkészcsapat
Élő egyház
Európa égető gondjai
Püspökkari titkárok záróközleménye
Fórum
Halála körülményei máig tisztázatlanok
Emlékezés egy ferences szerzetesre
A lelki ellenállás jeleként emelkedett...
Tusnádfürdő temploma huszonöt éves
"Egyedül a felhők között"
Múltidéző
Táguló körök
A katolikus újságíró-szövetség fotópályázata
Az Olvasó írja
Út Istenhez - a börtönön át...
Fórum
"Annyira sok itt a kegyelem, hogy zúdul ránk"
Egy zarándok benyomásai
Fórum
"Az őr mindig a magasban áll"
Beszélgetés Varga Lajos váci segédpüspökkel
Újmisések odaadó indítója
Szalai János tanár úr köszöntésére
Fórum
Életvédelem és jog
SZENT AZ ÉLET
Nosza - út a jövőbe
Templomépítők a Délvidéken
Média - etika
Szó és szószegés
Ifjúság
"Élő gyökérből élő ág"
Tudnivalók Salkaházi Sára életéről
Ismertető füzet - előkészület a boldoggá avatásra
Arcok
Hangulatjelentés
Szabaddá szeretni
Egy jegyespár gondolatai (3.)
Programajánló
Magyarfalusi napok
Rejtvény
Kultúra
Az emberszeretet képei
Kiállítás Rembrandt grafikáiból
Zenei olimpia Miskolcon
Tizenegy nap világsztárok társaságában
"A hang is a lélek része..."
Beszélgetés Giuseppe Giacominivel
Paletta
Mozaik
Szoborfülke-megáldás Kiskunfélegyházán
A magyar képzőművészet évszázadai
Újrarendezett állandó kiállítás a Miskolci Galériában
Búbosbanka - háromszor
Ahol a gyermek Bethlen Gábor is lakott...
ÁLMODIK A MÚLT
A pápai nuncius Debrecenben

 

A lelki ellenállás jeleként emelkedett...

Tusnádfürdő temploma huszonöt éves

A világegyházban vannak ennél sokkal rangosabb évfordulók is, de az erdélyi magyarságnak és a Székelyföldnek mégis jelentős jubileum ez, hiszen a Kisboldogaszszony tiszteletére épült templom (alatta az új plébániával) az erdélyi magyarság legnehezebb korszakában, a hírhedt Ceausescu-korszakban, 1981-ben épült.


Azokban a nehéz években ez az épülő templom volt az erdélyi magyarság lelki ellenállásának egyik bátorító jele. A magyarokat gyűlölő diktátor vezette ateista rendszer falvak lerombolását, a romániai magyarok szétszórását tervezte - Erdélyben magyar templomot tilos volt építeni, ez csak a román ortodoxok kiváltsága volt.

Szemtanúja voltam rendünk akkori elöljárójával, Écsy János ferences tartományfőnökkel együtt annak az elszánt küzdelemnek, amelyet az akkori tusnádfürdői plébános, Incze Dénes folytatott éveken át. Alig tíz éve volt még pap, tele fiatalos lendülettel és buzgósággal: hitte, hogy lehetséges a lehetetlen. Sokszor beszélt erről nekem és Écsy főatyának lelkesen itt, a csíksomlyói Szűzanya lábainál. Titokban együtt tervezgettünk. És nemcsak tervezgetett, hanem imádkozott is! Felismerte, hogy a templom nemcsak téglából és kövekből épül, hanem elsősorban sok imádságból és szenvedésből. Lelkesedése minket, idősebbeket is magával ragadott. Bármenynyire is hihetetlennek látszott az ügy kivitelezése, ekkora hitet látva az erdélyi ferencesek mindegyike egy szívvel melléje állott!

Incze Dénes fiatal papként fel sem tudta fogni a rá váró nehézségeket. A templomépítéssel járó sok szenvedést és meghurcoltatást, a zaklatásokat. A központban megindult építkezést háromszor letiltották, a fiatal papot sokszor megbüntették. A torony is csak tíz év múlva épülhetett fel.

De Isten megsegítette szolgáját, és a terv végül sikerült - az őt támogató és a támadások kereszttüzében mindig mellé álló Jakab Antal püspök és az akkori tusnádfürdői hívek segítségével felépült az új templom.

A huszonöt évvel ezelőtt még fiatal pap ma már túl van a hatvanadik életévén. Bizonyára megköszöni Istennek az eredményeken túl a sok keresztet is, amelyek akkor a vállára kerültek. És azokat is, amelyeket az 1989-es változás után zúdítottak a nyakába. 2000-től megroppant egészséggel vezeti plébániáját. Tisztelik a másvallásúak és a helybeli románság is, mert ottléte alatt bebizonyította, hogy papi szívvel szereti és szolgálja az egész város lakosságát. S míg egyenként eltemetgeti a negyedszázad előtti templomépítőket, ma abba is belenyugszik, hogy a fiatal tusnádfürdői nemzedékeknek már alig mond valamit az izgalmas múlt.

Erdély katolikus népe ismeri és tiszteli Incze Dénest, a templomépítő papot sok helyütt mondott missziós beszédeiért éppúgy, mint a kilenc éve létrehozott Krisztus Világossága című havi, családi lelkiségi lapért. Mindmáig keresett a négykötetes Szentek élete is, amelyet Erdélyben először ő állított össze. Kitűnő kortörténetet foglal magában a Tusnádfürdői új templom története. Munkálkodása eredményeiként kell említeni a Szent Anna-villa visszaperelését, a római zarándokutak szervezését, a turisták lelki gondozását is.

Tusnádfürdőn július 9-én, vasárnap délben ünneplik a huszonöt éves templom jubileumát, amelyen részt vesz a főpásztor, Jakubinyi György, valamint a vatikáni Papi Kongregáció titkára, Ternyák Csaba érsek is.

Márk József OFM

csíksomlyói nyugalmazott házfőnök

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu