Tárgymutató

A Katolikus Egyház Katekizmusához

ABBA
-  Isten Fiának Lelke kiáltja a szívünkbe 683 , 742 , 1303 , 2766 , 2777 .

ÁBEL
-  az igaz 58 ;
-  meggyilkolása 401 , 2559 .

ABORTUSZ
-  együttműködés benne 2272 ;
-  és az élet tisztelete 2270 ;
-  és az erkölcsi törvények 2271 , 2274 .

ÁBRAHÁM
-  egy népnek atyja 63 , 709 , 762 , 1541 ;
-  hite és a muszlimok 841 ;
-  hívő engedelmesség példaképe 144 -46, 165 , 2570 , 2572 , 2676 ;
-  imádsága 2569 , 2570 , 2592 ;
-  ivadéka Jézus 527 ;
-  meghívása 59 , 72 , 762 ;
-  remény példaképe 165 , 1819 ;
-  mal kötött isteni szövetség 72 , 992 , 2571 ;
-  nak adott ígéretek 422 , 705 , 706 , 1222 , 1716 , 1725 , 2571 , 2619 ;
-  nak adott isteni áldás 59 , 1080 .

ACCLAMATIO
-  Jeruzsálembe bevonuló Jézust fogadó 559 .

ÁDÁM, vö. Éva
-  bűne és következményei 402 -05, 416 -17, 1736 ;
-  és az eredeti szentség kegyelme 375 , 399 ;
-  és Jézus Krisztus 359 , 388 , 402 , 504 , 505 , 518 , 532 , 538 , 539 , 635 .

ÁDVENT ld. Isten országának eljövetele, Krisztus eljövetele
-  liturgikus ünneplése 524 ;

AGNOSZTICIZMUS 2127 , 2128 .

ÁJTATOSSÁG - DEVOTIO
-  formái 24 ;
-  ígéretek és fogadalmak 2101 -02;

ALAMIZSNA - ELEEMOSYNA
-  bűnbánati forma 1434 , 1438 .
-  irgalmasság tette 2447 , 2462 ;
-  szeretet tette 2447 , 2462 ;
-  új törvényben 1969 ;

ALAPVETÔ EMBERI JOGOK - JURA
-  alapja a természettörvény 1956 , 1978 , 2070 , 2273 ;
-  szolgálatában a tudomány és technika 2294 , 2375 ;
-  védelme és az Egyház 2420 , 2458 ;
-  at sértő cselekmények 2242 , 2414 , 2424 ;
-  kal ellenkező politikai rendszerek 1901 .

ALÁVETETTSÉG - SUBMISSIO (hominis)
-  Isten iránt 154 , 341 , 396 , 1955 ;
-  pápa iránti megtagadása 2089 ;
-  törvényes hatalom iránt 2239 -40.

ALÁZATOSSÁG - HUMILITAS
-  imádság alapja 2559 , 2631 ;
-  imádság föltétele 2713 ;
-  és a lelki szegénység 2546 .

ÁLDÁS
-  asztali 2834 ;
-  egyházi 1082 , 1217 , 1245 , 1624 , 1630 , 1671 -72;
-  és a halál 1009 ;
-  és az Eucharisztia 1328 , 1360 , 1402 ;
-  és az imádság 2589 , 2767 , 2781 , 2803 ;
-  formái 2627 ;
-  isteni és a nagy család 2373 ;
-  Istentől eredő 1077 -82, 1110 , 2627 , 2644 ;
-  jelentése 1078 , 2626 , 2645 ;
-  kenyéré és boré 1000 , 1334 -35, 1347 , 1353 , 1412 .
-  ra hivatottak a megkereszteltek 1669 ;

ÁLDOZAT - VICTIMA (Christus) 457 , 604 , 1367 , 1566 .

ÁLDOZAT - OBLATIO, SACRIFICIUM
-  meghatározása 901 , 2099 -2100.
-  Egyházé 1368 , 1553 ;
-  eucharisztikus 1362 , 1414 , 2643 ;
-  Jézusé 529 , 606 -07, 610 -11, 614 , 616 , 2824 ;
-  önmagáé 459 , 2031 , 2711 ;
-  Szűzanyáé 494 , 2617 , 2622 .

ÁLLAM - STATUS POLITICUS, vö. Societas;
-  felelőssége a gazdaságban 2431 ;
-  jogállam 1904 ;
-  mint bálvány 2113 ;
-  totalitárius 2499 .
-  és a fejlődés 2372 ;
-  és a közjó 1910 ;
-  és a személyes szabadság 1883 ;
-  és az élethez való jog védelme 2273 ;

ÁLLAMPOLGÁRI KÖTELESSÉGEK - OFFICIA CIVIUM 2238 -43, 2255 -56;
-  adót fizetni 2240 ;
-  ellenállni a politikai elnyomásnak 2243 ;
-  ellenállni az erkölcstelen követelményeknek 2242 ;
-  építeni a társadalmat 2255 ;
-  hazát megvédeni 2240 ;
-  idegenek befogadása 2241 ;
-  igaz információkat közölni 2495 ;
-  közhatalom tisztelete 1900 ;
-  közjóért együttműködés a polgári hatalommal 2239 ;
-  tevékeny részvétel a közéletben 1915 ;
-  választójogot gyakorolni 2240 .

ÁLLAPOT - STATUS
-  emberé kezdetben 375 ;
-  Istennek szentelt életé 933 , vö. vita consecrata;
-  kegyelemé 2004 ;
-  megválasztása 2230 .

ÁLLATOK - ANIMALIA
-  megbecsülése 2415 , 2416 , 2418 .
-  és az ember különbsége 371 ;
-  és ember közötti kapcsolat 2417 , 2456 -57;

ÁLLHATATOSSÁG - PERSEVERANTIA
-  hitben 162 ;
-  imádságban 2728 , 2742 -43;
-  végső és jutalma 2016 .

ALVILÁG - SHEOL 633 .

AMBÓ 1184 .

AMEN
-  jelentése 1062 -64, 1348 , 1396 , 2856 , 2865 .
-  Credo és a Szentírás utolsó szava 1061 ;
-  Eucharisztia liturgiájában 1345 ;
-  és Krisztus 1065 ;

ANALOGIA
-  szentírási kinyilatkoztatásé 128 -30, vö. tipológia

ANAMNÉZISZ - ANAMNESIS 1103 , 1106 , 1354 , 1362 .

ANAFORA 1352 .

ANGYALI ÜDVÖZLET - ANNUNCIATIO
-  Mária beleegyezése 973 ;
-  nyitotta meg az idők teljességét 484 ;
-  ünnepe 1171 ;
-  ben adatik Jézus neve 430 ;
-  ben Mária a "kegyelemmel teljes" 490 .
-  és Mária anyasága 969 , 2674 ;
-  és Mária imádsága 2617 ;

ANGYALOK - ANGELI
-  meghatározása és feladatai 329 , 332 -36, 350 -52, 1034 , 1352 ;
-  bukottak 391 -93, 414 , 760 ;
-  Egyház életében 334 -35;
-  embereket őrző 336 ;
-  képei a művészetekben 1192 , 2131 , 2502 ;
-  léte hitigazság 328 ;
-  szentmise kánonjában 1352 .
-  és a mennyország 326 , 1023 -29, 1053 ;
-  és Krisztus 331 , 538 , 954 , 1038 , 1161 ;
-  és Krisztus születése 525 , 559 ;

APOSTOLI ÉLET TÁRSASÁGAI - SOCIETATES VITAE APOSTOLICAE 930 .

APOSTOLI JOGFOLYTONOSSÁG - SUCCESSIO APOSTOLICA 861 , 1087 ;
-  lényege 77 .
-  és a hitbeli közösség 1209 ;
-  és az Egyház egysége 815 ;

APOSTOLI KOLLÉGIUM
-  meghatározása 552 ;
-  kiválasztása 1577 .
-  és a püspöki kollégium 880 ;
-  és az oldás és kötés hatalma 881 , 1444 ;
-  és az Új Szövetség 816 ;

APOSTOLKODÁS - APOSTOLATUS
-  Egyházé 863 -64;
-  laikusoké 900 , 905 , 940 .
-  és az Eucharisztia 864 , 1324 ;

APOSTOL - APOSTOLUS
-  jelentése 858 .

APOSTOLOK - APOSTOLI
-  bűnbocsátó hatalma 981 , 983 , 984 , 1442 , 1444 , 1485 , 1586 ;
-  katekézise 1094 ;
-  kiválasztása és meghívása 2 , 75 , 96 , 858 -60, 873 , 935 , 1086 , 1120 , 1122 , 1575 , 2600 ;
-  kollégiuma 880 ;
-  prédikációja 76 ;
-  tanításának elfogadása 87 , 949 , 2624 ;
-  tanúságtétele 664 , 1518 ;
-  utódai 77 , 861 -63, 892 , 938 , 1313 , 1560 , 1562 , 2068 ;
-  és a Feltámadott megjelenései 641 -42, 644 -45, 647 ;
-  és a hit továbbadása 171 , 173 , 605 , 815 , 816 , 889 , 1124 ;
-  és a keresztség 1226 ;
-  és a kézrátétel 699 , 1288 , 1299 , 1315 ;
-  és a kiengesztelődés szolgálata 981 , 1442 , 1461 ;
-  és a Szentlélek 244 , 746 , 798 , 1287 , 1288 , 1299 , 1302 , 1315 , 1485 , 1556 ;
-  és az Egyház 688 , 756 , 857 , 865 , 869 , 1342 , 2032 ;
-  és az Euchrisztia alapítása 610 -11, 1337 , 1339 -41;
-  és az ordo szentsége 1087 , 1536 , 1565 , 1576 , 1577 , 1594 ;
-  és Isten Igéjének továbbadása 3 , 81 , 84 , 96 , 126 , 571 ;

APOSZTÁZIA
-  meghatározása 2089 .
-  Izraelé és Mózes 2577 ;
-  és az Egyház sebei 817 ;
-  és az Egyház végső megpróbáltatása 675 ;

ASZKÉZIS - ASCESIS
-  és a lelki fejlődés 2015 ;
-  és az akarat uralma 1734 ;
-  és hűség a keresztségi ígéretekhez 2340 .

ASZTAL - MENSA
-  az Úr oltára 1182 , 1383 ;
-  bűnösökénél Jézus 1443 ;
-  i áldás 2834 .

ATEIZMUS
-  bűne 2125 , 2140 ;
-  formái és jelentései 2123 -24;
-  okai 2126 , 2424 .
-  és agnoszticizmus 2128 ;

ÁTEREDÔ BŰN - PECCATUM ORIGINALE
-  átszármazása minden emberre 404 ;
-  az ember szabadságának próbatétele 396 ;
-  hitigazság 388 -89;
-  kiindulópontja az engedetlenség 215 , 397 -98;
-  megbocsátásának oka 412 ;
-  tanításának tartalma 389 ;
-  története 390 .

ÁTEREDÔ BŰN KÖVETKEZMÉNYEI - CONSEQUENTIAE EX PECCATO ORIGINALI
-  a világ a Gonosz hatalma alá került 409 ;
-  az emberi történelemben 402 -06, 1250 , 1607 , 1609 , 1707 , 2259 , 2515 ;
-  az eredeti szentség kegyelmének elvesztése 399 ;
-  nehézségek Isten megismerésében 37 ;
-  rossz betörése 401 ;
-  szétdúlt harmónia 400 .

ÁTLÉNYEGÜLÉS - TRANSSUBSTANTIATIO 1373 -77, 1413 , vö. Eucharisztia.

ATYAISTEN - PATER, DEUS 232 -60;
-  Abba, Pater 742 , 2777 ;
-  akarata 541 ;
-  akaratát megtenni 2603 , 2611 ;
-  dialógusban az emberekkel 104 ;
-  gondviselése és szeretete az emberek iránt 17 , 305 ;
-  Igéje Krisztus 65 ;
-  iránti hála és dicséret 1359 -61;
-  irgalmassága 1439 , 1449 ;
-  istenség forrása 245 -46, 248 ;
-  kapcsolata a Szentlélekkel 689 , 703 , 729 ;
-  kapcsolata Jézus Krisztussal 151 , 242 , 454 , 465 , 467 , 473 , 482 , 503 , 532 , 536 , 590 , 859 , 1224 ;
-  kinyilatkoztatás 79 , 516 ;
-  liturgia forrása és célja 1077 -83;
-  minden ember atyja 239 -40;
-  segítségül hívása 238 -39.
-  Szentháromság első személye 198 ;
-  terve 759 ;
-  tevékenysége az emberek iránt 219 , 443 , 845 , 1050 , 1153 , 2466 , 2714 ;
-  tevékenysége Jézus iránt 648 ;
-  hez szóló imádság 434 , 1109 , 1352 -53, 1695 , 2564 , 2601 , 2605 ; 2610 , 2613 , 2664 , 2735 -36, 2742 , vö. " Pater noster";
-  hez vezető út, embereké 51 , 683 , 1204 .
-  és a Szentháromság 253 -55, 258 ;

ATYASÁG - PATERNITAS
-  szülőké részesedés Istenében 2214 , 2367 ;
-  Istené 239 , 270 , vö. Deus;
-  felelős 2368 .

AUTONÓMIA
-  gyermekeké 2232 ;
-  helytelenül értett 1792 .

AUTOPSZIA 2301 .

BÁBEL 57 .

BABONA - SUPERSTITIO 2110 -11, 2138 .

BÁLVÁNYIMÁDÁS - IDOLATRIA/IDOLUM
-  meghatározása 2112 -14;
-  babonasága 2138 ;
-  bűne 1852 ;
-  gonoszsága 2114 ;
-  tilalma 2129 ;
-  tól való szabadulás 2097 .
-  és a gazdagság 1723 ;
-  és a hírnév 1723 ;
-  és a pénz 2424 ;
-  és az emberi test 2289 ;

BÁNAT - CONTRITIO 1451 -54;
-  meghatározása 1451 ;
-  tökéletes és tökéletlen 1492 ;
-  halál után lehetetlen 393 ;
-  kegyelmét a Szentlélek adja 1433 ;
-  szükséges a bocsánathoz 982 , 1259 , 1861 , 1864 .
-  és a bűnbánat szentsége 1452 ;

BAPTISZTÉRIUM 1185

BÁRÁNY - AGNUS
-  Ábrahám és az áldozati bárány 2572 ;
-  jegyese az Egyház 757 , 796 ;
-  menyegzője 1329 , 1602 , 1612 , 1642 , 2618 ;
-  tanúi és dicsősége 2642 .
-  és a Jelenések könyve 1137 , 2159 ;
-  és Krisztus 523 , 536 , 602 , 608 , 613 , 719 , 1364 ;

BARÁT - AMICUS
-  emberé: Isten 142 , 2063 , 2576 .
-  emberé: Krisztus 1972 ;
-  odaadja életét 609 .

BARÁTSÁG - AMITITA
-  homoszexualitást elősegítő 2359 ;
-  Isten és az ember között 55 , 277 , 355 , 374 , 384 , 396 , 1023 , 1030 , 1468 , 1863 , 2709 ;
-  kibontakoztatja és kifejezi a szeretetet 2347 ;
-  Krisztus és az ember között 1395 , 2665 ;
-  nem igazolja az igazságtalanságot 2480 .
-  és egyetértés 1829 , 1939 ;
-  és szeretet 1829 , 1939 ;

BEAVATÁS - INITIATIO CHRISTIANA 1229 -33;
-  beteljesedése 1289 , 1306 , 1322 ;
-  egysége 1285 , 1292 , 1318 , 1321 ;
-  felnőtteké 1233 , 1247 ;
-  gyermekeké 1231 ;
-  lényeges elemei 1229 ;
-  módjai 1230 , 1233 , 1244 ;
-  szentségei 1212 -1419, 1420 , 1533 ;
-  szertartásai 1233 .

BECSÜLETSÉRTÉS
-  bűne 2477 ;

BEÉPÜLÉS - INCORPORATIO
-  Egyházba 837 , 1396 ;
-  Krisztusba 1010 .

BÉKE - PAX, 2304 ;
-  földi, Krisztus képe 2305 ;
-  Isten ajándéka 1424 , 1468 ;
-  közjó alapja 1909 ;
-  Lélek gyümölcse 736 , 1832 ;
-  munkásai 1716 , 2442 ;
-  segítői 1941 , 2015 , 2310 ;
-  szeretet gyümölcse 1829 ;
-  védelme 2302 -2317;
-  veszedelmei 1938 , 2315 , 2317 .
-  re hív az Úr 2302 .
-  és a lelkiismeret nevelése 1784 ;

BEMUTATÁS, JÉZUSÉ - PRAESENTATIO IESU IN TEMPLO 529 .

BENSÔ - INTERIORITAS
-  saját kutatása 1779 .

BENSÔSÉG - INTIMITAS
-  házastársi 2360 , 2362 ;
-  Isten és a teremtményei között 239 , 441 , 921 ;
-  személyes tiszteletben tartása 2492 , 2521 .

BÉRMÁLÁS - CONFIRMATIO/CHRISMA, vö. szentségek 1285 -1321;
-  alanya 1306 -11;
-  bérmaszülők 1311 ;
-  csak egyszer vehető fel 1304 ;
-  életkora 1307 -08;
-  előkészítése 1309 ;
-  fölvételének föltételei 1310 , 1318 -19;
-  jelentése 1289 ;
-  szentségi karaktere 698 , 1121 , 1304 -05, 1317 .
-  és a keresztény beavatás 695 , 1212 , 1275 , 1285 , 1533 ;
-  és a Krisztus-hívők papsága 1546 ;
-  és a lakikusok apostolkodása 900 , 941 ;
-  és az üdvösség 1286 -92;
-  és az új törvény 1210 ;
-  és pecsét 698 , 1121 ;
-  és tanúságtétel 2472 ;

BÉRMÁLÁS HATÁSAI
-  a Szentlélek kiáradása 1302 ;
-  keresztségi kegyelem növekedése 1303 , 1316 ;
-  kiszolgáltatója 1312 -14, 1318 ;
-  szentségi karakter 1304 -05, 1317 .

BÉRMÁLÁS SZERTARTÁSA 1297 -1301;
-  jelei 1293 -1301, 1320 ;
-  keresztségtől elválasztva 1233 , 1290 , 1321 ;
-  kézrátétel 1288 ;
-  megkenés 695 , 1242 , 1291 , 1294 , 1300 , 1523 ;
-  Miatyánk átadása 2769 ;
-  szent krizma 1297 .

BESZÁMÍTHATÓSÁG - IMPUTABILITAS
-  bűnöké 1735 , 1860 , 2125 , 2355 ;
-  cselekedeteké 1735 , 1860 , 2125 , 2355 .

BETEGEK - AEGROTI, vö. betegek kenete
-  meghatározása 1511 , 1516 , 1519 ;
-  az Ószövetségben 1502 ;
-  gondozása és ápolása 2405 , 2186 ;
-  gyógyítása és Jézus 699 , 1503 -06;
-  mint Jézus jelenlétének jelei 1373 .

BETEGEK KENETE - UNCTIO INFIRMORUM 1499 -1525;
-  céljai 1511 , 1527 ;
-  fölkészülés rá 1516 ;
-  hatásai 1520 -23, 1532 ;
-  kinek szól 1514 -15, 1528 -29;
-  kiszolgáltatása a latin szertartásban 1513 , 1517 -19, 1531 ;
-  kiszolgáltatója 1530 ;
-  történeti változásai 1512 .

BETEGSÉG - AEGRITUDO
-  emberi tapasztalata 1500 ;
-  hatásai és következményei 1500 -01;
-  jelentése 1502 , 1505 ;
-  mint a bűn következménye 1264 ;
-  mint az emberi gyöngeség eredeti állapotának jele 2448 .
-  és Jézus 572 ;

BETELJESEDÉS - CONSUMMATIO
-  Egyházé 759 , 769 , 778 , 1042 ;
-  eljövendő Messiás reményéé 676 ;
-  emberi méltóságé 1700 ;
-  föltámadásé 992 ;
-  házastársi beleegyezésé 1627 , 2366 ;
-  időké és Krisztus imádsága 2749 ;
-  igazság parancsolataié 2411 ;
-  Isten akaratáé és az imádság 2750 , 2857 ;
-  Isten igéié Máriában 148 -49, 484 , 497 , 2676 ;
-  Isten művéé Krisztusban 2749 ;
-  isteni tervé 686 ;
-  jóé a világ végén 681 ;
-  kinyilatkoztatásé Krisztusban 67 , 75 , 134 , 561 , 652 , 729 ;
-  ószövetségi áldozatoké az Eucharisztia 1330 ;
-  ószövetségi előképeké 1093 , 1152 , 1544 ;
-  régi Törvényé 580 ; 1967 -68, 1984 , 2053 ;
-  reményé 992 .
-  szombaté az Úr napja 2175 -76;
-  teremtésé a feltámadáskor 1015 ;
-  teremtésé a hetedik napon 345 ;
-  történelemé és a teremtésé Krisztusban 668 ;
-  Törvényé a szeretet törvényében 1706 , 1829 , 2055 , 2196 ;
-  Törvényé Krisztusban 577 , 580 -82, 592 ;
-  üdvösség misztériumáé 1107 .
-  és az új ég és új föld 1045 ;

BEVÁNDORLÓK - IMMIGRANTES
-  joga a munkához 2433 .
-  és a hatóságok 2241 ;

BIBLIA, vö. Szentírás

BIZALOM - FIDUCIA
-  emberé Istenben 301 , 304 , 2086 , 2115 , 2119 , 2828 , 2836 , 2861 ;
-  emberek közti 2486 ;
-  gondviselésben 2115 , 2547 ;
-  Isten Igéjében 215 .

BOCSÁNATOS BŰN - Peccatum veniale
-  föltételei, 1862 ;
-  gyónása 1458 ;
-  következményei 1863 .

BOLDOGSÁG - FELICITAS
-  hatása 1257 , 1721 ;
-  Isten adja 27 , 30 , 384 , 1028 , 1035 , 1723 ;
-  Isten ingyenes ajándéka 1720 -22, 1727 ;
-  örök és a remény 1818 ;
-  utáni vágy 33 , 1718 -19, 1818 , 2548 .
-  vágya az emberben 1718 , 2548 ;
-  ra hivatott ember 1700 , 1703 , 1711 , 1769 , 1818 , 1934 , 2548 ;
-  unk az Isten 257 , 1731 , 1855 .
-  és a bűn 1855 , 1863 , 1874 , 1949 ;

BOR - VINUM
-  átváltozása Krisztus vérévé 1375 -76, 1413 , vö. Transsubstantiatio;
-  Eucharisztia anyaga 1333 -35.

BOTRÁNY - SCANDALUM
-  meghatározása 2284 ;
-  bűn 2287 , 2284 , 2326 ;
-  elkerülésének kötelezettsége 2489 ;
-  házasságtörésé 2353 -55;
-  intézményeké 2286 ;
-  öngyilkosságé 2282 ;
-  polgári törvényé 2286 ;
-  pornográfiáé 2353 -55;
-  prostitúcióé 2353 -55;
-  súlyossága 2284 -85, 2326 ;
-  támogatói 2287 ;
-  társadalmi és gazdasági különbségeké 1938 .
-  és Jézus 589 ;

BÖJT - IEIUNIUM
-  az evangéliumban 1969 ;
-  mint bűnbánati forma 1434 , 1438 , 2043 ;
-  szentségi 1387 .
-  ünnepi előkészület 2043 .

BÖLCSESSÉG ld. Isten bölcsessége, emberi bölcsesség

BREVIÁRIUM, vö. Liturgia, Liturgia Horarum

BÚCSÚJÁRÓ HELYEK - SANCTUARIUM
-  búcsújárások 1674 .
-  imádság kiváltságos helyei 2691 ;

BÚCSÚK - INDULGENTIAE 1471 -79;
-  meghatározása 1471 .
-  Egyház által 1478 -79;
-  elhunytak javára 1032 , 1479 ;
-  hatásai 1498 ;

BUJASÁG - LUXURIA
-  jelentése 2351 ;
-  mint főbűn 1866 .

BUZGÓSÁG - ZELUS 579 , 2442 .

BŰN - PECCATUM-
-  meghatározása 1849 -50;
-  Ádámé és következményei 390 , 402 -03;
-  angyaloké 392 -93;
-  beismerése 286 -88;
-  beismerése 827 , 1455 , 1847 ;
-  cselekedettel 1853 ;
-  Egyház egységét fenyegető veszedelem 814 , 1440 ;
-  Egyházban 827 ;
-  elkerülésének útjai 943 ;
-  emberi és Krisztus halála 580 , 598 ;
-  emberi közösségnek árt 761 , 953 ;
-  és a lelkiismeret 1781 , 1784 , 1801 ;
-  és a polgári büntetés 2266 ;
-  és a téves ítélet 1791 ;
-  és a tudatlanság 1860 ;
-  és bűnbánat 1435 , 1459 ;
-  fajtái súlyosság szerint 1854 ;
-  fajtái tárgyuk szerint 1853 .
-  gondolattal 1853 ;
-  gyökere 1853 ;
-  halál oka 400 , 1006 , 1008 ;
-  Isten elvetése 398 ;
-  Isten megbántása 431 , 1850 ;
-  Isten szeretete ellen 2094 ;
-  jóvátétele 2487 ;
-  legnagyobb rossz 1488 ;
-  megbocsátása 978 , 982 , 1031 , 1425 , 1436 , 1452 , 1502 , 1847 ;
-  megvallása 1458 , 1493 ;
-  mulasztással 1853 ;
-  oka a sátán 2852 ;
-  súlya 1861 , 2073 ;
-  személyes cselekedet 1868 ;
-  szóval 1853 .
-  társadalmi, 1869 ;
-  test cselekedete 1852 ;
-  valósága 385 -87;
-  világba lépett erkölcsi rossz 311 , 1869 ;
-  visszaélés a kapott szabadsággal 1739 ;
-  ben együttműködés 1868 ;
-  nél erősebb szeretet 2844 ;
-  re késztetető vágy 978 .

BŰN KÖVETKEZMÉNYEI - CONSEQUENTIAE EX PECCATO
-  beteges viszony a teremtmények felé 1472 ;
-  bűnös életének gyengülése 1459 ;
-  büntetése 1472 -73;
-  harc a test és lélek között 2516 ;
-  Isten Fiának meggyilkolása 312 ;
-  Istenhez való hasonlóság elvesztése 705 ;
-  Istennel való közösség elvesztése 761 , 1472 ;
-  keresztény élet meggyengülése 1420 ;
-  örök élet elvesztése 1472 ;
-  víciumok és gonosz hajlamok 1426 , 1865 .

BŰNBÁNAT - POENITENTIA
-  belső 1430 -33;
-  célja 2043 ;
-  cselekedetei a megholtakért 1032 ;
-  formái a keresztény életben 1434 -39.

BŰNBÁNAT SZENTSÉGE - POENITENTIA ET RECONCILIATIO, vö. Sacramentum/a
-  meghatározása 1210 ;
-  áldozás előtt 1415 ;
-  bűnbánat szentsége 1423 ;
-  bűnvallomás szentsége 1424 , 1455 -58;
-  céljai 1421 , 1468 ;
-  egyházi parancsa 1457 , 2042 ;
-  életkora 1457 ;
-  eszkatológikus jelentése 1470 ;
-  forrása Krisztus áldozata 1851 ;
-  gyónási titok pecsétje 1467 , 2490 ;
-  házasságkötés előtt 1622 ;
-  kiengesztelődés szentsége 1385 , 1424 , 1440 ;
-  Krisztus alapította 1446 ;
-  megbocsátás szentsége 1395 , 1422 , 1424 , 1446 ;
-  megtérés szentsége 1423 .
-  mindenkinek szól 827 , 1446 ;
-  súlyos esetekben 1463 .
-  és a betegek kenete 1532 ;
-  és a búcsúk 1471 ;
-  és a keresztség 535 , 977 -78; 1425 -26;

BŰNBÁNAT SZENTSÉGÉNEK HATÁSAI - EFFECTUS SACRAMENTI POENITENTIAE
-  bocsánatot nyer a bántás 1422 ;
-  elővételezi az ítéletet 1470 ;
-  kiengesztelődés az Egyházzal 980 , 1422 , 1469 ;
-  kiengesztelődés Istennel 980 , 1468 ;
-  lelki feltámadást hoz 1468 ;
-  visszaadja a kegyelmet 1446 , 1468 .

BŰNBÁNAT SZENTSÉGÉNEK SZERTARTÁSA - CELEBRATIO LITURGICA SEU RITUS SACRAMENTI POENITENTIAE
-  alapvető szerkezete 1448 , 1480 ;
-  általános feloldozás 1482 -83;
-  fülgyónás 1491 ;
-  gyóntató személye 1461 -62, 1466 ;
-  története 1447 -48.

BŰNBÁNAT SZENTSÉGÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE - NECESSITAS SACRAMENTI POENITENTIAE
-  a halálos bűnök megbocsátásához 1395 ;
-  a kiengesztelődéshez 1484 ;
-  a megigazultság visszanyeréséhez 1446 ;
-  a többi szentség vételéhez 1385 .

BŰNBÁNÓ CSELEKEDETEI - ACTUS POENITENTIS 1491 ;

BŰNBEESÉS - LAPSUS, vö. Peccatum originale
-  angyaloké, oka 391 -93, 760 ;
-  emberé és Isten 55 , 70 , 410 ;
-  emberé, oka 215 , 385 ;
-  emberé, története 289 , 390 .

BŰNBOCSÁNAT - REMISSIO PECCATORUM
-  csak Isten adhatja 277 , 430 -31, 1441 ;
-  gyógyítás 211 , 549 , 1989 -90, 1999 , 2057 , 2097 ;
-  útjai 1434 -39.
-  ára Krisztus áldozata 523 , 536 , 545 , 606 -18, 1708 ;
-  egyedül Isten adhatja 430 -31, 1441 ;
-  elnyerésének módjai 1434 -39;
-  és a bűnbánat szentsége 1496 ;
-  és a keresztség 403 , 977 -80, 1226 , 1263 ;
-  és a Szentlélek 984 ;
-  és az Egyházzal való kiengesztelődés 1443 ;
-  és az Eucharisztia 1393 , 1846 ;
-  eszközei a papok 1421 , 1486 , 1520 ;
-  hatalma az Egyházban 981 ;
-  Krisztus adja 987 , 1741 ;
-  Krisztus tesz megigazulttá 615 , 1708 ;
-  mint a megigazulás hatása 2018 ;
-  mint Isten szeretetének ajándéka 734 .

BŰNÖK - PECCATA
-  aposztázia 817 ;
-  égbekiáltó bűnök 1867 ;
-  emberölés 2268 ;
-  eretnekség 817 ;
-  főbűnök 1866 ;
-  gyűlölet 2303 ;
-  harag 2302 ;
-  házasságon kívüli szexuális 2390 ;
-  hazugság 2484 ;
-  hit ellen 2088 -89;
-  irigység 2539 ;
-  káromlás 2148 ;
-  káromlás a Szentlélek ellen 1864 ;
-  Krisztus szenvedésében láthatók 1851 ;
-  misemulasztás 2181 ;
-  remény ellen 2091 ;
-  rosszakarat 1860 ;
-  szakadás 817 ;
-  szentségtörés 2120 .

BŰNÖK SZENTSÉGI MEGBOCSÁTÁSA - REMISSIO SACRAMENTALIS PECCATORUM, vö. Poenitentia et Reconciliatio
-  bűnbánat szentsége 1421 , 1486 , 1520 ;
-  bűnök megvallása az Egyház parancsa szerint 2042 ;
-  gyónás és föloldozás 1424 ;
-  hatalma 553 , 976 , 1441 -45, 1461 ;
-  megigazulás hatása 2018 ;
-  oka Isten szeretete 734 ;
-  szabadulás a büntetésektől 1475 .
-  és a betegek kenete 1520 ;
-  és az Egyházzal való megbékélés 1443 ;

BŰNÖS VÁGY - CONCUPISCENTIA
-  meghatározása és fajtái 2514 -15;
-  elleni harc 978 , 1264 , 1426 , 2520 , 2530 ;
-  testé 2514 , 2520 .
-  és a bűn 1869 ;
-  és a parancsolatok 2529 , 2534 ;
-  és a szív megtisztítása 2517 , 2530 ;
-  és a törvény 1963 , 2542 ;
-  és az eredeti bűn 376 , 400 , 405 ;

BŰNÖSÖK - PECCATOR/ES
-  beismerése 208 , 827 , 1697 , 2677 , 2839 ;
-  és a bűnbánat 1459 ;
-  és a megbocsátás hatalma 979 , 1444 ;
-  és igazak az Egyházban 827 ;
-  iránt Isten irgalmassága 1465 , 1846 ;
-  iránt Jézus irgalmassága 589 , 1443 ;
-  kiengesztelődésének útja 1449 ;
-  megigazulása 1994 ;
-  megtisztulása 1475 ;
-  mind okai Krisztus szenvedésének 598 ;
-  vagyunk mindannyian 402 ;
-  végítélete 1038 ;
-  et Jézus hívja 588 ;
-  ben a gyónás hatása 1423 , 1468 -70.

BÜNTETÉS - POENA
-  arányos a bűnnel 2266 ;
-  bűné 2061 ;
-  halál 2267 ;
-  különbsége a tisztítóhelyen és a pokolban 1031 ;
-  től való félelem és erkölcsi élet 1828 , 1964 , 2090 .

BŰNTÔL MEGSZABADÍTÁS - LIBERATIO A PECCATO, vö. Poenitentia et Reconciliatio
-  belső bűnbánat 1431 ;
-  imádság 2846 ;
-  Isten, aki Krisztust "értünk bűnné tette" 602 -03;
-  Isten, aki nem hagyta magára az embert 410 -11, 1609 ;
-  isteni törvény 1949 ;
-  keresztség 977 -78, 985 , 1213 , 1237 , 1263 -64;
-  Krisztus áldozata 606 -18;
-  Krisztus, a megbocsátó 987 , 1741 ;
-  Krisztus, az elégtétel 615 , 1708 ;
-  Krisztus, az engesztelés a bűneinkért 457 , 604 ;
-  Krisztus, az Isten báránya 523 , 536 , 608 .

BŰNVALLOMÁS - CONFESSIO 1455 -58;
-  bocsánatos bűnöké 1493 , 1863 ;
-  egyéni 1482 ;
-  jelentése 1484 ;
-  szükségessége 1448 , 1493 .
-  és megtérés 1435 ;

CÖLIBÁTUS - CAELIBATUS
-  papoké és a latin Egyház 1579 , 1599 .
-  és a keleti Egyházak 1580 ;
-  és az Istennek szentelt élet 915 ;
-  és lelkipásztori szolgálat 1658 ;
-  és tisztaság 2349 ;

CSALÁD - FAMILIA, vö. Matrimonium
-  társadalom őssejtje 1882 , 2207 ;
-  ellene támadások 2390 ;
-  Isten tervében 2201 -03;
-  Istené 2232 ;
-  Jézusé 533 , 564 ;
-  keresztény 2204 -06;
-  kötelességei a fiatalok és öregek iránt 2208 ;
-  mint a Szentháromság képmása 2205 ;
-  mint az Atya teremtő művének tükre 2205 ;
-  mint családi egyház 1655 -58, 1666 , 2204 -05, 2685 ;
-  mint közösség 2206 ;
-  nagy mint Isten áldásának jele 2373 ;
-  nélkül élők 1658 ;
-  nevelése 1914 ;
-  nyitottsága a termékenységre 1652 -54;
-  szerkezete, természete, céljai 2201 -03, 2249 , 2363 ;
-  társadalmi védelme 2209 -11;
-  alapítás joga 1908 ;
-  alapításra előkészület 1632 ;
-  ban a gyermekek kötelességei 2214 -20;
-  ban a szülők iránti tisztelet 2214 -20;
-  ban a szülők jogai 2229 -30;
-  ban a szülők kötelességei 2221 -26;
-  ban az imádság 2183 , 2685 , 2691 , 2834 ;
-  ban gyermekek hivatásának tisztelete 2232 -33;
-  ot fenyegető veszedelmek 2436 .
-  és a gyermekek evangélizálása 2225 -26;
-  és a gyermeknevelés 2221 -24, 2228 -30;
-  és a negyedik parancsolat 2197 -2200;
-  és a vasárnap 2186 ;
-  és Isten Országa 2232 ;

CSALÁDI EGYHÁZ - ECCLESIA DOMESTICA, vö. család, házasság

CSALÁS - FRAUS
-  botránya 2286 ;
-  gyökere 2534 ;
-  kára 1916 , 2409 .

CSELEKEDETEK - OPUS ERA
-  bűnbánaté 1430 , 1460 ;
-  irgalmasságé 1473 , 1458 , 1815 , 1829 , 1853 , 2044 , 2447 ;
-  Krisztus istenségét jelzők 438 ;
-  szereteté 1473 , 1458 , 1815 , 1829 , 1853 , 2044 , 2447 ;
-  testé 1852 .

CSELEKMÉNYEK - GESTUS
-  liturgikus 1149 -50, 1234 , 1341 ;
-  megtéréshez szükségesek 1430 , 1435 .

CSELEKVÉS - ACTIO/AGERE
-  Egyházé 771 , 1072 , 1074 , 1083 ;
-  emberé ld. emberi cselekedet
-  evangélium tanújáé 2472 ;
-  Isten szerint 798 , 1695 , 2000 , 2752 ;
-  Istené 260 , 292 , 301 , 308 , 988 , 1148 , 1164 , 1325 , 1448 , 2008 , 2084 , 2171 , 2258 , 2564 , 2738 ;
-  keresztény 3 , 16 , 1813 , 2031 , 2047 , 2181 ;
-  Krisztus nevében 875 , 935 , 1548 , 1563 , 1581 , 1584 .
-  szeretet erejében 1972 ;
-  és a szabadság 302 , 323 , 1731 , 1744 , 1745 ;
-  és a szándék 1752 ;
-  és az igazság 2468 ;
-  és az imádság 2157 , 2166 , 2570 , 2670 ;

CSELEKVÉSMÓD - AGENDI MODUS
-  erkölcsisége 1753 ;
-  keresztény és a botrány 2284 , 2286 ;
-  önzésé és a szereteté 1931 , 2831 ;
-  szabálya a törvény 1951 , 1958 ;
-  vallásos 28 , 844 .

CSODA - MIRACULUM/A
-  Krisztus tanítványaié 434 , 515 ;
-  Krisztuséi 515 , 548 -49, 1335 ;
-  Krisztuséi jelentése 156 , 547 , 1335 ;
-  tétel adománya 2003 .

DEMOGRÁFIA 2372 .

DIABOLUS, vö. Daemonium

DIAKONÁTUS - DIACONATUS
-  állandó 1571 ;
-  egyházi rend fokozata 1536
-  eltörölhetetlen jegy 1570 ;
-  papság előtti rendi fokozat 1554 .
-  püspök kézrátétele 1569 .
-  püspök szolgálatára 1569 ;

DIAKONIA 1569 , 1588 .

DIÁKONUS
-  felhatalmazásai 1256 , 1570 , 1588 , 1596 ;
-  püspök és pap segítője 886 , 1554 , 1569 , 1596 ;
-  szentelése 1572 -74;
-  szentségi karaktere 1570 ;
-  szolgálata 1538 , 1569 -71;
-  tisztelete 896 , 1554 .

DIALÓGUS
-  emberek között 1879 ;
-  emberi Istennel 27 , 1153 , 2063 , 2575 , 2653 ;
-  evangéliumot el nem fogadókkal 856 ;
-  filozófiával 39 ;
-  keresztény egyházak között az egységért 821 , 1126 ;
-  más vallásokkal 39 ;
-  tudományokkal 39 .

DOGMA
-  Szeplőtelen Fogantatásé 491 .

DOGMÁK
-  hité 88 -90;
-  meghatározása 88 .
-  Szentháromságról 249 -56;

DONUM, vö. Isten, Szentlélek

DOXOLÓGIA
-  eredete 2641 ;
-  mint dicséret és hálaadás 1003 ;
-  záró 2855 -56.

DUALIZMUS 285 .

ÉBERSÉG/VIRRASZTÁS - VIGILANTIA
-  gondolkodásban 2727 ;
-  hit megőrzésében 2088 ;
-  imádságban 2612 , 2699 , 2799 , 2849 , 2863 ;
-  jelen időben 672 ;
-  Krisztus várása 672 ;
-  szükségessége 1036 ;
-  tömegkommunikációs eszközök használatában 2496 .

EGYÉNI ÉRDEK
-  meghatározása 1740 , 2278 , 2316 .
-  és a közjó 1908 , 2236 ;
-  és a szeretet 953 , 1825 ;

EGYENLÔSÉG - AEQUALITAS
-  emberek között 1934 -35;
-  keresztények között 872 ;
-  és különbség férfi és nő között 369 .

EGYENLÔTLENSÉG - INAEQUALITAS
-  gazdasági javaké 1938 , 2317 , 2437 ;
-  társadalmi 1947 .

EGYHÁZ - ECCLESIA
-  Isten családja 1 , 759 , 764 , 959 , 1655 , 2233 ;
-  Krisztus családja 1 , 759 , 764 , 959 , 1655 , 2233 .
-  a dicsőségben teljesedik be 769 , 1042 ;
-  alapkövei az apostolok 642 ;
-  anyja Mária 963 ;
-  az Ország csírája és kezdete 541 , 669 , 764 , 768 ;
-  családi 1655 -58, 2204 , 2685 ;
-  emberek közössége 541 , 751 -52, 771 , 777 -78.
-  hierarchikus szervezete 771 , 874 -87;
-  hív a szent rendek fölvételére 1578 ;
-  Isten Igéjének őre 171 ;
-  Isten népe 781 -86;
-  Krisztus menyasszonya 757 , 772 -73, 796 , 808 , 823 , 867 , 926 , 1617 ;
-  Krisztus teste 787 -96, 805 ;
-  Krisztus tevékenységének szentsége 1118 .
-  kezdete és feje Krisztus 669 , 874 ;
-  közösség 751 -52, 771 , 833 , 899 .
-  Krisztus jelen van benne 1380 ;
-  Mária feladata 963 -72, 973 ;
-  mindenki felé nyitott 845 ;
-  mint látható épület 1180 , 1185 -86, 2691 ;
-  missziós 849 -56;
-  oltalmazói az angyalok 334 -36;
-  parancsolatai 2041 -43;
-  rendezett szolgálatok 1593 ;
-  szent és szeplőtelen 1426 ;
-  szerzetesek 914 , 916 , vö. Vita consecrata
-  szükséges az üdvösséghöz 846 -48;
-  tagjainak gyermeki lelkülete 2040 ;
-  tulajdonságai 750 , 811 , 865 ;
-  ura Krisztus 794 ;
-  út a bűnbocsánathoz 1478 -79;
-  on kívül nincs üdvösség 846 -48.

EGYHÁZ APOSTOLISÁGA - APOSTOLICA 857 -65;
-  jelentése 863 ;
-  és a világi Krisztus-hívők 897 -913;
-  hármas formája 857 ;
-  jogfolytonosság 861 -62.

EGYHÁZ DICSÔSÉGE
-  az égben teljesedik be 769 , 1042 , 1821 , 2550 .

EGYHÁZ EGYSÉGE 813 -22;
-  célja miatt 820 -22;
-  eredete, Alapítója és lelke miatt 813 ;
-  erősíti az Eucharisztia 1416 ;
-  küldetésének követelménye 855 ;
-  és a különbözőségek 814 , 818 -19;
-  nek köteléke 815 -16;
-  nek sebei 817 .

EGYHÁZ EREDETE - ORIGO ECCLESIAE
-  alapjai az apostolok 642 ;
-  az Atya tervében 759 , 761 ;
-  élő szegletköve Krisztus 552 ;
-  előképei vannak a világ kezdetétől 760 ;
-  Jézus Krisztus alapítása 763 -66, 874 ;
-  kezdetei 124 , 763 , 766 -67, 1185 ;
-  kinyilatkoztatása Pünkösdkor 767 , 1076 ;
-  ószövetségi előkészülete 761 -62;
-  sziklája Péter 552 , 881 .

EGYHÁZ ÉS A TÖBBI VALLÁSOK
-  a nem keresztény vallások 842 -44;
-  a többi keresztény vallások 839 ;
-  a zsidók 839 -40.
-  az iszlám 841 ;

EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM - ECCLESIA ET SOCIETAS
-  az emberi személy védője 2245 ;
-  erkölcsi ítélete gazdasági kérdésekben 2246 , 2420 ;
-  erkölcsi ítélete politikai kérdésekben 2246 , 2420 ;
-  erkölcsi ítélete szociális kérdésekben 2246 , 2420 ;
-  és a politikai közösség 2244 -46.

EGYHÁZ FELADATAI - MUNERA ECCLESIAE
-  apostoli igehirdetés fenntartása 77 ;
-  bűnök megbocsátáa 827 , 979 -83, 1442 , 1478 ;
-  életszentség példáját adni 2030 ;
-  emberek megszentelése 824 ;
-  evangelizálás 7 ;
-  hit megőrzése 168 , 171 , 173 ;
-  hit megvallása 172 -75;
-  hit tanítása 169 ;
-  hitletétemény őrzése 84 , 97 , 175 ;
-  hitoktatás 7 ;
-  húsvéti misztérium hirdetése 571 ;
-  Ige szolgálata 2031 , 2038 ;
-  Isten igéjének őrzése és magyarázata 119 ;
-  Istennek szolgálni 783 -86;
-  Krisztus királyságába vetett hit megvallása 2105 ;
-  küldetés a világba 767 , 2044 -45;
-  megtérés 1428 .
-  Szentháromságba vetet hitet megvallása 152 , 258 , 738 ;
-  ügyel a közjó világi szempontjaira 2420 ;

EGYHÁZ IMÁDSÁGA - ORATIO ECCLESIAE
-  első jeruzsálemi közösség 2424 -25;
-  Jézus nevében 2664 , 2668 , 2671 , 2815 ;
-  Jézushoz 2665 -69, 2680 ;
-  liturgikus 1073 , 2655 ;
-  Szentírás olvasása után 2653 -54.
-  Urunk, Jézus Krisztus által 435 ;
-  és Jézus neve 435 , 2664 ;

EGYHÁZ KATOLICITÁSA - CATHOLICA 830 -56;
-  és a részegyházak 823 -35;
-  kapcsolatai más Egyházakkal 838 ;
-  Krisztus akarata 831 ;
-  küldetés 849 ;

EGYHÁZ KORMÁNYZÁS - MINISTERIUM GUBERNANDI
-  apostolok lelkipásztori feladata 881 ;
-  egyes püspökök feladata 886 ;
-  egyetemes zsinat feladata 884 ;
-  hatalma 553 ;
-  kollegiális és személyes jelleg 877 -78;
-  Krisztus-hívők együttműködése 911 ;
-  mint szolgálat 876 , 894 -95;
-  Pápa feladata 882 ;
-  Péter lelkipásztori feladata 881 ;
-  püspöki kollégium feladata 883 , 885 ;
-  püspökök lelkipásztori feladata 881 .

