Uj Ember

2005.03.13
LXI. évf. 11. (2952.)

Megjelent
a Teofil
márciusi száma
- 12 oldalon!

Főoldal
Címlap
Falak helyett hidakra volna szükség...
Templomi gyűjtés a Szentföld javára
Egy embertelen rendszer áldozatai voltak
Az MKPK nyilatkozata az "ügynöktörvényről"
Nemzeti eucharisztikus kongresszus lesz...
A püspöki kar tavaszi üléséről
Én nemzetem, magyar népem
Lelkiség
Lázár feltámasztása
Szentírás-magyarázat
Isten "késlekedik"...
Homíliavázlat
A kötelező imádság
LITURGIA
Csodák (2.)
Az Eucharisztia Éve
A hét liturgiája
(A év)
Katolikus szemmel
Egy megosztott ország békére vágyik
Az egyház nem köztestület
Erdő Péter bíboros az átvilágításról
Nem "emberi jog" - nem alternatíva
Átlátunk-e a mesterséges pókhálón
A "hit pajzsaként" élni
Miért tekintették ellenségnek a papokat?
Lapszél
Büszkék lehetünk!
Élő egyház
Emlékek, álmok, realitások
Konferencia a vallási és zarándokturizmusról Komárom-Esztergom megyében
Vanyó Tihamér százéves
Elhunyt a bécsi magyar lelkész
Keresztény RTV-újság
Szólj hozzám...
Élő egyház
Egy kisebbség vezeti Európát a szakadék felé
Fórum
Egy író hazatalált
Egy hét
Tavasz, nyár, ősz, tél... és újra tavasz
Film
Három hangon
Az Olvasó írja
Az őszinte vallomás a hatásos eszköz...
Három szín - egy igazság
Fórum
A szent hely és a szent idő találkozásában
A nemzeti szentföldi zarándoklat emlékei
Fórum
Hatvan éve történt
Az egyházi földek államosítása
Fórum
Igaz történetek - mint védőoltás...
Bögre Zsuzsanna szociológus a vallásosságról, diktatúrákról és a túlélésről
Esterházy János emlékezete
Ifjúság
Szólj hozzá!
Amiről nem hallottunk
Rendhagyó történelemóra a Polgárok Házában
Programajánló
A hazát szeretni
Magyar egyetemisták imái a pápáért
REJTVÉNY
Kultúra
"Dolgaim elől rejtegetlek..."
Az Isten-kereső József Attila (4.)
Budapesti Tavaszi Fesztivál
Válogatás a huszonöt éves rendezvénysorozat programjából
Szinte még meg sem
A tárogató halála
Paletta
Fórum
Megnyílik a Művészetek Palotája
A "hangszerépítő": Zoboki Gábor
Mozaik
Keresztutak
Pálffy Katalin kiállítására
Idő, hogy szeressünk
Cor-hétvége Nyíregyházán
Hol lehet a szenteltvíztartó?
Áldozat-oltár
Szakrális kiállítás az Olof Palme-házban
Meleg színekben pompázó rózsanád
Esterházy-ünnepség Budapesten

 

Az Olvasó írja

Az őszinte vallomás a hatásos eszköz...

A sajtóban a napokban gyakran tárgyalt, a pártállami múlt feltárását megcélzó törekvések gondolkodóba ejtettek. A világhálóra felkerült, 1990-ben keletkezett úgynevezett ügynöklista súlyos kérdéseket vetett fel az egyházaknak a kommunista diktatúrában betöltött szerepéről. A "lista" egykoron rendkívül szakszerűtlenül lett összeállítva, mivel nem tett különbséget az egyes emberek cselekedeteinek mértéke között. Közreadása végső soron az egyházak elleni támadást jelent.

Története során egyházunk rengeteg támadásnak volt kitéve. A múlt tanulsága, hogy az egyháznak ma sincs oka félnie az üldöztetésektől. "Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tegyetek előttük és a pogányok előtt tanúságot" (Mt 10,18). Megváltó Urunk jövendölése a mai napig érvényes; félnivalója egyházának és híveinek nincsen, amíg az ő oltalma alatt állnak. Minden nehézségen és üldöztetésen átsegít minket Isten gondviselő jósága, amely bőkezűen oszt kegyelmet a tisztaszívűeknek.

Őszinteség és önvizsgálat dolgában a hívő ember megismeri önmagát: érezheti, hogy kész Isten szent színe elé állni az utolsó napon. Mindenki, aki Isten szolgálatának szentelte az életét, pontosan tisztában van ezzel. A tiszta, őszinte beszéd minden tanítás alapja: nélküle a hívők társadalma elveszítené azt a fogódzót, melybe a nehézségek közepette is kapaszkodhat.

