MÁRK EVANGÉLIUMA, 1. fejezet

16 Amikor Jézus a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András - halászok lévén - épp hálót vetnek a vízbe.

17 Jézus ezt mondta nekik: "Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket."

18 Rögtön otthagyták hálójukat és követték.

19 Alig ment valamivel tovább, megpillantotta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálót szedték rendbe a bárkában.

20 Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat Zebedeust, halászlegényeivel a bárkában, és a nyomába szegődtek.