EGYHÁZ KRISZTUS MISZTIKUS TESTE - ECCLESIA UT CORPUS MYSTICUM CHRISTI
-  meghatározása 774 , 776 -77, 779 , 787 -96, 805 -07, 1396 ;
-  épülése 872 , 1123 , 2003 ;
-  Feje Krisztus1548;
-  tagjai a keresztények 521 , 790 , 953 , 960 , 1267 , 1396 , 1988 , 2045 .
-  és a hitoktatás 4 ;
-  és a karizmák 800 ;
-  és a liturgia 1070 , 1140 , 1187 -88;
-  és a megholtak 958 ;
-  és a Szentlélek 1105 -06, 1111 , 1353 ;
-  és a szentségek 774 , 1116 , 1123 , 1267 , 1279 , 1621 , 2040 , 2782 ;
-  és az emberi gyengeségek 1508 ;
-  és az Istennek szentelt élet 917 ;
-  és tagjainak egysége 873 -74, 947 ;
-  és tagjainak küldetése 873 -74, 947 ;
-  és tagjainak különbözősége 873 -74, 947 ;

EGYHÁZ MEGSZENTELÉSE - MINISTERIUM SANCTIFCANDI
-  püspökök és papok feladata 893 , 118 -20;
-  és az imádság 2558 , 2655 ;
-  Isten a megszentelő Krisztusban 790 , 805 , 947 , 1076 , 1082 , 1084 , 1110 -12;
-  módjai 893 .

EGYHÁZ MINT KOMMÚNIÓ - ECCLESIA UT COMMUNIO
-  a megholtakkal 958 ;
-  az Egyház hivatása 959 ;
-  hité 949 ;
-  Istené az emberekkel 2790 ;
-  Jézussal 787 -96;
-  karizmáké 951 ;
-  papi 1119 ;
-  szenteké 946 -48, 953 ;
-  szenteké az Egyház kincstára 1476 ;
-  szentekkel 954 -57;
-  szentsége a liturgiában 1108 ;
-  szereteté 953 .

EGYHÁZ MISZTÉRIUMA - MYSTERIUM ECCLESIAE
-  a hitletétemény őrzője 171 ;
-  a keresztények hivatása teljesítésének helye 2030 ;
-  a megbékéltetett világ 845 ;
-  a mennyei Jeruzsálem jele 117 ;
-  a Szentlélek megismerésének helye 688 ;
-  a Szentlélek temploma 797 -98;
-  a üdvösség egyetemes szentsége 849 ;
-  az emberek Istennel való egységének misztériuma 772 -73;
-  az igazság alapja 171 ;
-  Isten Országának csírája és kezdetet 541 ;
-  Isten papi népe 1546 , 1591 ;
-  Krisztus és a Szentlélek üldetésének szentsége 738 ;
-  Krisztus menyasszonya 796 ;
-  Krisztus teste 787 -96;
-  Mater et Magistra, 2030 -46;
-  misztérium és szentség 774 -76;
-  történelmi és lelki valóság 770 -71.

EGYHÁZ SZENTSÉGE - SANCTA 823 -29;
-  és bűnös tagjai 825 , 827 , 1428 ;
-  és Mária szentsége 829 ;
-  Krisztus szenteli meg 823 -24;
-  segítői az evangéliumi tanácsok 1986 ;
-  nek forrása a Szentlélek 749 ;
-  nek lelke 826 .

EGYHÁZ SZIMBÓLUMAI ÉS ELÔKÉPEI - SYMBOLA ET FIGURAE ECCLESIAE
-  akol 754 ;
-  anya 169 , 507 , 757 ;
-  előképe Mária 507 , 967 , 972 ;
-  előképei 507 , 710 , 753 , 967 , 2679 ;
-  épület 756 ;
-  Isten temploma 756 ;
-  mennyei Jeruzsálem 757 ;
-  nevének jelentése 751 -52;
-  nyáj 754 ;
-  olajfa 755 .

EGYHÁZ SZÍVE 1407

EGYHÁZ TANÍTÁSA - MUNUS DOCENDI
-  meghatározása 890 ;
-  Ecclesia, Mater et Magistra, 2030 -46;
-  egyetemes zsinat tekintélye 891 ;
-  hitoktatás és prédikáció 2033 ;
-  laikus Krisztus-hívők szerepe 906 ;
-  Magisterium Ecclesiae, 85 -87, vö. Magisterium
-  mint Isten igéjének szolgálata 86 ;
-  Pápa tekintélye 888 , 891 , 2034 , 2035 ;
-  püspöki kollégium tekintélye 888 , 891 , 2034 , 2035 ;
-  szociális tanítás 2419 -25;
-  szükséges a hithez 2037 ;
-  tárgya az üdvösség 2032 .
-  természettörvényre is kiterjed 2036 ;

EGYHÁZ SZOCIÁLIS TANÍTÁSA - DOCTRINA SOCIALIS ECCLESIAE 2419 -25;
-  gyakorlati javaslatai 2423 -25;
-  kibontakozása 2421 -22;
-  változó szempontjai 2420 .

EGYHÁZATYÁK - PATRES ECCLESIAE, 11 , 688 .

EGYHÁZI KÖZÖSSÉG - COMMUNITAS
-  alapítása 854 ;
-  egyetemes 842 ;
-  első hívőké 642 , 949 , 2624 ;
-  házastársi és családi 1644 , 1666 , 2201 , 2204 , 2206 -07, 2249 -50, 2364 ;
-  hívőké 1045 ;
-  küldetése 854 ;
-  és a hit 1102 ;
-  és a laikusok apostolkodása 900 , 910 ;
-  és a megbérmáltak felelőssége 1309 , 1319 ;
-  és a nehéz helyzetben lévő családok 1649 , 1651 ;
-  és a temetés 1684 , 1687 ;
-  és az Eucharisztia 1166 , 1400 ;
-  és az imádság 2632 , 2691 , 2696 ;
-  és keresztség 1253 , 1255 ;
-  és liturgia 1071 , 1140 -41, 1198 ;
-  és papság 1546 , 1551 ;
-  és vallásszabadság 2107 ;
-  be visszatérés és a bűnbocsánat 1443 .

EGYHÁZI REND - ORDO 1536 , vö. Sacramentum/a, Ministerium;
-  meghatározása 1537 -38.
-  célja 1120 , 1534 , 2686 ;
-  előképei 1541 ;
-  és a fölszentelés 1538 ;
-  és az apostoli jogfolytonosság 1087 ;
-  és Isten hívása 1578 ;
-  fokai 1593 ;
-  hét szentség egyike, 1113 , 1210 ;
-  jelentése 1120 , 1534 , 2686 ;
-  Krisztus jelenléte 1548 -50;
-  megjelenése 1142 ;
-  szolgája Krisztus 1575 .

EGYHÁZI REND ALANYA - QUIS SACRAMENTUM ORDINIS RECIPERE POSSIT?
-  be isteni hívás választ ki 1577 , 1578 ;
-  keleti Egyházban, 1580 ;
-  latin Egyházban 1579 ;
-  nős diákonusok 1579 .

EGYHÁZI REND HATÁSAI - EFFECTUS SACRAMENTI ORDINIS
-  a Fő Krisztus nevében cselekedni 1142 , 1548 ;
-  a Főpap Krisztushoz tesz hasonlóvá 1585 ;
-  bűnök megbocsátásnak hatalma 1461 .
-  diákonusok esetében 1588 ;
-  eltörölhetetlen jegye 1121 , 1582 -83;
-  és a fölszentelt méltatlansága 1584 ;
-  Krisztus megbízottjává tesz 1581 ;
-  pap számára 1587 ;
-  püspök számára 1586 .

EGYHÁZI REND KISZOLGÁLTATÁSA - CELEBRATIO SACRAMENTI ORDINIS
-  helye és ideje 1572 ;
-  jelei 1538 ;
-  püspök szentel föl 1576 ;
-  szertartásai 1573 -74.

EGYHÁZI REND FOKOZATAI - Tres gradus sacramenti Ordinis
1536 , 1554 ; ld. püspökség, papság, diakonátus

EGYHÁZMEGYE - DIOECESIS
-  meghatározása 833 .

EGYLÉNYEGŰ - CONSUBSTANTIALIS, vö. Szentháromság
-  Fiú az Atyával 242 , 262 , 467 , 663 ;
-  közösség a Szentháromság 248 , 253 , 689 , 2789 ;
-  Szentlélek az Atyával és a Fiúval 685 , 703 .

EGYSÉG/EGYESÜLÉS - UNIO
-  keresztényeké 822 ;
-  emberé Krisztussal és Istennel 542 , 772 -73, 775 , 864 , 950 , 1391 , 2014 , 2074 ;
-  hüposztatikus Krisztusban 470 , 483 ;
-  házastársi 1603 , 1614 , vö. Matrimonium;
-  lélek és testé az emberben 365 , 650 ;
-  Szűz Máriáé Krisztussal 964 ;
-  férfi és nőé 383 , 400 , 1606 , 1608 , 1646 , 2335 , 2353 , 2390 -91.

EGYSÉG - UNITAS
-  Egyházé 791 , 813 -19, 820 -22, 1396 , 1416 ;
-  emberé belül 409 , 2338 ;
-  emberi nemé 360 , 775 , 1045 ;
-  férj és feleségé 371 -73, 1605 ;
-  házastársaké 1641 , 1643 ;
-  Krisztusé és az Egyházé 795 ;
-  Ó- és Újszövetségé 128 -30, 140 ;
-  Szentháromságé 254 -55, 1702 , 1878 , 1890 ;
-  test és léleké 362 -68, 382 .

EGYSZERŰSÉG - SIMPLICITAS
-  imádságé 2589 , 2713 , 2778 ;
-  Istené 202 .

EGYÜTTÉRZÉS - COMPASSIO
-  Istené 270 ;
-  Krisztusé az emberek iránt 1503 , 1506 , 2448 , 2571 , 2575 , 2715 ;
-  megbocsátó 2843 .

EGYÜTTMŰKÖDÉS EMBEREK KÖZÖTT 378
-  laikusoké az Egyházban 906 , 911 ;
-  szülői 2206 .
-  és a közjó 2238 ;
-  és a polgári hatóságok 2236 ;

EGYÜTTMŰKÖDÉS ISTEN ÉS AZ EMBER KÖZÖTT
-  Máriáé Isten tervével 488 .
-  Máriáé Istennel 488 , 501 , 968 , 2675 , 2682 ;
-  Szentlélek művével 1091 , 1108 ;
-  isteni tervvel 306 , 2062 , 2738 ;
-  Isten kegyelmével 1993 ;
-  keresztényeké az Egyház egységéért 821 ;
-  Krisztus művében 970 , 2632 ;
-  és a megigazulás 1993 , 2001 ;
-  és az érdem 1008 , 2025 ;

EGYÜTTMŰKÖDÉS ROSSZBAN
-  abortuszban 2272 ;
-  ártó gyógyszerek használatában 2291 ;
-  öngyilkosságban 2282 ;

ÉHSÉG - FAMES
-  "mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma" 2828 , 2830 ;
-  csillapítása az irgalmasság cselekedete 1039 , 2447 ;
-  Isten igéjének hallgatására 2835 ;
-  Jézus tapasztalta 544 , 556 ;
-  okozása súlyos bűn 2269 ;
-  világban és a szolidaritás 2831 ;
-  től Jézus megszabadít 549 .

ELÉGTÉTEL - SATISFACTIO
-  bűnbánónak kell elvégeznie 1491 ;
-  céljai 1494 ;
-  formái 1460 .
-  gyóntatónak kell kiszabnia 1460 ;

ÉLET TOVÁBBADÁSA - PROCREATIO, TRANSMISSIO VITAE 372 , 2363 , 2366 , 2368 , vö. házasság.
-  akadályozása módszerei 2377 ;
-  akadályozása módszereinek erkölcsisége 2370 ;
-  felelősei a házatársak 2372 ;
-  felelőssége 2368 ;
-  házasság célja 1652 ;
-  szabályozása 2368 , 2370 .
-  és a szexualitás 2351 -52;

ÉLETHIVATÁS - PROFESSIO
-  és a munka 2230 , 2433 .

ÉLETKOR - AETAS
-  bérmálásé 1318 -19;
-  értelem használatának kora a gyónásnál 1457 ;
-  nagykorúság a hitben 307 -08.

ÉLETSZENTSÉG - SANCTITAS
-  Egyházé 670 , 824 -25, 867 , 1986 ;
-  eredeti és a bűn 375 , 405 ;
-  föltétele az aszkézis 2015 ;
-  hivatásunk 2013 -14, 2028 ;
-  hívőké 2045 ;
-  Istené 2809 ,
-  Krisztusé 459 , 564 , 2030 ;
-  lelke a szeretet 826 ;
-  szentek közösségében 1475 ;
-  Szűzanyáé 492 ;
-  támasza a hit 1709 ;
-  tisztulást igényel 1030 ;
-  útja a kereszt 2015 .

ELFOGADÁS/BEFOGADÁS - ACCEPTIO
-  "aki titeket befogad, engem fogad be" 858 ;
-  evangéliumé és a keresztény beavatás 1229 , 1247 ;
-  felebaráté 2519 ;
-  fiúságra meghívásé 2233 ;
-  homoszexuálisoké 2358 ;
-  Isten Igéjéé 839 , 1719 , 2030 , 2086 , 2835 ;
-  Isten irgalmáé 1847 , 1991 ;
-  Isten kegyelméé 2001 ;
-  Isten szeretetéé 2712 , 2792 ;
-  isteni életé az ember részéről 505 ;
-  Jézus igéjéé 528 , 543 , 764 , 1967 , 2835 ;
-  jövevényeké 2241 ;
-  kegyelemé 678 , 682 ;
-  kinyilatkoztatásé a hit által 35 , 99 ;
-  Máriáé 148 , 502 , 2617 ;
-  megbocsátásé 1989 ;
-  szegényeké 2449 .

ELHUNYTAK - DEFUNCTI, vö. temetés
-  búcsúk nyerése számukra 1471 , 1479 ;
-  gyászmise 1032 , 1056 , 1371 , 1414 ;
-  imádság értük 1032 , 1056 , 1371 , 1414 ;
-  közösség velük 958 ;
-  testének tisztelete 2300 .

ELÍTÉLÉS - DAMNATIO
-  abortuszé 2322 ;
-  ártalané 2476 ;
-  bűné 1034 , 1458 ;
-  embereké és az áteredő bűn 402 ;
-  és az utolsó ítélet 1039 ;
-  hatalommal ellenkezőké 1899 ;
-  házasságtörésé 2380 ;
-  oka 1037 ;
-  politeizmusé 2112 ;
-  szakadásoké a Egyházban 817 ;
-  vallástalanságé az első parancsolatban 2118 ;
-  t "enni és inni önmagának" 1385 .

ELLENSÉG - INIMICUS
-  ember emberé 2259 ;
-  gyűlölete 1933 ;
-  megbocsátás feléje 1825 , 1933 , 1968 , 2262 , 2303 , 2647 , 2844 ;
-  szeretete 1825 , 1933 , 1968 , 2262 , 2303 , 2647 , 2844 .

ELMÉLKEDÉS - MEDITATIO 2705 -08;
-  alkalmas ideje 2186 ;
-  céljai 2723 ;
-  fő imádság-fajta 2699 ;
-  gyümölcsei 2706 , 2708 ;
-  jelentése 2705 ;
-  módszerei 2707 .
-  és a hívő megértés növekedése 94 -95;

ELNÖK - PRAESIDERE
-  áldásokban világi hívő 1669 ;
-  az Eucharisztiában a püspök vagy a pap 1142 , 1411 ;
-  diákonusok temetésen 1570 ;
-  helyi Egyházban a püspök 1369 ;
-  Krisztus minden liturgiában 1348 ;
-  liturgikus imádságban világi hívő 903 ;
-  széke 1184 .

ELNYOMÁS - OPPRESSIO 1739 , 2243 , 2448 .

ÉLÔ ISTEN - VIVENS 205 , 2112 , 2575 .

ELÔKÉPEK - PRAEFIGURATIO/NES
-  Eucharisztiáé 1335 ;
-  keresztségé 1217 -22;
-  ószövetségiek 1223 ;
-  papságé 1544 .

ELSÔ PARANCSOLAT 2084 -2141;

ÉLVEZET - FRUITIO
-  földi javaké 1716 , 1740 ;
-  rendetlen 2351 -53;
-  szentháromságos életé 1721 -22.

EMBER - HOMO
-  bukása után Isten nem hagyta magára 410 ;
-  csak Istenben lehet boldog 1057 ;
-  férfi és nő 369 , 371 -72, 383 , 400 , 1605 -06;
-  földi paradicsomban 374 -79;
-  gazdasági élet célja 2459 ;
-  gazdasági élet központja 2459 ;
-  gazdasági élet szerzője 2459 ;
-  mint erkölcsi alany 1749 ;
-  misztériuma az isteni Ige misztériumában 359 ;
-  társadalmi élet célja 2459 ;
-  társadalmi élet központja 2459 ;
-  társadalmi élet szerzője 2459 ;
-  Teremtőtől függ 396 ;
-  új 1473 , 2475 ;
-  végső célja 260 , 356 , 1024 .
-  és a bűn 1849 ;

EMBER BŰNÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI 399 -400;
-  áteredő bűn 402 -03;
-  bűn eláradása a világban 401 ;
-  elveszített istenhasonlóság 705 ;
-  eredeti közösség elveszítése 1607 ;
-  gyengeség 208 , 396 , 1500 , 2448 ;
-  halál 1008 ;
-  kárhozat 395 ;
-  megsebzett emberi természet 405 ;
-  rosszra hajlás 1714 ;
-  teremtés szétdúlt harmóniája 400 ;
-  test és lélek harca 2516 ;
-  tévedésre hajlás 1714 ;
-  visszaélés a szabadsággal 396 -401.

EMBER CSELEKEDETEI ISTEN IRÁNT - ACTIONES HOMINUM ERGA DEUM
-  beszélhet Hozzá 39 -43, 48 ;
-  engedelmeskedik Neki 143 -44, 154 , 2242 , 2256 ;
-  gyermekként ragaszkodik Hozzá 2609 ;
-  hisz Benne 150 -51, 199 , 222 -27, 1266 , 1842 ;
-  hisz Neki 227 ;
-  keresi Ôt 28 , 1281 , 1501 , 2566 ;
-  kiengesztelődik Vele 980 , 1445 , 1462 , 1468 , 1484 , 1493 , 1496 ;
-  közösségre lép Vele 197 , 367 , 518 , 613 , 737 , 1071 , 1472 , 1540 , 2565 ;
-  látja Ôt 163 , 1716 , 1722 , 2518 -19, 1531 , 1547 -50, 2557 ;
-  megtér Hozzá 1428 , 1431 -32;
-  összhangban van akaratával 348 , 847 , 1026 , 2103 , 2233 , 2822 -27;
-  részesedik atyaságában 2367 , 2398 ;
-  részesedik életében 1988 , 1997 ;
-  szemléli Ôt 97 , 1028 ;
-  szereti Ôt mindenekfölött 2055 , 2083 ;
-  szolgál Neki 1273 , 2424 ;
-  szolgálatára szenteli magát 931 , 934 -44, 1579 .

EMBER ÉS A TEREMTÉS - HOMO IN CREATIONE
-  ember felelős a világért 373 ;
-  ember jelentősége a teremtésben 343 , 355 ;
-  eredeti harmóniája 374 -79, 384 ;
-  Isten mindent az emberért teremtett 358 ;
-  kölcsönös függés Isten szándéka 340 ;
-  teremtés törvényeit tiszteletben kell tartani 346 ;
-  teremtmények tiszteletet követelnek 339 .

EMBER FÔ KÉRDÉSEI - QUAESTIONES
-  válasza 68 , 282 , 1676 .

EMBER HIVATÁSA - HOMO ET VOCATIO
-  meghatározása 1260 .
-  házasságra 1603 ;
-  Isten új népébe 804 , 831 ;
-  Istenhez 1878 ;
-  Krisztussal való egységre 521 , 542 ;
-  örök életre 1998 ;
-  Országba 543 ;
-  Szentlélekben való életre 1699 ;
-  szeretetre 1604 ;

EMBER ISTENKÉPISÉGE
-  ember erre lett teremtve 225 , 356 -61, 1702 , 2713 ;
-  helyreállítása 705 , 2809 .
-  megváltás előtt és után 1701 ;

EMBER ISTENELLENES CSELEKEDETEI - ACTIONES NEGATIVAE HOMINUM ERGA DEUM
-  elszakad Tőle 1033 , 1035 , 1057 , 1263 , 1607 ;
-  kísérti Ôt 2139 ;
-  nem engedelmeskedik Neki 397 ;
-  sérti Ôt 398 , 1440 , 1487 , 1850 , 1871 , 2277 , 2281 , 2314 , 2324 , 2464 ;
-  vét Ellene 397 .

EMBER ISTENKERESÉSE -HOMO DEUM QUAERENS
-  állandósága 2566 , 2826 ;
-  emberi sajátság 285 ;
-  kinyilatkoztatásban 35 , 50 , 52 ;
-  mint értelmi tevékenység 36 , 50 ;
-  puszta értelem nehézségei 37 ;
-  sokfélesége a történelemben 28 , 31 , 34 , 285 ;
-  útjai 31 , 34 .

EMBER JOGA - IURA HOMINIS
-  becsülethez 2479 , 2507 ;
-  iskolaválasztáshoz 2229 ;
-  lelkismerete szerinti cselekvéshez 1782 ;
-  vallásszabadsághoz 2106 .

EMBER MINT TEREMTMÉNY
-  értelemmel és akarattal teremtetett 311 , 396 ;
-  értelemmel teremtetett 1704 ;
-  férfinak és nőnek teremtetett 1605 , 2203 , 2331 , 2334 ;
-  Isten szeretetből teremtette 1 , 315 , 1604 ;
-  jónak teremtetett 374 ;
-  teremtésének célja 358 ;
-  testből és lélekből áll 327 , 355 , 362 -65, 383 .

EMBER SAJÁTSÁGAI - PECULIARIA HOMINIS EIUSQUE MODI AGENDI
-  boldogságra vágyik 1718 ;
-  halhatalan lelke van 1703 ;
-  hallja lelkismerete szavát 1706 , 1713 ;
-  harcol a rosszal 409 ;
-  igényli az isteni segítséget 1949 , 2090 ;
-  igényli az isteni üdvösséget 1949 , 2090 ;
-  jóra késztetés 1706 -07;
-  keresi a jót 1704 ;
-  szabadsággal rendelkezik 1705 , 1730 ;
-  természetből megismerheti Istent 32 , 46 ;
-  természete igényli az erényeket 1803 -04;
-  természete igényli az igazságot 2467 ;
-  természete szerint társas lény 1879 -80;
-  természete szerint vallásos lény 28 , 44 -45;
-  tökéletességei 370 .

EMBER SZAVA - VERBUM HOMINIS
-  és az eskü 2151 ;
-  igazsága 2500 .

EMBER SZÍVE
-  alakulása az imádság hatására 2739 ;
-  alakulása és Isten akarata 2611 ;
-  alázata és következményei 544 , 570 ;
-  alázatos virrasztása 2729 -33, 2849 ;
-  hajlandósága 401 , 582 ;
-  hitre nyitott 89 ;
-  igazság helye 2563 , 2710 ;
-  Isten akarata szerint irányítja 269 ;
-  Isten ismeri 473 , 1586 ;
-  Isten közvetlenül érinti és mozgatja 1742 , 2002 , 2070 , 2072 ;
-  jelentése 368 , 2563 , 2710 ;
-  keménysége és következményei 643 , 1610 , 1614 , 1859 , 2840 ;
-  sajátosságai 1432 , 1697 , 1725 , 1809 , 1818 , 2551 ;
-  szegénysége és a bemenetel Isten országába 2544 -47;
-  Szentlélek benne lakik 683 , 689 , 742 , 782 , 1082 , 1296 , 1303 , 2671 ;
-  Szentlélek megújítja 715 ;
-  Szentlélek segíti 2712 , 2767 ;
-  szereti Istent 201 -02, 1809 , 2055 , 2083 ;
-  szövetség helye 2563 , 2710 ;
-  találkozás helye 2563 , 2710 ;
-  tisztaságának föltételei és következményei 298 , 1720 , 1728 , 1990 , 2517 -19, 2530 -33, 2621 ;
-  nek békét hoz a lelkismeret formálása 1784 , 2302 .
-  és a bűn 1850 , 1853 , 1855 , 1873 , 1963 , 2336 , 2528 ;
-  és a szenvedélyek 1764 ;
-  és a természetes törvény 1955 -56, 1958 , 2070 ;
-  és az evangéliumi törvény 1776 , 1965 , 1968 , 1984 ;
-  és az imádság 2562 , 2588 , 2655 , 2700 , 2710 , 2721 , 2800 ;
-  és Isten szeretete 733 , 2658 ;

EMBEREK
-  egyenlőségének alapja 1934 -35, 1945 ;
-  egymásközti kapcsolatai 361 , 1947 -48;
-  igazságtalan megkülönböztetése 1938 ;
-  különböznek képességeik szerint 1936 -37.

EMBERI AKARAT - VOLUNTAS HOMINIS
-  és a bűn 1853 ;
-  és a cselekedetek erkölcsisége 1755 ;
-  és a szenvedélyek 1767 -68;
-  szabad 1734 , 1809 .

EMBERI BÖLCSESSÉG - SAPIENTIA HOMINIS
-  Isten ajándéka 283 , 1303 , 1831 ;
-  Isten hatalmának kiáradása 2500 ;
-  részesedés Isten bölcsességében 1954 .

EMBERI CSELEKEDET - ACTIO
-  meghatározása 236 , 307 , 1146 , 1148 , 1724 , 1806 , 2306 , 2668 , 2670 .
-  érdeme 2006 , 2008 ;
-  erkölcsi értelmét a szövetségből meríti 2061 ;
-  erkölcsileg jó 1755 , 1760 ;
-  erkölcsileg rendetlen 1761 ;
-  erkölcsisége 1709 , 1749 -56, 1757 -61, 1805 , 1813 , 1853 , 1954 , 2085 , 2157 ;
-  körülményei és következményei 1754 ;
-  szabadsága 1731 , 1744 , 1745 , 1782 , 2008 , 2106 ;
-  szándéka 1752 -53, 1756 ;
-  tárgya 1751 .
-  és a házassági beleegyezés 1625 -32;
-  és a hit 154 , 155 , 180 ;

EMBERI ÉLET- VITA
-  célja 1 , 68 ;
-  eredeténél Isten szava és lehelete 703 ;
-  fejedelme Jézus 635 ;
-  földi paradicsomban 376 ;
-  harc a rossz ellen 409 , 1707 .
-  megváltoztatása megtéréssel 1431 ;
-  odaadni a barátokért 609 ;
-  s a betegség és fájdalom 1500 ;
-  szent jellege 2258 , 2319 ;
-  szolgálata a családban és a házasságban 1653 ;
-  tiszteletben tartása 2559 -83;
-  tiszteletben tartása és a béke 2304 ;
-  tiszteletben tartása és a halálbüntetés 2266 -67;
-  tiszteletben tartása és jogos védelme 2263 -67, 2321 ;
-  tisztelete a fogantatástól kezdve 2270 -75, 2322 ;
-  ura egyedül Isten 2258 ;
-  vége a halál 1013 .
-  hez való jog 2264 , 2273 .
-  és az emberi test méltósága 364 ;
-  és halál 1007 , 1012 ;
-  és halál hátárán Krisztus 625 ;
-  és Krisztus 994 ;

EMBERI ÉLET TOVÁBBADÁSA - TRANSMISSIO VITAE
-  a házastársi szeretet célja 2363 , 2366 ;
-  Isten az ura 372 ;
-  közreműködés a teremtés művében 372 , 2367 , 2398 ;
-  szabályozása 2368 , 2370 .

EMBERI ÉLETET FENYEGETÔ VESZEDELMEK - INSIDIAE VITAE HUMANAE
-  abortusz, 2271 , 2322 ;
-  csecsemőgyilkosság 2271 ;
-  emberionális állapotban bavatkozások 2275 ;
-  eutanázia 2276 -79;
-  öngyilkosság 2280 -83;
-  szándékos emberölés 2268 -69.

EMBERI TERMÉSZET - NATURA HUMANA
-  a tekintély alapja 1898 ;
-  bűnre hajlása és a bűn 404 -05, 407 , 419 , 978 , 1250 , 1426 , 1707 ;
-  és a házasság hivatása 1603 ;
-  és a természettörvény 1955 -56;
-  halandó volta 1008 ;
-  jellemzői 365 ;
-  követelményei 1879 , 1891 ;
-  Krisztusé 461 ; 467 -68, 470 , 473 , 503 , 612 ;
-  rendeltetése 412 ;
-  sebei 1849 ;
-  ből fakadó jogok és kötelességek 2104 , 2106 , 2273 , 2467 ;
-  nek megfelelő társulások 1882 , 1934 .

EMBER ERKÖLCSI ÉLETE -VITA MORALIS
-  meghatározása 2047 ;
-  akadályai 1740 ;
-  az Egyház gyarapodásának föltétele 2045 -46;
-  az evangélium hirdetésének első feltétele 2044 ;
-  az örök életben teljesedik be 1715 ;
-  és a lelki istentisztelet 2047 ;
-  és a személy méltósága 1706 ;
-  és a szenvedélyek 1767 -70;
-  és a természetes erköcsi törvény 1955 ;
-  és az egyházi Tanítóhivatal 2032 -40, 2049 -51;
-  forrása a hit 2087 ;
-  lelki szabadságot ad 1828 ;
-  támaszai az erények és a Szentlélek ajándékai 1804 , 1808 , 1830 .

EMBERI EMBRIÓ - EMBRYON HUMANUS
-  beavatkozások 2275 ;
-  védelme 2270 -71, 2273 -74, 2323 , 2377 -78.

EMBERI ERÉNYEK - VIRTUTES HUMANAE
-  meghatározása 1804 , 1834 ;
-  a kegyelem hatása alatt 1810 -11;
-  erkölcsiek 1266 , 1804 , 1839 ;
-  sarkalatosak 1805 .

EMBERI GYÖNGESÉG - INFIRMITAS
-  a fölszentelt szolgákban 1550 ;
-  és a kereszténybeavatás szentségei 978 , 1264 , 1426 ;
-  és a szentek közbejárása 956 , 1053 ;
-  és a Szentlélek segítsége 741 , 2630 ;
-  és az isteni erő 268 , 1508 ;
-  és Jézus 517 , 540 , 1505 , 2602 .

EMBERI HALADÁS - PROVECITIO HUMANA 1929 .

EMBERI KÖZÖSSÉG - COMMUNITAS
-  hivatása 1877 ;
-  kormányzása 1884 , 1898 , 1901 , 1919 , 2213 .
-  és a gazdasági élet 2411 , 2426 , 2428 ;
-  és közjó 1910 -11, 1922 ;

EMBERI MÉLTÓSÁG - DIGNITAS HUMANA
-  alapföltétele a szabadság gyakorlásának joga 1738 ;
-  alapja az Istennel való közösség 27 , 357 , 1700 ;
-  bűn megsebezte 1487 ;
-  egyenlő a férfiban és a nőben 2393 ;
-  együttműködni Istennel 306 -08;
-  emberi jogok alapja 1930 ;
-  erkölcsi életben mutatkozik meg 1706 ;
-  föltételezi a szabad és tudatos cselekvést 2339 .

EMBERI NEM - GENUS HUMANUM, vö. Homo et Humanitas
-  boldogságvágya 1718 ;
-  egysége 360 , 775 -76, 1045 ;
-  eredete és célja 297 , 842 ;
-  és az isteni gondviselés 55 -56, 353 ;
-  hivatása 1877 ;
-  istenkeresése 28 ;
-  et Isten üdvözíteni akarja 56 ;
-  nek szólnak a teremtés javai 2402 .

EMBERI SAJÁTSÁGOK - INDOLES HOMINIS 1264 , 1810 .

EMBERI SZEMÉLY MÉLTÓSÁGA 1700 -1876;
-  alapja és jelei 27 , 356 -57, 1700 , 1706 , 1730 , 1956 , 2524 ;
-  meggyalázása 1487 , 2261 , 2275 , 2295 , 2297 , 2324 , 2353 -55, 2377 , 2414 , 2418 , 2424 , 2436 ;
-  tisztelete és védelme 1929 , 2158 , 2235 , 2238 , 2267 , 2279 , 2284 -2301, 2304 , 2402 , 2407 , 2479 , 2494 , 2521 , 2526 .
-  és a munkanélküliség 2436 ;
-  és az állatkínzás 2418 ;

EMBERISÉG - HUMANITAS, vö. Genus humanum
-  egysége 360 ;
-  egysége és üdvösség az Egyházban 776 , 845 ;
-  eredete és célja 842 .
-  jövője 1917 .
-  és Ádám bűnének következményei 400 , 402 -06;
-  és Isten népe 782 ;

EMBERÖLÉS - HOMICIDIUM
-  égbekiáltó bűn 1867 ;
-  eredete 2517 ;
-  halálos bűn 1447 ;
-  megbocsátása 1447 ;
-  nem szádékos 2263 , 2269 ;
-  súlyossága és kárhoztatása 1756 , 2261 , 2258 , 2268 ;
-  szándékos 2269 .
-  szándékos eutanázia 2324 .
-  és a gyűlölet 1033 ;
-  és a jogos önvédelem 2263 -65;

ÉNEK - CANTICUM
-  angyaloké Krisztus születésekor 333 ;
-  Isten Szolgájáé 713 .
-  és szent zene 1156 -58, 1162 , 1191 ;

ENGEDÉKENYSÉG - PERMISSIVUS ANIMUS MORUM 2526 .

ENGEDELMESSÉG - OBOEDIENTIA
-  és a bűn 1850 , 1862 , 2515 ;
-  és a szabadság 1733 ;
-  evangéliumi tanácsa 915 , 2053 ;
-  hité 143 , 144 -149, 1831 , 2087 , 2098 , 2135 , 2340 , 2716 , 2825 ;
-  kötelessége, 1900 ;
-  Krisztusé 411 , 475 , 532 , 539 , 612 , 615 , 908 , 1009 ;
-  lelkiismereté 1790 ;
-  megkeresztelteké 1269 ;
-  mint gyermeki tisztelet 2216 -17, 2251 ;
-  papoké 1567 ;
-  Szűzanyáé 148 , 494 , 511 ;
-  törvények iránt 2240 .

ENGEDETLENSÉG - RECUSATIO OBOEDIENTIAE, vö. Oboedientia
-  Ádámét Krisztus helyrehozta 411 , 532 , 614 -15;
-  erkölcsi értékelése 1733 , 1862 , 2515 ;
-  Isten ellen a bűn 397 , 1850 , 1871 ;
-  következményei 399 , 400 -02, 1733 , 2515 ;
-  polgári hatóságokkal szemben 2256 , 2242 , 2313 .

EPIFÁNIA - EPIPHANIA
-  meghatározása 528 , 1171 .

ÉPSÉG - INTEGRITAS
-  személyé 2273 -75, 2295 , 2297 -98, 2338 -45, 2356 , 2389 .

EMLÉKEZET - MEMORIA
-  és a Szentlélek 1099 .

EMLÉKEZTETÔ - MEMORIALE
-  Eucharisztia 611 , 1167 , 1330 , 1358 , 1362 -72, 1382 ;
-  Jézus alapítása 610 , 1323 , 1337 .
-  liturgia 1099 ;

ÉRDEKEK
-  és a gazdasági élet 2430 .

ÉRDEM - MERITUM 2006 -11;
-  meghatározása 2006 ;
-  emberé részesedés Krisztuséban 2008 -09;
-  emberé semmi Isten előtt 2007 ;
-  és a kegyelem 1708 , 2008 -09, 2011 , 2025 -27;
-  forrása Krisztus 1476 , 2011 ;
-  szenteké 956 , 1476 .

ERÉNY - VIRTUS
-  igazságé 2468 -69;
-  szolidaritásé 1942 , 1948 ;
-  tisztaságé 2337 , 2341 , 2345 , 2347 , 2349 .

ERÉNYEK - VIRTUS, vö. emberi erények, isteni erények, sarkalatos erények
-  meghatározása 1803 -04, 1833 ;
-  által tevékeny a Szentlélek 798 ;
-  eredete és formája a szeretet 25 , 2346 ;
-  és a nevelés 1784 , 2223 ;
-  gyakorlásának akadályai 1863 , 2284 ;
-  katekézise 1697 ;
-  keresztségi ajándékok 1266 ;
-  mint a Szentlélek ajándéka 1831 ;
-  természetfölötti 1810 -11.

ERETNEKSÉG - HAERESIS
-  meghatározása 2089 ;
-  eredete 817 ;
-  ek kezdetben 465 .

ERKÖLCSI JAVAK
-  jövendő életé 662 , 2549 ;
-  kölcsönös cseréje 1475 -76, 1697 ;
-  közössége 947 , 949 -53, 955 .
-  és az imádság 2010 , 2559 , 2590 , 2736 , 2830 ;

ERKÖLCSI NORMA - NORMA
-  eredete, 1950 , 1955 , 1959 ;
-  foglalata a hegyi beszéd 1966 ;
-  Istentől ered 396 ;
-  mindig érvényes 1789 , 1958 ;
-  hoz igazodni kell 1794 .

ERKÖLCSI SZABÁLY - REGULA MORALIS
-  aranyszabály 1789 , 1970 , 2510 ;
-  erkölcsi törvény 1951 ;
-  forrása a Szentírás 75 , 141 ;
-  maga Krisztus 2074 .
-  természettörvény 1957 , 1959 ;

ERKÖLCSI TÖRVÉNY - LEX MORALIS 1950 -74;
-  ellenes szokások 2291 , 2295 -97, 2357 , 2409 , 2455 ;
-  érvénye háború idején, 2312 ;
-  jelentése 1950 ;
-  megszegése a bűn 1849 , 1855 , 1859 ;
-  nem tudása 1860 ;
-  teljessége és egysége Krisztusban 1953 ;
-  tiszteletben tartása 2222 .
-  és a bűn 2269 , 2271 , 2282 ;
-  és a poligámia 2387 ;
-  és a szabadság 1740 , 2526 ;

ERKÖLCSI VÁLASZTÁSOK - ELECTIONES
-  ember szabad rá 311 , 1470 ;
-  Jézus igényli 546 ;
-  lelkiismeret szerint 1777 , 1786 -89, 1799 ;
-  tárgya és a moralitás 1755 .
-  és a boldogságok 1723 ;
-  és a kárhozat 1033 ;

ERÔ - VIS
-  emberi 60 , 405 , 661 , 822 , 2090 , 2520 ;
-  gondviselésé 302 ;
-  imádságé 2610 ;
-  Isten ajándéka 1432 , 2584 , 2848 ;
-  Isten Igéjéé 124 , 131 , 2057 ;
-  katonai 2309 ;
-  Krisztus ajándéka 1504 , 1566 , 1615 , 1642 ;
-  Szentléleké 735 , 1107 , 1285 , 1520 , 1550 , 1624 , 1704 , 2472 ;
-  szentségek hozzák 1116 , 1496 , 1521 , 1588 .

ERÔSZAK - VIOLENTIA
-  a bűn következménye 1869 , 2534 ;
-  egyik formája a hazugság 2486 ;
-  és az emberi élet tisztelete 2260 , 2297 ;
-  Krisztus szenvedéstörténetében 1851 ;
-  súlyossága 1858 ;
-  ot kiváltó érdekek 2316 ;
-  ról való lemondás 2306 .

ÉRTÉKEK - VALORES
-  átadásának helye a család 2207 ;
-  emberiek és keresztény házasság 1632 , 1643 , 2363 ;
-  erkölcsiek s a tudomány és a technika 2293 ;
-  hierarchiája és a gazdasági tevékenység 2425 ;
-  hierarchiája és a társadalom 1886 , 1895 , 2236 ;
-  hierarchiája és a társadalom intézményei 2244 ;
-  től elfordulás és a botrány 2286 .

ÉRTELEM - INTELLECTUS, INTELLIGENTIA, RATIO
-  emberi és a hit 50 , 156 -59, 274 , 1706 ;
-  Isten ajándéka 283 ;
-  Isten képmásává teszi az embert 1730 ;
-  lelki értelemben 1095 , 1101 ;
-  megnyilvánulásai 2501 .
-  Szentlélek ajándéka 1303 , 1831 .
-  ellenes a bűn 1872 .
-  és a hit 89 , 143 , 154 , 156 -59, 299 ;
-  és a lelkiismeret 1778 , 1783 , 1796 , 1798 ;
-  és a pozitiv törvény 1902 , 1976 ;
-  és a szenvedélyek 1767 ;
-  és a természetes erkölcsi törvény 1954 ;
-  és a természettörvény 1955 ;
-  és az emberi erények 1804 ;
-  és az erények 1804 , 1806 , 2341 ;
-  és Isten megismerése 35 -39, 47 , 237 , 286 ;

ÉRTELMEZÉS - INTERPRETATIO
-  felebarát tetteié, gondolataié, szándékaié 2478 ;
-  hitletéteményé 84 -95;
-  igazságé 1788 , 2422 ;
-  Isten Igéjéé 85 , 109 , 111 , 116 , 119 , 572 , 601 , 2055 , 2336 ;
-  jövendőé 2116 ;
-  kinyilatkoztatásé 82 ;
-  Szentírásé 109 -19;
-  törvényé 581 -82, 2173 .

ÉRZÉK - SENSUS
-  erkölcsi 1954 ;
-  hité 91 -93, 785 , 889 ;
-  jó, népé 1676 ;
-  szenté 2144 ;
-  vallási 1676 .
-  és a belső imádság 2702 ;

ESKÜ - IUSIURANDUM
-  "egyáltalán ne esküdjetek" 2153 ;
-  Egyház hagyományában 2154 ;
-  hamis 2150 -51;
-  megtagdása 2155 ;
-  szegés, 2152 , 2476 .

ESKÜSZEGÉS - PERIURIUM
-  meghatározása 2152 ;
-  következményei 2476 ;
-  súlyossága 1756 , 2153 , 2163 .

EUCHARISZTIA - EUCHARISTIA, 1322 -1419, vö. szentség/ek, konszekráció, átváltozás
-  alapítása 1341 -44.
-  áldozat 1362 -72;
-  Atya dicsőítése 1358 -61;
-  az Egyház életének forrása és csúcsa 1324 ;
-  célja 610 , 1341 ;
-  eljövendő Ország jelenléte 1405 , 2861 ;
-  emlékezet 1357 , 1362 ;
-  hálaadás 1359 ;
-  hálaadás az Atyának 1358 -61;
-  imádása 1178 , 1183 , 1418 , 2691 ;
-  jelenlét 1373 -75.
-  keresztény beavatás szentsége 1212 , 1533 ;
-  keresztény élet forrása és csúcsa 1324 -27;
-  közösség az Úr testében és vérében 1097 , 1382 ;
-  közösség szentsége 1382 , 1395 ;
-  Krisztus áldozatának emlékezete 611 , 1337 , 1357 -58, 1362 -72, 1382 ;
-  Krisztus jelenléte 1357 -58;
-  Krisztus tevékenységének misztériuma 2718 ;
-  Krisztus valóságos jelenléte 1374 .
-  legszentebb Szentség 1169 , 1211 .
-  megváltás szentsége 1846 ;
-  mennyei kenyér 1331 , 1355 , 1419 , 2837 .
-  szeretet forrása 864 , 1395 ;
-  Új Szövetség emlékezete 1621 ;

EUCHARISZTIA ELNEVEZÉSEI - APPELLATIONES EUCHARISTIAE
-  dicséret áldozata 2643 ;
-  Eucharisztia, 1328 ;
-  eucharisztikus összejövetel 1329 ;
-  isteni liturgia 1330 ;
-  kenyértörés 1329 ;
-  kommúnió, 1331 ;
-  legszentebb Szentség 1169 , 1211 ;
-  mindennapi Kenyér 2837 ;
-  szent áldozat 1330 ;
-  szent liturgia 1330 ;
-  szentmise 1332 ;
-  szentmiseáldozat 1330 ;
-  Úr szenvedésének és feltámadásának emlékezete 1330 ;
-  Úrvacsora 1329 .

EUCHARISZTIA HATÁSAI - EFFECTUS EUCHARISTIAE
-  erősíti a keresztény életet 1392 , 1397 , 1644 ;
-  kötelez a szegényekkel szemben 1397 ;
-  közli a Szentháromság közösségének misztériumát 950 , 2845 ;
-  közösséggé teszik a hívőket 805 , 1396 , 2637 ;
-  Krisztus által átformálja az embert 1074 ;
-  lelki táplálék 1212 , 1275 , 1436 , 2837 ;
-  megtérés és bűnbánat forrása 1436 ;
-  megtisztít és távol tart a bűntől 1393 -95, 1436 , 1846 ;
-  növeli a keresztségi kegyelmet 1392 ;
-  örök élet záloga 1000 , 1326 , 1402 -05, 1419 ;
-  összeköt a mennyei liturgiával 1370 ;
-  összeköt Krisztussal 790 , 1003 , 1391 ;
-  összeköti a keresztényeket 1398 ;
-  részesít Krisztus áldozatában 1322 .

EUCHARISZTIA ÜNNEPLÉSE - CELEBRATIO EUCHARISTICA
-  Jézus parancsa 1341 -44, 1356 ;
-  kötelező volta 1384 ;
-  részvétel benne 2042 , 2181 -82;
-  szent helye 1180 -81, 1379 ;
-  vasárnapi 2177 , 2181 .
-  szükséghelyzetben 2183 ;
-  és a keresztények egysége 838 , 1398 -1401;

EUCHARISZTIKUS ÁLDOZAT - SACRIFICIUM EUCHARISTICUM, vö. Eucharisztia;
-  alapítása 1323 ;
-  céljai 1382 , 1414 ;
-  ember részvétele benne 618 , 1419 ;
-  forrás és csúcs 2031 ;
-  jelentősége 1113 ;
-  kenyér és bor az Ószövetségben 1334 ;
-  Krisztus áldozatának emlékezete 611 , 1358 , 1362 -72;
-  Krisztus jelentléte benne 1088 ;
-  Krisztus kezében 1410 ;
-  megjeleníti Krisztus áldozatát 1330 .

EUCHARISZTIKUS JELEK - SIGNA EUCHARISTIAE
-  kenyér és a bor 1333 -35;
-  oltár 1383 .

EUCHARISZTIKUS JELENLÉT- PRAESENTIA CHRISTI IN EUCHARISTIA
-  elfátyolozott 1404 ;
-  hite 1381 ;
-  imádás illeti 1378 -79;
-  jelentése 1380 ;
-  maradandó jellege 1377 ;
-  szentségi színek alatt 1373 ;
-  teljes Krisztus igaz, valóságos és lényegi jelenléte 1374 ;
-  valóságos és titokzatos 1357 , 1373 -77.
-  és a transzszubsztanciáció 1376 ;

EUTANÁZIA - EUTHANASIA, vö. fájdalom
-  meghatározása 2277 -78;
-  erkölcsileg elfogadhatatlan 2277 ;
-  súlyosság 2324 .

ÉVA, vö. Ádám
-  engedetlensége jóvátétele 494 ;
-  engedetlensége következményei 399 , 404 , 417 ;
-  eredeti állapota 375 ;
-  Istentől kapott ígérete 489 .
-  és Mária 411 , 489 , 726 , 2618 , 2853 ;

EVANGÉLIUM - EVANGELIUM, vö. jó hír, Újszövetség, Szentírás
-  átadása 76 -79;
-  elfogadása 1229 ;
-  előkészítője volt az ószövetségi törvény 1964 ;
-  hirdetése 2 , 75 , 860 , 875 , 888 , 1565 , 2044 , 2419 ;
-  hirdetése és a diákonusok 1570 ;
-  hirdetése és hitoktatás 6 , 854 ;
-  jelentése 125 -27, 139 ;
-  összeállítása 126 ;
-  rövid összefoglalása a Miatyánk 2761 , 2763 , 2774 ;
-  szerzői 515 ;
-  tárgya 514 .
-  és az Egyház szociális tanítása 2419 , 2421 ;
-  és az ószövetségi törvény beteljesedése 1968 ;
-  és Isten irgalmasságának kinyilatkoztatása 1846 ;

EVANGÉLIUMI BOLDOGSÁGOK 1716
-  beteljesítik Isten ígéreteit 1725 ;
-  "boldogok a szegények... ", 2546 -47, 2603 , 2660 , 2833 ;
-  feltárják az emberi lét célját 1719 ;
-  jelentése és hatása 1717 ;
-  Jézus prédikációjának központi témái 1716 ;
-  katekézise 1697 ;
-  késztetik a karitászt 2444 ;
-  lelkülete 1658 , 2603 ;
-  megfelelnek az ember természetes boldogságvágyának 1718 , 1725 , 2548 ;
-  megmutatják Jézus arcát 1717 ;
-  példaképe Krisztus 459 , 1697 ;
-  ból fakadó tanítás 1726 , 1728 , 1820 , 2546 ;
-  és a Törvény 581 , 1967 , 1984 ;
-  és az Istennek szentelt élet 932 ;

EVANGÉLIUMI TANÁCSOK - CONSILIA EVANGELICA
-  és a küldetés 931 ;
-  és a parancsolatok 2053 ;
-  és a remeték 920 ;
-  és a szerzetesi élet 925 ;
-  és a világi intézmények 929 ;
-  és az apostoli élet társaságai 930 ;
-  és az Egyház 2103 ;
-  és az és az Istennek szentelt élet 914 -16, 918 , 944 ;
-  és az új törvény 1973 -74, 1986 .

EVANGELIZÁCIÓ - EVANGELIZATIO
-  Egyház joga és kötelessége 848 ;
-  eredete és céljai 850 ;
-  gyermekeké és a szülők 2225 ;
-  motívuma 851 ;
-  munkatársai 927 -933;
-  útjai 852 -56;
-  vágyának forrása 429 ;
-  és a liturgia 1072 ;
-  és a megkereszteltek tanúságtétele 2044 , 2472 ;
-  és a missziós parancs 849 ;
-  és a szentségek 1122 ;
-  ban a laikusok küldetése 905 .

FAJ - STIRPS
-  bálványozása 2113 ;
-  szerint megkülönböztetés 1935 .

FÁJDALOM - DOLOR, vö. Aegritudo
-  elfogadása 1435 , 1460 ;
-  eredeti bűn következménye 1521 ;
-  emberi tapaszatalata 164 , 272 , 385 ;
-  haldoklóké 2279 ;
-  nem volt a Paradicsomban 376 ;
-  szívé a megtérés után 1431 , 1490 ;
-  szülésé 1607 , 1609 .
-  és az eutanázia 2277 ;

FARIZEUSOK - PHARISAEI
-  eljárásuk 576 , 579 , 595 , 993 , 2054 ;
-  és Krisztus 574 -75, 581 , 588 , 596 , 2285 .

FEGYVEREK -ARMA
-  felhalmozása 2315 ;
-  fenyegetik a békét 2317 ;
-  gyártása és kereskedelme 2316 ;
-  használata különbségtétel nélkül 2314 ;
-  használatának visszautasítása 2311 ;
-  hez folyamodás 2315 , 2329 , 2438 ;
-  hez folyamodás feltételei 2243 , 2309 .

FELAJÁNLÁS A SZENTMISÉBEN - OFFERTORIUM 1333 , 1350 .

FELEBARÁT - PROXIMUS
-  elfogadása 2519 ;
-  és a irgalmasság cselekedetei 2447 ;
-  és az igazságosság 1807 , 1836 ;
-  ot mint önmagadat szemlélni 1931 ;
-  tá válni 1825 , 1932 .

FELEBARÁTI SZERETET - PROXIMUS
-  a szeretet követelménye 1789 , 1822 , 1844 ;
-  ellenségé Krisztus példája szerint 1825 , 2443 , 2608 , 2844 ;
-  elválaszthatalan Isten szeretetétől 1033 , 1878 ;
-  elválaszthatatlan Isten szeretetétől 1878 ;
-  főparancs 1706 ;
-  főparancs 1844 , 2055 , 2196 ;
-  hitben tévedők iránt 2104 ;
-  megsértései 1459 , 1849 , 2302 -03, 2409 , 2477 , 2485 , 2539 ;
-  normája az önszeretet 2055 , 2196 ;
-  oka 678 , 2212 .
-  példaképe a názáreti Szentcsalád 533 ;
-  szegényeké Krisztus példája szerint 1825 , 2443 , 2445 .
-  új parancs 459 , 1337 , 1823 ;
-  és a bűnbánat 1434 ;
-  és a parancsolatok 1962 , 2052 , 2067 , 2401 , 2464 ;
-  és a szívbéli megbocsátás 2843 ;
-  és a teremtés tisztelete 2415 ;
-  és a Tízparancsolat 1822 , 2055 , 2067 , 2069 ;
-  és imádság a közös Atyához 2793 ;

FÉLELEM - TIMOR
-  a rossztól 1765 ;
-  Isten jelenléte miatt 2144 ;
-  mint szenvedély 1772 ;
-  örök kárhozattól 1453 .

FELELÔSSÉG - RESPONSABILITAS
-  apostoli és a püspökök 1594 ;
-  bűnösöké Jézus haláláért 597 -98;
-  emberé a világért 373 ;
-  erkölcsi 1735 , 1737 , 1745 -46, 1754 ;
-  gazdagoké 2439 ;
-  gyermekeké a szülők iránt 2218 ;
-  Isten népéé 783 ;
-  szülőké az élet továbbadásáért 2368 ;
-  szülőké gyermekért 2223 , 2225 ;
-  vállalása és a lelkiismeret 1781 .
-  és a bűn 1868 ;
-  és részvétel a társadalmi életben 1913 -17;
-  és szabadság 1036 , 1731 -38;

FELHÔ - NUBES
-  jelentése Jézus színeváltozásában 555 ;
-  jelentése Jézus utolsó megjelenésekor 659 .
-  Ó és Új Szövetségben 697 , 1094 ;

FELNÔTTEK - ADULTI
-  katekézise 5 , 2688 ;
-  katekumenátusa 1232 , 1233 ;
-  keresztény beavatása 1233 , 1247 ;
-  keresztsége 1247 .
-  és a családi élet 2214 , 2218 , 2230 ;

FELNÔTTEK FORMÁLÁSA - EFFORMATIO
-  evangelizálóké 428 ;
-  hitoktatási 906 ;
-  imádságra 2686 ;
-  katekumenoké 1248 ;
-  lelkiismereté 1783 -85.
-  és tömegkommunikációs eszközök 2493 ;

FELOLDOZÁS GYÓNÁSBAN- ABSOLUTIO 1480 -84;
-  általános 1483 ;
-  bizánci formája 1481 ;
-  haldoklóé 1020 ;
-  hatalma 553 , 976 , 1441 -42, 1444 -45, 1461 ;
-  közös és egyéni 1482 ;
-  latin formája 1449 , 1481 .
-  és a halálos bűnök 1415 , 1457 , 1497 ;
-  és a kiközösítés 1463 ;

FÉLTÉS - ZELOTYPIA
-  házasságban 1606 ;
-  Istené 399 , 584 ;
-  mint a test cselekedete 1852 .

FOGADALMAK - PROFESSIO
-  evangéliumi tanácsokra 873 , 915 , 925 , 944 .

FOGAMZÁSGÁTLÁS - CONTRACONCEPTIO
-  és a házastársi szeretet 2370 ;
-  és a születésszabályozás 2399 .

FOGANTATÁS - CONCEPTIO
-  Krisztusé 466 , 496 , 498 , 505 .
-  és az élet tiszteletben tartása 2270 , 2273 -74, 2323 , 2378 ;
-  és az élethez való jog 2322 ;

FOGYATÉKOSOK - INCAPACITATE LABORANTES (handicap), vö. betegek
-  iránti szolidaritás 2208 , 2276 .
-  és az eutanázia 2277 ;

FORMULÁK - FORMULA/AE
-  feloldozásé 1449 , 1481 ;
-  hitvallásé 170 ;
-  keresztény imádságoké 1096 ;
-  Tízparancsolaté 2051 után, 2065 .

FÖLD - TERRA 326 , vö. Mundus;
-  ígéreté 1222 ;
-  megbecsülése 307 , 373 , 2402 -03;
-  teremtése 198 , 290 , vö. Creatio;
-  új 1042 -50.

FÖLDI DOLGOK - REALITATES
-  út Isten megimerésére 32 , 159 , 1148 .
-  világi hívők élettere 898 -99, 929 , 2442 ;
-  és a simónia 2121 ;

FÖLDI JAVAK
-  bősége lelki veszedelmekkel jár 2547 , 2728 ;
-  egyetemes rendeltetése és tulajdonjoga 2402 -03, 2452 , 2459 ;
-  elosztása 1940 , 1948 , 2444 , 2446 , 2833 ;
-  eltékozlása 1439 ;
-  használata és kezelése 360 , 1740 , 1809 , 1838 , 2198 , 2401 , 2404 -05, 2409 ;
-  lemondás róluk 2544 ;
-  másoké elvétele 2412 ;
-  utáni vágy 377 , 2514 , 2534 , 2536 , 2539 , 2553 ;
-  hoz való bűnös ragaszkodás 1849 , 1863 , 2548 ;
-  kal való törődés 2288 , 2407 -08.
-  és a boldogságok 1728 -29;
-  és a gazdasági élet 2421 , 2426 ;
-  és a lelki javak 1942 , 2027 ;
-  és az Egyház 2420 , 2444 ;

FÖLDI VÁROS
-  és az ateizmus 2124 .

FÖLEMELKEDÉS - ELEVATIO
-  kereszté 662 ;
-  léleké Istenhez 2098 , 2559 .

FÖLKENT - UNCTUS
-  Krisztus a Szentlélekben 438 , 690 .

FÖLSZENTELÉS - CONSECRATIO, vö. Transsubstantiatio
-  Jézusé 438 , 534 ;
-  krizmáé 1297 ;
-  laikusoké 901 ;
-  püspöké 1556 -59, 1562 ;
-  szüzeké 923 .
-  és a fölkenés 1294 ;
-  és a szentségek 1535 ;
-  és áldás 1672 ;
-  és az Istennek szentelt élet állapota 916 , 931 ;
-  és Krisztus papsága 1548 ;
-  és küldetés 931 -33;
-  és papság 1538 ;

FÖLSZENTELT SZOLGÁK - MINISTERRI
-  a Pap Krisztus képei 1142 ;
-  az Apostolok 859 ;
-  az imádság felelős nevelői 2686 ;
-  ellátása 2122 ;
-  kiválasztása 1579 ;
-  Krisztuséi és az Egyházéi 1553 ;
-  méltatlansága és Krisztus cselekménye 1584 ;
-  mint Krisztus szolgái 876 ;
-  személyes meghívása 878 .
-  szolgálata 1592 ;
-  tevékenységének célja 874 .

FÖSVÉNYSÉG - AVARITIA
-  főbűn 1866 .

FÔTANÁCS - SYNEDRIUM 591 , 596 .

GÁBOR ANGYAL
-  a hírhozó 148 , 2676 .

GALAMB
-  jelentése 701 ;
-  Jézus keresztségénél 535 .

GAZDAGSÁG - DIVITIAE
-  rendezetlen vágya 2536 ;
-  szeretete 2445 .
-  és a boldogság 1723 ;
-  és a szív szabadsága 2544 , 2556 ;

GAZDASÁG - OECONOMIA
-  céljai 2426 ;
-  elfogadhatatlan elméletei 2424 ;
-  igazságtalanságai és következményei 1938 , 2317 , 2437 ;
-  szükséges irányítása 2425 , 2431 ;
-  ban igazságosság és szolidaritás 1941 , 2438 , 2440 , 2832 ;
-  i kezdeményezés joga 2429 ;
-  i tevékenység és társadalmi igazságosság 2426 -36.
-  és a személy tiszteletben tartása 2407 ;
-  és az Egyház szociális tanítása 2420 -21, 2423 , 2458 ;
-  és az ember 2459 ;

GNÓZIS 285 .

GONDOLATOK
-  helyessége az igaz emberben 1807 ;
-  másokénak értelmezése 2478 ;
-  tisztasága 2520 .

GONDOLKODÁSMÓD - COGITANDI MODUS
-  evilágé 2727 ;
-  keresztényeké 2105 ;
-  különbsége házasságban 1634 .

GONDVISELÉS - PROVIDENTIA, vö. Deus;
-  meghatározása 302 , 321 ;
-  Szentírásban 303 ;
-  megvalósítja Isten tervét 302 -05;
-  vezérel 1040 ;
-  re hagyatkozás 305 , 322 , 2215 , 2547 , 2830 .
-  és a másodlagos okok 306 -08;
-  és a rossz 309 -14, 324 , 395 ;
-  és a teremtmények együttműködése 306 -07, 323 ;
-  és az imádság 2738 ;

GONOSZ - MALIGNUS
-  ellen védő ördögűzések 1673 ;
-  uralma az emberben 409 , 1707 .

GONOSZSÁG - INIQUITAS
-  misztériuma 385 .

GÔG - SUPERBIA 1866 , 2514 ;
-  következményei 2094 , 2317 , 2540 , 2728 ;
-  harc ellene 1784 .

GYARAPODÁS - AUGMENTUM, vö. növekedés, fejlődés, haladás
-  Egyházé 7 , 766 , 798 , 874 , 910 , 1134 ;
-  egységes tudományos és technikai 2293 ;
-  emberé 1936 ;
-  emberiségé 1049 ;
-  földi javaké és az Egyház 1942 ;
-  hit megértésében 94 -95;
-  Isten országáé 2820 , 2859 ;
-  Isten országáé és a földi haladás 1049 ;
-  segítségei a lelki és vallási életben 794 , 798 , 874 , 1210 , 1303 , 1392 , 1731 , 2010 , 2041 , 2186 , 2227 , 2847 .

GYERMEKEK - FILIUS/II, vö. Educatio, Familia, Parentes, Matrimonium
-  elleneni szexuális visszaélések 2389 ;
-  első áldozása 1244 ;
-  gyónása 1457 ;
-  házasság és a házasélet célja 1652 , 2201 ;
-  házastársi szeretet gyümölcsei 2366 ;
-  házastársi szeretet legnagyobb ajándékai 1664 , 2373 -79;
-  hitbeli nevelése 5 , 2688 ;
-  hivatásának tisztelete 2232 -33;
-  iránti jogok és kötelessége forrása 1631 ;
-  iránti kötelességek szülők részéről 2221 -31;
-  Isten Országában 559 ;
-  java 1646 , 2381 ;
-  kötelességei 2197 , 2199 , 2200 , 2214 -20;
-  nemzésének szabadsága 2211 ;
-  nemzésének szabályozása 2368 ;
-  örökbefogadása 2379 ;
-  tisztaságra nevelése 2524 .
-  nek átadandó élet 372 .
-  és a válás 2385 ;

GYERMEKEK NEVELÉSE - EDUCATIO, vö. Efformatio
-  akadályai 1634 ;
-  elhanyagolása a keresztény hitben 2125 ;
-  hatása és gyümölcse 1839 , 1917 ;
-  joga a gyermekek részéről 1908 , 1911 ;
-  joga a gyermekek részéről a helyes szexuális neveléshez 2344 ;
-  joga és kötelessége a szülők részéről 1653 , 2221 , 2223 , 2372 ;
-  keresztény hitben 1635 , 1651 , 1656 -66, 2685 ;
-  lelki életre 2221 ;
-  lelkiismereté 1783 -85;
-  megszentelődés útja 902 ;
-  szabadságban 2370 , 2526 ;
-  szülők szerepe 1653 , 2206 , 2372 .
-  és a házasság 1601 , 1652 , 2201 ;
-  és a vallásszabadság 2211 ;

GYERMEKI BIZALOM - FIDUCIA FILIALIS
-  Jézusé 2610 , 2778 .
-  és a Miatyánk 2777 -78, 2797 , 2830 ;
-  és az imádság 2734 , 2741 ;

GYERMEKKÉ FOGADÁS ISTEN RÉSZÉRÔL - ADOPTIO
-  elhagyott gyemekeké családba 2379 ;
-  hatásai 654 , 1709 , 2784 ;
-  Isten fiává tesz 257 , 1077 ;
-  Isten tervében 1 , 52 , 257 , 270 , 2782 ;;
-  Jézus Krisztus által 52 , 257 , 422 , 460 , 505 , 654 , 839 , 1110 , 1709 , 2639 , 2782 , 2798 , 2825 ;
-  Krisztus társörökösévé tesz 2009 ;
-  szabad ajándék 52 , 257 , 1996 ;
-  és a szentségek 537 , 1129 , 1197 , 1265 , 1279 ;
-  és az örök boldogság öröksége 1 , 294 ;

GYERMEKKOR - INFANTIA
-  Jézusé 527 -30.
-  és a szülők feladatai 2228 ;

GYILKOSSÁG - OCCIDERE 2258 ;
-  abortusz 2270 -75;
-  eutanázia 2276 -79;
-  öngyilkosság 2280 -83;
-  szándékos emberölés 2268 -69;
-  tilalma a Szentírásban 2259 -62.
-  és a harag 2302 ;
-  és a jogos önvéldelem 2263 -67;

GYÓGYÍTÁS - SANATIO
-  jele a szent olaj 1293 ;
-  karizmája, 1508 ;
-  léleké Istentől ered 739 , 798 , 1210 , 1484 , 1502 ;
-  mint orvosi beavatkozás 2274 -75, 2292 ;
-  szentségei, vö. bűnbánat szentsége és betegek kenete.

GYÓNÁS - CONFESSIO, vö. Poenitentia et Reconciliatio

GYÓNÁSI TITOK - SECRETUM SACRAMENTI RECONCILIATIONIS 1467 , 2490 .

GYÖNGÉDSÉG - TENERITUDO
-  házatársaké 1611 , 2350 ;
-  Istené 239 , 295 , 2335 .

GYÖNYÖRKÖDÉS - DELECTATIO/NES
-  lelki 2500 ;
-  szexuális, féktelen 2351 -56;
-  szexuális, normális 2362 .
-  és a mértéktartás 1809 ;

GYÔZELEM - VICTORIA
-  Egyházé a halál hatalmai fölött 552 ;
-  Istené a rossz fölött a világ végén 677 ;
-  Jézusé a sátán fölött 2853 ;
-  Krisztusé a bűn és halál fölött 411 , 420 , 654 , 1505 .

GYŰJTÉS 1351 .

GYŰLÖLET - ODIUM
-  elítélése 2262 , 2302 -03;
-  eredete 1765 , 2539 ;
-  Jézus és Isten ellen 2094 , 2148 ;
-  rosszé és ellenségé 1933 ;
-  sátáné 395 ;
-  testvér ellen és a gyilkosság 1033 .

HÁBORÚ
-  alatt is érvényesek az erkölcsi törvények 2312 -13;
-  elkerülésének kötelezettsége 2307 -08;
-  hiánya és a béke 2304 ;
-  igazságos 2309 ;
-  okai 2317 .
-  és a fegyverek 2314 , 2316 ;
-  és a fegyverkezési hajsza 2315 ;
-  és a jogtalan paranccsal szembeni ellenállás 2313 ;

HAGYOMÁNY - TRADITIO 81 ;
-  apostoli 75 -79;
-  ereje 174 ;
-  evangéliumok keletkezésében 126 ;
-  hité és imádságé 2651 ,
-  hitletétemény helye 84 , 97 ;
-  része a liturgia 1124 .
-  és a Szentírás 80 -83, 95 , 97 , 113 , 120 ;

HÁLA ERÉNYE - GRATITUDO
-  felebarátok iránt 1648 , 1900 , 2199 , 2215 , 2218 , 2220 ;
-  Isten iránt 1148 , 1334 , 1360 , 1418 , 2062 , 2097 , 2099 ;
-  Krisztus iránt 1418 .

HÁLAADÁS - GRATIARUM ACTIO
-  alkalmai 644 , 1453 , 1742 , 2638 ;
-  ébresztője a Szentlélek 1103 ;
-  imádságai 1352 , 1359 -60, 2637 -38;
-  Jézusé 2603 -04;
-  szükségessége 224 , 795 , 983 , 1167 , 1333 , 2781 .
-  és az élet 2062 ;
-  és az Eucharisztia 1328 , 1358 , 1360 ;

HALADÁS - PROGRESSUS, vö. Augmentum, Incrementum
-  emberé 2461 ;
-  gazdasági tevékenységé 2426 .

HALÁL - MORS
-  átmenet 1470 ;
-  belépés az örök életbe 1020 ;
-  bűn következménye 1008 ;
-  bűn következménye 400 -03, 1008 ;
-  élet vége 1007 ;
-  elmélkedés tárgya 1687 ;
-  emberi gyöngeség jele 2448 ;
-  és feltámadás 992 , 996 ;
-  földi élet vége 1007 ;
-  halálos bűnben 1033 ;
-  hit jelével 1274 ;
-  hitért 1258 ;
-  Jézus Krisztusban 1005 -14;
-  keresztény 1010 -14, 2299 ;
-  keresztény szemlélete a liturgiában 1012 ;
-  keresztényeké 1307 , 1314 , 1463 , 1483 , 1512 ;
-  Krisztus átformálta 1009 ;
-  másokét kiváltani 2261 , 2269 , 2277 , 2296 ;
-  mint büntetés 2267 ;
-  örök a pokolban 1861 ;
-  pozitív értelme 1010 -14;
-  részesedés az Úr halálában 1006 ;
-  szeretet megítélésének pillanata 1022 ;
-  új születés 1682 .
-  ra fölkészülés 1014 .

HALÁL UTÁN - POST MORTEM
-  igazak sorsa 989 , 1027 -29;
-  Krisztussal lenni az égben 1023 -26;
-  különítélet 1021 -22;
-  lélek és test 1005 ;
-  lélek sorsa 366 ;
-  meghívás a Szentháromság életére 265 ;
-  nincs reinkarnáció 1013 ;
-  nincs többé bűnbánat 393 ;
-  pokol 1033 -37, vö. Infernus
-  test feltámadása 990 , 996 -97;
-  tisztítóhely 1030 -32, 1472 ;
-  utolsó ítélet 1038 -41.

HALÁLOS BŰN - PECCATUM MORTALE
-  meghatározása 1854 ;
-  beszámíthatósága 1860 ;
-  föltétele a súlyos anyag 1858 ;
-  föltétele a szándék 1859 ;
-  föltétele a világos tudás 1859 ;
-  következményei 1855 , 1861 ;
-  megbocsátása 1452 , 1856 ;
-  örök büntetése 1033 ;
-  ben a halál mozzanata 1033 , 1035 .
-  és a tökéletes bánat 1452 , 1856 ;

HÁLÁTLANSÁG - INGRATITUDO
-  Isten iránt 2094 .

HALDOKLÓK - MORIBUNDI 2279 , 2299 .

HALHATATLANSÁG - IMMORTALITAS
-  léleké 366 , 382 ;
-  orvossága az Eucharisztia 1405 , 2837 .

HALLGATÁS - SILENTIUM
-  imádásé 2628 .

HALLGATNI - AUSCULTARE
-  imádkozni tanító Jézust 2598 ;
-  Isten Igéjét 709 , 900 , 1651 , 2578 , 2584 , 2656 , 2716 , 2724 , 2835 .

HALOTTÉGETÉS - CREMATIO 2301 .

HARAG - IRA
-  meghatározása 2302 ;
-  Istené és az ő szeretete 208 , 210 ;
-  mint főbűn 1866 .
-  és a rossz 1765 ;
-  és a szenvedélyek 1772 ;
-  és Ábel meggyilkolása 2259 ;

HARMADIK PARANCSOLAT 2168 -95;

HARMÓNIA - HARMONIA
-  családi 2219 , 2251 ;
-  ember és a teremtmények között 374 , 376 , 379 , 400 , 1676 ;
-  emberi kapcsolatokban 1807 ;
-  emberi vágyak és az igehirdetés között 2126 ;
-  férj és feleség között 2333 ;
-  jogok és kötelességek között 912 ;
-  két szövetség között 1094 ;
-  liturgia és népi vallásosság között 1675 .
-  templom berendezési tárgyai között 1158 , 1162 , 1181 ;
-  teremtett dolgok között 307 , 341 , 2500 ;

HASONLÓSÁG ISTENNEL - SIMILITUDO
-  meghatározása 225 , 705 , 1604 , 1701 -09, 2319 , 2331 , 2784 ;
-  keresztség hatása 1682 ;
-  teremtményeké 41 ;
-  helyreállításának útjai 734 , 2572 .

HASONLÓVÁ ALAKULÁS - CONFIGURATIO
-  betegé Krisztushoz 1505 ;
-  bűnbánóé Krisztushoz 1460 ;
-  keresztényé Krisztushoz 1121 ;
-  Krisztus húsvéti misztériumához és a keresztség 1239 ;
-  Krisztushoz a papságban 1322 , 1585 ;
-  szent kenet fölvételekor a szenvedő Krisztushoz 1521 , 1523 .

HATALMAK - POTENTIAE/POTESTATES
-  halálé fölötti győzelem 552 ;
-  Krisztus-ellenesek 671 ;
-  okkultak 2116 -17;
-  sötétségé 409 , 680 .

HATALOM - POTESTAS, AUCTORITAS vö. tekintély
-  államé 1904 , 2237 , 2239 , 2241 , 2244 ;
-  Egyházé 85 , 119 , 553 , 874 , 895 , 918 , 1023 , 1125 , 1399 , 1578 , 1635 , 1673 , 1792 , 2037 , 2420 ;
-  emberé 943 , 1731 , 1861 , 1884 , 2002 ;
-  emberi alapja 1897 -1904;
-  feladatai 1917 , 1923 , 2235 -36, 2241 , 2272 , 2316 , 2354 , 2498 ;
-  iránti engedelmesség megtagadása 2256 ;
-  Istené 156 , 239 , 668 , 1295 , 1381 , 2086 , 2777 ;
-  Jézus Krisztusé 635 , 649 , 664 , 668 , 1441 , 1503 ;
-  korlátai 2267 ;
-  Krisztusé 581 -82, 651 , 668 -69, 1063 , 1441 , 1673 , 2173 ;
-  kulcsoké 553 , 981 -83;
-  megnyilvánulása a törvény 1951 ;
-  pápáé 882 -83;
-  püspököké 883 , 888 , 894 , 1596 , 2034 , 2179 ;
-  sötétségé 1250 ;
-  Szentléleké 703 , 798 .
-  szolgálata 2235 ;
-  szükséges az emberi társdadalomnak 1897 -98, 1919 ;
-  törvényes gyakorlása 1897 , 1921 ;
-  törvénytelen polgári 2155 .
-  és a közjó 1903 , 1906 , 1909 , 1928 , 2239 , 2266 , 2406 , 2429 , 2498 ;

HATODIK PARANCSOLAT 2331 -2400;

HATÓSÁGOK- AUCTORITAS
-  polgáriak visszaélése 2155 , 2242 , 2298 ;
-  jeruzsálemiek és Jézus 575 , 587 , 589 , 591 , 595 -96;

HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS - DISCRIMINATIO
-  ellenkezik Isten tervével 1935 ;
-  homoszexuálisok ellen 2358 ;
-  munkaalkalmaknál 2433 .

HAZA - PATRIA
-  földi 2199 , 2239 -40, 2310 ;
-  mennyei 117 , 1525 , 2795 .

HÁZASÉLET - VITA CONIUGALIS, vö. Matrimonium;
-  Teremtő szándéka 1660 ;
-  és a termékenység 1654 , 1664 ;
-  és Krisztus jelenléte 1642 .

HÁZASSÁG - MATRIMONIUM, vö. Sacramentuma et Divortium
-  a bűn uralma alatt 1606 -08;
-  a Szentírásban 1602 ;
-  a teremtés rendjében1603-05;
-  a Törvény alatt 1609 -11;
-  bevégzése 1640 ;
-  elváltaké, újabb 1650 ;
-  hatásai 1638 -42;
-  hűsége 1646 , 1648 -49, 2364 ;
-  Isten tervében 1601 ;
-  Jézus prédikációjában 1612 -15;
-  kötelékének sajátságai 1638 ;
-  megkötésének szabadsága 1625 , 1628 -29;
-  mint Krisztus és az Egyház szövetségének jele 1617 ;
-  nagysága 1603 ;
-  semmissége 1629 ;
-  Szent Pál prédikációjában 1616 ;
-  tisztasága 2349 ;
-  valláskülönbséggel kötött 1633 -37;
-  vegyes 1633 -37;
-  ban a szexualitás jelentése 2360 -62;
-  ról önkéntes lemondás 1618 .
-  és házastársi szeretet 1643 ;
-  és házastársi szeretet java 1643 , 2333 , 2363 .

HÁZASSÁG CÉLJAI - FINES MATRIMONII
-  együttműködés a Teremtő művével, 372 ;
-  élet továbbadása 372 , 2363 ;
-  gyermekek nemzése 1652 -53, 2366 ;
-  gyermekek nevelése 1652 -53, 2366 ;
-  házastársak java 1660 ;
-  mások üdvössége 1534 ;
-  mint emberi hivatás 372 , 1604 -05.

HÁZASSÁG ELLENI BŰNÖK - OFFENSAE CONTRA MATRIMONII DIGNITATEM,
-  házasság előtti kapcsolatok, 2391 ;
-  házasságtörés 2380 -81;
-  poligámia 1645 , 2387 ;
-  szabad párkapcsolat 2390 ;
-  válás 2382 -86;
-  vérfertőzés 2388 .

HÁZASSÁG ELÔTTI KAPCSOLATOK- IUNCTIONES ANTE
-  és a házasság 2391

HÁZASSÁG FÖLBONTHATATLANSÁGA - INDISSOLUBILITAS MATRIMONII
-  meghatározása 1644 -45.
-  a házastársi szeretet követelménye 1644 ;
-  az ószövetségben 1610 -11;
-  és a házassági kötelék 1639 -40;
-  és a házastársi szeretet hűsége 1646 -48;
-  Jézus tanításában 1614 -15;

HÁZASSÁG SZENTSÉGE - MATRIMONIUM UT SACRAMENTUM
-  az Új Szövetségben 1601 ;
-  formája 1630 -31;
-  hatásai 1638 -40, 2365 ;
-  kegyelme 1641 -42;
-  szertartása 1621 -24, 1627 ;
-  valláskülönbség esetén 1627 -28;
-  vegyesházasságban 1627 -28.

HÁZASSÁG TERMÉKENYSÉGE - FECUNDITAS
-  meghatározása 2366 -72, 2373 -79;
-  ajándékai a gyermekek 2378 ;
-  és együttműködés a Teremtő szeretetével 2367 ;
-  és fogamzásgátlás 2370 ;
-  és időszakos megtartóztatás 2370 ;
-  és örökbefogadás 2379 ;
-  és születésszabályozás 2368 ;
-  re nyitottság 1652 -54.

HÁZASSÁG TERMÉKETLENSÉGE - STERILITAS
-  elleni próbálkozások 2375 -77;
-  és a házasélet jelentése 1654 ;
-  nagy fájdalma 2374 .

HÁZASSÁGI BELEEGYEZÉS - CONSENSUS MATRIMONIALIS
-  a fölbonthatatlanság alapja 1601 , 1627 , 2367 ;
-  jelentése 1627 -28;
-  lényeges elem 1626 ;
-  természete 1627 -28.

HÁZASSÁGTÖRÉS - ADULTERIUM
-  meghatározása 2380 ;
-  sérti a házasság méltóságát 2380 -81;
-  súlyossága 1756 , 1856 , 1858 , 2380 , 2400 .
-  és a vágyakozás 2336 , 2528 ;
-  és a válás 1650 , 2384 ;
-  és az emberi szív 1853 , 2517 ;
-  és Isten parancsa 2052 , 2055 , 2196 ;

HÁZASTÁRSI HŰSÉG - FlDELITAS CONIUGALIS 1646 -51, 2364 -65;
-  indítékai 1647 -48;
-  jelentése 2365 ;
-  követelménye 1643 -44, 1646 , 2363 ;
-  Szentlélek ajándéka 1624 ;
-  tanúságtétele 1611 , 2223 .
-  és a különélés 1649 ;
-  és a válás 2386 ;
-  és az ágyasság 2390 ;

HÁZASTÁRSI SZERETET
-  élet továbbadására és az egységre van rendelve 1652 , 2363 , 2366 , 2369 ;
-  felbonthatatlan és természete szerint hűséges 1646 ;
-  házasság intézményében 1603 ;
-  Isten szeretetének képe 1604 .

HAZUGSÁG - MENDACIUM
-  meghatározása 2482 ;
-  atyja az ördög 392 , 2482 ;
-  felismerésének módjai 1954 , 2847 ;
-  kísértőé a bűn kezdetén 215 ;
-  rosszasága 2485 ;
-  sérti az igazságot 2483 ;
-  súlyossága 2484 , 2486 .

HÉBEREK - HEBRAEI, vö. Israel

HEGYI BESZÉD - SERMO MONTANUS
-  tanítása 2153 , 2262 , 2336 , 2608 , 2830 .
-  és a lelki élet 1454 , 1724 , 1966 ;
-  és az isteni törvény 577 , 1965 -66, 1968 ;

HELYETTES - VICARIUS
-  lelkiismeret 1778 ;
-  pápa Krisztusé 882 ;
-  püspök Krisztusé 894 , 1560 .

HELYREÁLLÍTÁS - REPARATIO
-  Ádám engedetlenségéé Krisztusban 411 , 615 ;
-  igazságé bűnök után 2509 ;
-  igazságosságé 2412 , 2454 ;
-  szolgálata 2487 .
-  és az Eucharisztia 1414 ;

HERMENEUTIKA - HERMENEUTICA, vö. exegesis

HETEDIK PARANCSOLAT 2401 -63;

HIERARCHIA
-  Egyházé 871 -76, 1569 , 1571 ;
-  hit igazságaié 90 , 234 ;
-  kéréseké az imádságban 2632 ;
-  lelki és anyagi értékeké 1886 , 1895 , 2236 , 2244 ;
-  teremtményeké 342 .

HIMNUSZ - HYMNUS
-  dicséreté 32 , 2589 .
-  hagyományban 1156 ;
-  liturgiában 1100 ;

HÍRNÉV- RUMOR 1723 .

HIT AKTUSA - CREDERE, vö. hit
-  meghatározása 26 , 155 , 1064 ;
-  ajándék 153 , 179 , 1266 ;
-  egyházi cselekedet 181 ;
-  emberi cselekedet 154 -55, 166 , 180 ;
-  hivatkozásai 177 ;
-  indítékai 156 ;
-  Istenben következményei 222 -27;
-  kételyei 2088 ;
-  szükséges az üdvösséghez 161 ;
-  tárgya a Hitvallásban 184 , 190 -01;
-  visszautasítása 1034 .

HIT ANALÓGIÁJA - ANALOGIA FIDEI 114 ;
-  lelki élet és a természetes élet között 1210 -12;
-  Teremtő és teremtményei között 41 , 2500 .

HIT ERÉNYE- FIDES, vö. Credere
-  analógiája 114 ;
-  állhatatosság benne 162 ;
-  az egy Istenben és a muzulmánok 841 ;
-  bizonyossága 157 ;
-  dogmái 88 -90;
-  egy 172 -75, 866 ;
-  elleni bűnök 2088 -89;
-  emberi válasz Isten ajándékára 142 ;
-  foglalata az Eucharisztia 1327 ;
-  hirdetése 3 -10, 24 , 91 , 171 , 425 , 927 , 935 , 939 ;
-  hívőké az Egyház Apostoloktól kapott hite 949 ;
-  imádsága 2570 , 2610 -11, 2613 , 2616 ;
-  indítékai 156 , 651 ;
-  Istentől kapott kegyelem 153 , 298 , 162 , 179 , 2005 ;
-  jelentése 26 , 142 -43, 150 ;
-  kétsége 644 , 1381 , 2088 -89;
-  kísértése a bálványimádás 2113 ;
-  közössége a család 2204 ;
-  központi misztériumai 234 , 647 , 2558 ;
-  különbsége házatársak között 1633 -37;
-  letéteménye 84 -95, 173 -75;
-  megvallása mint feladat és kötelesség 2145 , 2471 -72;
-  megvallási képessége 1270 , 1305 , 1319 ;
-  mint emberi cselekedet 154 -55;
-  mint Isten ajándéka 153 ;
-  mint isteni erény 1813 -16;
-  nem ellentétes az értelemmel és a szabadsággal 154 -55, 180 ;
-  növekedése és a megértés öszefüggése 94 -95, 156 -59, 176 ;
-  őre az Egyház 171 , 181 , 507 ;
-  örök élet kezdete 163 -65;
-  próbatétele 164 ;
-  szabadsága 160 ;
-  személyes tett 166 ;
-  szükségessége 161 , 183 , 846 ;
-  születése 683 -84, 875 ;
-  tanítása és a Katekizmus 13 -18, 23 ;
-  tanúságtétele 1816 , 2220 , 2473 -74;
-  tanúságtevő értéke van 166 ;
-  tárgya 150 -52, 170 , 178 , 182 , 206 ;
-  teljes Istenhez ragaszkodás 143 , 155 , 176 , 2609 .
-  természetfölötti érzéke 91 -93, 889 , 904 ;
-  védelme 162 , 2088 ;
-  végső próbatétele 675 ;
-  beli kitartás 162 , 2088 ;
-  ben nevelés 1656 , 2225 -26;
-  ben nevelés és a hitoktatás 4 -6;
-  ért meghalni 1281 , 2473 -74.
-  és a rossz 309 ;
-  és keresztség 1236 , 1253 -55;
-  és tudomány 159 ;

HIT HATÁSAI - EFFECTUS FIDEI
-  beépít Krisztusba 818 ;
-  biztos tudás 274 ;
-  bűnbánat 1492 ;
-  Egyház egysége 818 -19;
-  Egyház misztériumának megközelítése, 770 , 779 , 812 ;
-  erkölcsi élet forrása 2087 , 2716 ;
-  erkölcsi megkülönböztetés 2038 ;
-  Eucharisztia misztériumának megközelítése 1381 ;
-  halál misztériumának megközelítése1006;
-  házastársak szilárd közössége 1644 ;
-  imádság és segítség forrása 2656 , 2662 , 2754 ;
-  imádság meghallgatása 548 ;
-  Isten megismerése 2614 ;
-  Isten népéhez tartozás 782 ;
-  kinyilatkoztatás elfogadása 99 , 158 ;
-  Krisztus föltámadása misztériumának megközelítése, 1000 ;
-  lelkiismeret méltósága 1692 ;
-  ragaszkodás a mindenható Istenhez 273 ;
-  részesít Krisztus prófétai feladatában 785 ;
-  tiszta lelkiismeret 1794 .

HIT MEGVALLÁSA- PROFESSIO
-  meghatározása 14 .
-  egy hité az egység köteléke 815 ;
-  első alkalommal 189 , 978 ;
-  és a keresztény beavatás 1229 ;

HITRE NEVELÉS SEGÍTÔI - ADIUTORIA AD FIDEM EDUCANDAM
-  Ábrahám példája 144 -45;
-  Egyház mint nevelő 168 -69, 197 , 868 , 1124 ;
-  hitterjesztés 1285 ;
-  hitvédelem 1285 ;
-  Isten Igéje 131 , 1102 , 1122 , 1154 ;
-  istenfélelem 274 ;
-  katekumenátus 1247 -48;
-  keresztények tanúságtétele 2044 ;
-  liturgia 1083 , 1204 , 1206 ;
-  Mária példája 148 -49;
-  ősök példája 147 ;
-  püspökök 12 , 888 , 2034 ;
-  szentképek 1192 ;
-  Szentlélek 1098 , 1520 ;
-  szentségek 1123 , 1305 .
-  Tanítóhivatal 890 , 892 ;
-  törvény 1963 ;

HIT ÉRETTSÉGE - MATURITAS CHRISTIANA FIDEI 1248 , 1308 .

HITETLENSÉG - INCREDULITAS
-  meghatározása 2089 .
-  bűne 678 , 1851 ;

HITVALLÁS - SYMBOLUM

HITVALLÁSI FORMULÁK - Formulae et Symbolum fidei
-  történelemben 192 -93;
-  Apostoli 14 , 184 , 187 -88, 194 , 196 -97, 2558 ;
-  hit nyelve 170 -71, 185 ;
-  jelentése 186 -88, 197 ;
-  keresztségi 189 ;
-  Nicea-konstantinápolyi 195 ;
-  részei és cikkelyei 190 -91.
-  szerkezete 186 .

HIVATALI TITOK - SECRETA IN MUNERE CONSTITUTORUM 2491 .

HIVATÁS, EMBERÉ - VOCATIO HOMINIS
-  Ábrahámé 762 ;
-  apostolkodásra 863 ;
-  atyaságra 2369 ;
-  egész emberiségé 1877 ;
-  Egyházba 804 , 831 ;
-  férfi és nőé 373 ;
-  fogadott istengyermekségre 1 ;
-  gyermekekét tiszteletben kell tartani 1656 , 2226 , 2232 ;
-  házasságra 1603 -04, 1607 , 2331 ;
-  Isten keresésére 30 ;
-  Isten Országába 543 ;
-  Isten szolgálata 2085 ;
-  isteni boldogságra 1700 , 1703 , 1716 -24;
-  isteni életre 1878 ;
-  Istennel való együttműködésre 307 ;
-  Istennel való közösségre 27 , 44 ;
-  istentiszteletre és az Egyház szolgálatára 1121 ;
-  Izraelét Jézus beteljesítette 539 ;
-  keresztényeké az Egyházban teljesül 2030 ;
-  közösségi jellege 1878 -85;
-  Krisztus nyilatkoztatta ki 1701 ;
-  Krisztus tanítványaié 1533 , 1962 ;
-  Krisztussal való egységre 521 , 542 ;
-  Máriáé 490 ;
-  örök életre 1998 , 2820 ;
-  papi 1553 ;
-  papi, Isten népéé 784 ;
-  személyes és a evangéliumi tanácsok 1974 ;
-  Szentlélekben teljesül be 1699 ;
-  Szentlélekben való életre 1699 ;
-  szeretetre 1604 , 2331 , 2392 ;
-  tisztaságra 2337 -59;
-  végső 1260 ;
-  világi hívőké 898 -900, 2442 .
-  és a társadalom feladata 1907 , 2461 ;
-  és társadalom segítsége 1886 ;

HÍVÔ ENGEDELMESSÉG - Oboedientia fidei
-  fő erkölcsi kötelesség 2087 ;
-  jelentése 143 -44.
-  és Isten igéjének hallgatása 2716 ;
-  és Mária 144 , 494 ;

HÍVÔK - CREDENS/TES
-  anyja Mária 2676 ;
-  atyja Ábrahám 145 -47, 1080 ;
-  egysége Krisztusban 790 , 805 , 813 , 817 , 947 ;
-  feladatai 904 -05;
-  hitének növekedése 94 , 166 , 1102 ;
-  papsága 1546 ;
-  tanúgságtétele 2471 .
-  és az ateizmus 2125 ;
-  és az Egyház 181 , 752 , 759 , 836 ;

HÍVÔK PÉLDAKÉPE - EXEMPLAR VITAE PRO FIDELIBUS
-  Ábrahám, 144 , 1819 ;
-  Isten 813 , 2172 ;
-  Krisztus 459 , 520 , 896 , 1618 , 2348 , 2620 , 2740 ;
-  püspökök 893 ;
-  szentek 828 ;
-  Szűz Mária 273 , 967 , 2030 .

HOLTAK FÖLTÁMADÁSA - RESURRECTIO MORTUORUM
-  meghatározása 990 , 997 ;
-  alapja és érvei 993 -95;
-  hite 988 -1013;
-  hitének fontossága 991 ;
-  időpontja 1001 , 1038 ;
-  jele a színeváltozás 556 .
-  két módja 999 , 1000 ;
-  kinyilatkoztatása 992 ;
-  lélek és test sorsa 366 ;
-  mindenkié 998 ;
-  mint a Szentháromság műve 989 ;
-  nehézségek vele szemben 996 .
-  és a halotthamvasztás 2301 ;
-  és az Eucharisztia 1524 ;

HOMÍLIA
-  igeliturgiában 1346 ;
-  jelentősége 132 , 1154 ;
-  temetéskor 1688 .

HOMOSZEXUALITÁS 2357 -59, vö. szexualitás

HÚSVÉT - PASCHA, vö. Krisztus húsvétja, zsidó húsvét
-  elnevezései 1169 .

HÚSVÉTI VIGÍLIA - VIGILIA PASCHALIS 281 , 1217 , 1254 , 2719 .

HÜPOSZTASZISZ - HYPOSTASIS
-  meghatározása 252 .
-  Krisztusé 466 , 468 ;

HŰSÉG - FIDELITAS
-  Egyházé 1117 , 1342 ;
-  Isten Igéjéhez 81 , 86 , 2466 ;
-  Istené 207 , 212 , 214 , 489 , 1062 -63, 1334 , 2577 ;
-  Istenhez 1502 , 2101 , 2787 ;
-  kifejezője az Amen 1062 ;
-  Krisztushoz az Eucharisztia vételében 2182 ;
-  megkeresztelteké 2044 .

HŰTLENSÉG - INFIDELITAS
-  házastársaké 2380 -81;
-  Istennel szemben 710 , 821 ;
-  től megtisztulás 64 , 218 .
-  és a bűn 401 ;
-  és az igazság elleni bűnök 2464 ;

IDEGEN - ALIENIGENA 2241 .

IDENTITÁS
-  Egyházé 865 ;
-  elfogadása 2333 ;
-  emberé 1880 ;
-  Jézusé 430 , 440 , 590 ;
-  kulturális 2441 ;
-  személyé 203 ;
-  választottaké 1025 .

IDEOLÓGIA
-  ateista és totalitárius elvetése 2425 .

IDÔ - TEMPUS
-  Egyházé 1076 ;
-  jelen 672 ;
-  kezdete és a termetés 338 ;
-  liturgikus 1163 -65;
-  pihenésé 2184 , 2186 -87, 2194 ;
-  teljessége 484 ;
-  vége 1042 ;
-  végső 715 , 2819 .
-  és az emberi élet 1007 ;
-  és Isten 205 , 600 ;

IFJAK - IUVENES
-  képzése 5 , 1632 , 2688 , 2526 , 2685 ;
-  veszedelmei 2282 , 2353 , 2389 .

IGAZ EMBER - IUSTUSI
-  imádsága 2569 , 2582 .

IGAZAK - IUSTI
-  halál utáni örök élete 769 , 989 , 1038 ;
-  országa Krisztussal 1042 .
-  Szentírásban (Ábel, Noé, Dániel, Jób) 58 ;
-  és Jézus 545 , 588 , 633 ;

IGAZSÁG 2468 , 2505 ;
-  meghatározása 2468 , 2505 ;
-  elfogadása a hit 150 ;
-  elleni bűnök 2477 , 2480 -81, 2485 , 2487 , 2509 ;
-  elleni bűnök 2464 , 2475 -87, 2509 ;
-  eredeti és az életszentség 375 -76, 379 , 400 , 404 ;
-  hierarchiája 90 , 234 ;
-  hitének foglalata a hitvallás 188 ;
-  Isten 144 , 214 , 215 -17, 2465 ;
-  keresése 1260 , 1954 , 1960 , 2104 ;
-  keresése 27 ;
-  kinyilatkoztatott megértése és továbbadása 91 , 94 ;
-  kinyilatkoztatott mellőzése és elutasítása 2089 ;
-  legfőbb a hitben Krisztus feltámadása 638 ;
-  másokkal való kapcsolatokban 2464 , 2469 ;
-  megszabadít 1741 ;
-  miatti üldözés, 1716 ;
-  mint az üdvösség útja 851 ;
-  Status veritatem adulterantes denuntiandi 2499 ;
-  sugalmazott könyvekben 107 , 110 , 136 ;
-  szerint cselekedni 1697 , 1754 , 1778 , 1787 .
-  szolgálója a Egyházi Tanítóhivatal 890 ;
-  tisztelete 2488 -92, 2511 ;
-  tömegkommunikációs eszközökben 2488 -92, 2497 , 2499 , 2510 , 2512 ;
-  végső az Új Szövetségben adatott 124 ;
-  ban élni 2465 -70, 2504 -05;
-  ra a Szentlélek vezet 243 , 2625 ;
-  ról tanúskodni 2471 -73, 2506 .
-  és a szent művészet 2500 -03;
-  és az ember 2467 ;
-  és az eskü 2151 , 2164 ;
-  és Jézus 2614 ;

IGAZSÁGOSSÁG - IUSTITIA
-  meghatározása 1807 ;
-  elleni bűnök 2477 , 2480 -81, 2485 , 2487 , 2509 ;
-  erénye 1805 , 1807 , 2479 , 2484 ;
-  hatásai 2304 ;
-  Istené 271 , 1040 , 1861 , 1953 , 1987 , 1991 -92, 2017 , 2543 ;
-  keresése 1888 , 2820 ;
-  kötelességei 1459 , 1787 , 2401 , 2446 -47, 2487 ;
-  követelményei 1459 , 2494 -95;
-  nemzetek közötti 2437 -42;
-  osztó 2236 , 2411 ;
-  szociális 1928 -42, 2425 -26, 2832 ;
-  gal ellenkező cselekmények 1916 , 2297 , 2325 , 2356 , 2413 , 2476 , 2485 .
-  és a politikai hatalom 2237 ;
-  és a világi hívők kötelessége 909 ;

IGAZSÁGTALANSÁG - INIUSTITIA, vö. jog, igazságosság
-  emberi és az isteni igazságosság, 1040 ;
-  jóvátétele 2412 ;
-  következményei 2317 ;
-  okai 1869 , 2534 ;
-  szociális 1867 .

IGE - VERBUM, vö. Christus;
-  kezdetben volt 291 ;
-  megtestesülésének misztériuma 423 , 456 -63, 479 ;
-  testté lett: Krisztus 151 , 241 , 477 .
-  teremtés fenntartásában 320 ;

IGELITURGIA 1103 , 1154 , 1346 , 1349 , 2183 .

ÍGÉRET - PROMISSIO
-  boldogságoké 1716 -17, 1725 , 1967 ;
-  földje 1222 ;
-  gyónásban 1451 , 1490 ;
-  házassági 1644 ;
-  Istené Ábrahámnak 705 -06;
-  Istené és az imádság 2570 -74, 2579 ;
-  Istennek tett 2101 -03;
-  Jézusé a feltámadásról 638 , 653 ;
-  jóvátételre 1491 .
-  keresztségi 1185 , 1254 , 1298 ;
-  Lelke 705 -06;
-  örök életé 2002 ;
-  Szentléleké 715 , 729 , 1287 ;
-  ünnepélyes 2147 , 2150 , 2152 ;
-  ek és Isten hűsége 212 , 215 , 422 , 1063 ;
-  ek és Krisztus hűsége 1817 ;
-  ek és teljesedésük 484 , 652 , 1065 , 2787 ;
-  ek Istené, letéteményese Izrael 60 .

IKONOK - ICONES, vö. szentképek
-  haszna 2705 ;
-  jelentése 1161 ;
-  szemlélése 1162 ;
-  tisztelete 1159 , 1192 , 2131 .

IMÁDÁS - ADORATIO
-  Istené 2096 ;
-  megtestesült Igéé és az angyalok 333 .
-  vallásosság erényének fő cselekedete 2096 , 2628 ;
-  és a művészet 2502 ;
-  és áldás 2626 ;

IMÁDSÁG - ORATIO, vö. " Pater noster", Psalmi et Liturgia Horarum;
-  meghatározása 2559 ;
-  Ábrahám imádsága 2570 ;
-  állhatatossága 2742 , 2582 ;
-  Amen jelentése 1061 -65;
-  Atyához 2664 , 2680 , 2779 -85, 2792 ;
-  az Istennek szentelt életben 2687 ;
-  az Úr imádsága 451 ;
-  betegekért 1499 , 1510 ;
-  bűnök bocsánatáért 2631 , 2838 -41;
-  Dávid imádsága 2578 -80, 2594 ;
-  Egyházé 276 , 2623 -25;
-  életszükséglet 2744 ;
-  elhunytakért 958 , 1032 ;
-  ellenvetések 2726 -27;
-  eredménytelensége 2737 ;
-  értelmetlensége 2728 ;
-  forrása a Szentlélek 2652 ;
-  forrása a teremtés 2569 ;
-  gyermeki kapcsolatban Istennel 2525 , 2786 -88.
-  hatékony 2738 -41;
-  Isten Országának eljöveteléért 2816 ;
-  Jézus meghallgatja 2616 ;
-  Jézushoz 2616 , 2664 -69;
-  jövendő világ szimbóluma 2717 .
-  keresztény életben 2564 -65;
-  keresztény hagyománya 2650 -51;
-  kísértései 2732 -33, 2755 ;
-  ma és minden nap 2659 -60;
-  Máriáé 2617 -19, 2622 ;
-  Máriához 971 ;
-  Máriával 2673 -79, 2682 ;
-  Miatyánk 2761 , 2765 ;
-  mindennapi életben 2659 -60;
-  mindennapi kenyérért 2828 -37;
-  mindig lehetséges 2743 ;
-  Mózes imádsága 2574 -77, 2593 ;
-  nehézségei 2731 , 2735 -37, 2754 ;
-  ökumenizmusért 821 ;
-  Ószövetségben 2568 ;
-  próbatéte 2756 .
-  próféták imádsága 2581 -84, 2595 ;
-  ritmusa 2698 .
-  rossztól való megszabadulásért 2850 -54;
-  Szentlélek hívása 2671 .
-  Szentlélek közbenjár értünk 688 , 741 .
-  Szentlélekben 2615 ;
-  Szentlélekhez 2670 -72;
-  tanítómestere a Szentlélek 2670 , 2672 ;
-  zsoltárok imádsága 2585 -89, 2596 .
-  ot Isten meghallgatja 1127 , 2737 ;
-  ra Isten hív 2567 .
-  és istenkeresés 2566 ;
-  és szórakozottság 2729 .

IMÁDKOZÓ LÉLEK TULAJDONSÁGAI - PROPRIETATES ANIMI ORANTIS
-  alázatosság 2559 ;
-  bizalom 2734 ;
-  remény 1820 ;
-  virrasztás 2730 .

IMÁDSÁG FORMÁI - EXPRESSIONES ET FORMAE ORATIONIS 2644 , 2663 , 2684 ;
-  áldás 2626 -27;
-  anamnézis 1354 ;
-  anafora 1352 ;
-  dicséret 2639 -43, 2649 ;
-  elmélkedés 2705 -08, 2723 ;
-  hálaadás 2637 -38, 2648 ;
-  imádás 2096 -97, 2628 ;
-  imaélet 2697 -99;
-  könyörgés 2629 -33, 2646 ;
-  közbenjárás 2634 -36, 2647 ;
-  Liturgia Horarum 1174 -78;
-  prefáció a szentmisében 1352 ;
-  sóhajtás 2630 ;
-  szemlélődés 2709 -19, 2724 .

IMÁDSÁG SEGÍTÔI - ADIUTORIA PRO ORATIONE 2041 , 2695 ;
-  katekézis 2688 ;
-  keresztény család 2205 , 2685 ;
-  lelkivezetés 2690 ;
-  megfelelő helyek 2691 ;
-  nevelők 2252 , 2686 , 2688 -89, 2694 .
-  szentek 2683 -84;

IMÁDSÁG TÖRVÉNYE - LEX ORANDI
-  a hit törvénye 1124 ;
-  ökumenikus értelme 1126 .

IMÁDKOZÓ CSOPORTOK - MORATIONIS COETUS 2689 , 2695 .

INDIVIDUALIZMUS - INDIVIDUALISMUS 2425 , 2792 .

INKULTURÁCIÓ - INCULTURATIO
-  és a keresztény beavatás 1232 ;
-  és a különféle lelkiségek 2684 ;
-  és az Egyház 854 .

ÍNSÉG - INOPIA, vö. Necessitas
-  és segítségnyújtás 1351 , 2218 , 2315 , 2833 .

INSTINCTUS EVANGELICUS 1676 , 1679 .

INTÉZMÉNYEK - INSTITUTIONES
-  emberi 909 , 1869 , 1881 -82, 1888 , 1897 , 1916 , 2211 , 2238 , 2244 , 2286 ;
-  Ószövetségben 576 , 709 ;
-  társadalmi 909 , 1869 , 1881 -82, 1888 , 1897 , 1916 , 2211 , 2238 , 2244 , 2286 .

IRGALMASSÁG ERÉNYE - MISERICORDIA
-  szeretet gyümölcse 1829 ;
-  cselekedetei 1473 , 2247 .

IRIGYSÉG - INVIDIA
-  főbűn 2538 -40, 2553 -54.

IRODALMI MŰFAJOK - GENERA LITTERARIA IN SACRA SCRIPTURA 110 .

ISKOLA - SCHOLA
-  megválasztásának joga 2229 .

ISTEN - DEUS, vö. Szentháromság
-  látszólagos gyöngeségének misztériuma 272 ;
-  képmása 370 , 399 , 844 , 1549 , 1702 , 1705 , 2129 -32;
-  lakóhelye 326 ;
-  léte 31 , 33 -35, 46 , 48 , 286 , 2127 ;
-  nagysága 41 , 223 , 272 , 283 , 300 , 306 , 1147 .
-  és a teremtés 279 , 324 ;
-  egyedüli Teremtő 290 , 317 ;
-  élet Ura 2280 , 2318 ;
-  első ok 308 ;
-  emberre bízta a világ kormányzását 1884 ;
-  felülmúlja a teremtést és jelen van benne 300 ;
-  maga a bölcsesség 239 , 308 , 310 , 311 , 759 , 1951 , 2086 , 2500 , 2828 .
-  maga a jóság 239 , 308 , 310 , 311 , 759 , 1951 , 2086 , 2500 , 2828 .
-  maga képmására teremtette az embert 355 -61, 1701 -09;
-  megformálta az embert 362 , 371 , 704 ;
-  megvalósítja a maga tervét 302 -14, 320 -24;
-  rendezett és jó világot teremtett 299 ;
-  semmiből teremtett 296 -98;
-  teremtés fenntartója 301 ;
-  teremtés misztériumát fokozatosan nyilatkoztatja ki 287 -88;
-  teremtés oka, indoka és célja 293 -94, 319 , 760 ;
-  teremtett minden láthatót és láthatatlant 325 , 327 , 337 -38.
-  Teremtő megismerésének lehetősége 286 ;

ISTEN AJÁNDÉKAI - DONA DEI
-  boldogság 1722 , 1727 ;
-  bűnbánat 1452 -53;
-  emberi együttműködés Isten tervével 306 -07, 323 , 378 ;
-  értelem 1955 ;
-  Föld és kincsei 2402 ;
-  hatalom 1899 , 1918 ;
-  hit 153 , 155 , 162 , 848 , 1381 ;
-  imádság 2559 -61, 2564 , 2713 ;
-  Jézus 603 , 614 ;
-  kegyelem 1608 , 1999 , 2000 , 2005 , 2712 ;
-  közösség 1489 ;
-  megtérés 1432 ;
-  nagysága 1692 ;
-  örök élet 1016 , 1722 ;
-  összefoglalása a Hiszekegyben 14 , 1692 ;
-  papság 983 ;
-  szabadság 1730 ;
-  személyi méltóság 2334 , 2393 ;
-  Szentlélek 683 , 733 -36, 742 ;
-  szeretet 2345 ;
-  szeretete az ember iránt 516 , 604 , 776 , 2658 ;
-  testi egészség 2288 ;
-  tisztaság 2520 ;
-  törvény 1955 ;
-  üdvösség 169 , 620 .

ISTEN AKARATA - VOLUNTAS DEI 51 , 294 -95, 541 , 2059 , 2822 , vö. Deus Christus.
-  meghatározása 2822 -27;
-  fölismerése 1787 ;
-  teljesítése 1260 , 1332 ;
-  val való összhang 348 .

ISTEN BÖLCSESSÉGE - SAPIENTIA DEI
-  a megfeszített Krisztus 272 ;
-  és Isten igazsága 216 ;
-  műve az erkölcsi törvény 1950 ;
-  teremt 295 , 299 ;
-  tükröződik a teremtményekben 339 , 369 .

ISTEN DICSÔSÉGE - GLORIA
-  ember rászorul 705 ;
-  kinyilatkoztatott valóság 2059 .
-  és a művészetek 1162 , 2416 , 2502 ;
-  és a természet 1162 , 2416 , 2502 ;
-  és a világ teremtése 293 -94;
-  és az apostolok 241 ;
-  és az Egyház 434 , 824 , 1204 , 2639 ;
-  és boldog élete 257 ;
-  és Mózes 210 ;

ISTEN EMBERKERESÉSE
-  emberi szavakkal is történik 101 , 109 ;
-  megelőzi az embert 2567 ;
-  szünet nélküli 30 .

ISTEN FIA - FILIUS DEI, vö. Krisztus

ISTEN FIAI - FILII DEI
-  anyja az Egyház 808 , 1186 ;
-  életének segítői 736 , 1568 , 1813 , 1831 , 1996 , 2157 , 2650 , 2766 ;
-  fogadott fiak 1 , 52 , 270 , 294 , 422 , 654 , 1709 , 2009 ;
-  imádsága 2565 , 2673 , 2712 , 2766 ;
-  imádsága 2610 , 2777 ;
-  Istenre hagyatkozása 305 , 2830 ;
-  kapcsolata az Atyával 2608 ;
-  kapcsolata és egysége egymás közt 706 , 831 , 845 , 855 , 959 , 1097 , 1108 ;
-  méltósága 2736 ;
-  otthona az Egyház 808 , 1186 ;
-  szentségekben születnek újjá 1213 , 1243 , 1250 , 1692 ;
-  ben jelen van a Szentlélek 742 , 2639 .
-  és a szentségek 1153 ;
-  és Isten művei 104 , 239 , 305 ;

ISTEN KERESÉSE - INDAGATIO DEI, 28 , 30 , 285 , 843 , 1501 , 2566 .

ISTEN LÁTÁSA - VISIO DEI
-  meghatározása 1028 , 1045 ;
-  a teljes boldogság 2548 ;
-  a tisztaszívűek jutalma 2519 ;
-  erre kapunk meghívást 1720 ;
-  és a megholtak 1032 ;
-  végleges elvesztése a kárhozat 633 .

ISTEN MINDENHATÓSÁGA - DEUS OMNIPOTENS
-  atyai 268 -78;
-  egyetemes 269 ;
-  és Isten gyöngeségének misztériuma 272 -74;
-  igazságos 271 ;
-  ismeretének jelentősége 274 , 278 ;
-  megnyilvánulásai 277 , 312 , 315 ;
-  művei 311 , 997 , 1004 ;
-  sajátosságai 268 .

ISTEN MŰVEI - OPERA DEI
-  meghatározása 214 , 295 , 339 , 1328 ;
-  utak Isten megismerésére 32 , 176 , 236 , 286 .

ISTEN NÉPE - POPULUS DEI 781 -86;
-  az Egyház 781 -86;
-  az Ó és Új szövetségben 840 ;
-  egyetemessége 831 , 885 ;
-  hite 93 , 99 ;
-  hozzá tartozók 836 , 871 ;
-  Izrael 762 ;
-  királyi nép 786 ;
-  népek kulturális különbségei 814 ;
-  összegyűjtése 761 -62, 776 , 865 ;
-  papi nép 784 ;
-  prófétai nép 785 ;
-  sajátosságai 782 ;
-  szolgálata 874 ;
-  zsidók és nemkeresztények 839 .

ISTEN NEVE - NOMEN DEI
-  Adonáj 209 ;
-  Jahve 206 , 210 -11, 213 -14, 231 , 446 ;
-  kinyilatkoztatása 203 -04, 207 ;
-  Küriosz, 206 , 210 -11, 213 -14, 231 , 446 ;
-  szenteltessék meg 2807 -15, 2858 ;
-  szentsége 2142 -49;
-  tisztelete 2150 -55, 2162 -63.

ISTEN NEVEI ÉS TULAJDONSÁGAI - APPELLATIONES ET ATTRIBUTA DEI
-  Atya 233 , 238 -40, 2779 -85, 2794 -96, 2802
-  Egy Isten 200 -202, 212 , 222 -228, 254 , 258 , 2110 -2128;
-  Élő 205 , 2112 , 2575 ;
-  Élők Istene 993 ;
-  Igaz 62 , 215 , 271 , 2577 ;
-  Igazság 214 -217;
-  Imádság forrása 2639 ;
-  Irgalmas 210 -11;
-  Jóság 339 , 385 , 2052 ;
-  Kimondhatatlan Misztérium 230 ;
-  Minden jó és szeretet Forrása 1723 , 1955 , 2465 ;
-  Mindenható, vö. Isten mindenhatósága
-  Szent 208 , 1352 ;
-  Szeretet 214 , 218 -221, 257 , 342 ;
-  Tiszta Szellem 370 .

ISTEN ORSZÁGA - REGNUM DEI 1720 , 2819 ;
-  Miatyánkban 2816 -21, 2859 ;
-  Szentlélek műve 709 ;
-  bejelentése 1503 , 2612 ;
-  beteljesedése 677 , 1042 , 1060 ;
-  eljövetele és a keresztények élete 2046 ;
-  eljövetelének jelei 560 ;
-  előíze a színeváltozás 554 ;
-  épülése 395 ;
-  feltételei 526 , 543 -44, 556 , 577 , 1215 , 1427 , 1470 , 1716 , 2544 , 2556 , 2826 ;
-  fogadása 764 ;
-  győzelme 680 ;
-  hirdetése 543 -46, 768 ;
-  jelei 547 -50, 670 , 1505 ;
-  kedvéért vállalt szüzesség 1579 , 1599 , 1618 -19;
-  keresése 305 , 1942 , 2632 ;
-  kizárás belőle 1852 , 1861 , 2450 ;
-  kulcsai 551 -53;
-  még nem kész 671 ;
-  meghívottai 526 , 543 -44, 2603 ;
-  örökkévaló 664 ;
-  reménye 1817 ;
-  terjedésének útjai 853 , 863 .
-  és a család 2232 -33;
-  és a fejlődés 2820 ;
-  és a nyolc boldogság 1716 , 1726 , 2546 ;
-  és az Egyház 567 , 669 , 763 -64, 768 ;
-  és az imádság 2632 , 2646 , 2660 ;
-  és a törvény 1963 ;

ISTEN ORSZÁGÁNAK ELJÖVETELE - ADVENTUS
-  az Országé 560 , 570 , 1720 , 2632 , 2660 , 2817 , 2857 ;
-  és a Sátán országának romlása 550 ;
-  jelei 542 , 1505 ;

ISTEN SZERETETE
-  férfi és a nő Isten szeretetének képmásául teremtetett 2331 ;
-  teremtés oka 27 , 293 , 295 ;
-  Szentlélek gyümölcse 736 , 1832 , 2658 ;
-  alkotta és tartja fenn a világot 421 ;
-  első ajándék 733 ;
-  ember részesedik a Szentháromság szeretetében 850 ;
-  imádság forrása 2658 ;
-  új élet forrása 735 ;
-  első megnyilvánulása a teremtés 315 ;
-  féltékenyen szereti az embert 2737 ;
-  Izrael iránt 219 -20;
-  mindent az ember üdvösségére rendel 313 ;
-  nem hagyja el teremtményeit 2577 ;
-  rendeli a teremtményeket végső célra 321 .

ISTEN SZOLGÁJA - SERVUS CHRISTUS
-  Krisztus 539 , 615 , 786 ;
-  küldetése 440 , 601 .

ISTEN TERVE - CONSILIUM DEI
-  alapja a teremtés 280 , 315 ;
-  célja 257 , 294 , 772 ;
-  emberi elutasítása 1739 ;
-  hírnökei az angyalok 331 ;
-  Jézus ragaszkodása hozzá 566 , 606 -07;
-  kinyilatkoztatása és meghirdetése 50 -64, 474 , 1066 , 1079 ;
-  megértése 158 , 426 ;
-  mindenkit magában foglal 841 -42;
-  szerinti gazdasági élet 2426 ;
-  szíve és középpontja Krisztus 112 ;
-  teljesedése és hatása 332 , 571 , 670 , 686 , 1043 , 1138 , 2683 ;
-  végrehajtásának vágya 2823 , 2860 , 2825 ;
-  ben a család 2201 -06;
-  ben a házasság 1602 -20, 1665 ;
-  ben az Egyház 7 , 751 -80, 851 ;
-  ben Jézus halála 599 -605, 624 ;
-  ben Mária szűzi anyasága 502 -07, 723 , 2617 ;
-  ben személyek különbsége 1937 , 1946 ;
-  t a gondviselés valósítja meg 302 -14;
-  vel ellenkező cselekedetek és tények 1665 , 1935 , 2387 ;
-  vel emberek közreműködése 2062 , 2611 , 2738 .
-  és a Sátán 2851 , 2864 ;
-  és az ember 716 , 2745 ;

ISTEN TEVÉKENYSÉGE AZ EMBEREK IRÁNT - ACTIONES DEI ERGA HOMINES
-  adja a megigazulást 1994 , 2020 ;
-  ajándékozza a Szentlelket 741 , 1993 ;
-  ajánlja az apostolkodást a laikusoknak 900 ;
-  belénk önti az isteni erényeket 1812 -13, 1840 ;
-  beoltja a boldogság utáni vágyat az emberi szívbe 1718 , 1721 , 1725 , 1818 ;
-  bevégzi a megkezdett dolgokat 2001 ;
-  egyesíti magával az embert 950 , 1027 , 1033 , 2305 ;
-  elküldi Jézust 422 , 457 -58;
-  irgalmat gyakorol 1422 , 1846 , 1870 ;
-  jóra indítja az ember akaratát 27 , 51 -52, 152 -154, 162 , 179 , 1724 , 1742 , 1811 -1813, 1817 , 1821 , 1830 -31, 1848 , 1949 , 1989 , 1994 , 1999 , 2001 -02, 2008 , 2021 -22;
-  kegyelmet ad 1996 , 2008 , 2021 , 2023 -24;
-  kinyilatkoztatja a Tízparancsolatot 2058 -59;
-  létrehozza az Eucharisztiát 1325 ;
-  megáld minden élőlényt 1080 -81;
-  megalkotja népét 781 ;
-  megbocsátja a bűnüket 208 , 1440 -42;
-  meghív a kiengesztelődésre 1442 ;
-  meghív a szeretetre 1604 , 2331 ;
-  meghív az életszentségre 2012 -14;
-  meghív az igazságra 160 , 410 ;
-  meghív az imádságra 2567 , 2591 ;
-  meghív az örök életre 1011 , 1998 ;
-  meghív az Országba 1726 ;
-  ránk bízza az élet szolgálatát 2271 ;
-  szól az emberhez 715 , 1777 , 1795 , 2700 ;
-  szövetséget köt Izraellel 2060 ;
-  utódot ígér Ábrahámnak 706 ;
-  üdvözíti az embert 15 , 74 , 169 , 430 -31, 1949 ;
-  vezérel az erkölcsi törvénnyel 708 , 1776 , 195051 , 1961 , 1975 , 1981 , 2063 .

ISTEN TISZTELETE - ADORATIO, ORATIO ET CULTUS DEI
-  áldozatok bemutatása 2099 ;
-  család mint az istentisztelet elsődleges közössége 2207 ;
-  dicséret alkalmai 1164 , 1167 , 1174 , 2502 , 2513 ;
-  dicsérő imák 2589 , 2639 , 2649 ;
-  dicsőítés 824 ;
-  dicsőítés módjai 1123 , 1162 , 1670 -71, 1678 , 1698 , 2062 , 2641 ;
-  eltévelyedés Isten tiszteletétől 2138 ;
-  Eucharisztia mint hálaadás és istendicséret 1359 -61, 1408 ;
-  hálaadás alkalmai 1164 , 1167 , 1174 , 2502 , 2513 ;
-  imádás alkalmai 1164 , 1167 , 1174 , 2502 , 2513 ;
-  imádás jelentése 2097 , 2628 ;
-  imádás parancsa 2083 -94, 2095 -2109, 2133 -36;
-  imádásra irányul a teremtés 347 ;
-  imádkozni Istenhez 2664 , 2800 ;
-  imádság a liturgiában 1110 ;
-  sajátos helye a tabernákulum 1183 , 2691 ;
-  sajátos helye a templom 1183 , 2691 ;
-  szolgálat parancsa 2083 -94, 2095 -2109, 2133 -36;
-  szombat 2168 -2173, 2189 ;
-  vasárnap 2174 -88, 2190 -95.

ISTEN TRANSZCENDENCIÁJA - TRANSCENDENTIA DEI 42 , 212 , 239 , 300 , 1028 .

ISTENDICSÉRET - LAUDES, vö. Liturgia
-  meghatározása 1138 , 2171 , 2513 .
-  a teremtés szépsége 32 ;
-  és a mulandó dolgok 898 , 1670 ;
-  és a zsoltárok 2585 , 2589 ;
-  és áldások 1081 , 1671 ;
-  és az Eucharisztia 1358 -61;
-  és az imádság 2098 , 2639 -43;
-  és az Istennek szentelt élet 920 , 2687 ;
-  jelentése 2639 ;

ISTENFÉLELEM - TIMOR
-  a szülők tiszteletének alapja 2217 ;
-  az utolsó ítélet miatt 1041 ;
-  mint a Szentlélek ajándéka 1303 , 1831 .

ISTENI ÉLET - VITA DIVINA 684 , vö. Gratia;
-  keresztségben kapjuk 168 , 628 , 683 ;
-  Szentlélek eljövetelével vált lehetővé 735 ;
-  szentségekben adatik 694 , 1131 ;
-  teremtés célja 760 ;
-  forrása a keresztség 1254 , 1279 ;
-  forrása a liturgia 1071 -72;
-  Isten ajándékozni akarja 52 , 541 ;
-  Istenből ered 505 ;
-  katekézise 1697 ;
-  Krisztus érdemelte ki számunkra 1708 ;
-  Krisztus föltámadásában nyílt meg 654 ;
-  részesedés Isten életében 375 , 1997 .
-  és a bűn 1420 ;

ISTENI ERÉNYEK - VIRTUTES THEOLOGALES
-  meghatározása 1812 -13, 1840 -41;
-  hit 153 , 1814 -16, 1842 ;
-  remény 1817 -21, 1843 , 2090 ;
-  szeretet 1822 -29, 1844 .

ISTENI PEDAGÓGIA - PAEDAGOGIA DIVINA 53 , 708 , 1950 , 1964.

ISTENI SZEMÉLYEK - PERSONAE DIVINAE, vö. Trinitas
-  Atya 198 ;
-  Atya kinyilatkoztatása 238 , 240 .
-  egylényegűsége 242 , 253 ;
-  egysége 202 , 253 ;
-  egysége 255 , 689 ;
-  Fiú 466 , 468 , 470 , 473 , 477 , 481 , 483 , 626 ;
-  Fiú kinyilatkoztatása 240 , 242 ;
-  kapcsolatai 255 ;
-  különbözősége 254 , 267 .
-  meghatározása a Szentháromságban 252 ;
-  megkülönböztetése 254 , 266 , 689 ;
-  Szentlélek 245 , 684 -86, 731 ;
-  Szentlélek kinyilatkoztatása 243 -48;
-  tevékenysége 258 , 267 .

ISTENI TERMÉSZET - NATURA DIVINA
-  a három Személyben 245 ;
-  egy 200 , 202 , 252 , 253 , 650 ;
-  ember részesévé válhat 460 , 1212 , 1265 , 1692 , 1721 , 1812 , 1988 , 1996 ;
-  Jézusban 449 , 465 , 503 .

ISTENJELENÉS - THEOPHANIA 707 .

ISTENNEK SZENTELT ÉLET -VITA CONSECRATA, vö. Par, 916 ;
-  meghatározása 916 ;
-  apostoli élet társasaságai 930 ;
-  elismerése az Egyház részéről 915 ;
-  formái 917 -19;
-  Istennek szentelt szüzek és özvegyek 922 -24, 1537 , 1672 ;
-  jelentése az Egyházban 932 ;
-  remeték 920 -21;
-  szerzetesi élet 925 -27;
-  világi intézmények 928 -29.
-  és a misszió 931 -33;
-  és az evangéliumi tanácsok fogadalma 914 -16, 944 ;

ISTENSÉG - DIVINITAS
-  eredete és forrása az Atya 245 ;
-  hamis 1723 , 2112 ;
-  Jézusé 209 , 455 , 464 -69, 484 , 515 , 653 , 663 , 1374 , 1413 ;
-  Szentháromságé 253 -54, 266 ;
-  Szentléleké 245 , 684 .
-  és az ember réeszesedése 460 ;

ISTENSZERETET
-  a cölibátus 1599 ;
-  a főparancs 2055 , 2063 , 2083 , 2093 ;
-  a hit 278 , 1064 , 2087 , 2614 ;
-  a liturgia 1083 ;
-  a parancsok megtartása 1824 ;
-  az országért imádkozni 2633 , 2738 ;
-  és az imádság 2615 , 2658 , 2709 , 2712 , 2742 , 2792 .

ISTENT LÁTNI - VIDERE DEUM 707 , vö. Theophania;
-  akarja az emberi szív 1722 , 2519 , 2531 , 2548 -50, 2557 .

IZRAEL - ISRAEL
-  a választott nép 60 , 762 , 781 , 1539 ;
-  az Egyház előképe, 759 -62, 1093 ;
-  az idősebb testvérek népe 63 ;
-  és a húsvét 1363 ;
-  és a szombat megtartása 348 , 2170 -71;
-  és a szövetség 1611 -12;
-  és a törvény 708 -10, 1965 ;
-  és a törvény megtartása 578 -79;
-  és az Egyház 839 ;
-  és az engesztelés szertartása 433 ;
-  és az istenhit 212 , 587 -591, 594 ;
-  és Isten kinyilatkoztatása 201 , 228 , 287 -88, 2085 ;
-  és Isten nevének kinyilatkoztatása 203 -04, 209 , 214 ;
-  és Isten szeretete 218 -19;
-  és Jézus születésének hírüladása 437 , 522 , 719 ;
-  imádsága 2591 -97;
-  Isten fia 238 , 441 ;
-  Isten népe 62 -64, 762 ;
-  kollektíven nem felelős Jézus halálért 597 -99;
-  liturgiája és a keresztény liturgia 1096 ;
-  papi nép 63 ;
-  reménye 64 , 436 , 453 ;
-  reménye és várakozása 529 , 673 -74;
-  történetében a bűn 401 .

ÍTÉLET - IUDICIUM
-  Egyházé 119 , 553 , 2032 , 2246 , 2420 , 2423 ;
-  elővételezése a gyónásban 1470 ;
-  hamis 1790 -94, 2409 , 2477 ;
-  Krisztusé 679 ;
-  kritikus határai 1861 , 2497 ;
-  külön 1021 -22;
-  lelkiismereté 1777 -82, 1783 , 1786 -87, 1806 , 1848 , 2039 ;
-  napja 681 ;
-  utolsó 677 -78, 1023 , 1038 -41;
-  vakmerő 2477 -78.

JAHVE - YHWH
-  és Jézus neve 211 , 446 -447, 2666 ;
-  Isten kinyilatkoztatott neve 210 -13, 446 .

JÁMBORSÁG - PIETAS
-  a Szűzanya iránt 971 ;
-  gyermeki 2215 ;
-  nép és a katekézis 1674 , 2688 ;
-  Szentlélek ajándéka 1303 , 1831 .

JEGYESEK - NUPTURIENTES
-  felkészülése a házasságra 1632 ;
-  tisztasága és hűsége 2350 .

JEL - SIGNUM, vö. Symbola;
-  Egyház 775 ;
-  galamb 701 ;
-  kereszt 2157 ;
-  kézrátétel 699 , 1507 ;
-  megkenés 695 , 1293 -94;
-  vér 2260 ;
-  víz 694 .

JELEK - SIGNA
-  a lelki valóságokra irányulnak 1146 -48;
-  ellentmondáséi 575 ;
-  ének és zene a liturgiában 1157 -58;
-  időké 1788 ;
-  kenyér és bor 1333 -36, 1412 ;
-  Krisztuséi 1151 ;
-  liturgiában 1149 , 1161 , 1189 ;
-  Ószövetségé 1150 ;
-  szentségekben 1667 -68. JELEK - SIGNA (in sacramentis)
-  bérmálásé 695 , 1293 -1301;
-  egyházi rendé 1574 ;
-  és a szentségek 1084 , 1123 , 1130 -31, 1152 ;
-  keresztségé 628 , 694 , 1235 , I238, 1241 , 1243 .

JÉZUS
-  és a zsidók 581 ;
-  és Izrael 539 , 574 -94;
-  és Izrael Törvénye 527 , 531 , 578 ;
-  Izrael Messiása 438 , 528 , 535 ;
-  részvétele Izrael kultuszában 527 , 531 , 578 .

JÉZUS HALÁLA - MORS LESU, vö. Christus, Mors
-  elfogadott 609 , 612 ;
-  felelősei 597 ;
-  jelentése 571 , 599 , 601 , 605 , 613 -14, 624 ;
-  következményei 1019 ;
-  sajátságai 627 .

JÉZUS IMÁDKOZNI TANÍT - IESUS ORARE DOCENS 2601 , 2603 -04, 2607 ;
-  az Atya akaratának teljesítéséért kell imádkozni 2611 ;
-  gyermeki bizalommal kell imádkozni 2610 ;
-  hittel és bizalommal kell imádkozni 2609 -10;
-  imádságával 2607 ;
-  Jézus nevében kérve kell imádkozni 2614 ;
-  példájával 520 , 2601 ;
-  szívbéli megtéréssel kell imádkozni 2608 ;
-  virrasztva kell imádkozni 2612 .

JÉZUS IMÁDSÁGA - ORATIO IESU
-  az Atyához 2599 ;
-  és a Szűzanya 2599 ;
-  Jézus életében 2598 -2606, 2620 ;
-  Jézus órájában 2746 -51, 2758 ;
-  ban a Szentlélek tevékenysége 2600 .

JÉZUS MEGALÁZKODÁSA - HUMILIATIO IESU 272 , 472 , 520 , 537 , 2748 .

JÉZUS ÓRÁJA - HORA IESV 729 -30, 1165 , 2719 , 2746 .

JÉZUS SZÍVE
-  megtestült Igéé 478 , 766 , 1419 , 1439 ;
-  és a Szentírás 112 , 2599 , 2603 ;
-  imádása 2669 ;
-  mindenkit szeret 478 .

JÉZUS TANÍTÁSA
-  mint az Atya tanítása 427 .


-  bűn és a szenvedélyek 398 , 1707 , 1855 , 1863 , 1865 , 2094 ;
-  élet és egészség Istentől kapott jó 2288 ;
-  ember a jó megtételére hivatott 307 , 409 , 1706 , 1713 , 2002 , 2541 ;
-  ember vergődése a jó és rossz között 1707 ;
-  erény és a jó 1266 , 1803 -04, 1806 -10, 1833 , 1835 , 1837 ;
-  fizikai rossz 310 ;
-  gyermekek a család java 1652 , 2217 ;
-  győzelme a rossz fölött 681 ;
-  házasság és házastársak java 1601 , 1660 , 2201 , 2203 , 2363 ;
-  Isten a rosszat jóra tudja fordítani 311 -12, 324 , 412 ;
-  Isten az örök és legfőbb jó 356 , 2052 ;
-  Isten minden jó forrása és szerzője 14 , 1723 , 2052 ;
-  Istennek szentelt élet és az Egyház java 917 , 931 , 945 ;
-  jelentése és célja 1906 , 1912 , 1925 ;
-  jó cél nem igazolja a rossz eszközöket 1756 , 1761 , 1789 ;
-  keresni a bűnbánó javát 1460 ;
-  keresni a jót 1811 , 1828 , 2727 , 2857 ;
-  közjó követeli a megtérést 1886 ;
-  Krisztus az ember java 457 , 519 ;
-  laikusok és a Egyház java 907 ;
-  minden teremtmény az emberi nem javára van rendelve 353 ;
-  püspökök és minden egyház java 886 ;
-  szentek közösségének java 947 ;
-  Szentlélek és az ember java 291 , 798 -99;
-  szentségek az Egyház javára szolgálnak 1116 , 1129 , 1499 , 1522 , 1532 ;
-  szülők tekintélye és a gyermekek java 2234 , 2248 ;
-  tökéletesség a jó keresésében és megtételében 1711 , 1775 , 2500 ;
-  tudomány, technika és személy java 2294 ;
-  vasárnap és a jócselekedetek 2186 .
-  és a szenvedélyek 1751 , 1768 , 1770 -71, 1773 , 1775 ;
-  és az egyházi szolgálatok 874 , 937 , 1539 ;
-  és az erkölcsi lelkiismeret 1776 -77, 1780 -81, 1783 , 1791 , 1798 ;
-  és az erkölcsi törvény 33 , 1713 , 1954 -55;
-  és rossz objektív ismérve 2244 ;
-  és rossz tudásának fája 396 ;

JÓ ÉS ROSSZ TUDÁSÁNAK FÁJA - ARBOR 396

JÓ HÍR, vö. Evangélium, Új Szövetség
-  apostoloké 638 , 977 , 1427 , 2443 ;
-  hatásai 2527 ;
-  Krisztusé 422 , 632 , 634 , 714 , 763 , 852 , 2763 .
-  és a húsvéti misztérium 571 ; JÓ HÍR - NUNTIUS, vö. Evangelizatio
-  a szentképeken 1160 ;
-  egy az egész világnak 174 ;
-  Egyházé 2126 ;
-  elsődleges helye a család 1666 ;
-  és a katekézis 6 ;
-  és a megtérés 1427 , 1989 ;
-  és a Miatyánk 2763 ;
-  terjedése 900 , 2044 .

JÓAKARAT
-  emberé állatok iránt 2416 ;
-  isteni 214 ;
-  mint a Szentlélek ajándéka 736 , 1832 .
-  és az emberi közösségek 2213 , 2540 , 2554 ;
-  és Isten terve 50 -51, 257 , 315 , 2807 , 2823 ;
-  és szeretet 1829 ;

JOG - IUS
-  a fegyvergyártás és kereskedelem szabályozásához 2316 ;
-  a fogadalomhoz 2240 ;
-  a föld javainak használatához 360 ;
-  a gazdasági kezdeményezésre 2429 ;
-  a gyógyításról lemondásra 2278 ;
-  a szociális igazságossághoz 1943 ;
-  a törvényes védelemhez 1909 , 2265 -66, 2308 , 2310 , 2321 ;
-  az élethez 2264 , 2270 , 2273 , 2322 ;
-  az igazság megismeréséhez és feltárásához 2488 -89, 2494 , 2508 , 2512 ;
-  az isteni törvények megismeréséhez 2037 ;
-  becsülethez 2479 ;
-  ellátáshoz, Egyház szolgáié 2122 ;
-  evangelizáláshoz 848 , 900 ;
-  gyermekek iskolájának megválasztáshoz 2229 ;
-  gyermekek neveléséhez 2221 ;
-  gyermekeké 2378 ;
-  hivatás és életállapot megválasztásához 2230 ;
-  jogállam 1904 , 2273 ;
-  kivándorláshoz 2241 ;
-  magántulajdonhoz 2211 , 2401 , 2403 , 2406 , 2452 ;
-  megkeresztelteké 1269 ;
-  szabad és lelkiismeret szerinti cselekvéshez 1782 , 1907 ;
-  szabadsághoz 1738 , 1747 ;
-  tiltakozásé hatóságokkal szemben 2238 ;
-  vallásszabadsághoz 2104 -09;
-  védelme és gazdasági élet 2430 -31.

JOGOK - IURA, vö. alapvető emberi jogok
-  elismerése 2270 , 2273 ;
-  embereké 1935 , 1944 -45;
-  és a polgári válás 2383 ;
-  megsértése miatti ellenállás 2243 ;
-  nemzetekét sértő cselekmények 2313 , 2328 ;
-  politikaiak 2237 ;
-  személyesek és a közhatalom 1907 , 2254 , 2273 ;
-  tiszteletben tartása 1807 , 1882 , 1889 , 2237 , 2306 , 2407 ;
-  tiszteletben tartása a tömegtájékoztatásban 2492 , 2494 , 2498 .

JÓSÁG
-  emberi cselekedeteké 1754 -55, 1760 ;
-  házasságé 1613 ;
-  Krisztusé és a szombat törvénye 2173 ;
-  Szentlélek ajándéka 736 , 1832 ;
-  Szentlélek gyümölcse 1695 ;
-  teremtésé 299 , 302 , 339 , 353 , 1333 , 1359 .
-  és a szabadság 1721 ;

JÓSLÁS - DIVINATIO
-  Istennel ellenkező cselekedet 2115 -17, 2138 .

JÓTANÁCS - CONSILIUM
-  a Szentlélek ajándéka 1303 , 1831 .

JÓZANSÁG - SOBRIETAS 1809 , 2730 .

JÓZSEF, SZENT - IOSEPH
-  és az angyali üzenet 497 , 1846 ;
-  feladata és hivatása 437 ;
-  Jézus nevelőatyja 532 ;
-  jó halál patrónusa 1014 ;
-  ünnepe 2177 .

JÖVENDÔ - FUTURUM
-  emberiségé 1917 ;
-  ismerete 2115 .

KÁBÍTÓSZEREK - PHARMACA NOCIVA
-  előállítása, kereskedelme és használata súlyos bűn 2291 ;
-  és a családok védelme 2211 .

Kapcsolatok Isten és a ember között - Relationes inter Deum et hominem
-  ember elvetheti Istent 29 , 398 , 1739 ;
-  ember engdelmessége Isten iránt 143 , 154 , 341 , 2712 ;
-  hit az egész ember Istenhez ragaszkodása 176 ;
-  hit az ember szabad válasza 160 , 307 ;
-  hitvallásban az első hely Istent illeti 199 ;
-  Jézus az egyetlen közvetítő 2634 ;
-  közösség Istennel a Egyházban 773 .
-  különbség mérhetetlen Isten és a ember között 2007 ;
-  és az imádság 2564 ;

KAPITALIZMUS, vö. Egyház szociális tanítása, igazságosság
-  ról Egyház ítélete 2425 .

KARIZMA, vö. Szentlélek
-  fölszentelt személyeké 924 , 1175 ;
-  igazságé és a hit érlelődése 94 ;
-  jelentése és célja 798 , 800 , 2003 ;
-  közössége 951 ;
-  laikusoké 910 ;
-  megkülönböztetése 801 ;
-  tévedhetetlenségé 890 , 2035 .
-  és a Szentlélek 688 , 798 , 800 , 809 , 1508 , 2003 , 2024 , 2684 ;

KÁROMKODÁS
-  jelentése 2148 , 2162 ;
-  súlyossága 1031 , 1756 , 1856 ;
-  vád Jézus ellen 574 .
-  és az eskü 2149 ;

KATEKÉTA
-  imádság mestere 2663 ;
-  neki szól a katekizmus 12 ;
-  tulajdonságai 428 .

KATEKÉZIS, vö. keresztény tanítás
-  apostolok erkölcsi tanításáé 1971 ;
-  élő középpontja Krisztus 426 -27, 1697 -98, 2145 ;
-  természete és célja 4 -7, 426 , 983 , 1095 , 2688 .
-  és a Hitvallás 188 ;
-  és a keresztség beavatás 1233 , 1248 ;
-  és a liturgia 1074 -75, 1095 , 1135 ;
-  és a népi vallásosság1674;
-  és a parancsolatok 2065 ;
-  és a Szentírás 132 ;
-  és a teremtés 282 ;
-  és az egyházi Tanítóhivatal 2033 , 2049 ;
-  és az imádság 2688 , 2695 ;

KATEKUMENÁTUS
-  felnőtteké 1247 ;
-  formái 1230 -33;
-  jelentése és célja 1248 .

KATEKUMEN
-  és a Hitvallás 168 , 256 , 1253 ;
-  és a szeretet 1248 -49.

KATEKUMENOK
-  oktatása 281 ;
-  olaja 1294 ;
-  üdvössége 1259 , 1281 .
-  és a Miatyánk 2769 ;
-  és az Egyház 1249 , 1537 ;

KATOLICITÁS
-  Egyház és liturgia, hagyományok 1200 -03, 1208 ;
-  és a keresztények megoszlása 855 ;
-  és a részegyházak 832 -36;
-  és az Evangélium 849 ;
-  püspök és keresztények 1292 .

KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
-  alkalmazása a különböző kultúrákhoz 24 ;
-  célja 11 ;
-  egész hit szerves előadása 18 ;
-  fő forrásai 11 ;
-  kiknek szól? 12 ;
-  lelkipásztori elve 25 ;
-  segédeszközei 10 ;
-  szerkezete 13 -17.

KEGYELEM - GRATIA, vö. Vita divina
-  meghatározása 1996 -2000, 2003 , 2005 , 2017 ;
-  aktuális 2000 , 2024 ;
-  állapota 1310 , 1319 , 1415 , 1861 ;
-  állapotbeli 2004 ;
-  elutasítása 412 , 679 , 1861 ;
-  eredeti 375 -76, 399 ;
-  felkészülés a fogadására 1446 , 1848 ; 2001 , 2022 ;
-  forrása Krisztus halála 1407 ;
-  habituális, 2000 ;
-  keresztségé 1262 -74, 1308 ;
-  különleges 1527 , 2014 ;
-  megszentelő 824 , 1266 , 1999 , 2000 , 2023 -24;
-  mint Isten ajándéka 35 , 54 , 1999 , 2008 ;
-  mint Krisztus ajándéka 388 , 957 ;
-  papságé 1585 -89;
-  szentségi házasságé 1615 , 1641 -42;
-  törvénye az új törvény 1972 ;
-  végső állhatatosságé 2016 ;
-  ben meghalni 1023 , 1030 ;
-  mel teljes: Mária 411 , 490 -91, 493 , 722 ;
-  nélküliség 412 , 679 , 1861 .
-  és érdem 1708 , 2008 -09, 2011 , 2025 -27;
-  és erény 1810 -11, 2825 ;
-  és imádság 2713 , 2725 ;
-  és karizmák 799 , 951 , 2003 , 2024 ;
-  és szabadság 1742 , 2022 ; kegyelem hatásai - Effectus gratiae
-  bűnök bocsánata 277 , 1263 , 1708 , 1987 , 1989 , 2023 ;
-  Egyház épülése 798 ;
-  egység Krisztussal 737 ;
-  életszentség 824 , 2023 ;
-  erény érdeme 1266 ;
-  erkölcsileg jó élet 409 , 1889 , 2082 , 2541 ;
-  fogadott fiúság 654 , 1212 , 2009 ;
-  hit 153 -55, 158 , 424 , 684 , 1098 , 1102 ;
-  igazság megismerése 1960 ;
-  isteni erények 1266 ;
-  megigazulás 1987 , 1989 , 1992 , 2018 -20;
-  megtérés 1432 , 1989 ;
-  örök élet 265 , 836 , 1697 ;
-  szent élet 409 , 1889 , 2082 , 2541 ;
-  Szentlélek ajándékai 1266 ;
-  tisztaság 2345 ;
-  töredelem 1453 ;
-  új méltóság 1701 ;
-  üdvösség 265 , 836 , 1697 .

KEHELY
-  amit az Atya Jézusnak adott 607 ;
-  nyújtásának vallási jelentése 1148 ;
-  Új Szövetségé és a Eucharisztia 612 , 1334 -35, 1339 , 1365 , 1396 , 1412 .

KENET - UNCTIO
-  Szentlélek hatása az emberben 91 , 698 , 786 , 2769 .

KENET/MEGKENÉS - UNCTIO
-  a bérmálásban 1242 , 1289 , 1291 , 1295 , 1300 ;
-  a keresztségben 1241 , 1291 ;
-  az egyházi rend szentségében 1574 ;
-  jelentése 1293 -94;
-  olajának szibóluma 695 .

KENYÉR - PANIS
-  áldozás csak a kenyér színe alatt 1390 ;
-  átváltozása Krisztus testévé 1106 , 1353 , 1375 -76;
-  életé 103 , 1338 , 1405 , 2835 ;
-  élő, Jézus 1406 ;
-  jele az Eucharisztiában 1333 -36;
-  kovásztalan 1334 ;
-  megtörése 1329 , 1377 ;
-  mindennapi 1334 , 2828 -37, 2861 ;
-  szaporítása 1335 , 2828 -37.

KENYÉRTÖRÉS - FRACTIO PANIS
-  Eucharisztia neve 1329 ;
-  kitartás benne 84 , 949 , 1342 , 2624 .
-  és Krisztus épsége 1377 ;

KÉPZELET - IMAGINATIO
-  ébresztése 2708 ;
-  megfegyelmezése 2520 .

KERESKEDELEM
-  és a csalások 2269 , 2409 ;
-  fegyvereké 2316 .

KERESZT - CRUX
-  alapítja Isten Országát 550 ;
-  Isten Országa terjedésének útja 853 ;
-  sajátot fölvenni és hordozni 1435 , 1460 , 1615 , 1642 , 2029 , 2427 ;
-  Új Szövetség oltára 1182 ;
-  út az életszentséghez 2015 ;
-  út Krisztus követésére 555 , 1816 .
-  és Krisztus királysága 440 ;

KERESZTÁLDOZAT - SACRIFICIUM CRUCIS
-  aktualizálása az Eucharisztia 1323 , 1364 -66, 1382 ;
-  elfogadása Jézus részéről 561 ;
-  hatásai 617 , 813 , 1505 , 1741 , 1992 , 2305 .
-  szolidaritás és szeretet példája 1939 ;

KERESZTELÉS
-  az apostolok küldetése 1223 , 1276 .

KERESZTÉNY EMBER
-  hivatását az Egyházban teljesíti 2030 ;
-  meghatározása 1289 ;
-  neve a keresztségben 2165 ;
-  tápláléka 1392 ;
-  új élete és a keresztség 537 , 1010 , 1229 , 1241 , 1266 , 1272 , 1997 .
-  és a bérmálás jele 1304 , 1309 , 1317 ;
-  és a halál 1011 , 1020 , 1314 , 1681 -82;
-  és a kereszt jele 2157 ;
-  és az imádság 2707 , 2743 ;

KERESZTÉNY ÉLET - VITA CHRISTIANA
-  alapja és táplálói a szentségek 1210 , 1212 -13;
-  elengedhetetlen eleme az imádság 2745 , 2764 , vö. Oratio;
-  első iskolája a család 1657 ;
-  és a népi vallásosság 1679 ;
-  és a tökéletesség útja 2015 ;
-  formálója a katekumenátus 1248 ;
-  forrása és csúcsa az Eucharisztia 1324 , 1391 -92;
-  közösség az isteni Személyekkel 259 ;
-  központi misztériuma a Szentháromság 234 ;
-  parancsolatai a hegyi beszédben 1966 ;
-  részesedés Krisztus halálában és föltámadásában 1002 ;
-  támaszai az angyalok 336 ;
-  táplálója és szabálya a Szentírás 141 .

KERESZTÉNY TANÍTÁS - DOCTRINA CHRISTIANA, vö. Catechesis
-  céljai 25 , 78 , 98 ;
-  igazságai a vértanúságban 2473 ;
-  laikusok szerepe 899 ;
-  oktatása 5 , 11 , 427 , 2179 ;
-  összefoglalásai 9 -10;
-  rövid formulái 186 .
-  és a hegyi beszéd 2764 ;
-  és a szent énekek 1158 ;
-  és az evangéliumok 127 ;

KERESZTÉNYSÉG 108 .

KERESZTSÉG, vö. Szentségek
-  alanya 1246 -47;
-  csecsemőké 403 , 1231 , 1233 , 1250 -52, 1282 , 1290 ;
-  elnevezései 1214 -16;
-  előképei 117 , 527 , 1094 , 1217 -22;
-  felnőtteké 1247 -49;
-  forrása Krisztus szenvedése és keresztje 1225 ;
-  ígéretei 1185 , 1254 , 2101 , 2340 ;
-  jelentése 628 , 950 , 1213 -14, 1220 , 1227 -28, 1234 -45, 1262 , 1617 ;
-  Jézusé 535 -37, 556 , 565 , 608 , 701 , 1223 -25, 1286 ;
-  kegyelme 1262 -66, 1308 ;
-  Keresztelő Jánosé 523 , 720 ;
-  ketekumenoké 281 ;
-  mint a hit szentsége 1236 , 1253 ;
-  nélkül meghalt csecsemők 1261 , 1283 ;
-  nélkül meghalt katekumenok üdvössége 1259 , 1281 ;
-  szükségessége 846 , 1257 -61, 1277 ;
-  vágya 1258 -60, 1280 ;
-  vérkeresztség 1258 ;
-  ben gyökerező keresztény élete 1266 .
-  és a hit 172 , 1226 , 1236 , 1253 -55;
-  és a hitvallás 14 , 167 , 189 , 1064 ;
-  és a keresztények egysége 855 , 1271 ;
-  és a Szentlélek 691 , 694 , 698 , 701 , 798 , 1274 , 2017 , 2670 ;
-  és az Egyház 846 , 866 , 1226 -28, 1267 ;
-  és az Istennek szenteltség 916 , 931 , 945 ;
-  és keresztnév 2156 , 2165 ;
-  és Krisztus kegyelme 1255 , 1262 -74, 1279 , 1997 , 1999 ;
-  és Krisztus szenvedése 565 , 1225 ;
-  és megtérés 1427 -29;
-  és tisztaság 2345 , 2348 , 2355 ;

keresztség és a többi szentség 1113 , 1210 , 1535 ;
-  és a betegek kenete 1523 ;
-  és a bűnbánat szentsége 980 , 1425 , 1446 -47, 2042 ;
-  és a keresztény beavatás 1212 , 1229 -33, 1275 , 1285 , 1306 , 1318 , 1321 , 1525 , 1533 ;
-  és az Eucharisztia 1244 , 1392 , 1396 ;
-  és bérmálás 1288 -91, 1298 , 1304 -06, 1312 -13.

keresztség hatásai 1262 ;
-  apostolkodás feladata 871 , 900 , 1268 ;
-  beépít az Egyházba, Isten népébe 782 , 784 , 804 , 846 , 950 , 1185 , 1277 ;
-  bűnbocsánat 403 , 405 , 628 , 977 -80, 981 , 985 , 1213 , 1216 , 1262 -66, 1279 , 1434 , 1694 , 2520 ;
-  egyesülés Krisztussal 790 , 1002 , 1010 , 1227 ;
-  eltörölhetetlen lelki karakter 1272 -74, 1280 ;
-  hit és egy új élet ajándékát adja 168 , 1236 , 1253 -55;
-  Isten Igéjének elevenítő hatása 1228 ;
-  jogok és kötelességek 1269 -70;
-  közösség az Egyházzal 838 , 846 , 1267 -70, 1273 , 1277 , 1279 ;
-  Krisztus tagjaivá tesz 537 , 818 , 871 , 950 , 985 , 1003 , 1267 -70, 1279 , 1694 , 2565 , 2782 , 2791 , 2798 ;
-  megigazulás 1987 , 1992 , 2020 , 2813 ;
-  megszentelés 2813 ;
-  részesít a Szentháromság életében 265 ;
-  szent papsággá szentel 119 , 1141 , 1305 , 1546 , 1591 ;
-  teológiai erények és a Szentlélek ajándékai 1266 ;
-  új teremtménnyé tesz 168 , 507 , 683 , 1010 , 1227 , 1262 , 1265 -66, 1277 , 1279 .
-  és az üdvösség 1023 , 2068 ;

keresztség kiszolgáltatása és szertartása
-  exorcizmus 1673 ;
-  keresztszülők 1255 , 1311 ;
-  keresztvíz és szimbolikája 694 , 1214 , 1217 ;
-  kiszolgáltatói 1256 , 1284 ;
-  laikusok mint keresztelők 903 ;
-  megkenések kereszteléskor 1294 ;
-  Miatyánk átadása 2769 ;
-  szertartása 1185 , 1278 , 1229 -45, 2769 ;

KERESZTVETÉS - SIGNUM CRUCIS
-  jelentése 1235 .
-  nap kezdetén és hálaadás 2157 , 2166 ;
-  és a szentelmények 1668 , 1671 ;

KÉTELKEDÉS - DUBIUM
-  hitben 2088 ;
-  Isten szeretetében 2119 ;
-  legyőzése okossággal 1806 ;
-  tanítványoké Jézus feltámadásáról 644 .

KÉTSÉGBEESÉS - DESPERATIO
-  következményei 2091 ;
-  okai 844 , 1501 .

KÉZRÁTÉTEL - IMPOSITIO MANUUM
-  a bérmálásban 1288 ;
-  az egyház rend szentségében 1538 , 1556 , 1558 , 1573 ;
-  jelentése 699 ;
-  Jézus gyógyításaiban 699 , 1504 ;
-  mint a szövetség jele 1150 .

KIENGESZTELÉS - EXPIATIO
-  bűnöké Izraelben 433 , 578 ;
-  Jézus áldozata 457 , 604 , 615 -16, 1476 , 1992 ;
-  mint elfogadott büntetés hatása 2266 .

KIKÖZÖSÍTÉS - EXCOMMUNICATIO
-  a szentségek vételét akadályozó büntetés 1463 .

KILENCEDIK PARANCSOLAT 2514 -33;

KÍNZÁS - CRUCIATUS 2297 -98.

KINYILATKOZTATÁS - REVELATIO
-  a kicsinyeknek szól 544 ;
-  a sugalmazás gyümölcse 105 ;
-  a Szentírásban és hagyományban 80 -83, 124 , 129 ;
-  befogadásának képessége 35 , 36 ;
-  emberi megértése 157 -58;
-  emberi nyelven 101 ;
-  fokozatosság 53 , 69 ;
-  hatása a társadalmi életre 2419 ;
-  hit és erkölcs kérdéseit megvilágítja 38 ;
-  Isten megismerésének legjobb útja 50 ;
-  külső érvek mellette 156 ;
-  lezárult 66 -67;
-  magán formája 67 ;
-  oka és céljai 52 , 68 ;
-  szükségessége 74 , 1960 ;
-  válasza a hit 142 -43, 150 , 176 , 1814 .

Isten önkinyilatkoztatása - Revelatio Dei 51 -67;
-  a Tízparancsolatban 2059 , 2070 -71;
-  Atyáé 151 , 238 -42, 2779 ;
-  Isten Fiáé 152 , 438 , 647 -48, 651 ;
-  Isten nevéé 203 -14, 2143 ;
-  Izraelnek 2085 ;
-  Krisztus élete 516 ;
-  mindenható Istené 272 ;
-  mint egy Istené 201 -02;
-  Szentháromságé 237 , 732 ;
-  Szentléleké 243 -48, 687 -88;
-  teljessége Krisztus élete 561 .

kinyilatkoztatás az üdvtörténetben - Revelatio in historia salutis
-  a bűnbeesés után 55 ;
-  a kezdetkor 54 , 70 ;
-  Ábrahámnak 59 ;
-  Izraelnek 60 -64, 72 ;
-  Jézus Krisztusban 65 -67, 73 ;
-  Noénak 56 -58, 71 ;
-  ősszüleinknek 54 , 70 .

kinyilatkoztatás tárgya - Argumenta Revelationis
-  bűn valósága 386 -90;
-  ember istenképisége 1701 , 2419 ;
-  holtak föltámadása 992 ;
-  Isten irgalmassága 1846 ;
-  Jézus Krisztus 124 ;
-  Mária szüzessége 502 ;
-  teremtés 287 , 337 ;
-  Tízparancsolat 2060 , 2071 ;
-  üdvösség terve 50 -51;
-  új ég és új föld 1048 .

kinyilatkoztatás továbbadása - Transmissio Revelationis
-  a püspökök által 77 ;
-  az apostolok és az evangélium által 75 -76;
-  az Egyház által 78 -79, 82 ;
-  Szentírás és Szenthagyomány 81 -82.

KÍSÉRTÉS - TENTATIO
-  a Miatyánkban 2846 -49, 2863 ;
-  bálványimádásé 2113 ;
-  elleni imádság 2612 ;
-  elleni támaszok 1808 , 2157 , 2340 ;
-  imádságban 2732 -33, 2753 , 2755 ;
-  Istennel szemben 2119 ;
-  Jézusé 538 -40, 566 .

KISGYERMEKEK - INFANTES
-  befogadása családba 2379 ;
-  életkora bérmáláshoz 1307 ;
-  életkora elsőáldozáshoz 1244 ;
-  és a prostitúció 2355 ;
-  és Jézus 699 , 1244 , 1261 ;
-  joga az élethez 2322 , vö. abortus
-  lelkiismeretének nevelése 1784 ;
-  ké válni 526 , 2517 , 2785 , 2837 .

KIVÁLASZTÁS - ELECTIO
-  és a keresztség kegyelme 1308 ;
-  Izraelé 60 , 762 .

KIVONULÁS - EXODUS
-  emlékezet és a liturgia 1093 , 1363 ;
-  maradandó jelentése 130 .
-  és a kenyér 1334 ;
-  és a Tízparancsolat 2057 ;

KIZÁRÁS - EXCLUSIO
-  az Istennel való közösségből 1445 ;
-  Isten Országából a bűn hatása 1861 ;
-  Isten szeretete nem ismeri 605 .
-  pokol állapota 1033 ;

KLERIKUSOK
-  fölszentelt szolgák 934 , 1174 .

KOINÓNIA 948 .

KOMMUNIKÁCIÓ
-  katolikus Egyház és a keleti Egyházak között 1399 ;
-  és az emberi békéje 2304 ;
-  és az igazság 1886 , 2488 -89, 2495 , 2512 .

KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, vö. tömegkommunikációs eszközök 906 , 2492 -96

KONSZEKRÁCIÓ
-  és a kánon 1352 .

KOVÁSZTALAN KENYÉR - AZYMI 1334 , 1339 .

KÖNYÖRGÔ IMA - SUPPLICATIO
-  formái 2588 , 2629 ;
-  meghallgatása 2614 .

KÖRMENET - PROCESSIO (actio cultus)
-  mint népi ájtatosság 1674 ;
-  szentséges 1378 .

KÖRÜLMETÉLÉS
-  és a Ószövetség 1150 ;
-  Jézusé 527 .

KÔTÁBLÁK - TABULAE DECEM PRAECEPTORUM 2058 , 2067.

KÖTELESSÉGEK - OFFICIUM
-  alapja a természettörvény 1956 , 1978 ;
-  alapvetőek és a Tízparancsolat 2070 , 2072 ;
-  család iránt 2211 ;
-  fegyvergyártás és fegyverkekeskedelem ellenőrzéséé 2316 ;
-  gyermekeké 2214 -20;
-  jobb életkörülmények teremtéséé 1926 ;
-  jogos önvédelemé 2265 -66, 2321 ;
-  közéletben való részvételé 1913 , 1916 ;
-  mások szabadságának megőrzéséé 1738 ;
-  munkáé 2427 ;
-  népek jogainak megvédéséé 2310 ;
-  népek szolidaritásáé 2439 ;
-  polgári hatóságoké 2235 -37, 2498 ;
-  polgáriak és keresztények 912 ;
-  polgáriak összefoglalása 1908 ;
-  polgároké 2238 -43;
-  személy tiszteletben tartásáé 1907 , 2432 ;
-  személyes hivatás tiszteletben tartásáé 1907 ;
-  szülőké 2221 -31;
-  tájékoztatás igazságáé 2497 ;
-  tekintély iránt 1900 ;
-  tiltakozásé 2238 ;
-  tulajdonjog felügyeletéé 2406 .

KÖTELEZETTSÉG - OBLIGATIO, vö. Offtcium
-  alóli fölmentés klérusé 1583 ;
-  bűnök megvallásáé 1457 ;
-  Egyház szükségeleteinek enyhítéséé 2043 ;
-  evangéliumi tanácsok megtartásáé 915 ;
-  fölszentelt személyeké 931 ;
-  gyógyításé 1888 ;
-  házasság egységének megőrzéséé 2364 ;
-  hívő engedelmességé 2086 -87;
-  igazság kereséséé 2467 , 2497 ;
-  igazságosságé 2412 , 2439 , 2446 ;
-  isteni szeretetre adandó válaszé 2093 ;
-  nemzet megvédéséé 2310 ;
-  parancsolatokból következők 2072 ;
-  szentmisén való részévelé 1389 , 2180 -83;
-  teremtett világ megőrzéséé 2456 ;
-  ünnepek megszenteléséé 2187 ;
-  világiak apostolkodásáé 900 .

KÖZBENJÁRÁS - SUFFRAGIUM 958 , 1032 , 1055 , 1684 -90. KÖZBENJÁRÁS - INTERCESSIO
-  a Boldogságos Szűz Máriáé 969 , 1434 , 2156 , 2683 ;
-  angyaloké 336 ;
-  az Ószövetségben 210 , 2574 , 2577 -78, 2584 ;
-  Egyházé 1678 ;
-  elhunytaké 958 ;
-  imádsággal 1096 , 1354 , 1509 , 2634 -36, 2734 , 2770 ;
-  Krisztusé 739 , 1341 , 1361 , 1368 , 1370 , 2606 ;
-  szenteké 956 , 1434 , 2156 , 2683 ;
-  szerzeteseké 2687 .

KÖZHATALOM - AUCTORITATES 1897 -1904, 1918 -23;
-  kormányzati formák 1884 , 1901 ;
-  kötelessége a tömegkommunikációs eszközök szabadságának védelme 2498 ;
-  szükségessége 1897 -98;
-  tisztelete és engedelmesség iránta 1899 , 2234 ;
-  törvényes gyakorlása 1921 .

KÖZJÓ
-  előmozdításának kötelezettsége 1913 -14, 1916 , 1926 ;
-  föltételei 1907 -09, 1924 -25;
-  igényei szerint biztosított politikai jogok 2237 ;
-  törvényes védelme 2238 , 2242 , 2265 -67, 2310 , 2321 .
-  és a bevándorlás 2241 ;
-  és a munkaszünet 2435 ;
-  és a nemzetközi közösség 1911 , 1927 ;
-  és a polgári közösség 1910 , 1927 , 2239 ;
-  és a társadalmi igazságosság 1807 , 1928 , 2239 , 2442 ;
-  és a törvény 1951 , 1976 ;
-  és a törvényes polgári hatalom 1888 , 1897 -98, 1901 -03, 1921 -22, 2238 , 2309 , 2406 , 2498 ;
-  és a világ tisztelete 2415 ;
-  és az állam 1910 , 1927 , 2239 ;
-  és az egyéni jó 801 , 951 , 1905 , 2039 ;
-  és az Egyház 2246 , 2420 , 2458 ;
-  és az ember kötelességei 1880 , 2237 -41, 2288 ;
-  és gazdaság 2425 , 2429 , 2432 ;
-  és kommunikáció, információ 2489 , 2492 , 2494 , 2498 ;
-  és magántulajdon 2401 , 2403 ;
-  és vallásszabadság 2109 ;

KÖZLÉS
-  Isten jóságáé 294 , 947 ;
-  lelki javaké 955 ;
-  szentségi Krisztus misztériumáé 947 , 1076 , 1092 ;
-  üdvösségé 1088 .

KÖZÖS FELELÔSSÉG
-  és a közjó 2240 .

KÖZÖSSÉG - COMMUNIO
-  a hitben 154 , 185 , 188 , 949 , 1102 , 1209 ;
-  az isteni Személyek között 267 , 738 , 1693 ;
-  egyházi és a bűn 1440 , 1446 , 1448 , 1455 ;
-  egyházi és a család 2204 -05;
-  egyházi és a szakadások 2089 ;
-  emberé az isteni Személyekkel 259 , 732 , 737 , 850 , 1107 ;
-  emberé Jézus misztériumával 519 -21;
-  emberé Krisztussal 533 , 725 , 787 , 790 , 1331 ;
-  emberek között 357 , 775 , 1445 , 1702 , 2419 ;
-  emberi 1880 ;
-  emberi Istennel 27 , 45 , 54 , 154 , 613 , 780 , 1489 , 1804 ;
-  eucharisztikus 1329 , 1348 , 1383 , 1566 , 2777 ;
-  eucharisztikus, vö. Eucharisztia
-  férj és feleség között 371 -72, 383 , 2331 -32;
-  fölkészítése a liturgiára 1098 , 1112 , 1154 , 1236 , 1688 ;
-  karizmákban 951 ;
-  Krisztussal és a hitoktatás 426 ;
-  lelki 2347 ;
-  lelki javakban 949 , 952 ;
-  liturgikus 752 , 1097 , 1102 , 1144 , 1167 , 1193 , 2760 ;
-  megholtakkal 958 , 1684 , 1689 , 1690 ;
-  megőrzése és a szentségek 790 , 1126 , 1533 -35;
-  mennyei és a földi Egyház között 954 -59, 962 .
-  mennyei és földi Egyházé 954 -59;
-  pápáé a püspökökkel 85 , 100 , 816 , 892 , 895 ;
-  plébániai 2179 , 2226 ;
-  püspöké a Krisztus-hívőkkel 84 , 1301 ;
-  szenteké 946 , 1372 , 2006 ;
-  Szentléleké 734 , 1108 -09, 1097 ;
-  szentségekben 950 ;
-  szeretetben 953 .
-  tagjai 1141 , 1372 , 2178 ;
-  vasárnapi 1167 , 1174 , 2188 ;
-  vezetése 1184 , 1348 .
-  és az Egyház, vö. Egyház
-  és a liturgia 1071 , 1136 ;
-  és a Szentlélek működése 1092 , 1112 ;
-  és az imádság 2565 , 2655 , 2682 , 2689 , 2713 , 2799 , 2801 ;
-  és hitvallás 167 ;
-  és imádság 2585 -86, 2589 ;

KÖZVÉLEMÉNY - OPINIO PUBLICA 2286 , 2493 , 2498 , 2499 , vö. Rumor

KERESZTÉNY HUMANIZMUS - HUMANISMUS CHRISTIANUS 1676 .

KRISZTUS ÁLDOZATA - SACRIFICIA CHRISTI
-  a bűnbocsánat forrása 1851 ;
-  a kereszten 616 -17;
-  beteljesítette az ószövetségi áldozatokat 1330 ;
-  egyetlen és tökéletes áldozat 2100 ;
-  egyetlen és végső 613 -14, 1545 ;
-  és a Szűzanya 964 ;
-  és az Eucharisztia 1367 ;
-  jelentése 545 , 606 ;
-  minden papi szolgálat forrása 1566 .

KRISZTUS JELENLÉTE - PRAESENTIA CHRISTI IN EUCHARISTIA
-  a papban 1348 ;
-  az Eucharisztiát ünneplő közösségben 1348 ;
-  az igeliturgiában 1088 , 1349 .

KRISZTUS
-  megdicsőülése 124 , 312 , 429 , 663 , 1335 .

KRISZTUS 436 -40, 453 ;
-  egyszülött Fiú 441 -45, 454 ;
-  Isten látható képmása 241 , 477 , 1559 ;
-  Jézus 430 -35, 452 .
-  megtestesült Ige 456 , 461 -63;
-  mennyből alászállása 440 , 1001 ;
-  menyasszonya az Egyház 757 , 772 -73, 796 , 808 , 823 , 867 , 926 , 1617 ;
-  Szentháromság személye 249 , 258 -59;
-  Szentlélektől fogantatott 437 , 484 -86, 490 -93, 496 , 498 -99, 502 , 504 -05;
-  tesben megjelent Ige 51 , 423 , 461 , 476 -77.
-  teste az Egyház 787 -96, 805 ;
-  tevékenységének szentsége az Egyház 1118 .
-  Úr 446 -51, 455 ;

Krisztus egységének misztériuma

KRISZTUS ÉS A SZENTLÉLEK
-  Krisztus ajándékozza a Szentlelket 667 , 730 -31, 739 , 1287 ;
-  Krisztus és a Szentlélek kapcsolata 739 , 747 , 797 , 1108 ;
-  Krisztus misztériuma és a Szentlélek 1099 , 1104 -07.

ISTEN ÖRÖK FIA, vö. Szentháromság
-  a világegyetem oszlopa és őre 320 , 703 ;
-  Elsőszülött a sok testvér között 2790 ;
-  emberi természet fölvétele 461 -63, 485 , 488 , 497 ;
-  Isten Fia 441 -45;
-  Isten tervének beteljesedése 128 ;
-  Közvetítő 291 -92;
-  Krisztus az Atya kinyilatkoztatása 73 , 221 , 238 -42, 2798 ;
-  Krisztus eljövetelének céljai 217 , 456 -60;
-  Krisztus fiúi imádsága 2605 ;
-  Krisztus megtestesülése 479 , 485 , 488 , 497 , 723 ;
-  Krisztus út a Atyához 2609 ;
-  Mária Krisztus Anyja 508 -09.

KRISZTUS TERMÉSZETE
-  az élő Isten Fia 153 ;
-  emberi megismerése 472 ;
-  engedelmes az Atya iránt 536 , 539 , 606 , 2600 , 2824 ;
-  feltámadás istenségének bizonysága 653 ;
-  igaz Isten és igaz ember 464 -69, 480 -82;
-  Krisztus emberi akarata 475 ;
-  Krisztus emberi természete 470 -78, 481 -82;
-  Krisztus értelme 482 ;
-  Krisztus isteni természete 211 , 447 ;
-  Krisztus szíve 478 ;
-  Krisztus teste 476 -77.

KRISZTUS LELKE, vö. Szentlélek
-  és az apostolok 1120 ;
-  és az Ország 2832 ;
-  szerint cselekedni 2752 ;
-  tevékenysége 2832 .

Krisztus életének misztériumai 512 -18.

Krisztus és az Egyház
-  az egyetlen ajtó 754 ;
-  az Egyház alapja 2 , 424 , 551 -53, 771 , 778 , 807 , 864 , 874 ;
-  az Egyház Feje 2 , 424 , 551 -53, 771 , 778 , 807 , 864 , 874 ;
-  az Egyház kezdete 2 , 424 , 551 -53, 771 , 778 , 807 , 864 , 874 ;
-  az Egyház kiindulópontja 424 , 763 -67;
-  az Egyház oszlopa 820 , 822 -24, 830 , 837 , 869 , 1076 , 1547 ;
-  az Egyház Tanítóhivatalának kiindulópontja 88 ;
-  Egyház és keresztség 1261 ;
-  Egyház és közösség 787 -89;
-  eljövetele az Egyház beteljesedése 769 ;
-  határozza meg az Egyház tulajdonságait 811 , 889 -90;
-  vezeti az Egyházat 551 , 852 , 1547 .

Krisztus megszólításai
-  Amen 1065 ;
-  angyalok világának feje 331 , 333 , 351 ;
-  Atya akaratának teljesedése 2824 ;
-  Atya kinyilatkoztatása73, 221 , 238 -42, 2798 ;
-  Békességünk 2305 ;
-  Bíró 1051 , 1059 ;
-  Dávid Fia 439 , 559 ;
-  Élet 2697 ;
-  Élet kenyere 1338 , 1406 , 2837 ;
-  Élő 625 -26, 640 , 662 ;
-  Emberek megszentelése 2813 ;
-  Emberek pásztora 160 , 754 ;
-  Emberek világossága 280 , 748 , 1243 ;
-  Emberfia 440 , 460 ;
-  Emberiség elsőszülötte 381 , 2790 ;
-  Embert bűntől szabadító 360 , 420 -21, 549 , 976 , 981 -82, 987 , 2637 ;
-  evangelizáció és prédikáció forrása 49 , 74 -76;
-  Fölkent 453 ;
-  Föltámadás és élet 994 ;
-  Igaz és egyetlen Közvetítő 65 -67, 480 , 667 , 771 , 846 ;
-  Igazság 2466 ;
-  Ige 241 , 456 -60;
-  Imádság tanítómestere 2601 , 2607 -15, 2621 , 2674 , 2707 , 2722 , 2759 , 2765 -66, 2773 , 2775 ;
-  Írások beteljesedése 2763 ;
-  Isten Báránya 608 ;
-  Isten Fia 423 -24, 441 -45, 454 , 1286 , 2783 ;
-  Isten kinyilatkoztatása 50 , 53 , 151 , 240 , 272 , 385 , 2583 , 2812 ;
-  Isten népének feje 747 , 753 , 782 , 792 -95, 807 , 947 , 1698 ;
-  Isten temploma 1197 ;
-  Istentől küldött 422 , 437 ;
-  Jézus 430 -35, 452 , 2666 ;
-  katekézis szíve 426 -29;
-  kegyelem forrása 1642 ;
-  keresztény élet középpontja 1618 ;
-  Kiengesztelésünk 433 , 620 , 1449 , 2795 , 2839 ;
-  Király 783 , 786 , 908 , 2105 ;
-  Közbenjáró 51 , 65 -67, 257 , 294 , 2574 , 2634 ;
-  Közvetítő 51 , 65 -67, 257 , 294 , 2574 , 2634 ;
-  Krisztus 436 -40, 453 , 486 , 629 , 690 , 695 , 727 , 745 , 783 , 1289 ;
-  Lélek és test orvosa 1421 , 1458 , 1484 , 1503 -05, 1509 ;
-  Megváltó 401 , 616 , 622 , 679 , 1026 , 1069 , 1235 , 1476 , 1992 ;
-  Messiás, 440 , 453 , 547 ;
-  Mester 108 , 561 ;
-  mintakép 564 , 896 , 1477 , 2740 , 2825 , 2862 ;
-  Nemzetek világossága 280 , 748 , 1243 ;
-  Ország Hírnöke 567 , 865 ;
-  Papa 783 , 1141 ;
-  Próféta 783 , 904 ;
-  remény forrása 1820 ;
-  Szentírás egyetlen Igéje 101 -04;
-  Szentírás középpontja 112 , 117 , 122 , 124 , 126 , 129 , 133 -34, 139 , 158 ;
-  Szeretet mintaképe 782 , 1616 , 1825 ;
-  Szolga 565 , 623 , 608 ;
-  Szószóló 519 ;
-  Szőlőtő 755 , 2074 ;
-  Tanító 108 , 561 ;
-  Test feje 747 , 753 , 782 , 792 -95, 807 , 947 , 1698 ;
-  Tisztaság mintaképe, 2345 , 2348 , 2394 ;
-  Törvény célja 1953 , 1965 , 1977 ;
-  Új Ádám 359 , 411 , 504 ;
-  Úr 202 , 209 , 446 -51, 455 , 668 -69;
-  Út az Istenhez 51 , 65 -67, 257 , 294 , 2574 , 2634 ;
-  Üdvösség misztériuma 774 ;
-  Üdvözítő 389 , 846 , 1019 , 1359 , 1507 , 1584 , 1741 , 1846 .

Krisztus Teste
-  és a kenyér átváltozása 1106 , 1333 , 1353 , 1376 , 1411 , 1413 ;
-  és a közösség 1385 ;
-  és a mindennapi kenyér 2835 , 2837 , 2861 ;
-  és a Szentlélek 797 -98, 1084 , 1108 ;
-  és az Eucharisztia 1323 , 1331 , 1339 , 1374 -75, 1382 , 1391 , 1393 , 1416 ;
-  és Krisztus halála 627 , 630 ;
-  és Krisztus-hívők közössége 948 , 960 ;
-  és Mária 466 , 488 , 973 ;
-  feláldozása 606 , 610 , 621 ;
-  feltámadása 640 , 645 -46, 648 , 657 ;
-  igaz embersége 476 .
-  megdicsőülése 659 ;
-  nem látott romlást 627 ;
-  tisztelete 103 , 141 .

liturgia és Krisztus misztériumai 1164 -65, 1201 , 1204 , vö. Liturgia;
-  Krisztus áldozata 1341 , 1358 , 1362 -72, 1409 , vö. Sacrificium
-  Krisztus jelenléte az Egyházban 775 , 779 , 1119 ;
-  Krisztus papsága 941 , 1544 -45.

megjelenített Krisztus-misztérium
-  élni Krisztusban 2038 ;
-  feltámadni Krisztussal 1002 -04;
-  hinni Krisztusban 161 , 1709 , 1715 , 2074 ;
-  hitoktatás 90 , 1075 ;
-  követni Krisztust 1694 ;
-  közösség Krisztussal 519 , 521 , 562 , 957 , 977 , 985 , 989 , 1025 , 1196 , 1303 , 1309 , 1331 , 1361 , 1382 , 1391 , 1395 -96, 2014 , 2182 ;
-  Krisztus követése 916 , 918 , 923 , 932 , 1435 , 1697 , 2053 , 2232 -33, 2253 , 2466 , 2708 ;
-  Krisztus misztériuma a liturgiában 1174 ;
-  Krisztus misztériuma az imádságban 2708 ;
-  Krisztus szeretete 478 , 609 ;
-  Krisztus szerint élni 2046 ;
-  Krisztus tagjának lenni 1213 , 1241 , 1265 , 1271 -72, 1279 ;
-  Krisztus tanúi 942 , 995 , 1816 ;
-  Krisztus új szövetsége 762 , 781 ;
-  Krisztus-misztérium közös vonásai 516 -18;
-  meghalni Krisztusban 1005 -14, 1681 ;
-  megtérés Krisztushoz 1426 -28, 1470 ;
-  szeretni Krisztust 166 .

KRISZTUS DICSÔSÉGES ELJÖVETELE
-  előíze a színeváltozás 556 ;
-  felkészülés rá 522 -24;
-  időpontjának bizonytalansága 673 -74, 1040 , 2772 ;
-  "Jöjj el, Uram Jézus!" 2853 ;
-  várása 840 .

KRISZTUS ELJÖVETELE
-  első 122 ,
-  második 2612 ;
-  másodi k és az utolsó ítélet 1040 ;

KRISZTUS ENGEDELMESSÉGE
-  a törvény iránt 527 ;
-  az Atya iránt 1009 , 1019 ;
-  hatásai 517 ;
-  szülei iránt 532 , 564 .

KRISZTUS FÖLTÁMADÁSA - RESURRECTIO CHRISTI, vö. Krisztus KRISZTUS FELTÁMADÁSA
-  a Szentháromság műve 648 ;
-  egyedülálló volta 646 ;
-  emlékezete 1163 , 1166 -67, 1337 ;
-  jelentése 272 , 638 , 651 -55;
-  jövedölései 652 ;
-  Krisztus megjelenései 641 -44, 645 ;
-  napja 1166 -67, 2191 ;
-  napja mint új teremtés 2174 ;
-  testi valósága 645 -46;
-  történeti esemény 639 , 643 -45, 656 ;
-  transzcendens esemény 645 -48, 656 ;
-  üdvtörténeti jelentősége 654 -55, 658 ;
-  üres sír 640 ;
-  végső igazság 638 , 651 , 653 , 991 .
-  és a megigazulás 519 ;
-  és az emberek feltámadása 992 -1004;

KRISZTUS GYERMEKKORA 527 -30;
-  bemutatás a Templomban 529 ;
-  Epifánia 528 ;
-  körülmetélés (Circumcisio) 527 ;
-  menekülés Egyiptomba 530 ;
-  názáreti élet 531 -534.
-  pásztorok 437 ;
-  születés 525 -26.

KRISZTUS HALÁLA
-  hatása 634 , 636 -37;
-  jelentése 634 , 636 -37;
-  Krisztus pokolraszállása 631 -37.
-  mint áldozat 606 -18;
-  mint megváltás 573 , 599 -605, 619 ;
-  temetése 624 -30;
-  és a keresztség 628 , 790 , 1214 ;
-  és az üdvösség terve 571 -72;

KRISZTUS HÚSVÉTJA - PASCHA
-  beteljesedés 731 ;
-  beteljesedése Isten Országában 1403 ;
-  és a keresztények 793 ;
-  és az Eucharisztia 1340 , 1362 -66;
-  eseménye 640 ;
-  következményei 1225 , 1449 ;
-  napja 1170 ;
-  ünneplése a keresztényeknél 1096 ;
-  végső, Egyházé, 677 ;
-  végső, keresztény 1680 -83.

KRISZTUS IMÁDSÁGA
-  imádkozó Jézus 2599 -2606, 2701 , 2741 ;
-  Jézus az imádság tökéletes példája 2620 ;
-  Jézus főpapi imája 2604 ;
-  Jézus órájának imádsága 2746 -51, 2758 ;
-  Krisztus meghallgatja az imádságot 2616 ;
-  Krisztus tanít imádkozni 2607 -15, 2621 ;
-  Miatyánk 2759 -2865.

KRISZTUS JELENLÉTE - PRAESENTIA CHRISTI
-  a földi liturgiában 1088 ;
-  az Eucharisztiában 1374 , 1378 -79, 2691 .

KRISZTUS KÖVETÉSE - SEQUELA CHRISTI 520 , 618 ;
-  a keresztények elsődleges hivatása 2232 , 2253 ;
-  és az Istennek szentelt élet 916 , 918 , 923 , 932 , 1618 ;
-  hatásai 1694 ;
-  igazságban 2466 ;
-  mint bűnbánati forma 1435 .

KRISZTUS MÁSODIK ELJÖVETELE
-  célja 217 , 457 -58, 460 , 678 -79, 681 -82;
-  jelentősége 673 ;
-  vágya és reménye 671 , 673 .
-  és a rekapituláció 1042 -43, 2818 ;
-  és a végítélet 1038 -40;
-  és az Egyház 769 ;
-  és az Egyház végső megpróbáltatása 675 -77;

KRISZTUS MENNYBEMENETELE
-  jelentése 662 , 664 -65, 668 ;
-  következményei 661 , 663 , 666 -67;
-  Krisztus megdicsőülése 312 ;
-  utolsó megjelenés 659 .
-  ünnepe 2177 .

KRISZTUS NYILVÁNOS ÉLETE
-  apostolok küldése 553 , 858 -862, 873 , 877 , 935 , 981 , 1122 , 1536 , 1575 ;
-  bevonulás Jeruzsálembe 559 -60, 570 ;
-  fölmenetel Jeruzsálembe 557 -58, 569 ;
-  gyógyítások 517 , 582 , 695 , 1151 , 1505 , 2616 ;
-  Jézus testvérei 500 ;
-  keresztség 535 -37, 1223 -25;
-  kísértések 538 -40, 566 ;
-  Krisztus és a törvény beteljesítése 577 -82, 592 ;
-  nyilvános élet kezdete 535 ;
-  Ország hirdetése 543 -46;
-  ördögűzések 550 , 1673 ;
-  színeváltozás 554 -56, 568 ;
-  utolsó vacsora 610 -11, 1339 -40;
-  vádak Jézus ellen 574 -76;

KRISZTUS PRÉDIKÁCIÓJÁNAK FÔ TÉMÁI
-  a Szentlélek nyilatkoztatja ki őt 728 ;
-  bálványimádás 2113 ;
-  boldogságok 1716 -17, 1820 ;
-  botrány 2285 ;
-  bűn 1858 ;
-  bűnbánat és kiengesztelődés 1441 , 1443 ;
-  eskü 2153 -54;
-  felebarát szeretete 1970 , 2196 ;
-  feltámadás 993 ;
-  Gehenna 1034 ;
-  házasság 1614 -15, 2382 ;
-  házastársi hűség 2380 ;
-  Isten országa 541 -46, 2826 ;
-  Isten szeretete 2055 , 2083 , 2093 , 2133 -34;
-  kötelességek a család iránt 2218 ;
-  mások javának tisztelete 2412 ;
-  megbocsátás 1933 , 2262 , 2842 ;
-  meghívás a megtérésre 1427 , 1430 , 1439 , 1989 , 2608 ;
-  örök élet 2052 ;
-  parancsolatok 2054 , 2076 , 2083 ;
-  szegények szeretete 2443 , 2449 , 2463 ;
-  szegénység 2544 , 2546 ;
-  szeretet 1823 , 2055 ;
-  tisztaság 2336 ;
-  utolsó napok 678 ;
-  virrasztás 2730 .

KRISZTUS SÍRJA - SEPULCRUM
-  mint jel 640 , 657 ;
-  szimbóluma az oltár 1182 .

KRISZTUS SZENVEDÉSE - PASSIO CHRISTI, vö. Christus KRISZTUS SZENVEDÉSE
-  agónia a Getszemáni kertben 612 .
-  felajánlása 621 ;
-  hatásai 1708 , 1992 , 2020 ;
-  jelentése 713 ;
-  kapcsolat vele 1521 -22, 1532 ;
-  megfeszítés és áldozat 616 -17;
-  órája 730 ;
-  szükségessége 607 ;
-  története 595 -98;

KRISZTUS SZERETETE
-  Jézus Szíve: irántunk való szeretetének szimbóluma 478 , 2669 ;
-  új parancsa 1823 .
-  jele a sznevedése értünk 605 , 616 , 1825 .

KRISZTUS TESTE
-  az élet eledele 728 , 787 , 1384 , 1391 , 1406 , 1524 .

KRISZTUS TESTÉNEK TAGJAI - MEMBRA CORPORIS CHRISTI
-  a keresztények 521 , 738 -39, 793 , 795 -96, 1988 ;
-  egysége és közössége 790 -91, 797 , 947 , 953 , 1368 , 1396 , 1469 ;
-  életelvük a Szentlélek 798 ;
-  különbözősége 791 , 873 ;
-  megoszlásai 821 ;
-  születésük 1213 , 1267 .

KRIZMA, vö. bérmálás
-  és a bérmálás 1289 , 1297 , 1300 , 1312 , 1320 ;
-  konszekrálása 1297 ;
-  őrzése 1183 ;
-  val megkenés 1241 , 1289 , 1291 , 1294 , 1312 , 1574 .

KULTÚRA - CULTURA/AE
-  fejlődése és Isten Országa növekedése 2820 ;
-  különbözősége és a hitoktatás 24 , 854 ;
-  különbözősége és az Egyház egysége 814 ;
-  természetes törvény 1957 ;
-  tiszteletben tartása 2441 .
-  és a házasság 1606 ;
-  és a kommunikáció 2493 ;
-  és a közjó 1908 ;
-  és a liturgikus szertartások 1145 , 1149 , 1204 , 1207 , 1668 , 1686 ;
-  és a munka 2184 ;
-  és a pihenés 2184 ;
-  és a részvétel a közéletben 1915 , 1917 ;
-  és a szabadság 1740 ;
-  és a szocializáció 1882 ;
-  és a szolidaritás 361 ;
-  és az erkölcsi élet 909 , 2524 ;
-  és az Evangélium 2527 ;

KÜLDETÉS - MISSIO/NES
-  apostoloké 2 , 551 , 85860 , 1122 , 1223 ;
-  diákonusoké 1570 ;
-  Egyházé 6 , 730 , 738 , 768 , 782 , 811 , 831 , 849 -56, 873 ;
-  fölszentelt szolgáké 931 -33;
-  házastársaké 2367 ;
-  Krisztusé 430 , 436 , 438 , 440 , 534 , 536 , 606 , 608 ;
-  minden néphez 1122 , 1533 , 1565 , 2044 , 2419 ;
-  összekapcsolt, Fiúé és Szentléleké 689 -90, 702 , 727 , 737 , 743 , 2655 ;
-  Péteré 552 ;
-  püspököké 2068 ;
-  Szentléleké 244 , 485 , 716 , 1108 ;
-  szülőké 2226 ;
-  Szűz Máriáé 489 , 969 ;
-  Tanítóhivatalé 890 ;
-  világi híveké 897 -913.

KÜRIOSZ 209 , 446 .

KYRIE ELEISON 2613 .

LAKOMA - CONVIVIUM
-  Bárányé, mennyegzős 546 , 1244 , 1335 ;
-  eucharisztikus 1390 , 1391 , 1397 , 1408 , 1617 ;
-  húsvéti 1323 1340 , 1382 -1401;
-  Istennel 1027 ;
-  mennyei 1036 , 1344 ;
-  mennyországi 1642 , 1682 , 2618 , 2770 , 2837 , 2861 ;
-  messiási és a bűnösök 589 ;
-  ünnepi és a megtérés 1439 ;
-  ra szóló meghívás és vasárnap 1166 .

LEHELET - FLATUS
-  mint a Szentlélek képe 691 , vö. Szentlélek

LEKCIONÁRIUM 1154 .

LÉLEK - ANIMA
-  Eucharisztia kegyelemmel tölti el 1323 , 1402 ;
-  eledele Isten Igéje 127 , 131 ;
-  emberé 1934 ;
-  gyógyítói a szentségek és a bűnbocsánat 978 , 981 , 1520 ;
-  jelentése 363 ;
-  keresztség és bérmálás karaktere a lélekben 1280 , 1304 , 1317 ;
-  Krisztusé 466 , 467 , 470 -72, 624 -26, 630 , 632 , 637 , 650 ;
-  orvosa Krisztus 658 , 1421 , 1509 ;
-  szellemi természetének jegyei 33 ;
-  teremtése 33 , 366 , 382 ;
-  test és Szentlélek 367 ;
-  üdvössége 95 , 1023 , 1053 , 2032 , 2264 , 2280 , 2420 , 2458 ;
-  végső sorsa 1021 , 1051 ;
-  be írt természettörvény 37 , 1954 ;
-  be öntött isteni erények 1813 .
-  és a bűn 400 , 403 , 1035 , 1456 , 1863 ;
-  és imádság 2559 , 2562 , 2590 , 2700 , 2703 , 2709 ;
-  és test 362 -64;
-  és test egysége az emberben 327 , 362 , 364 -65, 382 , 992 , 1004 , 1060 , 1503 , 2332 ;
-  és test megdicsőülése 1042 , 1052 ;
-  és test új találkozása a feltámadás 990 , 997 , 1005 , 1016 ;

LÉLEKHÍVÁS - EPICLESIS
-  meghatározása 1105 , 1109 , 1353 .
-  betegek kenete kiszolgáltatásakor 1519 ;
-  hatása 1238 , 1297 ;
-  házasságkötéskor 1624 ;
-  jelei 699 ;
-  szentmisében 1106 ;
-  és a Miatyánk 2770 ;

LELKI DOLGOK -- REALITATES
-  és felfogásuk 1146 .

LELKI ÉLET - VITA SPIRITUALIS
-  meghatározása 1699
-  egyesülés Krisztussal 2014 ;
-  és a dogmák 89 ;
-  és az Eucharisztia 1374 , 1392 ;
-  és vallászszbadság 2188 ;
-  forrása Isten Igéje és az imádság 131 , 2687 , 2697 ;
-  Lélek szerinti élet 1533 , 2848 ;
-  új élet a Lélekben 1698 , 1708 , 1715 .

LELKI ERÔSSÉG - FORTITUDO
-  Lélek ajándéka 712 , 1303 , 1831 ;
-  kérése 2846 ;
-  sarkalatos erénye 1805 , 1808 .

LELKI JAVAK
-  meghatározása 293 , 1050 , 1948 , 2121 , 2548 .
-  jövendő életé 662 , 2549 ;
-  kölcsönös cseréje 1475 -76, 1697 ;
-  közössége 947 , 949 -53, 955 ;
-  és a gyónás 1468 -69.
-  és az imádság 2010 , 2559 , 2590 , 2736 , 2830 ;
-  és az Istennek szentelt élet 933 .

LELKI KÜZDELEM - DIMICATIO
-  eredeti bűn következménye 405 , 407 -09;
-  rossz ellen 409 -10, 978 -79, 1264 ;
-  testé és léleké 2516 , 2819 , 2846 .
-  tisztaságért 2520 -27;
-  és a hit 162 , 2573 ;
-  és a keresztény életszentség 2015 ;
-  és a megtérés 1426 ;
-  és az emberi élet 409 , 1707 ;
-  és az emberi természet 2516 ;
-  és az imádság 2612 , 2725 -51, 2846 , 2849 ;

LELKI RESTSÉG - ACEDIA 1866 , 2733 , 2755 , vö. lustaság

LELKI TERMÉKENYSÉG - FECUNDITAS
-  Krisztusból fakad 755 , 864 , 2074 .

LELKI VAKSÁG
-  Heródesé, Pilátusé és az üdvösség terve 600 .
-  és a hitbeli kételkedés kétség 2088 ;

LELKIGYARKOLATOK - EXERCITIA SPIRITUALIA 1438 .

LELKIISMERET
-  és a személy méltósága 1780 , 1794 .

LELKIISMERET - CONSCIENTIA 1776 -1802;
-  meghatározása 1776 , 1778 , 1795 ;
-  formálása 1783 -85, 1798 , 1802 ;
-  formálása és a tömegkommunikációs eszközök 2496 ;
-  ítélete 1777 , 1800 ;
-  jogai és kötelességei 912 ;
-  szava 33 , 46 , 1706 , 1776 , 1779 , 1795 , 2071 ;
-  szavát hallgatni 1779 , 1800 ;
-  szerinti cselekevés joga 1782 , 1786 -89, 1799 , 1907 , 2106 , 2242 , 2256 .
-  és a bűn 1849 , 1860 , 1865 ;
-  és a bűnbocsánat 1454 , 1468 , 1493 , 1496 ;
-  és a cselekvésmód megválasztása 1786 -89, 1799 ;
-  és a fegyveres szolgálat megtagadása 2311 ;
-  és a felelősség 1781 ;
-  és a jóvátétel 2487 ;
-  és a téves ítélet 1790 -94, 1801 ;
-  és az emberi cselekedetek moralitása 1749 , 1751 , 1796 ,
-  és az emberi méltóság 1700 , 1780 , 2524 ;
-  és az isteni törvény 1706 , 1776 , 1778 , 1786 -87;
-  és az okosság 1806 ;
-  és az üdvösség 847 ;
-  és hit 160 , 162 , 1802 ;
-  és megtérés 1435 , 1453 , 1797 , 1848 ;
-  és tekintély 1903 ;

LELKIISMERETI TILTAKOZÁS - OBIECTIO CONSCIENTIAE, vö. engedelmesség megtagadása

LELKIISMERETVIZSGÁLAT - EXAMEN CONSCIENTIAE, vö. bűnbánat
-  gyónás előtt 1454 , 1456 ;
-  szentségek vétele előtt 1385 , 1454 , 1456 , 1482 , 1779 ;
-  út a megtéréshez 1427 -29, 1435 .

LELKIOLVASMÁNY - LECTIO DIVINA
-  és a liturgia 1177 ;
-  és az elmélkedés 2708 .

LELKIPÁSZTORKODÁS - PASTORALIS
-  és a népi vallásosság 1676 ;
-  és a püspökök 886 , 896 , 927 , 1560 ;
-  és az igehirdetés 132 ;
-  missziós céljai 857 ;
-  plébániai 2179 ;
-  vegyes házasság esetén 1636 .

LELKIPÁSZTOROK - PASTORES ECCLESIAE
-  feladatai 801 , 857 , 1551 , 1632 , 2033 , 2038 , 2663 ;
-  kiválasztása és küldetése 816 , 1575 ;
-  Péter és az apostolok 881 ;
-  plébános 2179 ;
-  püspökök 862 , 939 , 1558 ;
-  segítői a világi hívők 900 -01.

LELKISÉG - SPIRITUALITAS
-  keresztény fajtái 2693 ;
-  különböző fajtái 2684 .

LEMONDÁS GAZDAGSÁGRÓL - RENUNTIATIO DIVITIIS 2544 , 2556 .

LIMBUS 1261 , vö. Baptismus, Exsequiae

LITÁNIÁK - LITANIAE 1154 , 1177 .

LITURGIA
-  céljai 1068 ;
-  Egyházéban részvétel 1273 , 1389 ;
-  és a népi vallásosság 1674 -75;
-  és az angyalok 335 ;
-  és Mária 721 ;
-  földi 1088 -89;
-  húsvéti 1217 ;
-  jelentése 1069 -70;
-  keleti 948 , 1182 , 1240 , 1623 ;
-  mennyei 1090 , 1137 -39, 1326 ;
-  zsidó és keresztény 1096 .

isteni személyek a liturgiában - Personae divinae in liturgia
-  a Szentháromság műve 1076 -1109;
-  az Atya mint forrás és cél 1077 -83;
-  Krisztus 1084 -90, 1097 , 1136 , 2655 ;
-  Krisztus mint központ és Főpap 662 , 1070 , 1088 ;
-  Szentlélek 688 , 1091 -1109.

liturgia elemei - elementa celebrationis liturgicae
-  ének és zene 1156 -58;
-  jelek és szimbólumok 1145 -52;
-  szavak és cselekmények 1153 -55;
-  szentképek 1159 -62.

liturgia értelmezése - interpretatio liturgiae
-  a hagyomány része 1124 ;
-  a hit válasza 1083 ;
-  a katekézis kiváltságos helye 1074 ;
-  az Egyház cselekménye 1071 -72;
-  és a különböző kultúrák 1204 -06;
-  forrás és csúcs 1074 ;
-  jelenvalóvá teszi az üdvtörténet eseményeit 1104 .

liturgia helyei - loca ad cultum celebrandum 1179 -86, 1198 -99.

Liturgia Horarum, 1174 -78;
-  céljai 1174 ;
-  eredete 1096 ;
-  hatásai 1437 ;
-  Isten népének imádsága 1173 ;
-  jelentése 1174 , 1178 ;
-  résztvevői 1175 ;
-  szerkezete 1176 -77;
-  végzésének helye 2691 .

liturgikus esztendő - annus liturgicus 1168 ;
-  a húsvéti misztérium kifejtése 1171 ;
-  alapja a húsvéti misztérium 1168 -69;
-  az idő liturgikus értelmezése 1095 ;
-  megemlékezés a Boldogságos Szűz Máriáról 1172 , 1370 ;
-  megemlékezés a szentekről 1173 ;
-  ünnepek 2177 .

liturgikus idő - Tempus liturgicum 1163 -78 ;

liturgikus ünneplés - Celebratio liturgica
-  keresztségé 1234 -45, 1278 ;
-  bérmálásé 1297 -1301, 1321 ;
-  Eucharisztiáé, 1330 , 1345 -55, 1363 ;
-  hagyományai és a katolicitás 1200 -03;
-  temetésé 1684 -90;
-  házasságé 1621 -24, 1631 , 1663 ;
-  egyházi rendé 1572 -74, 1597 ;
-  bűnbánaté 1480 -84;
-  betegek kenetéé 1517 -19, 1531 ;
-  szolgálatai 1142 -44;
-  változó elemei 1125 ;
-  ben a húsvéti misztérium 1067 -68.

mennyei liturgia résztvevői - liturgiam caelestem celebrantes 1137 -39;
-  Fő és a tagok 1142 -43;
-  közösség és csoportok 1140 -41, 1144 ;
-  szentségi liturgia résztvevői 1140 -44.

vasárnap - dies dominica 1166 -67;
-  az Eucharisztia ünneplésének kiváltságos napja 2177 -79;
-  az Úr napja 1166 -67.

LITURGIKUS ESZTENDÔ - ANNUS LITURGICUS
-  alapja és magva a vasárnap 1193 ;
-  leírása 1168 -71;
-  ben bűnbánati idők 1438 .
-  és az imádság 2698 ;

LITURGIKUS IMÁDSÁG
-  helye a templom 2691 , 2695 .

LITURGIKUS ZENE - MUSICA LITURGICA 1156 -58.

LOPÁS - FURTUM
-  meghatározása 2408 .
-  gyökere 2534 ;
-  jóvátétele 2412 ;

LUSTASÁG - PIGRITIA, vö. Acedia
-  lelki restség 2094 ;
-  mint főbűn 1866 .

MAGÁNTULAJDON - PROPRIETAS PRIVATA
-  általános rendeltetése 2402 -06, 2452 ;
-  tisztelete 2409 ;
-  hoz való jog 2211 , 2401 , 2403 , 2406 , 2411 .

MÁGIA - MAGIA 2115 -17.

MAGNIFICAT 722 , 2629 .

MAI NAP - "HODIE"
-  Istené és az imádságé 1165 , 2659 -60, 2836 .

MANNA 1094 , 1334 .

MARANA THA 451 .

BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
-  mentes az eredeti bűntől 966 .
-  Krisztus Anyja 437 , 456 , 484 -87, 723 -26.

Egyház és Mária - Ecclesia et Maria
-  az Egyház előképe 967 ;
-  az Egyház példaképe 967 ;
-  benne az Egyház elérte tökéletességét 829 ;
-  helye a Egyház misztériumában 773 , 963 -72;
-  lelki anyasága 501 .

Mária az üdvrendben - Maria in Oeconomia Salutis
-  az angyali üdvözletben 484 , 490 ;
-  beleegyezése 148 , 490 , 494 ;
-  eleve elrendelése 488 -89, 508 ;
-  és a Szentlélek műve 721 -26;
-  foganása 437 , 456 , 484 -86, 495 , 723 ;
-  kegyelem közvetítője 969 ;
-  látogatása Erzsébetnél 717 ;
-  mennybevétele 966 ;
-  mentes az eredeti bűntől 411 ;
-  szeplőtelen fogantatása 490 -93;
-  szüzessége 496 -98, 502 -07.

Mária nevei - Denominationes Mariae
-  Bölcsesség Széke 721 ;
-  Egyház Anyja 963 -70;
-  Egyház eszkatológikus képe 967 , 972 ;
-  Élők Anyja 494 , 511 ;
-  Isten Anyja 466 , 495 , 509 ;
-  Kegyelemmel teljes - Gratia plena 722 , 2676 ;
-  Közbenjáró - Mediatrix 969 ;
-  Krisztus Anyja 411 ;
-  Mennyekbe fölvett - Assumpta 966 ;
-  Mindenkor Szűz 499 -501;
-  Odigitria, 'Útmutató' 2674 ;
-  Oltalmazó - Adiutrix, 969 ;
-  Panagia, 'Egészen Szent' 493 ;
-  Segítő - Auxiliatrix 969 ;
-  Szeplőtelen - Immaculata 491 -92;
-  Szószóló - Advocata, 969 ;
-  Új Éva 411 ;
-  Úr szolgálóleánya - Ancilla Domini 510 .

Mária tisztelete - Cultus Mariae
-  meghatározása 971 ;
-  a liturgikus esztendőben 1172 , 1370 ;
-  imádság Máriához 2675 -79;
-  Mária ünnepei 2043 , 2177 ;
-  nevének tisztelete 2146 .

Mária mint példakép - Maria ut exemplar
-  a Fiával való egységé 964 ;
-  a hit engedelmességéé 144 , 148 -49, 494 ;
-  a hité 165 , 273 ;
-  a hit tanúja 165 , 273 ;
-  a reményé 64 ;
-  az életszentségé 2030 ;
-  az imádságé 2617 , 2619 .

MÁRIA MENNYBEVÉTELE - ASSUMPTIO MARIAE 966

MÁSODIK PARANCSOLAT 2142 -67;

MASZTURBÁCIÓ - MASTURBATIO 2352 .

MATERIALIZMUS - MATERIALISMUS 285 , 2124 .

MEGBOCSÁTÁS - VENIA, vö. Poenitentia et Reconciliatio;
-  egyedül Istentől ered 1441 ;
-  elnyerésének igaz útja 1434 , 1437 , 1452 ;
-  elnyerésének útja a szentségek 987 , 2839 ;
-  eredete Isten kegyelme 2010 ;
-  és megtérés 2608 ;
-  hatalma 981 ;
-  hatásai 1443 , 1473 ;
-  iskolája a család 1657 , 2227 ;
-  Isten mindenhatóságának jele 277 ;
-  jogtalanságot elkövetővel szemben 2840 , 2845 ;
-  kérése az imádságban 1425 , 2631 , 2838 -45;
-  ki van zárva Szentlélek káromlása esetén 1864 ;
-  minden bűnre lehetséges 982 .

MEGBOCSÁTÁS ÉS KIENGESZTELÔDÉS - REMISSIO ET RECONCILIATIO
-  alapja a bűnbocsánat 2844 ;
-  az Egyházzal 1443 -45;
-  helye az Egyház 755 ;
-  Isten ajándéka Krisztusban 433 ;
-  keresztényeké az Egyház egységében 822 ;
-  útjai 981 , 1449 , 1455 .

MEGEMLÉKEZÉS - MEMORIA
-  angyalokról 335 ;
-  az üdvtörténet ószövetségi eseményeiről 1093 , 2170 .
-  Isten csodatetteiről 1103 ;
-  Jézus Krisztusről és áldozatáról 1333 , 1341 -44, 1394 ;
-  Krisztus szenvedéséről és feltámadásáról 1163 , 1167 , 1354 ;
-  megholtakról 958 , 1032 ;
-  szentekről 957 , 1173 , 1195 ;
-  teremtésről 2169 .

MEGFIZETÉS - RETRIBUTIO DIVINA (aeterna) 1021 -22, 2016 .

MEGHAJLÁS - OBSEQUIUM
-  a Tanítóhivatallal szemben 891 -92.

MEGHÍVÁS ISTEN RÉSZÉRÔL- APPELLATIO, vö. hivatás
-  életszentségre és a laikusok 941 ;
-  Isten fiaié 2232 -33;
-  keresztény családi életre 2205 -06;
-  papságra 1578 ;
-  tisztaságra 2349 , 2359 ;
-  titokzatos test egységébe és az Eucharisztia 1396 ;
-  és a héber nép 839 ;
-  és a kegyelem 2000 ;
-  és a Tízparancsolat 1962 ;
-  és az ember 29 , 160 , 545 , 2461 , 2566 -67;
-  és az Istennek szentelt szüzek és özvegyek 922 .

MEGHOLTAK
-  testének tisztelete 2300 .

MEGIGAZULÁS - IUSTIFICATIO
-  meghatározása 1987 , 1989 , 1991 -92;
-  alapja 402 , 617 , 654 , 1987 , 1992 ;
-  és megbocsátás 2018 ;
-  és megtérés 1989 ;
-  hatásai 1266 , 1990 ;
-  Isten szeretetének legnagyobb műve 1994 ;
-  útjai 1446 , 1996 , 2001 .

MEGISMERÉS - COGNITIO
-  bűné 708 , 1859 ;
-  hité 23 , 186 ;
-  igazságé 74 , 94 , 851 , 2822 ;
-  Istené az emberben 31 -38, 40 , 50 , 158 , 261 , 286 , 356 , 2197 , 2614 ;
-  jó és rosszé 396 , 1734 ;
-  Krisztusé az emberben 428 -29, 471 -74, 1792 , 2708 , 2715 ;
-  teremtésé mint Isten ajándékáé 216 , 283 , 287 ;
-  teremtett és teremtetlen valóságé 2500 .

MEGKÍVÁNÁS - CUPIDO, vö. bűnös vágy-concupiscentia és vágy- desiderium
-  mások javaié 2534 , 2536 ;
-  megfékezésének indokai 2541 ;
-  oka 1607 , 2259 ;
-  uralom fölötte 377 , 2552 .

MEGKÜLÖNBÖZTETÉS - DISCRETIO
-  emberi állapotoké 407 , 1780 ;
-  földi javaké és használatuké 1729 ;
-  karizmáké 800 ;
-  kísértéseké 2847 ;
-  mint a Szentlélek ajándéka 2690 ;
-  vallásos érzéké és a népi vallásosságé 1676 .

MEGNYILVÁNULÁS - MANIFESTATIO
-  Isten hatalmáé 294 , 707 , 2519 ;
-  Isten jóságáé 294 , 707 , 2519 ;
-  Isten Országa eljöveteléé 570 ;
-  Isten szépségéé 294 , 707 , 2519 ;
-  Jézus Krisztusé 486 , 528 , 535 , 639 , 660 , 1224 ;
-  Szentléleké 697 , 951 .

MEGOSZLÁS
-  bűne 817 ;

MEGOSZLÁSOK - DIVISIONES
-  jeruzsálemi hatóságoké Jézussal kapcsolatban 595 -96;
-  keresztények között és következményei 855 ;
-  legyőzése az Egyházban 791 , 866 ;
-  oka keresztények között 821 ;
-  tanítványoké 1336 .
-  és a Miatyánk 2791 -92;

MEGSZENTELÉS - SANCTIFICATIO
-  a liturgia rendeltetése 1070 ;
-  a Miatyánkban 2807 -15, 2858 ;
-  a Szentlélek sajátos tevékenysége 703 ;
-  a Szentlélek teszi teljessé 2818 ;
-  anyagi dolgoké 1670 ;
-  az Egyház küldetése 824 , 827 ;
-  Egyház a Szentlélek küldetése 767 ;
-  elemei az Egyházon kívül 819 ;
-  és a szentségek 1123 , 1152 , 1668 , 1677 ;
-  napoké és óráké a zsolozsmában 1174 ;
-  püspökök feladata 893 ;
-  szülők szerepe 902 ;
-  ünnepeké 2187 .

MEGSZENTELÔDÉS - SANCTIFICATIO
-  a házasságban 1637 ;
-  és az Istennek szentelt élet 928 ;
-  és megigazulás 1989 , 1995 ;
-  eszköze az emberi munka is lehet 2427 ;
-  forrása a kegyelem 1999 , 2001 ;
-  hivatása 2813 ;
-  végső Krisztus áldozata által 1540 .

MEGSZENTSÉGTELENÍTÉS - PROFANARE 2120 .

MEGSZÓLÁS - DETRACTIO
-  erkölcsileg elfogadhatatlan 2477 ;
-  következményei 2479 .

MEGTÉRÉS - CONVERSIO
-  föltételei 1490 , 1848 ;
-  forrásai 1436 -37;
-  hiányosságai és a téves ítélet 1792 ;
-  katekumenátus megérleli 248 ;
-  látható hatásai 1430 , 1440 ;
-  megvalósítása 1435 ;
-  Szent Pálé 442 ;
-  Szent Péteré 1429 ;
-  Szentlélek ajándéka 1098 , 1433 ;
-  szívé és a hegyi beszéd 2608 ;
-  szívé és a próféták 2581 -84, 2595 ;
-  szükséges a társadalmi változásokhoz 1886 -89, 1896 ;
-  szükségesége 821 , 1430 -33, 1856 , 1888 , 2608 -09, 2708 ;
-  útja 385 , 1502 ;
-  visszautasítása 591 ;
-  re szóló meghívás 160 , 545 , 981 , 1036 , 1428 .
-  és a bűnbánat különböző formái 1430 -32, 1434 ;
-  és a bűnbánat szentsége 1422 -23, 1439 , 2042 ;
-  és a kegyelem 1991 , 2000 , 2010 , 2027 ;
-  és a keresztény beavatás 1229 ;
-  és a lelkiismeret 1797 ;
-  és a megigazulás 1989 , 1993 ;
-  és a régi törvény 1963 ;
-  és az emberi előítéletek 2092 ;
-  és az emberi törékenység 1426 ;
-  és az imádság 2708 , 2731 , 2754 , 2784 ;
-  és bűn és tisztulás 1472 , 1486 , 1856 ;
-  és Isten országa 1470 , 2612 ;
-  és János keresztsége 720 , 523 , 535 ;

MEGTESTESÜLÉS - INCARNATIO 461 -63;
-  az Ige megjelenése 477 ;
-  előkészítése 522 -23;
-  emberi lélek fölvétele 472 ;
-  és a fölvett emberi természet 470 ;
-  és a hüposztatikus egység 466 , 468 , 483 ;
-  és a mennybemenetel 661 ;
-  és az emberi akarat 475 ;
-  és Krisztus megfesthető emberi arca 476 ;
-  hatásai 432 , 521 ;
-  hite 463 , 465 ;
-  jelentése 461 , 464 , 479 , 483 ;
-  megfelelőségének érvei 465 -68;
-  misztériuma 359 464 , 499 ;
-  történetileg nézve 423 ;
-  t tagadó eretnekségek 465 -68.

MEGTESTESÜLÉS INDOKAI
-  a bűnbocsánat 456 -57;
-  az ember részesedése az isteni természetben 460 ;
-  az üdvösség 456 -57;
-  az új teremtés kezdete 504 ;
-  Isten szeretetének megismerése 458 ;
-  példaadás az életszentségre 456 -57.

MEGÚJÚLÁS - RENOVATIO
-  az idők végén 1043 ;
-  Egyházé 670 , 821 , 827 , 1428 ;
-  forrásai a szentek 828 ;
-  fürdője a keresztség 1215 .

MEGVÁLTÁS - REDEMPTIO
-  áldozata Krisztus halála 613 , 616 ;
-  az evangelizáció szíve 571 , 601 ;
-  eszköze az Egyház 776 ;
-  ígérete és az angyali üdvözlet 55 , 64 , 601 ;
-  lényege csak hittel fogható fel 573 ;
-  mindenkinek szól 605 ;
-  misztériuma Krisztus élete 517 , 635 , 1067 ;
-  művének kiterjesztese 634 ;
-  szolgálója Mária 494 , 508 .

MEGVÁLTÓ - REDEMPTOR, vö. Krisztus

MÉLTÓSÁG - DIGNITAS
-  családtagoké 2203 ;
-  emberi testé 364 , 1004 ;
-  férfié és nőé egyenlő 369 , 2334 ;
-  házastársaké egyenlő 1645 ;
-  házastársi szereteté 1601 , 1603 , 1632 , 1638 , 1660 ;
-  Isten gyermekeié egyenlő 872 , 1468 , 1692 , 1698 , 1934 ;
-  Isten népéé 782 , 786 ;
-  másoké és a botrány 2284 -2301;
-  papoké 1587 , 1595 ;
-  teremtmény emberé 306 , 308 .

MENNY
-  boldogsága 1729 ;
-  dicsősége és a Egyház 769 , 778 , 1042 , 1053 ;
-  polgárai a keresztények 2796 ;
-  szépsége 32 .
-  és a Miatyánk 2794 -96, 2802 ;
-  és föld teremtése a Hitvallásban 198 , 279 , 325 ;
-  és föld teremtője Isten 212 , 216 , 269 , 287 , 290 ;

MENNYBEMENETEL
-  Krisztusé 659 -64, 665 -67.

MENNYEK ORSZÁGA
-  dicsősége és a remény 1821 ;
-  jelentése 326 , 1024 -26, 2794 -95, 2802 .
-  és a boldogságok 1716 , 1724 -25;
-  és a cölibátus 1579 , 1618 -19;
-  és a kulcsok 553 ;
-  és a remény 1817 -18;
-  és a szegénység 544 , 2544 , 2547 , 2556 ;
-  és a szüzesség 1579 , 1618 -19;
-  és a Törvény 577 , 1964 ;
-  és az Egyház 865 ;
-  és Isten akarata 2826 ;
-  és Krisztus 541 , 567 , 763 ;
-  és Krisztus húsvétja 541 , 567 , 763 ;

MENYEGZÔ - NUPTIAE
-  Bárányé 1244 , 1329 , 1602 , 1612 , 1642 , 2618 ;
-  kánai 1613 , 2618 ;
-  misztikus 923 ;
-  s lakoma a mennyek országában 1027 , 1335 .

MÉRTÉKLETESSÉG - TEMPERANTIA
-  meghatározása 1809 ;
-  és a tisztaság 2341 , 2517 , 2521 ;
-  és az anyagi javak 2407 ;
-  gyümölcsei 1838 , 2290 ;
-  sarkalatos erény 1805 .

MESSIANISMUS
-  ál-messianizmus 675 ;
-  millenarizmus 676 .

MESSIÁS, vö. Krisztus
-  első híre a bűnbeesés után 410 ;
-  Jézus Krisztus 436 -40, 528 -29, 535 , 540 , 547 ;
-  országának kezdete Jézus megdicsőülése 664 ;
-  szó jelentése 436 , 695 ;
-  várása Izraelben 702 , 711 -16;
-  viszatérése a keresztények reménye, 840 ;
-  ra leszállott a Szentlélek 1286 ;

MESTERSÉGES MEGTERMÉKENYÍTÉS - INSEMINATIO ARTIFICIALIS
-  ember esetében erkölcsileg elfogadhatatlan 2376 -77.

MESTERSÉGES MEGTERMÉKENYÍTÉS - FECUNDATIO ARTIFICIALIS
-  erkölcsileg elfogadhatatlan 2377 ;
-  heterológ változata súlyos károkat okoz 2376 .

MIATYÁNK - PATER NOSTER
-  a Szentírás központja 2762 -64;
-  "Atyánk" 2779 -85, 2798 ;
-  az Egyház imádsága 2767 -72;
-  az Úr imádsága 2765 -66;
-  "bocsásd meg a mi vétkeinket" 2838 -45, 2862 ;
-  "de szabadíts meg a gonosztól" 2850 -54, 2864 ;
-  "jöjjön el te országod" 2816 -21, 2859 ;
-  "ki vagy a mennyekben" 2794 -96, 2802 ;
-  "legyen meg a te akaratod..." 2822 -27, 2860 ;
-  "mi" Atyánk 2786 -93, 2801 ;
-  "mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma" 2828 -37, 2861 ;
-  "ne vígy minket a kísértésbe" 2846 -49, 2863 ;
-  "szenteltessék meg a te Neved" 2807 -15, 2858 .

MINDENSÉG - UNIVERSUM, vö. Mundus;
-  az idők végén 1047 , 1060 ;
-  eredete és célja Isten 32 , 269 , 279 , 317 , 325 ;
-  szépsége 341 , 1147 .

MISE - MISSA, vö. Eucharistia

MISSZIONÁRIUS
-  buzgóság forrása 828 , 851 ;
-  parancsa 849 -50;
-  törekvése 854 .

MISZTÉRIUM - MYSTERIUM
-  Egyház egységéé 813 -16;
-  Egyházé 770 -76;
-  ember üdvösségéé 122 ;
-  emberé 359 ;
-  hité 2558 ;
-  Istené 42 , 206 , 234 , 1028 , 2779 ;
-  Krisztusé 280 , 512 -60, 639 , 654 , 1067 ;
-  rossz létezéséé, 309 , 385 , 395 ;
-  teremtésé 287 , 295 -301.

MISZTIKUS ÉLET - VITA MYSTICA 2014 .

MITOLÓGIA - MYTHOLOGIA/MYTHUS 285 , 498 .

MORALIS, vö. Lex moralis

MORALITÁS
-  alapelve az önszeretet 2264 ;
-  cselekedeteké 1756 , 1768 ;
-  és a körülmények 1756 ;
-  és a szándék 1756 ;
-  és az Egyház 2420 ;
-  forrásai 1750 -54;
-  oltalmazása 2210 , 2294 , 2498 ;
-  szenvedélyeké 1762 -70.

MULASZTÁS - OMISSIO
-  betegápolásban 2277 ;
-  bűne 1853 .

MUNKA - LABOR
-  értéke 1368 , 2428 ;
-  és a gazdasági élet felelősei 2431 ;
-  és az elbocsátás 2435 ;
-  és Jézus 531 , 533 , 564 ;
-  és jogos bére 2434 ;
-  és pihenés 1193 , 2172 , 2184 -88;
-  jelentése 378 , 901 , 1609 , 1914 , 2427 ;
-  lelkipásztori 893 , 924 ;
-  megfizetése és a szolidaritás 1940 ;
-  hoz való jog 2211 , 2433 , 2436 .

MUNKABÉR - SALARIUM
-  igazságos bér 2434 .

MUNKANÉLKÜLISÉG - OCCUPATIONIS PRIVATIO
-  rossz következményei 2436 ;
-  veszedelmei 2436 .

MUNKÁSOK SZERVEZETEI - CONSOCIATIONES OPERARIORUM 2430 .

MUNKASZÜNET 2435 .

MUZULMÁNOK - MUSULMANI 841 .

MÜSZTAGÓGIA - MYSTAGOGIA 1075 .

MYRON, vö. Chrisma

NAGYBÖJT - QUADRAGESIMA 540 , 1095 , 1438 .

NAP - DIES
-  általános feltámadásé 364 , 989 ;
-  halálé 1682 ;
-  hetedik 345 , 2051 , 2168 -73;
-  ítéleté 678 , 681 , 1040 , 1059 ;
-  Jézus feltámadásáé 2174 ;
-  negyven 538 , 540 , 659 ;
-  nyolcadik 349 ;
-  teremtésé 337 , 2169 ;
-  Úré 1166 -67, 2170 , 2174 -88;
-  utolsó 841 , 994 , 1001 , 2730 ;
-  ünnep 1389 , 2177 , 2181 , 2185 , 2187 -88.

NEGYEDIK PARANCSOLAT 2197 -2257;

NEMI ERÔSZAK - VIOLATIO 2356 .

NEMZET - NATIO NÉPEK
-  békéjét fenyegető veszedelmek 2316 -17;
-  célja a közjó 2237 , 2310 ;
-  és az isteni terv 56 -57;
-  és az üdvösség 64 , 543 ;
-  kiirtása bűn 2313 ;
-  közötti igazságosság és szolidaritás 1941 , 2241 , 2437 -42;
-  szervezete és a közjó 1911 .

NEMZETSÉG - GENS
-  szent 782 , 1268 , 2810 .

NÉPI ÁJTATOSSÁG
-  és a Liturgia Horarum 1178 ;
-  és vallásosság 1676 .

NÉPI VALLÁSOSSÁG - RELIGIOSITAS POPULARIS 1674 -75.

NÉPSZAPORULAT - INCREMENTUM POPULORUM 2315 .

NÉV - NOMEN
-  Istené ld. Isten;
-  Jézusé 432 ;
-  keresztségben 2156 -59, 2165 .

NOÉ
-  szövetség Istennel 56 , 58 , 71 .

NOÉ BÁRKÁJA - ARCA NOE 845 , 1094 , 1219 .

NÔ - MULIER
-  az Egyház képe 1368 , 2853 ;
-  és a férfi 369 , 371 -72, 383 , 400 ;
-  és a férfi közös hivatása 373 , 1603 , 2207 , 2331 ;
-  és a poligámia 2387 ;
-  és az Istennek szentelt élet 918 , 924 ;
-  harmóniája a férfival a Paradicsomban 376 , 384 ;
-  házasságtörése 2384 ;
-  házastársi szeretete 2337 , 2353 , 2360 -61, 2522 ;
-  Isten képére lett ő is teremtve 355 , 369 -70, 2335 ;
-  kapcsolata a férfival 400 , 1606 -07;
-  kiegészíti a férfit 378 , 1605 , 1614 , 1616 , 2333 ;
-  megkívánása 2336 ;
-  méltósága 1645 , 2334 , 2393 ;
-  papságáról 1577 -78;
-  szerelmének követelményei 2363 ;
-  törvénytelen kapcsolata férfival 2353 , 2390 -91;
-  védelme 1610 .

NÖVEKEDÉS - INCREMENTUM, vö. Augmentum, Progressus et Progressio
-  erkölcsi 1784 ;
-  és közjó 1908 .

NYÁJ - GREX
-  mint az Egyház képe 754 , 764 ;
-  pásztorai 861 , 881 , 893 , 1548 , 1575 , 1586 .

NYELV- LINGUA
-  emberi 40 -43;
-  emberi és Isten Igéje 101 ;
-  hité 170 -71, 185 ;
-  imádságé 2663 ;
-  jeleké az emberi életben 1146 ;
-  kétértelmű 2338 , 2480 ;
-  szimbólumoké az emberi életben 1146 ;
-  teremtményeké 2500 .

NYOLC BOLDOGSÁG
-  út a boldogságra 1697 , 1718 , 2546 .

NYOLCADIK PARANCSOLAT 2464 -2513;

NYUGALOM - REQUIES
-  szombati 582 , 2168 -73, 2189 ;
-  vasárnapi 2184 -85, 2194 .

ODATARTOZÁS - PERTINENTIA
-  Egyházhoz, érzéke 1309 ;
-  Krisztushoz 1272 , 1296 , 2182 .

OKOSSÁG - PRUDENTIA
-  meghatározása 1806 , 1835 ;
-  a közjó követeleménye 1906 ;
-  az erkölcsi ítéletben 1788 ;
-  mint sarkalatos erény 1805 -06.

OKTALANUL TÚLZOTT GYÓGYMÓDOK - SAEVITIA THERAPEUTICA 2278 .

OLAJ - OLEUM, vö. krizma, megkenés
-  jelentése, 695 , 1183 , 1237 , 1241 , 1289 , 1293 -94;
-  konszekrálása 1297 .

OLTÁR - ALTARE
-  Ábrahám építette 2570 ;
-  emberi szív 786 , 2655 ;
-  jelentései és az Eucharisztia ünneplése 1383 ;
-  megáldása 1672 ;
-  mennyei 1383 , 1589 ;
-  szentsége az Eucharisztia 1372 .
-  és a keresztáldozat 1182 , 1364 , 1366 -68, 1939 ;
-  és az Új Szövetség 1182 ;

ORSZÁG KULCSAI 551 - 553 ;
-  hatalma 981 -83.
-  és a bűnök megbocsátása 979 , 981 , 1444 ;
-  és Péter 553 , 567 , 881 , 936 , 1444 ;

ORTODOX EGYHÁZAK - ECCLESIAE ORTHODOXAE
-  egysége a katolikus Egyházzal 836 ;
-  és a hitvallás 247 .

ORVOS - MEDICUS
-  erkölcstelen beavatkozásai 2377 , 2537 ;
-  feladatai 2288 -89;
-  testé és léleké Jézus Krisztus 1421 , 1484 , 1503 -1505;
-  titoktartási kötelezettsége 2491 .

ÓSZÖVETSÉG - VETUS TESTAMENTUM , FOEDUS VETUS
-  előképei 1217 , 1223 , 1544 ;
-  előkészület Krisztusra 522 , 762 ;
-  értéke 121 ;
-  értéke 121 ;
-  helye a szív 2563 ;
-  ígéreteinek beteljesedése 122 , 528 , 652 , 1067 ;
-  jele a szombat 2171 ;
-  jelei és szimbólumai 1145 , 1150 -52, 1334 ;
-  jogrendje 2449 ;
-  katekézise 1094 ;
-  könyveinek kánonja 120 ;
-  parancsolatai 2061 -63;
-  Sinai 62 , 204 , 2810 .
-  szimbolikus képei 2130 ;
-  tanítása a kezdetekről 2568 , 2569 , 2585 , 2596 , 2630 ;
-  tisztelete 61 , 123 , 138 ;
-  ben a Messiás 1286 ;
-  ben a szent élet 2260 ;
-  ben a Szentháromság misztériuma 237 ;
-  ben a Szentháromság teremtő tevékenysége 292 ;
-  ben a Szentlélek 702 ;
-  ben az Atya mint az igazság forrása 684 , 2465 ;
-  ben az Egyház misztériuma 753 ;
-  ben istenjelenések 697 .
-  és a betegség 1502 ;
-  és a liturgia 1093 , 1156 ;
-  és a liturgia 1093 , 1349 ;
-  és a papság 1539 , 1542 , 1544 ;
-  és a Tízparancsolat 2057 , 2077 ;
-  és a Törvény 346 , 709 , 2060 -63, 2070 ;
-  és Ábrahám 72 , 992 , 2571 ;
-  és az Isten fia cím 441 ;
-  és Isten 238 , 781 , 1102 , 1612 , 2058 ;
-  és Újszövetség viszonya 128 , 129 , 140 ;

ÓSZÖVETSÉGI TÖRVÉNY - LEX IN VETERE FOEDERE
-  ajándék 238 , 700 , 2060 ;
-  átka 580 ;
-  az országban és a számkivetésben 709 ;
-  céljai 62 , 708 ;
-  elfeledése 710 ;
-  értéke 1961 -64;
-  és Jézus 527 , 576 -82, 592 , 2053 , 2382 ;
-  fő parancsolatai 2055 ;
-  Isten törvénye 2058 ;
-  jelentése 1961 -64;
-  megszegése 401 ;
-  mint igazság 2465 ;
-  összefoglalása az aranyszabály 1970 .

ÖKUMENIZMUS - OECUMENISMUS
-  alapja a keresztség 818 , 1271 ;
-  hatásai 1636 ;
-  hibáinak következményei 855 ;
-  hibáinak okai 817 ;
-  módjai 816 , 819 -22.

ÖNGYILKOSSÁG --SUICIDIUM 2280 -83, 2325 .

ÖNMEGTAGADÁS - MORTIFICATIO 2015 .

ÖNMEGTARTÓZTATÁS - CONTINENTIA
-  hatásai 2340 ;
-  jegyeseké 2350 .
-  Szentlélek gyümölcse 1832 ;
-  és a termékenység 2370 ;
-  és a tisztaság 2349 ;
-  és a válás 1650 ;
-  és az imádság 2520 ;

ÖNURALOM - DOMINIUM SUI 2342 .

ÖNZÉS - EGOISMUS
-  legyőzése a házasságban 1609 ;
-  nevelés ellene 1784 .
-  szeretet győzi le 1931 ;
-  és a születésszabályozás 2368 ;

ÔRANGYALOK 336 .

ÖRDÖGÖK - DAEMONIA
-  bukott angyalok 391 , 392 , 414 ;
-  elleni harc 407 , 409 ;
-  kiűzése 517 , 550 , 1237 , 1673 .
-  és a bálványimádás 2113 , 2116 -17;
-  és Jézus 421 , 447 , 539 , 550 , 566 , 635 -36, 1086 , 1708 ;

ÖRDÖGŰZÉS - EXORCISMUS
-  meghatározása 1673 ;
-  céljai 1673 ;
-  Jézusé 517 , 550 ;
-  keresztségkor 1237 ;
-  végzése 1673 .

ÖREGEK - SENES
-  gondozása és család 2208 ;
-  szolgálata 2186 .

ÖRÖK ÉLET - VITA AETERNA
-  akadálya a halálos bűn 1472 ;
-  egyedül Isten sajátja 1336 ;
-  hiszekegyben 1020 ;
-  igazak jutalma 1038 , 2002 ;
-  Isten adni akarja 55 ;
-  megváltás teljes gyümmölcse 1026 ;
-  pecsétje a keresztség 1274 ;
-  ura Krisztus 679 ;
-  záloga a szentségekben 1130 ;
-  ben Isten lesz minden mindenben 1050 , 1060 ;
-  re meghívás ingyenes ajándék 1998 .
-  és a holtak föltámadása 989 -90, 994 , 997 -98, 1016 ;
-  és az erkölcsi élet 2052 , 2075 ;
-  és az Eucharisztia 1406 , 1524 ;

ÖRÖKKÉVALÓSÁG - AETERNITAS 33 , 488 , 679 .

ÖRÖKSÉG - HEREDITAS
-  foglalója a Szentlélek 1107 .
-  teremtés az ember számára 299 ;
-  és az örök élet 2009 ;

ÖRÖM - GAUDIUM
-  akadályai 2094 ;
-  forrásai 30 , 163 , 301 , 1804 , 1829 , 2015 , 2362 ;
-  mennyországé 1029 -30;
-  Lélek gyümölcse 736 , 1832 ;
-  napja a vasárnap 1193 ;
-  szegényeké 2546 .

ÖSSZEÜTKÖZÉS - CONFLICTIONES
-  fegyveres 2315 -16;
-  fegyveres és az erkölcsi törvény 2312 , 2328 ;
-  házasságban 1606 ;
-  Isten törvénye és a bűn törvénye között 2542 ;
-  jó és a rossz között 285 ;
-  társadalmi és a gazdasági tevékenység 1940 , 2424 , 2430 .

ÖTÖDIK PARANCSOLAT 2258 -2330;

ÖZVEGY - VIDUA 922 , 1537 , 1672 , 2349 .

PAP - PRESBYTER, vö. Sacerdos
-  cölibátusa 1580 ;
-  lehet minden megkeresztelt férfi 1577 ;
-  mint a püspök munkatársa 1595 ;
-  mint Krisztus képe 1142 ;
-  mint szentségek kiszolgáltatója 1257 , 1312 , 1411 , 1461 -62, 1530 , 1623 ;
-  ördögűző hatalma 1673 ;
-  szentelése 1562 -68, 1572 .

PÁPA - SUMMUS PONTIFEX 882 ;
-  hivatala, hatalma, tekintélye 100 , 882 , 892 , 937 , 1463 , 2034 ;
-  neve minden szentmisében 1369 ;
-  tévedhetetlensége 891 .
-  és a püspöki kollégium 880 -87, 895 , 1559 ;
-  és az isteni segítség 892 ;

PAPSÁG - PRESBYTERATUS, vö. Presbyter et Sacerdos
-  egyházi rend fokozata 1536
-  eltörölhetetlen jegye 1563 ;
-  engedelmesség a püspök iránt 1567 ;
-  fölszentelése 1568 ;
-  föltételezi a keresztény beavatást 1563 ;
-  küldetésének jelentése 1564 ;
-  megkenés 1563 ;
-  részesít Krisztus küldetésében 1565 ;
-  szolgálatát a püspök adja át 1562 .

PAPSÁG - SACERDOTIUM, vö. Ordo et Presbyter
-  általános, megkeresztelteké 1141 , 1143 , 1268 , 1273 , 1546 -47;
-  Egyházé mint királyi papségé 1546 ;
-  Egyházé mint papi népé 784 , 941 , 1591 , 1119 ;
-  hierarchikus, püspököké és papoké 1547 ;
-  jelentése 1554 ;
-  kapcsolata Krisztussal és az apostolokkal 1120 ;
-  Krisztusé 1544 -47, 1551 , 1554 , vö. Christus;
-  ószövetségi 1539 -41, 1591 ;
-  részesedés Krisztus papságában 1546 ;
-  teljessége 1557 ;
-  Új Szövetség igaz papjáé 1564 .

PAPI SZOLGÁLAT - IDENTITAS MINISTERII SACERDOTIS
-  általános papság szolgálatában 1120 , 1547 , 1592 ;
-  betegek kenetének kiszolgáltatása 1516 , 1530 ;
-  egész Egyház nevében történik 1552 -53;
-  egyetemes jellege 1565 ;
-  Egyházat építi 1547 ;
-  emberek és az Egyház közössége javára van 1551 ;
-  esketés 1630 ;
-  gyóntatás 983 , 1461 -67, 1495 ;
-  keresztelés 1256 ;
-  Krisztus személyében történik 1548 ;
-  Krisztus szolgálatához kapcsolódik 1544 -45.
-  megjeleníti a püspököt 1567 ;
-  püspök munkatársa 1562 ;
-  szentmisében 1142 , 1411 ;
-  területi határai 877 , 1564 ;
-  zsolozsmában 1175 ;
-  ban világi hívők közreműködése 900 .
-  és az emberi gyengeség 1550 ;

PAPSÁG - PRESBYTERIUM 1595 ;
-  egysége 1567 -68;
-  kollegiális kapcsolata a püspökkel 77 .
-  mint testület 877 .
-  püspök alá van rendelve 1562 ;
-  és a papi engedelmesség 1567 ;

PARACLETUS, vö. Spiritus Sanctus

PARADICSOM - PARADISUS, vö. Caelum
-  helyreállítása 736 ;
-  Isten tervében 1721 ;
-  jelentése 1027 ;
-  ban az első ember 374 -79, 1023 .

PARANCS - PRAECEPTUM
-  Isten akarata számunkra 2822 ;
-  Krisztusé és a liturgia 1341 ;
-  szereteté és az evangéliumi törvény 1974 .
-  és a lelkiismeret 1777 ;
-  és az Egyházi Tanítóhivatal 2033 ;

PARANCSOLATOK - PRAECEPTA
-  áthágása 577 ;
-  célja 578 ;
-  iránti engedetlenség 397 ;
-  kinyilatkoztatása a Tízparancsolatban 2071 ;
-  megismeéséhez való jog 2037 ;
-  megismerése 1778 , 1960 ;
-  megtartása 348 , 1050 ;
-  öt Egyházé 2041 -43.
-  és a hit 2614 ;
-  és a Tanítóhivatal illetékesége 2036 ;
-  és az ünnepek 2180 -81, 2185 ;

PARÁZNASÁG- FORNICATIO
-  meghatározása 2353 .
-  erkölcstelensége 1755 , 1852 , 2353 ;

PÁTRIÁRKÁK - PATRIARCHAE
-  Egyház gyökerei 755 ;
-  Izraelben 839 ;
-  tisztelete az Ószövetségben 61 .

PECSÉT - SIGILLUM 698 , vö. Character sacramentalis;
-  bérmálási 1293 , 1295 -96, 1304 ;
-  egyházi rendé 1121 , 1582 ;
-  gyónási titoké 1467 , 2490 ;
-  keresztségi 1216 , 1272 -74, 2769 .
-  Úré, 1274 ;

PÉLDA - EXEMPLUM
-  apostoloké 76 ;
-  Jézusé 83 , 520 , 564 , 618 , 1011 , 1351 , 1694 , 2470 , 2722 , 2862 ;
-  jó, a keresztények kötelessége 2188 , 2472 ;
-  püspököké 893 -94;
-  rossz, híveké és következményei 29 , 1792 ;
-  szenteké 1173 , 1195 , 1697 , 2683 ;
-  szülőké 1632 , 1656 , 2223 .

PÉLDABESZÉDEK - PARABOLA
-  alkalmatlan barát 2613 ;
-  elveszett bárány 605 ;
-  erőszakos özvegyasszony 2613 ;
-  farizeus és a vámos 2613 , 2839 ;
-  igazságos bíró 1465 ;
-  irgalmas szamaritánus 1465 ;
-  irgalmatlan szolga 2843 ;
-  jelentése és célja 546 , 2607 ;
-  jó pásztor 1465 ;
-  két út 1696 ;
-  konkoly 681 , 827 ;
-  kovász 2660 , 2832 ;
-  mag 543 ;
-  magvető 2707 ;
-  szegény Lázár 633 , 1021 , 2463 , 2831 ;
-  talentumok 1880 , 1937 ;
-  tékozló fiú 1439 , 1465 ;
-  utolsó ítélet 1038 .

PÉNZ - PECUNIA
-  bálványozása 2113 , 2172 , 2424 ;
-  simónia 2121 ;
-  vágya telhetetlen 2536 .

PÉTER - PETRUS (APOSTOLUS)
-  apostolok feje 552 , 765 , 880 -81;
-  feladatai 552 , 642 , 881 ;
-  hite Krisztusban 153 , 424 , 440 , 442 ;
-  Krisztus feltámadásának tanúja 641 -42;
-  tagadása és megtérése 1429 , 1851 .

PLÉBÁNIA - PAROECIA 2179 , 2226 .

POGÁNYOK - PAGANI 522 , 528 , 781 .

POKOL - INFERNUS
-  fő büntetése 1035 ;
-  Isten végleges elutasításának következménye 1034 ;
-  meghatározása 1033 -34;
-  ról az Egyház tanítása 1036 .
-  és a halálos bűn 1861 ;

POKOL KAPUI - INFERI
-  és az Egyház 552 , 834 .

POKOLRASZÁLLÁS
-  emberé 1035 ;
-  Krisztusé 624 , 631 , 632 -35.

POLGÁROK
-  jóléte és a társadalom 2288 ;
-  kötelezettségei 1915 , 2238 -40, 2255 ;
-  mennyországé a keresztények 2796 .
-  és a háborúk 2308 ;
-  és a hatalom 1901 , 2242 ;
-  és a haza 2199 ;
-  és a jogok 2273 ;
-  és a katonai szolgálat 2310 ;
-  és a kölcsönös igazságosság 2411 ;
-  és a közélet 1915 ;
-  és a közjó 1910 ;
-  és a munka 2433 ;
-  és a társadalom 2212 -13;
-  és a vallásszabadság 2107 ;
-  és az állam 2372 ;
-  és az Egyház 2245 ;

POLITIKA
-  Egyház ítélete róla 2246 ;
-  és a keresztények részvétele 899 , 2442 .

POLITIKAI HATALOM - POLITICUS
-  elnyomásával szembeni ellenállás 2243 ;
-  határai 1923 ;
-  hatása a közvéleményre 2499 .
-  és a közjó 1901 -04, 2237 ;
-  és az emberi jogok 2273 ;
-  és imádság érte 1900 ;

POLITIKAI KÖZÖSSÉG - COMMUNITAS
-  szolgálata 2242 .
-  és a család 2209 , 2211 ;
-  és a polgárok jogai és kötelességei 2239 , 2242 ;
-  és az Egyház 2244 -46.

PORNOGRÁFIA - PORNOGRAPHIA 2211 , 2354 , 2396 .

POZITÍV MEGKÜLÖNBÖZTETÉS - OPTIO PRAEFERENTIALIS, vö. Amor, Amor praeferentialis

PREDESTINÁCIÓ - PRAEDESTINATIO 257 , 600 , 1007 , 2012 , 2782 , 2823 .

PRÉDIKÁCIÓ - PRAEDICATIO
-  apostoli 76 -77;
-  hatásai 94 ;
-  jelentősége 875 , 1122 ;
-  Jézusé 1151 , 1716 .
-  és Isten Igéje 132 ;
-  és Krisztus feltámadása 651 ;

PRIMÁTUS - PRIMATUS
-  Istené 304 ;
-  Krisztusé 792 ;
-  pápáé 882 ;
-  római egyházé 834 .

PRÓBATÉTEL - PROBATIO/NES
-  Egyházé utolsó 675 -77, 769 ;
-  elviselése 901 , 1508 ;
-  hité 164 , 272 ;
-  Jézusé 538 , 2119 ;
-  vállalása 1808 .
-  és a kísértés különbsége 2847 ;
-  és a remény 1820 ;

PRÓFÉCIA - PROPHETIA
-  mint ajándék 2004 ;
-  szenvedő Szolgáról 601 ;
-  templom lerombolásáé 585 .

PRÓFÉTÁK - PROPHETA/AE
-  atyja Illés 2582 ;
-  feladata Izraelben 64 , 201 , 522 , 762 , 1964 , 2581 , 2595 ;
-  Isten igazságosságának tanúi Izraelben 2543 ;
-  Isten szeretetének tanúi Izraelben 218 ;
-  jövendölései a Messiásról 522 , 555 , 702 ;
-  korholásai 2100 , 2380 ;
-  közt utolsó Keresztelő János 523 , 719 ;
-  prédikációi 2584 ;
-  ban Szentlélek működése 243 .

PROSTITÚCIÓ - PROSTITUTIO 2355 .

PUSZTA - DESERTUM
-  belső és a remeteség 921 ;
-  és Jézus 538 -40, 566 .

PÜNKÖSD - PENTECOSTE
-  Egyház nyilvános megjelenésének napja 767 , 1076 .
-  Szentháromság teljes kinyilatkoztatása 732 ;
-  Szentlélek kiáradásának napja 696 , 731 , 1287 , 2623 ;

PÜSPÖK - EPISCOPUS, vö. Ordo: püspökség
-  apostolok utóda 77 , 861 -62;
-  Atyaisten élő képe 1549 ;
-  munkatársai 927 , 1562 -68, 1570 ;
-  széke 1184 ;
-  szentelése 1555 -61, 1572 ;
-  és a presbitérium 1567 ;

PÜSPÖK FELADATAI - MUNERA EPISCOPI
-  beavatás szentségeinél 1120 -21;
-  bérmálás kiszolgáltatója 1299 , 1312 -13;
-  Eucharisztia ünneplésének vezetője 1142 , 1561 ;
-  felelőssége az Eucharisztiáért 1369 .
-  gyóntató 1462 ;
-  konszekrálja a krizmát 1297 ;
-  kormányzó 816 , 873 , 894 -96;
-  megszentelő 893 ;
-  papság kiszolgáltatója 1538 , 1569 , 1576 ;
-  részegyházban 1560 , 1594 ;
-  tanácsadás 919 , 1483 , 1673 ;
-  tanító 12 , 85 , 888 , 1558 , 1676 , 2034 , 2068 .

PÜSPÖKI KOLLÉGIUM v. püspöki testület
-  meghatározása 857 , 877 , 879 -87, 1577 .
-  kifejeződése 885 ;
-  tévedhetetlensége 891 .
-  és a hatalom 883 -84;
-  és a püspökök 877 ;
-  és a püspökszentelés 1559 ;
-  és a részegyházak 886 -87;
-  és az Egyház 857 , 869 ;
-  és Róma püspöke 936 ;

PÜSPÖKSÉG - EPISCOPATUS, vö. Episcopus
-  apostoli szolgálat szentsége 1536 ;
-  apostolok küldetésének hagyománya 1556 ;
-  egyházi rend fokozata 1536
-  egyházi rend teljessége 1557 ;
-  megszentelés, tanítás és kormányzás feladata 1558 ;
-  pápai kinevezés 1559 .
-  részesedés Krisztus papságában 1554 .

RÁGALMAZÁS 2477 , 2479 , 2507 .

RAGASZKODÁS
-  hité az Egyház dogmáihoz 88 ;
-  hité Istenhez 150 , 176 , 1098 , 1102 , 2609 , 1730 , 2716 ;
-  Jézusé az Atya tervéhez 566 , 2600 , 2603 , 2620 ;
-  Máriáé az Atya akaratához 967 .

RÁHAGYATKOZÁS - RELICTIO
-  gondviselésre 305 , 322 , 2115 ;
-  Isten akaratára 2677 ;
-  Máriáé Istenre 506 ;
-  tanítványoké 1851 .

RÁSZORULÓK - EGENI, vö. Pauperes
-  szeretet irántuk 1586 , 1932 , 2449 .

REFLEXIÓ, vö. elmélkedés;
-  imádságos 2708 ;
-  jelentősége 1779 .

REFORMÁCIÓ - REFORMATIO 406 , 1400 .

REINKARNÁCIÓ - REINCARNATIO 1013 .

REMÉNY - SPES
-  meghatározása 1817 , 2090 ;
-  Ábrahámé 1819 ;
-  bűnök ellene 2091 -92;
-  forrása az első parancsolat 2086 ;
-  forrása az imádság 2657 ;
-  isteni erény 1817 -21;
-  Izraelé 64 , 673 -74;
-  keresztény alapja 1681 , 2785 ;
-  támaszai 274 , 1717 , 1820 , 2657 ;
-  támogatja és segíti a hitet 162 ;
-  tárgya az örök élet 1843 ;
-  új égé és új földé 1042 -50, 1405 .
-  és a boldogság utáni vágy 1818 ;

REMETE - EREMITA, vö. Istennek szentelt élet

REND - ORDO
-  nemzetközi 1885 ;
-  politikai 2246 ;
-  társadalmi 1909 , 1940 , 2032 , 2266 -67, 2298 , 2304 , 2424 ;
-  teremtésé 299 , 341 , 1608 .

RENDELTETÉS - DESTINATIO
-  emberé 30 , 311 , 1008 , 1031 , 1036 , 1703 , 1995 , 2371 ;
-  emberé és az intézmények 2244 , 2257 ;
-  teremtésé 295 , 302 , 1046 -47.

RÉSZEGYHÁZ - ECCLESIA PARTICULARIS ET UNIVERSALIS
-  meghatározása 833 .
-  felelős vezetője a püspök 1369 , 1560 , 1594 ;
-  felelősei és az egyetemes Egyház 1594 -95;
-  központja az Eucharisztia 893 ;
-  és a hagyományok 83 , 174 , 192 , 1202 ;
-  és a papok felelőssége 1595 ;
-  és a plébánia 2179 , 2226 ;
-  és az egyetemes Egyház 879 , 886 ;
-  és katolicitás 832 -35;
-  és papszentelések 1572 ;

RÉSZVÉTEL - PARTICIPATIO
-  Eucharisztiában 1000 , 1388 , 2182 ;
-  fölszentelt szolgáké Krisztus papságában 1554 ;
-  Jézusé Isten hatalmában 668 ;
-  isteni életben 375 , 505 , 541 , 654 , 759 , 1212 , 1726 , 1997 ;
-  Krisztus áldozatában 618 , 1372 ;
-  Krisztus halálában és föltámadásában 1002 , 1006 ;
-  Krisztus imádságában 1073 ;
-  társadalmi életben 1882 , 1897 -1917;
-  világi hívőké a liturgiában 1141 , 1273 ;
-  világi hívőké Krisztus királyságában 908 -13;
-  világi hívőké Krisztus papságábna 901 -03, 1546 , 1591 ;
-  világi hívőké Krisztus prófétaságában 904 -07.

RÓMA PÜSPÖKE - EPISCOPUS ROMANUS, vö. Pápa

ROSSZ - MALUM, vö. Bonum
-  cselekedet jó cél érdekében 1789 ;
-  cselekedet tudatlansága és beszámíthatósága 1791 , 1793 , 1860 ;
-  dualizmus tanításában 285 ;
-  egyetemessége az emberi történelemben 401 ;
-  eláradása az ősbűn után 401 , 1707 ;
-  elkerülésének eszközei 1806 , 1889 , 1950 , 1962 , 2527 ;
-  eredete az ősbűn 403 , 407 , 1607 , 1707 ;
-  eredetének kérdése 385 ;
-  erkölcsi 311 -12;
-  fizikai 310 ;
-  fölött Isten győzelme 272 , 410 , 677 ;
-  ismétlése és következményei 1865 ;
-  legnagyobb a bűn 1488 ;
-  manicheizmus tanításában 285 ;
-  másnak kívánt 2303 , 2539 ;
-  Miatyánkban 2846 , 2850 -54;
-  most még támadja Isten Országát 671 ;
-  utolsó ítéleten 1039 ;
-  vallási életben 844 ;
-  ra csábítás 1869 , 2284 ;
-  tól elfordulás 1427 , 1431 , 1706 , 1776 ;
-  tól Krisztus szabadít meg 549 , 1505 .
-  és a feltámadás 998 ;
-  és a gondviselés 309 -14;
-  és a keresztény hit 309 , 385 ;
-  és az emberi cselekedetek moralitása 1749 -56;
-  és Isten hatalma 312 -13, 412 ;
-  és jó közötti választás 1732 -33;
-  és jó megkülönböztetése 1954 ;

RÓZSAFÜZÉR - ROSARIUM 971 , 2678 , 2708 .

RUHA - VESTIS
-  halhatalanságé a keresztség 1216 , 1243 .
-  és szégyenérzet 2522 ;

SARKALATOS ERÉNYEK, vö. erények
-  igazságosság 1807 , 1836 ;
-  lelki erősség 1808 , 1837 ;
-  mértékletesség 1809 , 1838 , 2290 ;
-  okosság 1806 , 1835 .

SÁTÁN - DIABOLUS
-  apostolok hatalma kiűzni 1506 ;
-  ellentmondás neki a keresztségben 1237 ;
-  kísértései Jézus ellen 538 -40, 566 , 2119 ;
-  megszabadulás tőle 2850 , 2853 -54;
-  művei 394 -95, 398 , 2851 -52;
-  nevének jelentése 2851 .
-  rossz forrása 397 , 413 , 1707 , 2583 , 2851 ;

SÁTÁN ORSZÁGA - REGNUM SATANAE 550 , vö. Daemonium

SCIENTIA
-  Szentlélek ajándéka 1831 .
-  és a hit 159 ;
-  és az ember szolgálata 2293 -94;

SEGÍTSÉG - ASSZISZTENCIA
-  angyaloké embereknek 332 , 335 ;
-  család javára 2211 ;
-  diákonusoké 1369 , 1570 ;
-  gyógyító és szociális 2288 ;
-  isteni a Pápának és a püspököknek 892 ;
-  liturgiában 2178 , 2180 ;
-  Szentléleké 86 , 94 , 688 , 2182 , 2422 .
-  Úré betegeknek 1520 ;

SEGÍTSÉGÜL HÍVÁS - INVOCATIO
-  Istené 431 , 1105 , 2154 , 2807 ;
-  Krisztusé 2665 , 2667 -68;
-  okkult erőké 2117 ;
-  Szentháromságé 1278 ;
-  Szentléleké 1333 .

SERDÜLÔKOR - ADULESCENTIA
-  és katekézis 5 , 24 ;
-  és önuralom 2342 ;
-  és prostitúció 2355 ;
-  és szexuális visszaélések 2389 ;
-  és tisztaság 2524 .

SIMÓNIA 2118 , 2121 .

SÖTÉTSÉG - TENEBRAE
-  hatalma elleni harc 409 .
-  és a hit 2466 ;
-  és fény a dulista világnézetben 285 ;

SPORTOK - LUDICRAE EXERCITATIONES 2289 .

STERILIZÁCIÓ - STERILIZATIO 2399 .

STUKTÚRÁK - STRUCTURAE
-  bűné 1869 ;
-  társadalmi 408 , 2286 .

SUGALMAZÁS - INSPIRATIO
-  isteni 105 , 136 , 2008 .
-  és a Szentírás 76 , 81 , 105 -08, 135 ;
-  és a Szentlélek 105 , 107 , 111 ;

SZABADÍTÁS - LIBERATIO
-  bűntől 1741 , 1964 ;
-  gazdasági 2124 ;
-  Izraelé 1363 , 2170 ;
-  keresztségben 1221 , 1237 ;
-  Miatyánkban 2750 , 2850 -54;
-  társadalmi 2124 .
-  és az üdvösség 1741 ;

SZABADSÁG - LIBERTAS
-  ajándéka 1741 ;
-  amit Krisztus ajáéndékozott nekünk 908 , 1741 ;
-  családé 2211 ;
-  emberé 33 , 387 , 1700 , 1730 -48;
-  emberi cselekvésé 1738 , 1782 , 2008 ;
-  használatának következményei 1733 -34;
-  házasságkötésé 1625 ;
-  hité 154 , 160 , 180 ;
-  igazsága 1741 .
-  Isten tiszteli 311 , 1884 ;
-  jelentése 1705 ;
-  Jézusé az Atya iránti engedelmességben 609 -10, 1009 , 2749 ;
-  jog a használatához 1738 , 1907 , 2254 ;
-  kegyelem nem rombolja le 1742 , 1993 , 2008 ;
-  korlátai 396 , 450 ;
-  Máriáé 488 , 511 ;
-  meghatározása 1731 ;
-  megszerzésének föltételei 2223 , 2236 , 2402 ;
-  politikai 2245 ;
-  személyes és a földi hatalom 450 ;
-  személyes megsértése 2356 , 2492 ;
-  tájékoztatásé és hírközlésé 2304 , 2498 ;
-  vallási 1907 , 2107 -09, 2211 ;
-  ot fenyegető veszedelmek 1740 , 1883 ;
-  ra nevelés 2207 , 2223 , 2228 , 2526 .
-  és a bűn 387 , 601 , 654 , 1739 , 1741 , 1853 , 1859 ;
-  és a jó és rossz közötti választás lehetősége 1732 ;
-  és a lelkiismeret 1748 ;
-  és akarat, 1734 -35.
-  és az eredeti bűn 397 , 407 , 415 , 1707 , 1714 , 1739 ;
-  és az erkölcsös élet 1828 ;
-  és felelősség 1731 -38;

SZABÁLY - NORMA, vö. Regula et Lex moralis
-  családi életé 2223 ;
-  minden igazságé Isten 2151 .
-  új törvényé Krisztus 459 ;
-  és az okosság 1806 ;

SZAKADÁS - SCHISMA 817 -19, 2089 , vö. Haeresis et Apostasia

SZAKRÁLIS MŰVÉSZET - ARTES, vö. szentképek
-  meghatározása 2500 , 2502 -03, 2513 .
-  hasonlósága Isten teremtő tevékenységével 2501 ;

SZÁMKIVETÉS - EXILIUM
-  Egyház állapota 769 ;
-  földi élet képe 1012 ;
-  Izraelé 710 , 1081 , 1093 , 2795 .

SZÁNDÉK - INTENTIO
-  meghatározása 1752 ;
-  cél nem szentesíti az eszközt 1753 , 1759 , 2399 ;
-  erkölcsi minősítés lényeges eleme 1750 -51;
-  rossz 2117 , 2282 ;
-  rossz hatása 1753 ;
-  szívé és a vágyak 582 , 2534 ;
-  tisztasága 2520 ;
-  több ugyanabban a cselekedetben 1752 .
-  és a hazugság 2152 ;
-  és az erkölcs objektivitása 1756 ;

SZEGÉNYEK - PAUPERES
-  iránti gond és szeretet 886 , 1033 , 1435 , 1825 , 1941 , 2208 , 2405 , 2443 -49;
-  iránti szolidaritás 2439 -40;
-  lélekben 709 , 716 , 1716 , 2544 -47.
-  és a fegyverkezés 2329 ;
-  és a mennyek országa 544 ;
-  és az Eucharisztia 1397 ;

SZEGÉNYSÉG -PAUPERTAS, vö. Egeni
-  evangéliumi tanács 915 ;
-  Krisztus és az Egyház útja 544 , 786 , 852 ;
-  Krisztusé 517 , 525 , 544 , 1351 , 2407 ;
-  tudatos életforma 2544 -45.

SZÉGYENÉRZET - PUDOR
-  meghatározása 2521 -22;
-  mint az emberi méltóság jele 2524 ;
-  testé 2523 .
-  tisztaság követelménye 2521 , 2533 ;

SZELÍDSÉG - MANSUETUDO - MITES 716 , 736 , 1716 , 1832 .

SZELLEMI LÉLEK - SPIRITUS
-  angyalok 329 ;
-  emberben 327 , 365 , 367 , 2515 -16, 2702 , 2846 ;
-  fölemelése Istenhez 2098 ;
-  ördögök 395 .

SZEMÉLY - PERSONA, vö. Homo et Societas
-  meghatározása 203 , 362 , 2158 ;
-  épsége 2338 -45;
-  isten képmása 1730 ;
-  jogai és kötelességei 1738 , 2070 , 2108 , 2270 , 2273 ;
-  örök boldogságra hivatott 1703 ;
-  tisztelete 1907 , 1929 -33, 2212 , 2292 -96, 2297 -98, 2407 -18, 2477 , 2479 , 2524 ;
-  Szentlélek temploma 364 ;
-  transzcendens jellege 1295 , 2245 ;
-  ek különbsége 1946 .
-  és a közjó 1738 , 1905 , 1912 -13;
-  és a munka 2428 ;
-  és a társadalom 1878 -89, 1929 ;
-  és az állam 2237 ;
-  és szexualitás 2332 , 2337 ;
-  és tömegkommunikációs eszközök 2492 , 2494 ;

SZEMÉLY MÉLTÓSÁGA - DIGNITAS PERSONAE
-  alapja 225 , 357 , 1700 , 1730 , 1934 , 2126 ;
-  következményei 1780 , 1930 , 1938 , 1944 , 2339 , 2467 ;
-  tisztelete 1935 , 2158 , 2235 , 2267 , 2297 , 2304 .
-  és a bűn 1487 , 2261 , 2320 , 2353 , 2414 ;
-  és a kísérletek 2295 ;
-  és a mesterséges megtermékenyítés 2377 ;
-  és a pornográfia 2354 -56;
-  és a prostitúció 2354 -56;
-  és az erőszak 2354 -56;
-  és az eutanázia 2277 , 2324 ;
-  és genetikai beavatkozások 2275 ;
-  és társadalmi igazságosság 1911 , 1913 , 1926 , 1929 , 1938 , 2213 , 2238 , 2402 ;
-  és vallásszabadság 1738 , 1747 , 2106 ;

SZEMLÉLÔDÉS - CONTEMPLATIO
-  szentképeken 1162 ;
-  találkozás Istennel 1028 ;
-  találkozás Jézussal 2715 .
-  és az Egyház 771 ;
-  és az Eucharisztia 1380 ;
-  és az imádság 2651 , 2687 ;

SZENT - SACRUM
-  érzéke 2144 .

SZENT HÁROMNAP - TRIDUUM PASCHALE 1168 .

SZENT SZÍV - SACRUM COR 478 .

SZENT VÁROS
-  és a liturgia 1090 ;
-  és a remény 2016 ;
-  és az Egyház 756 , 1198 ;
-  és Isten országa 1045 .

SZENTÁLDOZÁS - COMMUNIO EUCHARISTICA
-  előkészülete 1385 -87;
-  elsőáldozás 1244 ;
-  feltételei 1355 , 1415 ;
-  gyakorisága 1388 -89;
-  két szín alatt 1390 ;
-  kiszolgáltatója 1411 ;
-  szentégtörő 2120 ;
-  tilalma 1650 .

SZENTEK - SANCTI
-  cselekedeteinek értéke 1477 ;
-  Egyház megújulásának forrásai 828 ;
-  életszentség példaképei 2030 ;
-  emlékezet 1173 , 1195 ;
-  képei 1161 ;
-  keresztnévben 2156 ;
-  közbenjárása 956 , 2683 ;
-  közössége 957 ;
-  szenttévatása 828 ;
-  tisztelete 61 ;
-  ünnepei az egyházi évben 1172 ;
-  ben ragyog föl az Egyház szentsége, 867 .
-  és az Egyház 946 -59, 960 -62, 1331 ;

SZENTEK KÖZÖSSÉGE - COMMUNIO SANCTORUM 946 -62;
-  jelentése 1331 ;
-  nyilvánul meg a közbenjárásban 1055 , 2635 .
-  és a különféle lelkiségek 2684 ;

SZENTELMÉNYEK - SACRAMENTALIA 1667 -76;
-  meghatározása 1667 , 1677 .
-  formája 1671 -73, 1678 ;
-  hatása 1668 , 1670 ;
-  és a világi hívők szerepe 1669 ;

SZENTHÁROMSÁG -TRINITAS, vö. Deus Pater, Filius Verbum, Spiritus Sanctus;
-  dogma kihirdetéskor 251 ;
-  egy Isten 202 ;
-  egysége és az Egyház egysége, 813 ;
-  Filioque 246 -48, 264 ;
-  hit központi misztériuma 232 , 234 , 237 , 261 ;
-  Hypostasis vagy személy 252 ;
-  jelenléte az emberben 260 ;
-  képe a család 2205 ;
-  keresztségkor 233 , 265 .
-  kinyilatkoztatása 244 , 684 , 732 ;
-  liturgiában 249 , 1066 ;
-  műve a liturgia 1077 -1109.
-  teológia és ökonómia 236 ;
-  és a szubsztancia fogalma 252 ;
-  és az imádság 2655 ;
-  és az üdvrend 257 -60;

SZENTÍRÁS - SACRA SCRIPTURA 81 , vö. Ószövetség és Újszövetség
-  beteljesedése Krisztus 2763 ;
-  Egyház életében 1311 -32;
-  egysége 128 -30;
-  emberi szerzői 106 ;
-  igazságot tanítja 107 ;
-  Isten Igéje 104 , 135 ;
-  jelentősége a liturgiában 1096 , 1100 ;
-  kánonja 120 , 138 ;
-  keresztény élet táplálója 141 ;
-  Krisztusra irányul 124 , 127 ;
-  olvasása 1437 , 2653 ;
-  sugalmazása és igazsága 106 -07;
-  szerzője Isten 105 , 136 ;
-  tanulmányozása 132 -33;
-  tisztelete 103 .
-  és a hagyomány 78 , 80 -83, 95 , 97 ;
-  és a Miatyánk 2763 , 2774 ;

SZENTÍRÁS ÉRTELMEZÉSE - INTERPRETATIO SACRAE SCRIPTURAE
-  meghatározása 109 , 119 ;
-  alapelve 111 , 137 ;
-  allegorikus 115 -19
-  anagogikus 115 -19;
-  erkölcsi 115 -19;
-  lelki 115 -19;
-  módjai 112 -14, 121 -25;
-  Szentlélek műve 109 -11;
-  szószerinti 115 -19
-  szükségessége 131 .

SZENTÍRÁS OLVASÁSA - LECTIO SACRAE SCRIPTURAE
-  családban 2205 ;
-  katekézisben 129 ;
-  liturgiában 1093 , 1177 ;
-  szentségekben 1154 , 1480 , 1482 ;
-  szükségessége 133 , 2653 .
-  és Szentírás különböző értelmei 115 -19;

SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT - EXEGESIS
-  egzegéták feladata 119 .
-  Szentírás helyes értelmezésének tudománya 116 ;

SZENTKÉPEK - IMAGINES SANCTAE 1159 -62, vö. ikonok

SZENTLÉLEK - SPIRITUS SANCTUS
-  által keltett vágyak 2541 -43;
-  egylényegű az Atyával és a Fiúval 685 , 689 ;
-  előkészítette a Boldogságos Szüzet 493 , 721 -22.
-  gyümölcsei 736 , 1830 -32;
-  hatalma a szentekben 828 ;
-  hitvallásban 190 ;
-  hívása 1083 , 1196 , 1299 , 1353 , 2670 -72;
-  jelenléte az emberben 1813 ;
-  káromlása 1864 ;
-  kegyelme és a megigazulás 1987 -95, 2003 ;
-  kinyilatkoztatása 243 -45, 683 , 686 -87;
-  küldetésének céljai 1108 ;
-  megismerése 691 ;
-  megtestesülésben 456 , 484 -86;
-  megújító ereje 1215 ;
-  temploma a keresztény ember 364 , 782 , 1197 , 1265 ; 2519 ;
-  titokzatos test lelke 809 .
-  új törvénye 782 ;
-  világossága és ereje az emberben 1704 ;


-  ben való élet kezdete 1231 ;
-  től fölkent a keresztény ember 1241 .
-  és a Szentháromság 253 -55, 263 .
-  és az imádság 2736 , 2756 ;

SZENTLÉLEK AJÁNDÉKAI - DONA SPIRITUS SANCTI 1830 -32;
-  bérmálásban 1289 , 1303 ;
-  betegek kenetében 1520 ;
-  bölcsesség 2690 ;
-  bűnbánat és megtérés 1433 ;
-  bűnbocsátás hatalmában 976 ;
-  egyházi rendben 1538 , 1585 -89;
-  fölsorolása 1831 , 1845 ;
-  föltételei 1310 ;
-  házasságban 1624 ;
-  hit 2690 ;
-  istenfélelem 2217 ;
-  karizmák 799 , 951 , 1508 ;
-  kegyelem 2003 ;
-  meghatározása 1830 .
-  megkülönböztetés 2690 ;
-  püspökszentlelésben 1556 , 1558 ;
-  szeretet 733 , 735 , 2712 ;
-  tisztaság 2345 .

SZENTLÉLEK AZ ÜDVRENDBEN - SPIRITUS SANCTUS IN OECONOMIA SALUTIS
-  ajándékoz 2003 ;
-  bevezet a teljes igazságba 79 ;
-  ébreszti és támogatja a hitet 94 , 152 , 158 , 175 , 683 -84;
-  egységre vezet 738 ;
-  emlékeztet 1099 -1107;
-  értelmezi a Szentírást 109 -19, 137 ;
-  és a Fiú összekapcsolt küldetése 485 , 680 , 690 , 727 ;
-  imádság tanítómestere 741 , 2625 , 2630 , 2650 , 2670 , 2681 , 2711 , 2726 , 2766 ;
-  készít elő Krisztus fogadására 1093 -98, 1113 ;
-  kinyilatkoztatja az Atyát és a Fiút 243 -48, 687 ;
-  közbenjár az emberekért 2634 ;
-  Krisztus ajándéka 729 , 1287 ;
-  Krisztus föltámadásában 648 ;
-  Krisztus imádságaiban 2600 ;
-  Krisztus misztériumában 1099 , 1104 -07;
-  Krisztus szolgálatában 535 , 555 ;
-  megbocsát 1987 ;
-  megtérít 1989 ;
-  megvilágosít, megerősít, megújít 1695 , 1769 ;
-  minden szentség forrása 749 ;
-  nevel az imádságos életben 2623 , 2644 , 2803 ;
-  nyilatkoztatja ki Krisztust 152 , 683 , 687 , 689 , 702 , 727 -30, 1092 , 1112 ;
-  őrzi és élteti a teremtést 291 , 703 ;
-  sugalmazza és továbbadja a kinyilatkoztatást 76 , 81 , 105 ;
-  szentháromsági relációi 739 , 747 , 797 , 1108 .
-  Szentírás szerzője 137 , 304 ;
-  tevékenykedik 685 ;
-  vezeti a hívőket 79 , 91 , 737 , 1697 , 1742 ;
-  visszaállítja az istenhasonlóságot 720 , 734 .

SZENTLÉLEK ÉS AZ EGYHÁZ - SPIRITUS SANCTUS ET ECCLESIA 738 -41;
-  liturgiában 1108 -09;
-  misszióban tevékenykedik 852 ;
-  szentségekben 1116 , 1127 -29, 1152 , 1155 , 1227 , 1316 ;
-  adja a hierarchikus és karizmatikus ajándékokat 768 ;
-  ahol az Egyház ott a Lélek 797 ;
-  ajándéka az új törvény 1965 -66;
-  apostolokban és utódaikban 1087 ;
-  élet és szentség forrása 749 , 767 -68, 867 ;
-  építi és megszenteli az Egyházat 747 ;
-  kiáradása a bérmálásban 1302 , 1316 ;
-  kiáradása a keresztségben 784 , 786 ;
-  kiválasztja az alkalmas szolgákat 1142 ;
-  konszekrál 1333 ;
-  temploma az Egyház 797 -801;
-  tevékenysége az Apostolok Cselekedeteiben 2640 ;
-  vezeti missziós útjain 852 .
-  szeretet 1824 .

SZENTLÉLEK ÍGÉRETE - PROMISSIO PROPHETICA SPIRITUS
-  a Boldogságos Szűzben 721 -26;
-  a teremtésben 703 -04;
-  Ábrahámnak 705 -06;
-  az idők teljességében 717 -30;
-  istenjelenésekben 707 -08;
-  Izraelben és a számkivetésben 709 -10;
-  Jézus Krisztusban 727 -30;
-  Keresztelő Jánosnál 717 -20;
-  kezdetben 702 ;
-  Pünkösdkor 731 -32;
-  várása 711 -16.

SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA - EFFUSIO SPIRITUS SANCTI
-  meghatározása 686 , 706 , 759 , 1076 , 1229 .
-  apostolokra 1287 , 1556 ;
-  bérmálás szentségében 1299 , 1302 ;
-  Egyházi rend szentségében 1573 ;
-  kézrátétel 699 ;
-  Krisztus húsvétjának beteljesedése 667 , 731 ;
-  manapság 2819 ;
-  és a liturgia 1104 ;

SZENTLÉLEK NEVEI - APPELLATIONES SPIRITUS SANCTI
-  Elevenítő 291 ;
-  igazság Lelke 692 , 1848 , 2466 ;
-  jóság forrása 291 ;
-  Szent Pálnál 693 ;
-  Szentlélek 691 ;
-  teremtő Lélek 291 ;
-  Vigasztaló 692 , 1433 .

SZENTLÉLEK SZIMBÓLUMAI - SYMBOLA SPIRITUS SANCTI
-  felhő 555 , 697 ;
-  fény 697 ;
-  galamb 535 , 701 ;
-  Isten ujja 700 ;
-  kenet 695 ;
-  kéz 699 ;
-  pecsét 698 , 1295 -96;
-  tűz 696 ;
-  víz 694 , 1137 , 2652 .

SZENTMISE - HISTORIA EUCHARISTIAE
-  alapvető struktúrája 1346 ;
-  előképei 1094 , 1335 ;
-  kezdetei 2176 ;
-  legrégibb emlékei 1342 -43, 2178 .
-  századok miséje 1345 ;

SZENTMISE RÉSZEI - ELEMENTA CELEBRATIONIS EUCHARISTICAE
-  áldozás 1355 , 1382 , 1570 ;
-  anafora 1352 -54;
-  felajánlás 1350 ;
-  fő részek 1346 ;
-  hívők összegyűlése 1348 ;
-  igeliturgia 1349 ;
-  kánon 1352 -54;
-  lélekhívás 1105 , 1353 ;
-  napi könyörgés 1351 .

SZENTSÉGEK - SACRAMENTA, vö. singula sacramenta
-  alapítója Krisztus 1114 ;
-  alapja Krisztus életében 1115 ;
-  analógiája az Egyház 747 , 774 -76, 780 , 1045 , 1108 , 1140 ;
-  bűnök bocsanatát hozzák 977 , 987 ;
-  célja 774 , 1084 , 1123 , 1131 , 1680 ;
-  Egyház küldetése 738 -40, 1132 ;
-  Egyházé 1118 ;
-  életkori analógiái 1210 ;
-  előképei 1150 ;
-  ex opere operato hatnak 1128 ;
-  felvételének joga 1269 ;
-  gyógyítanak 798 , 1420 -21;
-  hatásai 1127 ;
-  Isten fiaivá tesznek 1692 ;
-  Isten fő művei az Új Szövetségben 1116 ;
-  jelentése 774 , 1084 , 1131 ;
-  karaktert közölnek 698 , 1121 ;
-  keresztény beavatásé 1212 , 1275 , 1425 , 1533 ;
-  közlik a jelzett kegyelmet 1084 , 1127 , 1131 ;
-  közlik a Szentlelket 739 ;
-  Krisztus tagjaié 947 ;
-  Krisztus testéből áradó erők 1116 ;
-  liturgikus katekézisben 1074 -75;
-  mások üdvösségét is szolgálják 1534 -35;
-  megbocsátás jelei 2839 ;
-  meghatározása 774 , 1084 , 1131 ;
-  mint az Egyház köteléke 815 ;
-  nem ismételhető 698 ;
-  növelik az életszentséget 1133 , 2030 ;
-  összekötnek Krisztussal 790 , 950 ;
-  saját kegyelmet is közölnek 2003 ;
-  száma 1113 , 1117 ;
-  Szentlélek művei 1116 ;
-  szentsége az Eucharisztia 1211 , 1324 , 1374 ;
-  szükségessége az üdvösséghez 1129 ;
-  üdvrendje 1076 ;
-  ben Krisztus jelenléte 1088 , 1127 , 1509 .
-  és az egység 1126 ;
-  és Isten Igéje 1122 , 1133 ;

SZENTSÉGI KARAKTER, vö. pecsét
-  bérmálásé 698 , 1121 , 1304 -05, 1317 ;
-  keresztségé 698 , 1121 , 1272 , 1273 , 1280 ;
-  papszentelésé 698 , 1121 , 1563 , 1570 , 1581 , 1583 ;
-  püspökszentelésé 1558 .

SZENTSÉGTÖRÉS - SACRILEGIUM 2118 , 2120 , 2139 .

SZENVEDÉLYEK - PASSIONES
-  beteljesedésük 1769 ;
-  bűnösséget enyhítő hatása 1860 ;
-  cselekedetei 1763 -64;
-  eluralkodása 1792 ;
-  eredete 1763 -64;
-  erkölcsi megítélésük 1768 ;
-  erkölcsisége 1762 -70;
-  féktelensége 2536 ;
-  fölötti uralom 908 , 1804 , 1809 , 2339 , 2341 ;
-  között alapvető a szeretet 1765 ;
-  meghatározása 1763 -64;
-  önmagukban erkölcsileg közömbösek 1767 .

SZENVEDÔ LELKEK
-  és imádság 1498 .

SZEPLÔTELEN FOGANTATÁS - IMMACULATA
-  meghatározása 490 -93;
-  ünnepe 2177 .

SZÉPSÉG - PULCHRITUDO 2500 ;
-  életszentségé 1162 ;
-  emberi testé 2519 ;
-  imádságé 1157 , 1191 ;
-  Istené 319 , 2727 , 2784 ;
-  szerzője Isten 2129 , 2500 ;
-  teremtményeké és Isten tökéletessége 41 , 341 ;
-  világé Isten megismerésének útja 32 , 33 .
-  és művészet 2501 -03, 2513 ;

SZERENCSEJÁTÉKOK - FORTUNAE LUDI 2413 .

SZERETET - AMOR
-  bocsánatos bűn megsebzi 1855 , 1863 , 1875 ;
-  Egyházé a különvált testvérek iránt 818 ;
-  Egyházé a szegények iránt 2444 , 2448 .
-  ellentéte a közömbösség 2094 ;
-  eltörli a bocsánatos bűnöket 1394 , 1472 ;
-  emberé a jó iránt 1765 -66;
-  felebarát iránt ld. felebaráti szeretet
-  halálos bűn kioltja 1855 -56, 1861 , 1874 ;
-  hazáé 2239 .
-  igazságé 2105 , 2185 , 2466 , 2518 .
-  Isten iránti ld. istenszeretet
-  Istené irántunk ld. Isten szeretete
-  közössége 953 , 1475 ;
-  közössége a mennyország 1024 ;
-  meghívása 1694 , 2013 ;
-  megitélés alapja 1022 ;
-  megkülönböztető 2729 , 2732 .
-  soha el nem múlik 25 ;
-  székhelye a szív 1853 .
-  "Szeretet az Isten" 214 , 221 , 231 , 733 , 2086
-  természetes közössége a család 2207 .
-  és a katekézis 25 , 1967 , 1971 ;
-  és a megbocsátás 1478 ;
-  és az információ 2489 , 2494 -95, 2497 ;

SZERETET ISTENI ERÉNYE 1813 , 1822 , 1826 , 1841 , 1844 ;
-  apostolkodás lelke 864 ;
-  cselekedeteink célja 1829 ;
-  életszentség lelke 826 ;
-  érdemek forrása 2011 , 2026 ;
-  erények formája 826 , 1827 , 1841 , 1844 ;
-  érlelődése és a szentségi élet 1134 ;
-  fejlődése és a beavatási szentségek 1212 ;
-  felebaráti szeretet 1789 , 1878 , 1931 -32, 2447 , 2462 ;
-  forrása Krisztus kegyelme 2011 ;
-  gyömölcse a béke 2304 ;
-  gyümölcsei 1825 , 1829 .
-  hazaszeretet 2239 ;
-  helye a plébánia 2179 ;
-  iskolája a család 1657 , 1666 , 2204 -05;
-  Isten és a felebarát iránt 1822 , 1840 , 1844 , 2055 , 2086 , 2093 ;
-  keresztény élet tökéletessége 1844 , 1973 ;
-  közössége az Egyház 771 , 815 , 834 ;
-  Krisztus szeretetével szeretni 1823 , 1825 ;
-  lemondás az erőszakról 2306 ;
-  példaképe Mária 967 -68;
-  példaképei a szentek 2156 , 2165 ;
-  rendje és az anyagi javak 2401 , 2439 , 2451 , 2459 , 2545 ;
-  szentsége az Eucharisztia 1323 , 1394 -95, 1416 .
-  szociális parancs 1889 .
-  titokzatos test tagjai között 791 ;
-  ben való állhatatosság 1824 .
-  és a diákonusok 1570 , 1588 , 1596 ;
-  és a gyermeki szabadság 1828 ;
-  és a házasság 1570 , 1654 ;
-  és a hit 162 , 1794 , 1814 , 2093 ;
-  és a karizmák 800 , 2003 ;
-  és a katekumenok 1248 -49;
-  és a keresztség 1269 , 1273 , 1997 , 2156 , 2165 ;
-  és a kiengesztelődés szentsége 1434 , 1466 ;
-  és a remény 1818 , 2090 .
-  és a szabadság 1740 ;
-  és a szerzetesi élet 915 -16, 926 ;
-  és a szolidaritás 1939 , 1942 ;
-  és a tisztaság 2346 ;
-  és a vallásosság erénye 2095 ;
-  és a világi intézmények 928 ;
-  és az apostoli társasaságok 930 ;
-  és az imádság 2098 , 2662 , 2806 ;
-  és az új törvény 1965 -66, 1968 , 1972 -74;

SZERETET PARANCSA - PRAECEPTUM AMORIS
-  meghatározása 1822 , 1889 .
-  első parancs 575 , 1337 , 2055 .
-  felabaráti szereteté 2196 -2557;
-  istenszereté 2083 -2195;
-  Krisztus új parancsa 782 , 1823 , 1970 , 2074 ;
-  megtartása 1824 ;
-  és a régi törvény 1968 , 1984 -85;
-  és az evangéliumi tanácsok 1973 -74, 1986 ;

SZERTARTÁS - RITUS, vö. Traditio et Liturgia
-  különbségei az egyetemes Egyházban 1201 , 1203 , 1208 ;
-  szentségeké 1131 ;
-  változó elemei 1125 .

SZERVÁTÜLTETÉS - TRANSPLANTATIO ORGANORUM 2296 .

SZERZETESEK - RELIGIOSI
-  családjai 917 -18, 927 ;
-  életállapota 916 , 925 -27;
-  tanúságtétele 933 .

SZERZETESI FOGADALOM - VOTUM (religiosum)
-  meghatározása 2102 .
-  értéke 2103 ;
-  fölmentés alóla 2103 ;

SZERZÔDÉS - CONTRACTUS
-  gazdasági életben 2410 ;
-  házassági, vö. házasság, házasságtörés;
-  megtartása 2213 .
-  és jóhiszeműség 2410 ;

SZEXUALITÁS - SEXUALITAS, vö. Matrimonium;
-  férfi és nő egyforma méltósága 369 , 2334 , 2393 ;
-  férfinak és nőnek teremtett ember 355 , 383 ;
-  házasélet jelentősége 2335 ;
-  jelentése a házasságban 2360 -63;
-  méltósága 2362 ;
-  mindenkit érint 2332 , 2362 ;
-  rendetlen 2351 -57, 2380 , 2388 -90.
-  szeretetre irányul 2332 ;
-  és a hatodik parancsolat 2336 ;
-  és a nemek különbsége és komplementaritása 369 -73, 1605 , 2333 ;
-  és a szégyenérzet 2522 ;
-  és a termékenység 2370 ;
-  és a tisztaság 2337 , 2395 ;

SZIMBÓLUMOK - SYMBOLA, vö. Signu;
-  ember rászorul 1146 , 1148 , 1152 ;
-  Jézus tettei 1151 .
-  liturgiában 1145 , 1150 , 1189 ;
-  Ószövetségben 522 , 697 ;

SZÍNEVÁLTOZÁS - TRANSFIGURATIO 554 -56, 568 .

SZINODUS - SYNODUS 887 .

SZÍV ld. ember szive, Jézus Szive

SZÍV MEGKEMÉNYEDÉSE - INDURATIO CORDIS 591 , 674 , 1859 .

SZOCIALIZÁCIÓ - SOCIALIZATIO 1882 -83.

SZOLGA - SERVUS
-  irgalmatlan, példázata 2843 ;
-  Istené az Egyház szolgái 876 ;
-  mindenkié a diákonus 1570 .

SZOLGÁLAT - MINISTERIUM, SERVITIUM
-  angyaloké 333 ;
-  apostoli 553 , 983 , 1536 ;
-  az Ige hirdetése és magyarázata 119 ;
-  egyházi 874 -79;
-  életé a családban 1653 ;
-  fölszentelt 1120 , 1142 , vö. papság;
-  gyakorlása 2039 ;
-  hazának 2239 , 2310 ;
-  hitoktatói 9 , 24 , 132 , 903 ;
-  igehirdetői 9 , 24 , 132 , 903 ;
-  Istennek a liturgia 1069 -70;
-  kiengesztelődésé 981 , 1442 , 1461 -62;
-  Krisztus követésének útja 852 ;
-  nyilvános Jézusé 583 ;
-  polgári 2311 ;
-  polgári hatóságoknak 2242 ;
-  részleges 1143 ;
-  sokfélesége 873 , 910 .
-  világi hívőké az egyházi közösségben 910 .
-  és a diákonusok 1569 -70, 1596 ;
-  és a teremtmények egymásrautaltsága 340 ;
-  és hatalom 2235 ;

SZOLGASÁG - SERVITUS
-  bűné 407 , 421 , 549 , 601 , 635 , 1733 , 1741 ;
-  bűnéből szabadulás 2057 , 2097 , 2744 ;
-  egyiptomi 62 , 2061 ;
-  tilalma 2414 .

SZOLIDARITÁS - SOLIDARIETAS
-  meghatározása 1948 ;
-  elleni bűnök 1849 ;
-  emberi személy méltóságának tiszteletben tartása 2407 ;
-  formái 1940 -41;
-  igaz és igazságos koommunikáció következménye 2495 ;
-  jelentősége az Egyházban 1942 ;
-  keresztény 1942 , 2850 ;
-  kölcsönös összefüggés 361 ;
-  minden teremtmény között 344 ;
-  népek közötti 2437 -42.
-  testvériség követelménye 1939 ;
-  és a javak kisajátítása 2402 ;
-  és a szentek egyessége 953 ;
-  és az imádság 2831 ;

SZOMBAT - SABBATUM
-  beteljesedése a vasárnap 2175 -76, 2190 ;
-  hatnapos mű vége 345 ;
-  Jézus tanításában 582 ;
-  megszentelése 2168 -73, 2189 .
-  Törvény közepe 348 ;

SZOMORÚSÁG -TRISTITIA
-  akadály a imádságban 2728 ;
-  fő szenvedély 1772 ;
-  irigységben 2539 -40, 2553 ;
-  üdvös a megtérésben 1431 .

