Link

2005.03.13
LXI. évf. 11. (2952.)

Megjelent
a Teofil
márciusi száma
- 12 oldalon!

AJÁNLÓ
 
Újdonság
Emlékek, álmok, realitások
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, felismerve a vallási és zarándokturizmusban rejlő lehetőségeket, jobban meg kívánja ismerni az idegenforgalomnak ezt a méltánytalanul háttérbe szorított ágazatát, ezért március 3-án konferenciára hívta össze e téma jeles szakembereit, az egyház képviselőit és a megye területén található kegyhelyek ...
Hatvan éve történt
A nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földműves nép földhöz juttatásáról szóló 600/1945. M. E. számú rendeletet 1945. március 18-án tette közzé az Ideiglenes Nemzeti Kormány. A földbirtokreform-rendeletet (melyet később röviden csak "hatszázas rendeletnek" neveztek), az év őszén a nemzetgyűlés törvényerőre emelte: minden 1000 kataszteri holdat meghaladó mezőgazdasági birtokot (az összes földterület több mint harmadát) teljes egészében, az ingatlanhoz tartozó élő ...
Igaz történetek - mint védőoltás...
A társadalmi változás nyertesei, vesztesei, hasznosítói és a társadalmi változáson kívül maradók. Négy típus, négy kategória - melyek segíthetnek megértenünk, hogy a vallásos emberek milyen magatartási stratégiával élték túl a Rákosi- és a Kádár-rendszer vallásellenes politikáját. Mi befolyásolta hétköznapi magatartásukat, mitől függött, hogy valaki kitartott vallásos világnézete mellett, esetleg eltitkolta vagy éppen megtagadta meggyőződését. Vallásosság és identitás című, nemrégiben ...
"Dolgaim elől rejtegetlek..."
József Attilátévtizedekig mint ateista proletárköltőt állították elénk, és Istenhez fűződő kapcsolatának beható tanulmányozása máig várat magára. E hiánypótlás szellemében - a költő születésének századik évfordulója előtt tisztelegve - minden hónapban megismerkedhetünk József Attila egy-egy Isten-kereső versével, melyeket magyar költők felkérésünkre írt elemzései, vallomásai bontanak ...
Megnyílik a Művészetek Palotája
Március közepén megnyílik a Művészetek Palotája, benne a Nemzeti Hangversenyterem, a Fesztivál Színház, valamint az új Ludwig Múzeum, amely a párizsi Pompidou Központ kortárs és modern gyűjteményének anyagából válogató tárlattal debütál. A hangversenyteremben eddig próbaüzem volt, de a csarnok máris kitűnőre vizsgázott. A Budapest világvárosi rangját emelő Művészetek Palotájáról a tervezőt, Zoboki Gábort ...
Lapszél
Büszkék lehetünk!
Második alkalommal is sikerült hazánk jelenlegi miniszterelnökének bekerülnie az olasz országos sajtóba. Az első alkalommal "bemutatták" az új miniszterelnököt. Az életútját leíró cikk hosszan foglalkozott híres kijelentésével, amelyben a régi, "öregecskedő" feleséget újabb, fiatalabbra való cseréléssel tisztelte meg. Olaszország férjei sem jobbak a többinél - de mindezt egy miniszterelnök szájából hallani, mintegy biztatásként: nem a legjobb reklám országunknak. ...

Falak helyett hidakra volna szükség...
Templomi gyűjtés a Szentföld javára
Falak helyett hidakra volna szüksége a Szentföldnek - állapítják meg II. János Pál pápa nyomán mindazok, akik féltik a Jézus által megszentelt Palesztina sorsát és békéjét. A 2000 szeptemberében kiújult ellentétek óta egyre több keresztény hagyja el a Szentföldet: ma a lakosság alig két százalékát alkotják, mindemellett számos oktatási, egészségügyi és szociális intézményt működtetnek, melyek a más vallásúak előtt is nyitva állnak. Mindig is nehéz volt a kisebbség sorsa a Szentföldön: annak idején már Szent Pál apostol jónak látta, hogy gyűjtést szervezzen a jeruzsálemi szegények javára. Az Apostoli Szentszék idén is kéri a híveket, hogy a súlyos helyi háború következtében nehéz anyagi helyzetben lévő szentföldi zarándokhelyeket is támogassák. Erre a célra, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezésének értelmében, nagyböjt ötödik vasárnapján, március 13-án minden templomban gyűjtést tartanak.

Egy embertelen rendszer áldozatai voltak
Az MKPK nyilatkozata az "ügynöktörvényről"
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai tavaszi rendes ülésükön szükségesnek látták az alábbi nyilatkozat közzétételét.

Nemzeti eucharisztikus kongresszus lesz...
A püspöki kar tavaszi üléséről
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 1. és 3. között megtartotta rendes tavaszi ülését.

Én nemzetem, magyar népem
Ki tudja, hányszor hallottunk kisiskolás korunktól kezdve március 15-én nemzeti forradalmunk első napjának eseményeiről. Szinte óráról órára tudjuk, mi történt azon a napon - a szónokok hol lelkesen, hol sematikusan idézték fel a történteket. Csak kevesen vannak, akik beleásták magukat a forradalom és a szabadságharc, majd a leverésüket követő események történetébe. Ha valaki vette a fáradságot és bátorságot, tapasztalnia kellett, hogy az árnyalt megítélés nagyon nehéz, mert nem fekete és fehér jelleműek voltak a kor hősei, hanem emberek, akiknek jó és rossz tulajdonságaik egyaránt voltak. A nagy idők emblematikus alakjai - Petőfi, Kossuth, Széchenyi, Deák - mind különböző vérmérsékletű emberek voltak, egymásról sem vélekedtek mindig jóhiszeműen, mégis bekerültek nemzetünk panteonjába, mert hazaszeretetükhöz nem fér kétség.

