MÁRK EVANGÉLIUMA, 6. fejezet

14 Heródes király is hallott róla, hiszen messze elterjedt nevének a híre. Azt gondolta, Keresztelő János támadt fel a halálból, azért van benne csodatevő erő.

15 Voltak, akik azt állították, hogy Illés. Ismét mások azt mondták, hogy próféta, olyan, mint egy a próféták közül.

16 Heródes ezek hallatára megállapította magában: "János támadt fel, akit lefejeztettem."

17 Mert Heródes volt az, aki embereivel elfogatta Jánost, és megkötözve börtönbe vetette testvérének, Fülöpnek a felesége, Heródiás miatt, akit feleségül vett.

18 János tudniillik figyelmeztette Heródest: "Nem szabad testvéred feleségével élned."

19 Emiatt Heródiás megharagudott rá, el szerette volna tétetni láb alól, de nem tudta.

20 Heródes ugyanis félt Jánostól. Tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmezte. Ha beszélgetett vele, nagyon zavarba jött, de azért szívesen hallgatta.

21 Végül mégis eljött a kedvező alkalom. Születése napján Heródes lakomát rendezett főembereinek, tisztjeinek és Galilea előkelőinek.

22 Közben Heródiásnak a leánya bement és táncolt nekik, s Heródes és vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz: "Kérj tőlem, amit akarsz, és megadom neked."

23 Meg is esküdött neki: "Bármit kérsz, megadom, akár országom felét is."

24 Az kiment és megkérdezte anyját: "Mit kérjek?" "Keresztelő János fejét" - válaszolta.

25 Visszasietett a királyhoz és előadta kérését: "Azt akarom, hogy most mindjárt add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!"

26 A király igen szomorú lett, de az esküre és a vendégekre való tekintettel nem akarta elutasítani.

27 Azon nyomban küldte a hóhért, azzal a paranccsal hogy hozza el János fejét. Az ment, és lefejezte a börtönben,

28 és tálcára téve elhozta a fejét, odaadta a leánynak, a leány pedig átnyújtotta anyjának.

29 Amikor tanítványai meghallották, eljöttek, a holttestet elvitték, és eltemették egy sírboltba.