JÁNOS EVANGÉLIUM, 6. fejezet

1 Jézus ezután átkelt a Galileai-tavon, Tibériás taván.

2 Nagy tömeg követte, mert látták a betegeken végbevitt csodajeleket.

3 Jézus fölment egy hegyre, s ott leült a tanítványaival.

4 Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe.

5 Amikor Jézus körülnézett, és látta, hogy nagy sereg ember tódul hozzá, megkérdezte Fülöptől: "Honnan veszünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?"

6 Ezt azért kérdezte, mert próbára akarta tenni, maga ugyanis tudta, mit fog végbevinni.

7 "Kétszáz dénár árú kenyér sem elég, hogy csak egy kevés jusson is mindenkinek" - felelte Fülöp.

8 Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt:

9 "Van itt egy fiú, akinek van öt árpakenyere és két hala, de mi az ennyinek?"

10 Jézus meghagyta: "Telepítsétek le az embereket!" Azon a részen sok fű volt. Letelepedtek hát, s csak a férfiak voltak szám szerint ötezren.

11 Jézus ekkor kezébe vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta a letelepedett embereknek, s ugyanígy a halból is adott, amennyit csak akartak.

12 Amikor jóllaktak, szólt tanítványainak: "Szedjétek össze a maradékot, nehogy kárba vesszen."

13 Összeszedték, s tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek.