Uj Ember

2005.03.13
LXI. évf. 11. (2952.)

Megjelent
a Teofil
márciusi száma
- 12 oldalon!

Főoldal
Címlap
Falak helyett hidakra volna szükség...
Templomi gyűjtés a Szentföld javára
Egy embertelen rendszer áldozatai voltak
Az MKPK nyilatkozata az "ügynöktörvényről"
Nemzeti eucharisztikus kongresszus lesz...
A püspöki kar tavaszi üléséről
Én nemzetem, magyar népem
Lelkiség
Lázár feltámasztása
Szentírás-magyarázat
Isten "késlekedik"...
Homíliavázlat
A kötelező imádság
LITURGIA
Csodák (2.)
Az Eucharisztia Éve
A hét liturgiája
(A év)
Katolikus szemmel
Egy megosztott ország békére vágyik
Az egyház nem köztestület
Erdő Péter bíboros az átvilágításról
Nem "emberi jog" - nem alternatíva
Átlátunk-e a mesterséges pókhálón
A "hit pajzsaként" élni
Miért tekintették ellenségnek a papokat?
Lapszél
Büszkék lehetünk!
Élő egyház
Emlékek, álmok, realitások
Konferencia a vallási és zarándokturizmusról Komárom-Esztergom megyében
Vanyó Tihamér százéves
Elhunyt a bécsi magyar lelkész
Keresztény RTV-újság
Szólj hozzám...
Élő egyház
Egy kisebbség vezeti Európát a szakadék felé
Fórum
Egy író hazatalált
Egy hét
Tavasz, nyár, ősz, tél... és újra tavasz
Film
Három hangon
Az Olvasó írja
Az őszinte vallomás a hatásos eszköz...
Három szín - egy igazság
Fórum
A szent hely és a szent idő találkozásában
A nemzeti szentföldi zarándoklat emlékei
Fórum
Hatvan éve történt
Az egyházi földek államosítása
Fórum
Igaz történetek - mint védőoltás...
Bögre Zsuzsanna szociológus a vallásosságról, diktatúrákról és a túlélésről
Esterházy János emlékezete
Ifjúság
Szólj hozzá!
Amiről nem hallottunk
Rendhagyó történelemóra a Polgárok Házában
Programajánló
A hazát szeretni
Magyar egyetemisták imái a pápáért
REJTVÉNY
Kultúra
"Dolgaim elől rejtegetlek..."
Az Isten-kereső József Attila (4.)
Budapesti Tavaszi Fesztivál
Válogatás a huszonöt éves rendezvénysorozat programjából
Szinte még meg sem
A tárogató halála
Paletta
Fórum
Megnyílik a Művészetek Palotája
A "hangszerépítő": Zoboki Gábor
Mozaik
Keresztutak
Pálffy Katalin kiállítására
Idő, hogy szeressünk
Cor-hétvége Nyíregyházán
Hol lehet a szenteltvíztartó?
Áldozat-oltár
Szakrális kiállítás az Olof Palme-házban
Meleg színekben pompázó rózsanád
Esterházy-ünnepség Budapesten

 

Hatvan éve történt

Az egyházi földek államosítása

A nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földműves nép földhöz juttatásáról szóló 600/1945. M. E. számú rendeletet 1945. március 18-án tette közzé az Ideiglenes Nemzeti Kormány. A földbirtokreform-rendeletet (melyet később röviden csak "hatszázas rendeletnek" neveztek), az év őszén a nemzetgyűlés törvényerőre emelte: minden 1000 kataszteri holdat meghaladó mezőgazdasági birtokot (az összes földterület több mint harmadát) teljes egészében, az ingatlanhoz tartozó élő és holt felszereléssel, gazdasági épületekkel együtt "igénybe" vették. Az erdőket állami kezelésbe utalták. (Fülöp Éva Mária tanulmánya alapján készült összeállításunk főképpen a bencés renddel kapcsolatosan világítja meg a történteket.)


Talán kevésbé közismert, hogy a törvény eredetileg kártalanítást helyezett kilátásba a volt tulajdonosoknak. A kártalanítás alapvetően az állam feladata volt, de a földhöz juttatottaknak is kellett volna megváltási árat fizetniük a földbirtokrendező alap javára: a kataszteri tisztajövedelem húszszorosát tíz év, az újgazdák esetében húsz év alatt. Ebből semmi sem lett.

A katolikus egyház 862 704 holdnyi földingatlanából 765 000 kataszteri holdat sajátítottak ki. Kivételes elbánás alapján egyes püspökségek, birtokos szerzetesrendek megtarthattak 100 kataszteri holdat. A törvény az 1000 kataszteri holdon aluli ,,úri birtok" esetében is lehetővé tette ekkor még 100 hold meghagyását.

