Uj Ember

2005.03.13
LXI. évf. 11. (2952.)

Megjelent
a Teofil
márciusi száma
- 12 oldalon!

Főoldal
Címlap
Falak helyett hidakra volna szükség...
Templomi gyűjtés a Szentföld javára
Egy embertelen rendszer áldozatai voltak
Az MKPK nyilatkozata az "ügynöktörvényről"
Nemzeti eucharisztikus kongresszus lesz...
A püspöki kar tavaszi üléséről
Én nemzetem, magyar népem
Lelkiség
Lázár feltámasztása
Szentírás-magyarázat
Isten "késlekedik"...
Homíliavázlat
A kötelező imádság
LITURGIA
Csodák (2.)
Az Eucharisztia Éve
A hét liturgiája
(A év)
Katolikus szemmel
Egy megosztott ország békére vágyik
Az egyház nem köztestület
Erdő Péter bíboros az átvilágításról
Nem "emberi jog" - nem alternatíva
Átlátunk-e a mesterséges pókhálón
A "hit pajzsaként" élni
Miért tekintették ellenségnek a papokat?
Lapszél
Büszkék lehetünk!
Élő egyház
Emlékek, álmok, realitások
Konferencia a vallási és zarándokturizmusról Komárom-Esztergom megyében
Vanyó Tihamér százéves
Elhunyt a bécsi magyar lelkész
Keresztény RTV-újság
Szólj hozzám...
Élő egyház
Egy kisebbség vezeti Európát a szakadék felé
Fórum
Egy író hazatalált
Egy hét
Tavasz, nyár, ősz, tél... és újra tavasz
Film
Három hangon
Az Olvasó írja
Az őszinte vallomás a hatásos eszköz...
Három szín - egy igazság
Fórum
A szent hely és a szent idő találkozásában
A nemzeti szentföldi zarándoklat emlékei
Fórum
Hatvan éve történt
Az egyházi földek államosítása
Fórum
Igaz történetek - mint védőoltás...
Bögre Zsuzsanna szociológus a vallásosságról, diktatúrákról és a túlélésről
Esterházy János emlékezete
Ifjúság
Szólj hozzá!
Amiről nem hallottunk
Rendhagyó történelemóra a Polgárok Házában
Programajánló
A hazát szeretni
Magyar egyetemisták imái a pápáért
REJTVÉNY
Kultúra
"Dolgaim elől rejtegetlek..."
Az Isten-kereső József Attila (4.)
Budapesti Tavaszi Fesztivál
Válogatás a huszonöt éves rendezvénysorozat programjából
Szinte még meg sem
A tárogató halála
Paletta
Fórum
Megnyílik a Művészetek Palotája
A "hangszerépítő": Zoboki Gábor
Mozaik
Keresztutak
Pálffy Katalin kiállítására
Idő, hogy szeressünk
Cor-hétvége Nyíregyházán
Hol lehet a szenteltvíztartó?
Áldozat-oltár
Szakrális kiállítás az Olof Palme-házban
Meleg színekben pompázó rózsanád
Esterházy-ünnepség Budapesten

 

Áldozat-oltár

Szakrális kiállítás az Olof Palme-házban

Március tizedikén nyílik az Olof Palme-ház Millennium Szalonjában az a képző- és iparművészeti kiállítás, amelyet lapunk egyik művészettörténész szerzője, Bakonyvári M. Ágnes rendezett. A Vox Artis Alapítvány vezetője ezúttal az oltárt helyezte a figyelem középpontjába.


A kortárs szakrális művészet jelenkori küldetésének megtalálását segítve az elmúlt években több olyan tárlatot, illetve szimpóziumot rendezett Bakonyvári M. Ágnes, amelyek egységben szándékoztak bemutatni valamely téma vallásos és szakrális művészeti megközelítését, továbbá teológiai értelmezését és művészettörténeti, vagy akár természettudományos elemzését. Az angyal üdvözlete a harmadik évezred kezdetén (2001), a Csend és szó - Isten és ember között (2002), a Teremtő a teremtésben (2004) című nagysikerű kiállítások hagyományait folytatva 2005 nagyböjti időszakában a kortárs képző- és iparművészetnek az Áldozat-oltár témaköréhez kapcsolódó alkotásait mutatja be a művészettörténész. Olyan tárlatot szándékozott létrehozni, amelyen érzékelhető az alkotások megvalósult vagy lehetséges liturgikus funkciója, és megmutatkoznak az ikonográfiai hagyományokat megőrző, ám azokat tovább érlelő értékeik.

Ennek a törekvésnek a jegyében a kiállításon fotódokumentációjukkal, tervrajzaikkal, valamint makettjeikkel és részleteikkel szerepelnek a kortárs magyar művészetnek azon darabjai, amelyek oltárépítményként, illetve ahhoz tartozó plasztikai vagy képi alkotásként szakrális terekbe kerültek, és ott liturgikus funkciót töltenek be. Ezek mellett olyan műveket kért az alkotóktól, amelyek az áldozat és oltár fogalmának bibliai értelmezéséhez kötődnek: például Káin és Ábel áldozatbemutatása (Ter 4,2), Ábrahám áldozatai (Ter 12,7kk / Ter 12,8 / Ter 13,3k / Ter 22,9), Mózes oltárépítése (Kiv 17,12-15), a jeruzsálemi templom oltára (Ez 43,13-17), az oltár megformálására és szellemi jelentőségére való utalások (Zsolt 26,6kk / 1Kir 2,28 / 2Mak 2,4-8), vagy az oltár szerepének változása az újszövetségi és apokaliptikus időben (Mt 5,23 / 21,42 / 23,18kk / Jn 2,19kk / Zsid 13,10 / 1Kor 10,16 / Jel 8,1-6).

A kiállításon a témával kapcsolatos személyes vallásos élményeket megelevenítő és feltáró alkotások is helyet kaptak. Ezek hitelesíthetik ugyanis a bibliai tanítások érvényességét, aktualitását saját életidőnkben. Személyes tanúságtételek lehetnek e művek arról a belső késztetésről, amelynek következtében az ember - öntudatra ébredésének kezdetétől a mai napig - oltárral jelöli meg annak a spirituális centrumnak a helyét, ahol égi és földi világ között közvetlen kapcsolat jöhet létre. Megjeleníthetik a művek az embernek azt a lelki igényét is, amely arra készteti a teremtményt, hogy személyes javainak, munkája eredményének egy részét megsemmisítve tulajdonát ajándékozza Istennek, kifejezve ezáltal örömét vagy háláját, imádását és tőle való függésének elfogadását, hogy kiengesztelje, vagy éppen kérését tárja elé.

A kiállításon való részvételre olyan neves művészek is felkérést kaptak, mint Aknay János, Csíkszentmihályi Róbert, Csorba Simon, Karátson Gábor, Lugossy Mária, Pannonhalmi Zsuzsa, Péreli Zsuzsa vagy Szmrecsányi Boldizsár.

A kiállítás 2005. március 28-áig, naponta 10 és 18 óra között tekinthető meg Budapesten, a XIV. kerületi Olof Palme sétány 1. szám alatt.

hága

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu