MÁRK EVANGÉLIUMA, 13. fejezet

1 Amint kijöttek a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: "Mester, nézd, milyen kövek és milyen épületek!"

2 Jézus így felelt: "Látod ezeket a hatalmas épületeket? Nem marad itt kő kövön, mindent lerombolnak."

3 Amikor az Olajfák-hegyén a templommal szemben leült, Péter, Jakab, János és András külön megkérdezték:

4 "Mondd, mikor fog ez bekövetkezni és mi lesz előtte a jel?"

5 Jézus így válaszolt: "Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket!

6 Sokan jönnek az én nevemben, s azt mondják, hogy én vagyok. És sokakat megtévesztenek.

7 Ha majd háborúkról hallotok és háborús hírek terjednek, ne ijedjetek meg. Ezeknek be kell következniük, de még nem jelentik a véget.

8 Nemzet nemzet ellen, ország ország ellen támad. Némely vidéken földrengés és éhínség támad. De ez még csak a kezdete lesz a gyötrelmeknek.

9 Vigyázzatok majd magatokra! Bíróság elé állítanak, és a zsinagógákban megostoroznak benneteket. Aztán miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük rólam.

10 Előbb azonban hirdetni kell az evangéliumot minden népnek.