Az egykori diktatúra sötét öröksége Magyarországon a mai napig nincs megfelelően kezelve: egyházunknak fontos szerepe lehet abban, hogy ennek a munkának az elvégzését segítse. "Mikor a zsinagógák, elöljáróságok vagy hatóságok elé hurcolnak titeket, ne legyen rá gondotok, hogyan és mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok. A Szentlélek abban az órában megtanítja nektek, mit kell mondanotok" (Lk 12,11-12). A múltban történt események tényszerű és valós feltárása a nagybetűs Igazság megismerését szolgálja. Nem szabad hagyni, hogy ezt a lépést azok tegyék meg, akik helyzetüknél fogva akár az egyházak lejáratására is hajlandóak lennének. Lutheránus felebarátaink nyilatkozata ennek elkerülését is célozza; a különböző felekezetekhez tartozó keresztények összefogása elég erős lehet a politika támadásaival szemben. "Bocsássatok meg, és akkor nektek is megbocsátanak" (Lk 6,37). Az őszinte vallomás mindenki mással szemben hatásos eszköz, hosszú távon pedig a hívek bizalmának megerősítését szolgálja. Ennek megvalósulásában bízom, kérve egyházunkat a megtisztulás parancsának állhatatos követésére.

Tóth Péter, Mór

Új Embert - ajándékba

Templomunkban a nagyobb egyházi ünnepeken különféle lelki olvasnivalót szoktunk adni a híveinknek ajándékba. Az idei húsvétkor szeretnénk az Új Ember újság húsvéti dupla számából adni. Ezért megrendelek hivatalosan a mai nappal (egyedi megrendelésként) 500, azaz ötszáz darab Új Embert a húsvéti dupla számból. Az ötszáz példány árát postai utalványon kívánjuk rendezni. Ezért kérem szíveskedjenek mellékelni postautalványt a fizetendő összegről, amit én azonnal megküldök önöknek.

Kereskedő Zoltán plébános

Baja

*

A plébános úr buzgóságát hálásan köszönjük. És reméljük, a megajándékozottak kedvet kapnak hozzá, hogy a továbbiakban rendszeresen olvassák lapunkat.

Az Új Ember

Prokop-képekkel Várbalogért

Az osztrák határ közelében, Mosonmagyaróvártól 21 kilométerre fekvő Várbalog templomát 1944-ben kezdték építeni. 1950-ben már álltak a falak, majd 1958-ban került rá tető. Mindegyik pap testvér és a hívek közössége is nagyon sokat dolgozott a templom építésénél. A helybeli emberek 44 évig a vasfüggöny árnyékában éltek.

Az elődöm, Bálinger Tibor, győri megyés pap, 7 évig volt Várbalogon. Utána én 13 évig dolgoztam a templom rendbetételén. Elkészült a padozat, az ablakok katedrálüvegezést kaptak Kákonyi Asztrik tervei alapján. Utódom, Kökény László közel 10 éve vezeti a várbalogi plébániát. Máriakálnokról jár át Várbalogra, ami 30 kilométer távolságra van.

Most jött el az idő, hogy a várbalogiak a templom felújításához hozzákezdjenek. Ez azért sem halogatható, mert a nehéz időkben nem a legjobb anyagokat használták. A mennyezet például eredetileg nádpadló vakolattal készült, amelyet már fából készült mennyezetre cseréltek, és a padozat is új. A tető cserepezése van hátra, amely igen sok kiadást jelent.

A felújítás költségeinek előteremtése céljából a várbalogiak kiállítást rendeznek a dobogókői Manréza lelkigyakorlatos házban március 13. és 28. között a plébánia tulajdonát képező 25 darab Prokop Péter-festményből, amelyek a helyszínen megvásárolhatók.

Reméljük, hogy nyárra, mikor aranymisémet fogom ünnepelni, befejezhetjük a felújítást.

Bognár Vilmos

nyugalmazott várbalogi plébános

Mitől is kell félni...

Olvastam a hetilap február 20-ai számában a Nem félem - szeretem(Zenthe Ferenc vallomása) című cikket. Nekem erről eszembe jutott, hogy én mit tanultam az istenfélelemről. Az 1940-es években jártam általános iskolába. A mi falunkban akkor a boldog emlékű Bush József esperes-plébános tanította a hittant. Minket így tanított: az istenfélelem nem azt jelenti, hogy féljünk az Istentől, hanem azt, hogy féljük az Istent megbántani.

Zsugonits Kálmánné

Nagylózs

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu