SZENT ORSOLYA REND

SZENT ORSOLYA REND, O.S.U.

(Ordo Sanctae Ursulae)

Merici Szent Angéla alapította 1535-ben. Szent Ágoston Regulája alapján működnek. A rendet a 4. századi vértanú ír királylányról, Szent Orsolyáról nevezte el. 1544-ben nyertek pápai jóváhagyást.

Apostoli célkitűzésük: a leányifjúság nevelése és így a keresztény családok erősítése. Jelszavuk: "Mindent a megfeszített Jézusért!"

Magyarországon 1676-ban nyitották első iskolájukat Pozsonyban. Házuk és iskolájuk volt még Sopronban, Győrött, Budapesten, Szegeden és Dombóváron, továbbá Kassán, Nagyszombatban, Nagyváradon, Nagyszebenben. 1950-ben 130 orsolyita nővér hagyta abba a tanítást.

1988-ban a világon 40 intézményben 1750 orsolyita apáca működött.

A RÓMAI UNIÓHOZ TARTOZÓ SZENT ORSOLYA REND, O.S.U.

Tanító-nevelő, pápai jogú női szerzetesintézmény.

Az eredetileg független Szent Orsolya Rend elöljárói 1900-ban unióra léptek, s megalakították a Rend központi szervezetét. Jelszavuk: "Cor unum et anima una" ("Egy szív és egy lélek!") Anyaházuk Rómában van.

A szerzetesi képzés szakaszai:

jelöltség 6-12 hónap,

újoncidő 2 év,

ideiglenes fogadalom 3 év,

örök fogadalom.

Magyarországon 250 nővér végezte oktató-nevelő apostoli munkáját 1950-ig; Budapesten, Egerben, Győrött, Hevesen, Kisvárdán, Pincehelyen és Dombóváron.

1988-ban a világon 256 intézményben 3835 nővér élt.

Címük:

Római Unióhoz Tartozó Szent Orsolya Rend

Ruttmayer Terézia Paula

9022 Győr, Bástya u. 22.

Telefon/Fax: 06-96-310-672