Címlap
 
Lelkiség
Falak helyett hidakra volna szükség...
Templomi gyűjtés a Szentföld javára
Egy embertelen rendszer áldozatai voltak
Az MKPK nyilatkozata az "ügynöktörvényről"
Nemzeti eucharisztikus kongresszus lesz...
A püspöki kar tavaszi üléséről
Én nemzetem, magyar népem
  Lázár feltámasztása
Szentírás-magyarázat
Isten "késlekedik"...
Homíliavázlat
A kötelező imádság
LITURGIA
Csodák (2.)
Az Eucharisztia Éve
A hét liturgiája
(A év)
Katolikus szemmel
 
Élő egyház
Egy megosztott ország békére vágyik
Az egyház nem köztestület
Erdő Péter bíboros az átvilágításról
Nem "emberi jog" - nem alternatíva
Átlátunk-e a mesterséges pókhálón
A "hit pajzsaként" élni
Miért tekintették ellenségnek a papokat?
Lapszél
Büszkék lehetünk!
  Emlékek, álmok, realitások
Konferencia a vallási és zarándokturizmusról Komárom-Esztergom megyében
Vanyó Tihamér százéves
Elhunyt a bécsi magyar lelkész
Keresztény RTV-újság
Szólj hozzám...
Élő egyház
 
Fórum
Egy kisebbség vezeti Európát a szakadék felé
  Egy író hazatalált
Egy hét
Tavasz, nyár, ősz, tél... és újra tavasz
Film
Három hangon
Az Olvasó írja
Az őszinte vallomás a hatásos eszköz...
Három szín - egy igazság
Fórum
 
Fórum
A szent hely és a szent idő találkozásában
A nemzeti szentföldi zarándoklat emlékei
  Hatvan éve történt
Az egyházi földek államosítása
Fórum
 
Ifjúság
Igaz történetek - mint védőoltás...
Bögre Zsuzsanna szociológus a vallásosságról, diktatúrákról és a túlélésről
Esterházy János emlékezete
  Szólj hozzá!
Amiről nem hallottunk
Rendhagyó történelemóra a Polgárok Házában
Programajánló
A hazát szeretni
Magyar egyetemisták imái a pápáért
REJTVÉNY
Kultúra
 
Fórum
"Dolgaim elől rejtegetlek..."
Az Isten-kereső József Attila (4.)
Budapesti Tavaszi Fesztivál
Válogatás a huszonöt éves rendezvénysorozat programjából
Szinte még meg sem
A tárogató halála
Paletta
  Megnyílik a Művészetek Palotája
A "hangszerépítő": Zoboki Gábor
Mozaik
Keresztutak
Pálffy Katalin kiállítására
Idő, hogy szeressünk
Cor-hétvége Nyíregyházán
Hol lehet a szenteltvíztartó?
Áldozat-oltár
Szakrális kiállítás az Olof Palme-házban
Meleg színekben pompázó rózsanád
Esterházy-ünnepség Budapesten
 

 
 
Hírek
 
  Az év sajtós csapata
A Magyar Katolikus Püspöki ...
Győri ünnepnapok
Idén is megülik a ...
A Szentatya második vasárnapja kórházban
Március 6-án délben a ...
"Hungaria semper fidelis"
A Vatikáni Rádió magyar ...
Több mint húszezer e-mail a pápának
A Szentatya több mint ...
Konferencia a börtönlakók jogairól
Március elsején és másodikán ...
Boldoggá és szentté avatások
II. János Pál pápa ...
A pápa "hangja"
A közelmúltig csak a ...
A média és az egyház
Erre a kérdésre keresték ...
118 pápaválasztó
Az angolai Alexandre do ...
Összehangolt médiamunka
A Latin-amerikai Püspöki Tanács ...
A guatemalai püspökgyilkosság
A hét évvel ezelőtt ...
Felolvasás a bécsi érseki palotában
"Történelmi eseménynek" nevezték azt ...
Martini bíboros könyve héberül
Az Olasz Kulturális Intézet ...
Európa legnagyobb üvegablaka
München új, Riem nevű ...
Kötelező hitoktatás Dániában?
Bertel Haareder dán oktatási ...
Bíborosok és rabbik konferenciája
Bíborosok, püspökök találkoztak március ...
"Oázis" a keresztény-muzulmán párbeszédért
Angelo Scola bíboros, velencei ...
Párizsi templomi botrány
Mintegy tizenöt abortuszt pártoló, ...
25 éves a COMECE
Az Európai Unió tagállamainak ...
Új kínai vallásügyi törvény
A Kínai Népköztársaságban március ...
 
 
NAPI HÍREK
 
 

Magyar Kurir

 
 
Kíváncsi az Új Ember honlapján eddig megjelent írásainkra?
Tekintse meg archívumunkat!
írja meg észrevételeit.
 
KAPCSOLATOK
Látogasson meg más kereszteny web oldalakat is!
Ige Naptár
Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.

E-mail ben is.


Magyar Katolikus
Püspöki Kar


Katolikus Ifjúsági Mozgalom

Az oldalt támogatja

Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum
Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester:webmaster@dynamo.hu