SZERZETESRENDEK

Baziliták

Bencések

Ciszterciek

Domonkosok

Domonkos nővérek

Ferencesek

Irgalmasrend

Jézus Társasága, jezsuiták

Kapucinusok

Karmeliták

Karmelita apácák

Karthauziak

Keresztény Iskolatestvérek

Klarisszák

Lazaristák

Mária Iskolatestvérek, Maristák

Mária Műve - Fokolare Mozgalom

Minoriták

Pálosok

Passzionisták

Piaristák

Szaléziak

Szent Orsolyita Rend

Szerviták

Vizitáció