Somogy megyében a pécsi és a veszprémi püspökségek, illetve Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát is a Megyei Földbirtokrendező Tanácshoz fordult: a kegyúri terhek fedezésére a püspökségek földingatlanokat kértek, a bencés rend pedig azt, hogy a községi földigénylő bizottságok a célvagyonok sorsa felett illetékes háromtagú tárcaközi bizottság döntéséig ne osszák fel a bencés birtokokat. E kérések eredménytelenek maradtak. A Somogy megyei Földbirtokrendező Tanács az akkori veszprémi püspök, Mindszenty József folyamodását ad acta tette, a főapát kérése alapján pedig feleslegesnek ítélték a községi földigénylő bizottságok utasítását. Zala megyében - kilenc egyéb egyházi intézmény mellett, kegyúri terhek megváltása címén - a szerzetesrend 100 holdat megtarthatott.

Nézzük kissé közelebbről, hogyan alakult a bencések földbirtokainak sorsa. Előbb azonban emlékeztetőül, hogy mire fordították például a háborús időkben földből származó vagyonukat a bencések: 1944. november 15. és 1945. május 3. között Szent Benedek rendje 760 menekült részére (85 nappal számolva személyenként) összesen 65000 napnyi teljes ellátást, továbbá orvosi felügyeletet nyújtott. A főapátságot csak érintő, átvonuló menekülteknek és a környező falvak lakosainak 26000 pengő segélyt osztottak ki, a győri bombakárosultaknak további 10000 pengőt. 1945. március 7. és április 3. között kétezer gyermek és édesanyjuk kapott védelmet a monostor falai közt.

Pannonhalmán a perjeli naplóba már 1945. április 2-án azt jegyezték föl: ,,Ebéd után megkezdtük a mezőgazdasági munkát. 25 páter a Rostaházy-szőlőbe ment szőlőt metszeni, 2 páter és 15 klerikus a kertben dolgozott."

Már az első világháború utáni évektől kezdve foglalkoztak a bencések az új, nem földbirtokra támaszkodó anyagi alap keresésével. 1945 tavaszára is illenek Kelemen Krizosztom főapátnak az 1939. évi nagykáptalanon mondott szavai: ,,Mikor a gazdasági helyzet amúgy is nyomasztó, mindig testesebbé válik a jövő bizonytalansága. A földbirtokjavaslat készen van, nem tudjuk kishaszonbérlet formájában, telepítéssel, milyen kárpótlással... sikerül majd menteni, ami még menthető."

A politikai fordulat éve, 1948 után az 1945-ben meghagyott földek birtokosai hamarosan kuláklistára kerültek, s arra kényszerültek, hogy e földterületeket előbb-utóbb ,,felajánlják" az államnak. Ez a folyamat országosan 1945 és 1949 között ment végbe.

Ennek megfelelően jellemzően alakult a főapátság uradalmához tartozott tömördi gazdaság sorsa. 1941 októberétől 1945-ig az esztergomi hercegprímási uradalom 22 intézősége egyikének vezetője, majd jószágkormányzója volt Kégel Árpád. Édesanyja révén Kabán (Hajdú megyében) 120 kataszteri hold, jó minőségű földet örökölt, amit 1945 kora tavaszán a Hajdú megyei Földbirtokrendező Tanács elkobzott és kiosztott. Kégel Árpád fellebbezése folytán megváltást kapott az Országos Földbirtokrendező Tanácstól: 100 hold ,,csereingatlant" Komárom megyében, Mocsa határában, azaz a tömördi gazdaságot. Az általa 1947. tavasz elején ,,...az ottani tisztilak felével, istállókkal, magtárral..." birtokba vett területet azonban 1950-ben, az irreális adó- és beszolgáltatási terhek miatt ő is felajánlani kényszerült az államnak.

A pannonhalmi főmonostor sem vonhatta ki magát az államhatalom és az államigazgatás új helyi szerveinek működése alól. Az ottani rendőrkapitányság már 1945. június 3-án igénybe vette a volt csendőrlaktanya melletti gazdatiszti lakásokat a járási rendőrség céljaira. 1946. február 15-én a községi élelmiszer-ellenőrző bizottság felülvizsgálta a főmonostor készleteit, de ,,felesleget" nem talált.

A papság megfélemlítésének és zaklatásának az akasztófahumor szintjét közelítő eszközei voltak a gazdasági és köztörvényes cselekményekkel való vád alá helyezések. Például az óvári Gazdasági Akadémiát végzett, 1939 és 1948 közt pannonhalmi jószágkormányzóként, 1948 és 1950 között ugyancsak a főmonostorban házgondnokként tevékenykedő Szalay Albert bencés gazdaságvezető ellen a gyümölcsfák ápolásának elmulasztása miatt indult hatósági eljárás.

Az egykori egyházi birtokok felszámolásának utolsó mozzanata volt, hogy 1951-ben a földreform után megmaradt, úgynevezett egyházi javadalmi földeket ,,önkéntesen" felajánlották az államnak: 1951. szeptember 1-jéig valamennyi egyházi birtokos összes mezőgazdasági és erdészeti ingatlanát. Megtarthatták az egyházi épületekhez kapcsolódó ,,háztáji földet", legföljebb 800-1600 négyszögöl nagyságban. Az átadott javadalmi földek, a katolikus egyház részéről 76 968 hold tiszta jövedelmének hatvanszorosát számították be a november 15-én felállított Vallásfelekezeti Alapba, s itt ezt továbbra is elkülönítve kezelték.

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu