Uj Ember

2006.07.09
LXII. évf. 28. (3021.)

Kapható
a Testvérek
nyári száma

Főoldal
Címlap
Magyar-szlovák kiengesztelődés
Az élet és a szeretet székhelye
Családok világtalálkozója Valenciában
Egyházi vezetők a kultuszminiszternél
Hídfőállás a Duna partján
Újra egyházi "szolgálatban" az esztergomi nagyszeminárium
Marhainvázió
Lelkiség
A hitetlenség akadálya az üdvösségnek
Szentírás-magyarázat
Hit és hitetlenség kísértései közt
Homíliavázlat
Nyári zarándokutakon
LITURGIA
A hét szentjei
A hét liturgiája
(B év)
Katolikus szemmel
Tisztán látni - és nem mindent nézni
Sajtószabadság vagy médiaterror
Pláza és székesegyház
Miért az újabb egyházellenesség?
A KDNP képviselőcsoportjának közleménye
Kevesebb pénz jut a gyógyításra
Az új egészségügyi finanszírozási szabályról
Jegyzet
Élő egyház
Keressük egymást!
Váci egyházmegyei találkozó Mendén
Isten tenyerén
"Harmincéves" papok találkozója Vácott
A magyar szentektől Mozartig
Rockopera Csíksomlyón
Tizenöt éves cserkészcsapat
Élő egyház
Európa égető gondjai
Püspökkari titkárok záróközleménye
Fórum
Halála körülményei máig tisztázatlanok
Emlékezés egy ferences szerzetesre
A lelki ellenállás jeleként emelkedett...
Tusnádfürdő temploma huszonöt éves
"Egyedül a felhők között"
Múltidéző
Táguló körök
A katolikus újságíró-szövetség fotópályázata
Az Olvasó írja
Út Istenhez - a börtönön át...
Fórum
"Annyira sok itt a kegyelem, hogy zúdul ránk"
Egy zarándok benyomásai
Fórum
"Az őr mindig a magasban áll"
Beszélgetés Varga Lajos váci segédpüspökkel
Újmisések odaadó indítója
Szalai János tanár úr köszöntésére
Fórum
Életvédelem és jog
SZENT AZ ÉLET
Nosza - út a jövőbe
Templomépítők a Délvidéken
Média - etika
Szó és szószegés
Ifjúság
"Élő gyökérből élő ág"
Tudnivalók Salkaházi Sára életéről
Ismertető füzet - előkészület a boldoggá avatásra
Arcok
Hangulatjelentés
Szabaddá szeretni
Egy jegyespár gondolatai (3.)
Programajánló
Magyarfalusi napok
Rejtvény
Kultúra
Az emberszeretet képei
Kiállítás Rembrandt grafikáiból
Zenei olimpia Miskolcon
Tizenegy nap világsztárok társaságában
"A hang is a lélek része..."
Beszélgetés Giuseppe Giacominivel
Paletta
Mozaik
Szoborfülke-megáldás Kiskunfélegyházán
A magyar képzőművészet évszázadai
Újrarendezett állandó kiállítás a Miskolci Galériában
Búbosbanka - háromszor
Ahol a gyermek Bethlen Gábor is lakott...
ÁLMODIK A MÚLT
A pápai nuncius Debrecenben

 

Múltidéző

"Egyedül a felhők között"

A negyvenes évek elején ezzel a címmel jelent meg magyarul Antoine de Saint-Exupéry regénye, amely napjainkban Éjszakai repülésként ismert és népszerű. Akkor a németek eufóriában robogtak végig Európán, pillanatok alatt gyűrték le a franciákat, óriási légi fölényük minden előnyét kihasználva sötétítették el a földrész egét. Egész sorozat jelent meg magyar nyelven is a zöldbe kötött német háborús "repülős regények"-ből, fényképekkel illusztrálva - s ezek szerény ellensúlyául a bordó kötésű franciák, Saint-Exupéryé talán épp elsőnek.

Szinte még gyerek voltam, amikor először emeltem le a könyvespolcról, s vissza sem tettem, míg végig nem olvastam. Óriási élményt szerzett, amely máig sem kopott meg igazán, hiszen újra meg újra kézbe veszem, hogy nyomon kövessem a pilóta, Fabien hősies, de egyenlőtlen küzdelmét az elemekkel vívott harcban, s eltűnődjem a regény tanításán, ahogy a vég biztos tudatában a felhők fölé repül, s szeme elé tárul a békét és elnyugvást sejtető csillagos égbolt. Nem így vagyunk-e mindnyájan, akik az élet viharzónájából a halál sejtelmével a csillagok felé fordítjuk kereső tekintetünket? Nem döbbenünk-e rá arra az égi báléjre, amelyről Kosztolányi Dezső írt egyik legcsodálatosabb költeményében, a Hajnali részegségben?

Saint-Exupéry, kinek végzete Fabienéhez volt hasonlatos - a sivatagban leltek rá lezuhant gépére -, páratlan hatású hőst teremtett a kis herceg személyében, aki új meg új nemzedékek tanítómestereként arra int, hogyan éljünk, cselekedjünk, gondolkodjunk, ha igazán emberek akarunk lenni és maradni. "Ez az!" - mondta apám, amikor lefordította. Elő-előfordul, hogy a családban anyagi gondok nehezítik az életet. Ilyenkor túlvilági segítségként megjelenik a postás - aki ez alkalommal különösképp kedves szívünknek -, és A kis herceg sokadik kiadásának fordítói honoráriumával segít ki a bajból. Az égre tekintünk, és hálát rebegünk apámnak.

Az emberföldje, amely 1939-ben jelent meg, s a francia akadémia regény nagydíját nyerte el, sűrítve mutatja írója módszerét, amelynek az a lényege, hogy nem a történetmondás az igazán fontos számára, hanem a szeretet paradoxonának átérzése: "Csak akkor lélegzünk szabadon, ha egy rajtunk kívül álló közös cél köt össze testvéreinkkel; ilyenkor ráeszmélünk, hogy szeretni nem annyit jelent, mint egymás szemébe nézni, hanem azt jelenti: együtt nézni ugyanabba az irányba."

"A belső várkastély" felépítése és bejárása volt az ő ideálja is. Mert nem kötötték irodalmi szabályok, hite és belső indíttatása szellemében írta a magasságok felé nyíló elmélkedéseit. Ez a várkastély (a Citadella című, töredékben maradt meditációs kötetében írt róla) a piramisra emlékeztet, amelynek nincs értelme, ha nem emelkedik Istenig.

A huszadik század transzcendens ihletettségű irodalmának egyik legnagyobbjaként méltatták kortársai, jóllehet nem volt "irodalmár", hiszen a repülést tekintette hivatásának, s emellett a francia ellenállás elkötelezett szervezője volt. De például A kis herceggel azt is bizonyította, hogy a szívünkre hallgatva békében, szeretetben és boldogan élhetnénk. Ennél hitelesebb és okosabb tanítása aligha lehet az irodalomnak.

Rónay László

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu