BIBLIA, RÉSZLETEK

Apostolok Cselekedetei (részletek az 1., 2., 4., 5., 6-7., 9., 11., 12., 15., 16., 17. és 19. fejezetekből)

Dániel könyve (7., 8., 9., 10. és 12.)

Efezusi levél (6.)

Gallatákhoz írt levél (2.)

Izaiás (7.)

Jakab előevangélium

János evangélium (1., 2., 3., 6., 11., 12., 14., 17., 18., 19. és 20.)

Jelenések könyve (12.)

Júdás levél (1.)

Kivonulás könyve (12.)

Kolosszei levél (3.)

1. Korintusi levél (4.)

2. Korintusi levél (2. és 8.)

Lukács evangéliuma (1., 2., 3., 6., 10. és 19.)

Mikeás (4.)

Márk evangéliuma (1., 2., 3., 6., 13. és 14.)

Máté evangéliuma (1., 2., 3., 4., 10., 12., 18., 20., 27. és 28.)

Második Törvénykönyv (34.)

Példabeszédek könyve (8.)

Péter első levele (1.)

Sámuel 1. könyve (1. és 2.)

Teremtés könyve (21.)

Timóteushoz írt 1. levél (1.)

Timóteushoz írt 2. levél (1. és 4.)

Tituszhoz írt levél (1.)

Tóbiás könyve (12.)

Zsoltárok könyve (22.)