SZORONGATÁSOK - TRIBULATIO/NES
-  és a gyermeki bizalom 2734 ;
-  és a remény 1820 ;
-  és az erősség 1808 ;
-  és Isten Országa 556 ;
-  ban támasz a boldogságok 1717 .

SZÓSZÓLÓ - ADVOCATUS
-  Krisztus 519 ;
-  Szentlélek 692 , 729 , 1433 , 1848 .

SZÔLÔTÔ - VITIS
-  igaz, Krisztus 755 , 787 , 1988 , 2074 .

SZÖVETSÉG - TESTAMENTUM, vö. Ószövetség, Újszövetség

SZÖVETSÉG SZEKRÉNYE - ARCA FOEDERIS
-  üdvösség szimbóluma 2130 ;
-  és a szövetség táblái 2058 ;
-  és Isten népének imádsága 2578 , 2594 .

SZUBSZIDIARITÁS 1883 , 1885 , 1894 , 2209 .

SZUBSZTANCIA
-  Istenben 200 , 202 , 252 , 255 , 465 ;
-  jelentése 252 .

SZÜKSÉGESSÉG - NECESSITAS
-  Egyházé 846 ;
-  hité 161 ;
-  imádságé 2638 , 2744 ;
-  keresztségé 1256 -61.

SZÜKSÉGLETEK - NECESSITAS, vö. Inopia
-  Egyházé 2043 ;
-  segítséget várnak 1351 , 1883 , 2440 , 2444 , 2447 , 2829 .

SZÜLETÉSSZBÁLYOZÁS - REGULATIO PROCREATIONIS 2368 , 2370 , 2372 , 2399 .

SZÜLÔK - PARENTES, vö. Filius/ii et Familia
-  együttműködése és párbeszéde a gyermekekkel 2230 ;
-  felelőssége a gyermekek nevelésében 1653 , 2221 , 2223 ;
-  gyermekek nevelése a hitben 1656 , 2206 , 2222 , 2225 -26;
-  gyermekek nevelésének helye a család 2224 ;
-  iránt gyermekek kötelességei 2214 -20;
-  iskolaválasztási joga 2229 ;
-  jogai és kötelességei 1250 , 2221 -31;
-  kötelességei és a házasságtörés 2381 ;
-  megszentelődése 902 ;
-  negyedik parancsolat 2196 ;
-  számára ajándék a gyermek 2378 ;
-  tisztelete a gyermekek hivatása iránt 2232 -33.
-  és a fogamzásgátlás 2376 ;
-  és a gyermekek 1652 , 2373 ;
-  és a szeretet parancsa 2197 , 2199 , 2200 ;
-  és Isten atyasága 239 , 2214 ;
-  és Jézus engedelmessége 531 , 583 ;

SZŰZ MÁRIA - ld. Boldogságos Szűz Mária

SZÜZESSÉG - VIRGINITAS
-  Boldogságos Szűz Máriáé 496 -99, 502 -03, 506 , 510 , 723 ;
-  mennyek országáért vállalt 922 , 1618 -20;
-  és a tisztaság 2349 .

TABERNÁKULUM 1183 , 1379 .

TÁJÉKOZTATÁS - INFORMATIO
-  eszközei 2493 ;
-  szabadsága 2498 ;
-  hoz való jog 2494 .
-  és az igazság 2497 -98, 2525 ;
-  és magánélet 2489 , 2491 -92;

TALÁLKOZÁS - OCCURSUS
-  Isten és a ember között 1153 , 2299 , 2560 , 2563 , 2567 , 2591 , 2626 , 2710 ;
-  Jézussal 529 , 995 , 1021 ;
-  Krisztus és az Egyház között a liturgiában 1097 .

TALENTUMOK - TALENTA 1880 , 1936 -37, 2429 .

TANÍTÓ - MAGISTER/RI
-  hité a püspök 1558 , 2050 .

TANÍTÓHIVATAL - MAGISTERIUM
-  Egyházé 85 -87, 888 -92;
-  kapcsolata a Szentírással és a Hagyománnyal 95 ;
-  küldetése és feladata 890 ;
-  lelkipásztoroké 2033 ;
-  pásztoroké 85 -87, 888 -92;
-  rendes és egyetemes pápáé 2034 ;
-  tekintélye és folytonossága 77 , 88 ;
-  tévedhetetlensége 2035 .
-  és az erkölcsi élet 2032 , 2036 ;

TANÍTVÁNYOK - DISCIPULI IESU NAZARENI
-  meghatározása 546 , 2475 , 2614 ;
-  általános meghívása 520 , 1533 ;
-  egysége 820 , 2791 ;
-  elé állított követelmények 562 , 915 , 1693 , 1816 , 1823 , 1986 , 2262 , 2347 , 2427 , 2466 , 2612 ;
-  elsők 949 ;
-  hatalma 983 ;
-  imádsága 2612 , 2621 ; 2701 , 2722 , 2759 ;
-  Jézus nevében tett csodái 434 , 1506 ;
-  Jézust hirdetik 425 ;
-  kapják a Szentlelket 696 , 730 , 788 , 2623 ;
-  közösség Jézussal 787 -88;
-  Krisztus testvérei 654 ;
-  Krisztustól kapott ajándékai 908 ;
-  Krisztustól kapott segítsége 1275 , 1494 , 1709 , 2601 , 2844 ;
-  küldetése 542 ;
-  meghívása 618 , 767 ;
-  nevelése 1248 ;
-  találkozásai a Feltámadottal 645 , 647 ;
-  tanúságtétele a feltámadásról 656 ;
-  tapasztalatai a Feltámadottról 643 -44;
-  utolsó vacsorán 1339 ;
-  viselkedése 1336 .

TANÚK - TESTES
-  meghatározása 995 ;
-  apostolok 857 ;
-  előttünk élt szentek 2683 ;
-  házasságkötéskor 1631 ;
-  házatársak Isten szeretetéé 1647 -48;
-  hité 165 ;
-  Jézus feltámadásáé 642 ;
-  megbérmáltak Krisztusé 1285 , 1303 ;
-  világi hívők Krisztusé 904 -05, 913 , 942 , 2242 .

TANÚSÁGTÉTEL - TESTIMONIUM
-  Feltámadotté 642 ;
-  hamis 2464 , 2476 ;
-  hatása 30 ;
-  hité 2472 ;
-  hitre nevelésben 2226 ;
-  jelentősége 2044 ;
-  keresztényeké 2506 ;
-  kötelessége 1816 , 2087 , 2471 ;
-  legnagyobb a vértanúság 2473 ;
-  szenteké 688 ;
-  szerzeteseké 932 -33;
-  világi intézményeké 929 .
-  és a Tízparancsolat 2058 ;

TAPASZTALAT - EXPERIENTIA
-  ajándékoké 1788 ;
-  emberi gyöngeségé 1550 ;
-  gyóntatóé az életben 1466 ;
-  keresztény életé 6 , 2038 ;
-  lelki vezetőé 2690 .
-  rosszé 272 , 1606 ;

TÁPLÁLÉK - NUTRIMENTUM
-  lelki az Eucharisztia 141 , 728 , 1020 , 1244 , 1335 , 1392 , 1394 , 1426 , 1436 , 2861 ;
-  Szentírás 104 , 131 -32, 141 , 2861 ;
-  testi 2288 , 2417 , 2447 , 2805 , 2830 , 2861 .

TÁRSADALMI ÉLET - VITA SOCIALIS
-  megszervezése 2442 ;
-  szükségessége 1879 , 1891 ;
-  ben a szeretet 1889 ;
-  ben részvétel 1882 , 1897 -1917.
-  és a család 2207 , 2210 ;
-  és a gondviselés 1884 ;
-  és a keresztény kinyilatkoztatás 2419 ;
-  és a közjó 1906 , 1911 , 1924 ;
-  és a magánélet védelme 1907 ;

TÁRSADALOM - SOCIETAS, vö. vita socialis;
-  meghatározása 1880 ;
-  bűnei 1869 ;
-  csapása a válás 2385 ;
-  egészsége 1603 , 2250 ;
-  életében való részvétel 1882 , 1893 ;
-  elve, alanya és célja az emberi személy 1881 , 1892 , 1929 , 2459 ;
-  fejlődése és Isten Országa 2820 ;
-  fejlődésének föltételei 2441 ;
-  főparancsa a szeretet 1889 , 1939 ;
-  kérdése 1896 , 2438 , 2459 ;
-  kovásza az Egyház 854 ;
-  légköre és a keresztény tisztaság 2525 ;
-  megszervezése 2442 ;
-  őssejtje a család 2207 ;
-  politikai közösség és az Egyház 2244 -46, 2257 ;
-  rendje 2032 ;
-  szégyene a hazugság 2486 ;
-  szükségessége 1879 , 1886 , 1891 ;
-  törvényes védelme 2266 ;
-  változása és a megtérés 1888 .
-  és a jogállam 1904 ;
-  és a kommunikációs eszközök 2493 -99;
-  és a közjó 1905 -12, 1924 , 1927 ;
-  és a negyedik parancsolat 2212 ;
-  és a Tízparancsolat 2069 ;
-  és az állam 1883 , 1885 ;
-  és az Egyház szociális tanítása 2419 -25;
-  és az ember 2244 , 2257 ;
-  és az emberi személy 2344 ;
-  és az értékek helyes rendje 1886 -87, 1895 ;
-  és az igaz tájékoztatáshoz való jog 2494 , 2512 ;
-  és az igazságosság 1928 , 1943 ;

TÁRSADALOM KÖTELESSÉGEI - OFFICIA SOCIETATIS
-  családok támogatása 2208 -10;
-  élethez való jog védelme 2273 ;
-  hivatás tiszteletben tartása 1907 ;
-  munkavállalás támogatása 2433 ;
-  polgárok egészségének védelme 2288 ;
-  vallásszabadság biztosítása 2104 -05.

TÁRSASÁGOK - SOCIETATES
-  alapításának föltételei 1943 , 2211 ;
-  joga 900 ;
-  támogatása 1882 , 1893 .
-  és a gazdaság 2431 ;

TEKINTÉLY- AUCTORITAS ld. hatalom
-  alapja 1899 , 1918 , 1920 , 1930 ;
-  apostoloké 551 , 873 , 1444 , 1575 ;
-  Egyház szolgáié 875 , 1551 , 1563 ;
-  egyházi Tanítóhivatalé 88 , 2036 ;
-  feladatai 1917 , 1923 , 2235 -36, 2241 , 2272 , 2316 , 2354 , 2498 ;
-  Hitvallásé tekintélye 194 -95;
-  igazságé 1777 ;
-  korlátai 2267 ;
-  nemzetközi és a háború 2308 ;
-  Pápáé 1594 , 2034 ;
-  polgári és emberi 1900 , 1901 , 2234 ;
-  szolgálata 2235 ;
-  tisztelete 1880 ;
-  és a család 2202 , 2207 , 2234 ;
-  és mások tiszteletben tartása 1902 , 1930 , 2199 , 2254 ;

TELJESSÉG - PLENITUDO
-  időé 422 , 484 , 717 -30, 744 , 2598 -2619;
-  Isten Országáé 1042 ;
-  keresztény életé 5 , 2013 ;
-  Krisztus a kinyilatkoztatásé 65 -67;
-  Krisztus az erkölcsi törvényé 1953 ;
-  Krisztusé 423 , 515 ;
-  szereteté az evangéliumi tanácsok 1974 ;
-  törvényé a szeretet 2055 ;
-  üdvösség eszközeié 824 .

TEMETÉS - EXSEQUIAE, SEPULTURA vö. elhunytak
-  kereszteletlen gyermekeké 1261 ;
-  keresztény 1680 -90.
-  szertartása 1689 , 2300 .

TEMPLOM - TEMPLUM
-  Egyház képe 756 ;
-  Isten jelenlétének jele 593 ;
-  Jeruzsálemi 2580 ;
-  Krisztus képe 1197 ;
-  Szentléleké az Egyház 797 -98, 809 ;
-  Szentléleké az ember 364 , 1197 , 1265 , 1695 , 2684 .
-  és Jézus 576 , 583 -86, 593 ;

TEOLÓGIA - THEOLOGIA 94 .

TEREMTÉS - CREATIO/CREATUM
-  alkotója Isten 317 , 337 ;
-  Apostoli hitvallásban 325 -27;
-  beteljesedése 668 , 1015 ;
-  emberenek átadott örökség 299 ;
-  épségének tiszteletbentartása 354 , 2415 -18;
-  hálaadás Istennek érte 1352 , 1359 -60;
-  indítékai és céljai 293 -94, 314 , 319 , 353 , 358 ;
-  Isten megismerésének útja 31 , 32 , 1147 , 2500 ;
-  Isten tartja fenn a létben 421 ;
-  javainak egyetemes rendeltetése 299 , 2402 , 2452 ;
-  jelentése 326 ;
-  kapcsolata az emberrel 343 , 355 , 396 , 1469 ;
-  kapcsolata Krisztussal 792 , 2105 , 2637 ;
-  megújítója a keresztség 1214 , 1265 -66, 1999 ;
-  rendjében a házasság 1603 -05;
-  részvétel benne az emberi munka 2427 , 2460 ;
-  szépsége és jósága 299 , 341 , 353 , 1333 ;
-  tökéletlensége 302 , 307 , 310 , 378 ;
-  új Krisztusban 315 , 374 .
-  és a hetedik nap 2169 , 2190 ;
-  és a hitoktatás 282 -89;
-  és a Szentháromság 258 , 290 -92, 316 .
-  és a Szentlélek 243 , 291 , 703 ;
-  és az áteredő bűn 400 , 1608 ;
-  és az emberi méltóság 1700 ;
-  és az imádság 2569 , 2793 ;
-  és az isteni gondviselés 216 , 301 , 314 ;
-  és az isteni kinyilatkoztatás 287 -89, 337 ;
-  és Isten Igéje 291 , 320 ;
-  és Isten terve 257 , 280 , 315 , 759 , 1066 ;

TEREMTMÉNYEK - CREATURAE
-  egymás közti összefüggése 340 , 344 ;
-  engedelmessége Isten iránt 49 , 213 , 396 , 2097 , 2628 ;
-  eredete Isten 293 , 327 ;
-  hirdetik Isten létét 46 , 48 ;
-  Isten jelenléte bennük 300 , 308 ;
-  istenhasonlósága 41 , 2500 ;
-  jósága 32 , 339 , 2500 ;
-  korlátai 311 , 385 , 396 , 1998 ;
-  rendeltetése 260 , 353 ;
-  részesednek Isten jóságában 295 , 319 ;
-  szépsége 32 , 339 , 2500 ;
-  szeretete és Isten szeretete 2069 , 2093 , 2095 , 2113 ;
-  tisztelete 1930 , 2416 ;
-  tökéletessége 32 , 339 , 2500 .
-  és a gondviselés 301 , 306 , 312 , 321 , 323 , 342 , 373 , 1884 ;
-  és a lélek ragaszkodása hozzájuk 1394 , 1472 ;
-  és az angyalok 350 ;
-  és az ember kapcsolata 343 ;
-  és Isten kapcsolata 4243 , 239 , 295 , 356 , 441 , 1703 ;

TEREMTMÉNYEK KÜLÖNBSÉGE - DIVERSITAS CREATURARUM 339 , 353 , 1936 -38.

TEREMTÔ - CREATOR, vö. Isten

TERMÉKENYSÉG - FECUNDITAS
-  házasságé 2366 -72;
-  házastársi kiterjesztése 2221 , 2363 ;
-  jelentése 2335 , 2398 ;
-  mint a házastársi szeretet igénye 2363 ;
-  re nyitottság a házasságban 372 , 1604 , 1642 -43, 1652 -54, 1662 , 1664 .

TERMÉKETLENSÉG - STERILITAS 2375 , 2379 .

TEREMTETT TERMÉSZET - NATURA CREATA
-  eredete 338 ;
-  Isten tervében 310 ;
-  törvényei 341 ;
-  tel harmóniában élni 1676 .

TERMÉSZETES ERKÖLCSI TÖRVÉNY - LEX NATURALIS 1954 -60;
-  meghatározása 1954 -55;
-  alkalmazása különböző kultúrákban 1957 ;
-  egyetemessége 1956 ;
-  többi törvények alapja 1959 ;
-  változatlansága 1958 ;
-  nyel ellenkező cselekmények 2235 , 2242 ;
-  és a kinyilatkoztatott törvény 1960 ;
-  és a kormányformák 1901 ;
-  és a Tízparancsolat 2070 -71, 2079 ;
-  és a válás 2384 ;
-  és az Egyházi Tanítóhivatal 2036 ;

TERMÉSZETFÖLÖTTI - SUPERNATURALIS
-  boldogság 1722 , 1727 ;
-  cél emberé 367 ;
-  cselekedetek 1812 -13, 1840 -41;
-  erények 153 , 179 ;
-  érzék hité 91 -93;
-  hivatás az örök életre 1998 ;
-  közösség 950 .

TERRORIZMUS - TERRORISMUS 2297 .

TEST, EMBERI - CORPUS (humanum)
-  bűnös kívánsága 2514 , 2520 ;
-  cselekedetei 1852 ;
-  férfi és nő 372 , 1605 , 1616 , 1627 , 1642 , 2364 ;
-  föltámadása 988 , 990 , 996 , 1017 ;
-  gyenge 2733 .
-  Szentlélek temploma 364 ;
-  feletti uralom 908 ;
-  feltámadott természete 997 , 999 , 1016 -17;
-  megváltása 1046 ;
-  nyugalma és a vasárnap 2185 , 2193 ;
-  orvosa Krisztus 1421 , 1503 , 1509 ;
-  saját meggyalázása 2355 ;
-  tisztelete 1004 , 2301 .
-  és a bűn 1863 , 2516 ;
-  és a feltámadás 298 , 990 , 992 , 997 , 999 , 1000 , 1016 -17;
-  és a Gehenna 1034 ;
-  és a halál 1011 , 1016 , 1681 ;
-  és a házastársi szeretet 1643 ;
-  és a karitász 2447 ;
-  és a szégyenérzet 2523 ;
-  és a szexualitás 2332 , 2362 , 2370 ;
-  és az imádság 2702 -03, 2722 ;
-  és az utolsó ítélet 1059 ;
-  és Isten Országa 1042 , 1060 ;
-  és lélek egysége 327 , 360 , 362 -68, 382 ;
-  és lélek gondozása 2289 ;
-  és lélek harca 1819 , 1846 , 2116 ;

TESTI EGÉSZSÉG - SALUS PHYSICA
-  gyógyítása az Egyház feladata 1509 ;
-  kérése imádságban 1512 ;
-  tiszteletben tartása 2288 -91;
-  védelme 2211 .
-  és a betegek kenete 1532 ;
-  és az embrionális állapot 2275 ;

TESTVÉR
-  botránkoztatása 2284 ;
-  Krisztusé a keresztény 2233 ;
-  ünk Jézus 469 .

TESTVÉREK - FRATER/RES
-  az Úrban 818 , 1271 , 2074 , 2790 ;
-  egysége Krisztusban az Egyház 788 ;
-  elsőszülötte Krisztus 381 , 501 , 2012 , 2448 ;
-  felé tanúságtétel 932 ;
-  iránti felelősség 2831 ;
-  Jézusé 500 ;
-  kiengesztelődése 1424 , 1469 , 2608 , 2840 , 2843 , 2845 ;
-  szeretete 678 , 952 , 1033 , 1397 , 1932 , 2447 , 2449 ;
-  tisztelete 1789 , 2054 , 2212 , 2219 , 2231 , 2269 , 2302 ;
-  ért való imádság 2768 .

TESTVÉRI FEDDÉS - CORRECTIO FRATERNA
-  és a megtérés 1435 ;
-  és a testvéri szeretet 1829 .

TESTVÉRISÉG - FRATERNITAS
-  embereké 361 , 1931 ;
-  követelmény e szolidariotás 1939 ;
-  mint a nép vallásosság gyömölcse 1676 ;
-  papoké 1568 ;
-  veszedelmei 1740 ;
-  re nevelés 2207 .
-  és az Istenek szentelt élet 925 , 929 ;

TÉVEDÉS - ERROR
-  elkerülését segíti a kinyilatkoztatás 38 ;
-  elkerülését segíti a törvény 1956 ;
-  elkerülését segíti az evangélium 2527 ;
-  ellen védeni a hit tanítását 250 ;
-  eltorzítja az istenismeretet 286 ;
-  ítéletben 1786 , 1790 -94, 1799 , 1801 ;
-  következményei 844 ;
-  re való hajlandóság és ennek eredete 1707 , 1714 ;
-  t okozó hazugság 2483 , 2485 ;
-  től Jézus szabadít meg 615 ;
-  től megszabadulás 856 , 2825 .

TÉVEDHETETLENSÉG - INFALLIBILITAS
-  Egyházé 889 -91;
-  köre 2035 ;
-  Pápáé 891 ;
-  tanító lelkipásztoroké 2051 .

TEVÉKENYSÉG - ACTIO
-  Egyházé 824 , 828 , 1442 ;
-  evangelizációs 900 , 905 ;
-  gazdasági 2426 , 2431 , 2424 ;
-  Istené 2500 , 2501 ;
-  Istentől irányított emberi 912 , 1818 , 2172 , 2185 ;
-  Jézusé 576 , 1575 , 2076 ;
-  keresztény családé 2205 ;
-  lelkipásztori 2352 , 2423 ;
-  liturgikus 15 , 1070 , 1074 , 1088 , 1097 , 1108 , 1111 , 1136 , 1140 , 1153 , 1155 ;
-  mindennapos és a keresztet hordozó keresztény 2427 ;
-  missziós 856 ;
-  Szentháromságé 648 ;
-  Szentléleké Máriában 2675 , 2682 ;
-  szociális 407 , 1883 , 2442 ;
-  titokzatos testé mint apostolkodás 863 .

TIPOLÓGIA -TYPOLOGIA 128 , 130 .

TISZTASÁG - CASTITAS, PURITAS
-  elleni bűnök 2351 -56, 2396 ;
-  felhívás rá 2337 , 2348 , 2394 ;
-  föltételei 2521 , 2525 , 2532 -33;
-  harc érte 2520 -27;
-  házasságra készülőké 1632 , 2350 ;
-  házastársi 2365 , 2368 ;
-  jelentése 2395 ;
-  mint a Szentlélek ajándéka 2345 ;
-  növekedése 2343 ;
-  rendjei 2339 , 2341 , 2344 , 2346 , 2395 .
-  szándéké 2520 ;
-  Szentlélektől ered 1832 , 2345 ;
-  szívé az istenlátás föltétele 2519 , 2531 ;
-  szívé, hité és testé összefügg 2518 ;
-  tekinteté 2520 .
-  és a homoszexualitás 2357 -59;
-  és a keresztség 2345 , 2348 , 2355 ;
-  és a mértéktartás erénye 2341 ;
-  és a szeretet 2346 ;
-  és a szívtisztaság 2518 , 2520 , 2532 ;
-  és az életállapotok 2348 -50;
-  és az Istennek szentelt élet 915 , 944 ;
-  és barátság 2347 ;
-  és Krisztus követése 2053 ;

TISZTELET, MEGBECSÜLÉS - HONOR, OBSERVANTIA, vö. Dignitas
-  bűnösöké 1466 , 1467 ;
-  családé 2206 , 2214 -17, 2219 , 2228 , 2251 ;
-  egészségé 2288 -91;
-  egyházi elöljáróké 1269 ;
-  emberi életé 2259 -83.
-  emberi szabadságé 1738 , 1884 ;
-  emberi test iránt 364 , 2300 ;
-  erkölcsi törvényé 532 , 579 , 1986 , 2053 , 2200 ;
-  és a felebaráti szeretet 1789 , 1825 ;
-  és a politikai hatalom 1880 , 1900 ;
-  evangéliumi tanácsoké 532 , 579 , 1986 , 2053 , 2200 ;
-  hatóságok iránt 1900 ;
-  igazságé 2488 -92;
-  Isten iránt 449 , 2116 ;
-  Isten nevéé 2144 , 2148 , 2149 ;
-  Istené 209 , 2101 , 2148 ;
-  magántulajdoné 2403 ;
-  más lelkéé 2284 -87;
-  mások javaié 2408 -14;
-  megholtaké 2299 -2301;
-  nem katolikusoké 818 ;
-  parancsolatoké 532 , 579 , 1986 , 2053 , 2200 ;
-  saját testünké 1004 ;
-  személy jogaié 1907 , 1929 -33, 1944 ;
-  személy méltóságáé 2284 -2301;
-  személyé a tudományos kutatásban 2292 -96;
-  személyes megbecsülésé 2477 , 2507 ;
-  szentképek iránt 2132 ;
-  szülők iránt 2197 -2200, 2214 ;
-  Templomé 583 -84;
-  teremtett világé 2415 -18;
-  természettörvényé 2036 ;
-  testi épségé 2297 -98;
-  vallásszabadságé 2188 .
-  hez való emberi jog 2479 .

TISZTÍTÓHELY - PURGATORIUM 1030 -32, 1472 , vö. Communio sanctorum

TISZTULÁS - PURIFICARE
-  Egyház feladata 827 , 1428 ;
-  Eucharisztia hatása 1393 ;
-  evangélium hatása 2527 ;
-  feltétele a személyes bűnvallomás 1847 ;
-  közvéleményé 2525 ;
-  szívé 1723 , 2517 -19, 2532 ;
-  teljes a keresztségben 2520 ;
-  végleges 2813 ;
-  végső helye 1030 -32, 1054 .

TIZEDIK PARANCSOLAT 2534 -57.

TÍZPARANCSOLAT - DECALOGUS
-  céljai 2063 ;
-  csoportosítása 2066 ;
-  egysége 2069 , 2079 ;
-  elnevezése 2056 , 2058 ;
-  értelmezése és megértése 2055 -56, 2061 , 2077 ;
-  hitvallás 1456 ;
-  Isten ajándéka 2060 ;
-  jelentése 1724 , 1962 , 2033 , 2057 ;
-  jelentősége 2065 , 2076 , 2078 ;
-  kőtáblái 2058 ;
-  követelményei 2054 , 2067 , 2072 -73, 2081 ;
-  megtartása 2052 -53;
-  összefoglalása 2051 -52;
-  szükségessége 2071 ;
-  végső célja a boldogság 16 .
-  és a bűn 1853 , 1858 ;
-  és a hitvallás 1064 ; 1456
-  és a lelkiismeret 1962 ;
-  és a Szentírás 2056 -63, 2078 ;
-  és a természettörvény 1955 , 2049 , 2070 -71, 2080 ;
-  és az Egyház hagyománya 2064 -68, 2078 ;
-  és az evangéliumi törvény 1968 , 2053 , 2074 ;
-  és az Ószövetség 1980 , 2057 , 2060 -62, 2077 ;
-  és az örök élet 2052 , 2075 ;
-  és Isten akarata 2059 , 2063 ;

TORKOSSÁG- GULA
-  főbűn 1866 .

TÖBBISTENHIT - POLYTHEISMUS 2112 .

TÖBBNEJŰSÉG - POLYGAMIA
-  ellenkezik a házasság méltóságával 2387 ;
-  ellenkezik a személy méltóságával 1645 .
-  Ószövetségben 1610 ;

TÖKÉLETESSÉG - PERFECTIO
-  Egyházé 829 ;
-  férfi és nő tükrözi 370 ;
-  igaz és jó keresésében kell megtalálni 1704 ;
-  köteléke a szeretet 1827 ;
-  Máriáé 829 ;
-  Szentlélek gyümölcse 1832 ;
-  teljessége Isten 41 , 213 , 370 ;
-  teremtésé 302 , 310 ;
-  teremtményeké 41 , 330 , 339 ;
-  törekedni kell rá 1709 , 2013 , 2028 ;
-  útja 2015 ;
-  útja Krisztus 1953 .
-  és az emberi erények 1804 ;

TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ESZKÖZÖK - MEDIA PRO MASSA
-  helyes használatuk 2496 ;
-  rossz használatuk 2523 ;
-  törvények rossz használatuk ellen 2498 .

TÖMJÉNEZÉS - INCENSUM 1154 .

TÖREKVÉS - NISUS
-  családé 2208 ;
-  házasságban 2381 , 2390 ;
-  keresztényeké 1319 , 2046 ;
-  mint a hit válasza 1102 , 1428 ;
-  missziós 854 ;
-  önuralomra 2342 ;
-  társas kapcsolatokban 1940 , 1947 ;
-  tisztaságra 2344 .

TÖRTÉNELEM - HISTORIA
-  értelmezése és az Egyház szociális tanítása 2422 ;
-  Isten fölötte áll 212 ;
-  kezdete a teremtés 338 ;
-  ura és mestere Isten 269 , 304 , 450 ;
-  végső jelentése 388 , 1040 .
-  és a bűn 386 , 390 , 401 , 409 ;
-  és a gondviselés 303 , 314 , 395 ;
-  és az Egyház 759 , 770 ;
-  és az imádság 2568 , 2591 , 2596 , 2660 ;

TÖRVÉNY - LEX ld., erkölcsi törvény, ószövetségi törvény, természetes erkölcsi törvény, új törvény
-  emberi az isteniből ered 1904 ;
-  fajtái 1952 ;
-  meghatározása 1952 ;
-  teljessége 2196 .

TÖRVÉNYES VÉDELEM - DEFENSIO LEGITIMA
-  meghatározása 2263 -67.
-  célja 2266 ;
-  hatásai 2263 ;
-  indokai 2264 , 2309 ;
-  joga 1909 , 2308 ;
-  kötelezettsége 2265 ;

TÖRVÉNYSZEGÉS -TRANSGRESSIO 2069 ;
-  bűn 1849 .

TRÓNUS - THRONUS 1137 .

TUDATLANSÁG - IGNORANTIA
-  akaraton kívüli 1860 ;
-  istenismeret hiánya 2087 ;
-  lelkiismereté 1790 -91, 1793 ;
-  mint a Szentírás ismeretének hiánya 133 ;
-  színlelt 1859 ;
-  ra alapító csalások 2409 .
-  és a felelősség 1735 ;

TUDOMÁNYOS KÍSÉRLETEK - SCIENTIFICA EXPERIMENTA
-  és az állatok 2417 ;
-  és az emberi személy tisztelete 2292 , 2295 .

TUDOMÁNYOS KUTATÁS - INVESTIGATIO SCIENTIFICA
-  erkölcsi kritériumai 2294 .

TÜRELEM - PATIENTIA
-  családban 2219 ;
-  irgalmasság lelki cselekedete 2447 ;
-  hité 2613 ;
-  Istené 2822 ;
-  Lélek gyümölcse 736 , 1832 ;
-  szeretet tulajdonsága 1825 .

TŰZ - IGNIS
-  örök 1034 -35;
-  szereteté 2671 , 2717 , 2785 ;
-  szimbolikus jelentései 1147 , 1189 ;
-  tisztító- 1031 .
-  Szentlélek szimbóluma 696 ;

ÚJ ÉG ÉS ÚJ FÖLD 1042 -50.

ÚJ ÉLET ld. isteni élet

ÚJ SZÖVETSÉG - FOEDUS NOVUM, vö. Novum Testamentum
-  egyetlen Papja Krisztus 662 , 1348 , 1365 , 1410 ;
-  húsvéti áldozata 613 ;
-  kelyhe 612 ;
-  papjai az Apostolok 611 , 859 , 1337 ;
-  és a kultusz helye 1179 ;
-  és a próféták 64 ;
-  és a régi törvény 577 , 1964 , 2056 ;
-  és a szentségek 1091 , 1116 , 1129 , 1222 , 1541 ;
-  és a vasárnap megszentelése 2176 ;
-  és az Egyház 759 , 778 , 796 , 839 , 840 ;
-  és az Eucharisztia 610 , 611 , 1339 , 1365 , 1410 , 1846 ;
-  és az imádság 2565 , 2607 , 2614 , 2771 , 2787 , 2801 ;
-  és az oltár 1182 ;
-  és Krisztus 73 ;

ÚJ SZÜLETÉS - NATIVITAS NOVA
-  anyja az Egyház 169 ;
-  beteljesedése a halál 1682 ;
-  hatásai 526 , 1279 ;
-  jele a keresztvíz 694 ;
-  Jézus indította el 505 ;
-  kegyelmét adja a keresztség 683 , 720 , 1215 , 1262 ;
-  misztériuma 525 -26;
-  szükségessége 1250 ;
-  ből keletkezik Isten népe 782 .
-  és a Boldogságos Szűz Mária együttműködése 963 ;
-  és a Miatyánk 2769 ;

ÚJ TÖRVÉNY - LEX NOVA EVANGELII 1965 -71, VÖ. új szövetség
-  a kegyelem törvénye 1974 ;
-  a kinyilatkoztatott törvény kifejezője 1965 ;
-  a szabadság törvénye 1974 ;
-  a szeretet törvénye 1974 ;
-  az isteni törvény kifejezője 1965 ;
-  és a régi törvény beteljesedése 1967 -68;
-  és a Szentlélek 1966 ;
-  és Jézus 459 ;
-  meghatározása 1965 -66;
-  természetes törvény kifejezője 1965 .

ÚJDONSÁG - NOVITAS
-  imádságé 2599 , 2614 -15;
-  Isten Országáé 2832 ;
-  keresztény halálé 1010 .

ÚJJÁSZÜLETÉS - REGENERATIO
-  hatása 784 , 872 , 1262 ;
-  szentsége a keresztség 1213 , 1215 .

ÚJRA ÖSSZEFOGLALÁS - RECAPITULATIO 518 , 668 , 2854 .

ÚJSZÖVETSÉG - NOVUM TESTAMENTUM, vö. Szentírás
-  eredete 83 , 105 ;
-  könyvei 120 ;
-  szíve az evangéliumok 125 -27;
-  tárgya 124 , 684 .
-  és Ószövetség egysége 128 -30.

ÚR - DOMINUS, 446 -51. vö. Krisztus, Isten

ÚR VACSORÁJA/UTOLSÓ VACSORA - DOMINICA CENA
-  jelentése 1329 ;
-  és a Húsvét 1166 , 1403 , 2816 ;
-  és a kenyér és a bor 1412 ;
-  és a kenyértörés 1329 ;
-  és a protestáns közösségek 1400 ;
-  és az áldozat 1350 ;
-  és az Eucharisztia 1337 , 1366 ;
-  és az eucharisztikus áldozat alapítása 1323 ;
-  és az Új Szövetség kelyhe 612 ;

URALOM - DOMINATUS
-  emberé 2293 , 2415 ;
-  Istené 304 ;
-  Jézusé 449 -50;
-  királyság 2816 .

ÚT - VIA
-  életé és kárhozaté 1696 ;
-  Isten tervéé 778 ;
-  Jézus 459 , 846 , 2664 , 2674 ;
-  kereszté 1674 , 2669 ;
-  Krisztusé 1696 -97.

UTAK - VIAE
-  gondviselésé 314 ;
-  misszióé 852 ;
-  Országé 1967 .

ÚTRAVALÓ - VIATICUM
-  Eucharisztia 1331 , 1392 , 1517 , 1524 -25.

UZSORA - USURA
-  kölcsönzés 2269 , 2449 .

ÜDVÖSSÉG - SALUS
-  csak Isten adhatja 169 , 620 ;
-  egyetemes eszköze és szentsége az Egyház 776 , 780 , 816 ;
-  egyetemessége 402 ;
-  ember rászorul 588 , 1949 , 2448 ;
-  eszközei 830 , 980 ;
-  föltétele a keresztség 1256 -57, 1277 ;
-  föltétele a természete erköcsi törvény megtartása 2036 ;
-  Gonosz akadályozza 2851 ;
-  hirdetői az angyalok 331 -32;
-  ingyenessége 218 , 1250 , 1699 , 1722 , 1996 .
-  Isten akarja 54 , 56 , 218 , 431 , 781 , 1058 , 2575 ;
-  keresztség nélkül 1259 , 1261 ;
-  Krisztus által adatik 1811 ;
-  minden jó ezt szolgálja 313 ;
-  mindenkiét akarja Isten 851 ;
-  papi szolgálatban 1565 ;
-  reménye 2091 ;
-  reménye Izraelben 64 ;
-  rendje 1066 ;
-  sajátunk 1889 ;
-  segítői 95 ;
-  hez szükséges szolgálat és tanúságtétel 1816 .
-  és a házatársi kapcsolat 1603 , 2250 ;
-  és a keresztáldozat 600 -02, 617 ;
-  és a papi szolgálat 874 ;
-  és a szentek közössége 1477 ;
-  és a Szentírás 107 , 122 ;
-  és a szentségek 1129 ;
-  és az emberi szabadság 1739 -42;
-  és az erkölcsi döntések 1696 ;
-  és az imádság 2744 ;
-  és Krisztus elkjövetele 456 -57, 519 , 1019 ;
-  és Szűz Mária közreműködése 511 , 969 ;

ÜDVÖSSÉG TÖRTÉNETE - HISTORIA SALUTIS (historia sacra)
-  eseményei és a liturgia 1103 ;
-  kezdete 280 , 1080 ;
-  összefoglalása Krisztus 430 , 668 .
-  és az angyalok 332 ;
-  és Izrael 431 ;

ÜDVÖT HOZÓ ESEMÉNYEK - EVENTUS SALVIFICI
-  által adott kinyilatkoztatások 53 , 1103 , 2651 ;
-  emlékezete és zsoltárok 2586 ;
-  emlékezetét a liturgia őrzi 1093 , 1095 , 1217 ;
-  isteni áldásokat fejeznek ki 1081 .
-  liturgia jeleníti meg 1104 ;
-  megdicsőült Krisztuséi 126 ;

ÜDVÖZÍTÔ - SALVATOR, vö. Christus : Appellationes;
-  egyedül Jézus 389 , 457 , 594 , 2812 .

ÜDVREND - OECONOMIA SALUTIS
-  céljai 260 ;
-  Jézus imádságában 2604 , 2606 , 2746 , 2758 ;
-  kezdete 56 , 489 , 705 ;
-  megszabadítja az emberi szívet 2541 ;
-  sajátossága 66 .
-  szavakból és történésekből épül 1103 ;
-  Szentháromság személyeinek közös műve 258 -59, 1066 ;
-  et fenyegető veszedelmek 57 .
-  és a szentségek 1076 -1209, vö. Sacramentum/a;
-  és az imádság 2850 ;

ÜLDÖZÉS - PERSECUTIO
-  Egyházé 675 , 769 , 1816 ;
-  Krisztusé 530 .

ÜNNEPNAP - FESTIVITAS
-  első a vasárnap 2174 ;
-  liturgikus előkészítése 2043 ;
-  megszentelése 2180 , 2187 -88, 2193 ;
-  ok ünnepnapja a húsvét 1169 ;
-  ok zsidóké és Jézus 583 .
-  és az Eucharisztia 1389 , 1391 , 2042 ;
-  és az égi liturgia 1136 ;

VÁGY - DESIDERIUM, vö. Concupiscentia, Cupido
-  boldogság után 1718 -19, 1725 , 2548 ;
-  bosszú után 2302 ;
-  féktelen elítélése 1871 , 2336 , 2380 , 2480 , 2535 -40;
-  féktelen elleni harc 2520 ;
-  imádság után 2601 ;
-  Isten Országa után 2632 , 2818 ;
-  Isten után 27 -30, 2548 -50, 2557 , 2566 , 2589 , 2709 , 2736 ; 2784 ;
-  Jézus után 607 , 1130 ;
-  jó után 1707 , 1765 ;
-  Krisztus hirdetése után 425 , 429 ;
-  Krisztus visszatérése után 524 ;
-  mások javai után 2539 , 2553 ;
-  megfékezése 1809 ;
-  megtérés után 1431 ;
-  pénz után 2424 ;
-  Szentlélek után 2541 -43, 2737 , 2764 ;
-  szenvedély 1772 .

VAKMERÔSÉG - PRAESUMPTIO
-  remény elleni bűn 2091 -92.

VAKOK
-  kérését Jézus meghallgatta 2616 .

VÁLÁS - DIVORTIUM
-  meghatározása 2384 ;
-  következményei katolikus házasfelek között 1650 , 1664 , 2384 -85, 2400 ;
-  polgári engedélyezése 2383 .
-  és a házasság fölbonthatatlansága 2382 ;
-  és a szeretet tettei 1651 ;
-  és az ártatlanul ehagyott fél 2386 ;

VALLÁS - RELIGIO
-  mind Isten keresése 2566 ;
-  nem keresztény és az Egyház 842 -43;
-  szabadsága 2137 ;
-  társadalmi kötelességei 2104 -05, 2467 .
-  és a politikai közösség 2244 ;

VALLÁSI KÖTELESSÉGEK - OFFICIA RELIGIOSA
-  botrány kerülése 2489 ;
-  család támogatása és védelme 2209 -10, 2211 ;
-  Egyház javára vélemény nyilvánítása 907 ;
-  Egyház parancsainak megtartása 578 , 2037 ;
-  evangélium hirdetése 848 , 888 ;
-  felebarát megsegítése 1932 -33, 2198 , 2444 , 2446 ;
-  gyermekek nevelése 2221 -31, 2252 ;
-  hamis eskü kerülése 2151 ;
-  helyes lelkiismeret formálása 2496 ;
-  hité és tanúságtétele 2087 , 2471 -72;
-  igazságról tanúságot tenni 2467 , 2472 ;
-  irgalmasságe 2298 ;
-  Isten gyermekeként élni 2784 ;
-  Isten országának keresése 2817 ;
-  Isten tisztelete 2083 , 2104 -05, 2136 ;
-  jóvátétel 2487 ;
-  Krisztus üdvözítő művének ünneplése 1163 ;
-  lelkiismeretre hallgatás 1778 ;
-  liturgia alkalmazása a helyi kultúrához 1205 ;
-  liturgiában való részvétel 1141 ;
-  szülők és felettesek iránt 2199 , 2234 ;
-  szülők iránti tisztelete 2214 -20;
-  teremtés helyes használata 2820 .

VALLÁSI KÖZÖMBÖSSÉG - INDIFFERENTIA RELIGIOSA 1634 , 2094 , 2128 .

VALLÁSOS TISZTELET - CULTUS
-  eltévelyedései 2111 , 2113 , 2138 , 2581 ;
-  Eucharisztiáé 1178 , 1418 , 1325 , 1378 , 1380 , 1408 ;
-  ideje 2184 -87, 2193 ;
-  imádó 28 , 347 , 939 , 1121 , 1123 , 1148 , 1180 , 1564 , 1596 , 2083 , 2135 ;
-  lelki és az erkölcsi élet 2031 , 2047 ;
-  Máriáé 971 ;
-  Ószövetségben 1093 ;
-  szentképeké 2131 -32, 2141 ;
-  Újszövetségben 1179 ;
-  vegyes házasságokban 1633 -37.

VALLÁSOSSÁG ERÉNYE - RELIGIOSITAS
-  meghatározása 1969 .
-  cselekedetei 1807 , 2095 -96, 2117 , 2125 , 2135 , 2144 ;

VALLÁSTALANSÁG - IRRELIGIO
-  bűnei 2119 -20, 2139 ;
-  rosszasága 2110 , 2118 .

VÁMOSOK - PUBLICANUS/I
-  példabeszédben 2613 .
-  és Jézus 588 ;

VÁRAKOZÁS - EXSPECTATIO, vö. ádvent, beteljesedés
-  jelen időszak állapota 672 ;
-  Messiás eljövetelére 524 ;
-  Messiásra Izraelben 62 , 522 , 529 , 706 , 711 -716, 840 , 1334 ;
-  beteljesedése a Megtestesülés 422 , 489 ;
-  Krisztus visszatérésére 1619 , 2817 ;
-  léleké a test föltámadására 997 ;
-  Máriáé az ígéretekre 489 ;
-  megholtaké a megváltásra 633 .
-  és a liturgia 1096 , 2760 ;
-  és a remény 2090 ;
-  és az imádság 2772 , 2854 ;
-  és az új Föld 1049 ;

VASÁRNAP - DOMINICA DIES
-  Eucharisztia ünneplésének fő alkalma 1193 ;
-  felhasználása 2184 , 2194 ;
-  hét első napja 1166 -67, 2174 ;
-  jelentése 1163 , 2190 ;
-  Jézus feltámadásának napja 1343 ;
-  megszentelése imádsággal 2698 ;
-  munkaszünete 2185 -86, 2193 ;
-  szentmise kötelezettsége 1389 , 2042 , 2180 -83;
-  szombat beteljesedése 2175 -76;
-  ünnep jellegének védelme 2187 -88;
-  ünneplése az Egyház életének központja 2177 .

VÉDELEM - DEFENSIO
-  békéé 2302 -17;
-  családé 2209 , 2211 ; 2240 ;
-  emberi méltóságé 1929 .

VÉG - FINIS, vö. beteljesedés, Consummatio
-  földi életé 1013 , 1021 ;
-  időé 682 , 686 , 865 , 1042 , 1048 , 1059 ;
-  mindeneké Isten 198 .

VÉGSÔ DOLGOK - ESCHATOLOGIA 676 , 1186 , 2771 , 2776 ; vö. ítélet, pokol, halál, paradicsom, örök élet

VÉGSÔ IDÔK - PARUSIA 1001 , vö. Plenitudo temporum

VÉLELEM - AESTIMATIO
-  jóhiszeműség 1865 ;
-  rosszhiszeműség 1865 .

VÉLEMÉNY - SENTENTIA
-  nyilvánításának szabadsága 1901 .

VENDÉGSZERETET - HOSPITALITAS 1971 .

VÉR - SANGUIS, vö. Eucharisztia et Transsubstantiatio

VÉRFERTÔZÉS - INCESTUM
-  meghatározása 2388 ;
-  következményei 2388 ;
-  súlyossága, 2356 .

VÉRKERESZTSÉG - BAPTISMUS SANGUINIS 1258 .

VÉRTANÚK - MARTYRES
-  aktái 2474 ;
-  ellenálltak a bályványimádásnak 2113 ;
-  jelentése 2473 ;
-  tisztelete 957 , 1173 .

VESPERÁS - VESPERAE 1175 .

VEZETÔ - DUX
-  állam a gazdasági életben 2431 ;
-  Krisztus 551 , 1547 ;
-  lelki 2690 ;
-  lelkiismeret 1778 , 1806 ;
-  okosság 1778 , 1806 ;
-  pápa 816 , 895 , 899 ;
-  püspökök és lelkipásztorok 939 , 1140 , 1575 , 2033 , 2594 ;
-  Tanítóhivatal 93 .

VÍCIUMOK - VITIUMA, vö. főbűnök;
-  eredete 1865 , 1876 ;
-  felsorolása 1866 ;
-  kijavítása 2302 .
-  és az erények 1768 , 1774 , 2516 ;

VILÁG - MUNDUS
-  célja 681 , 1001 , 1243 ;
-  Egyház küldetésének helye 782 , 863 , 2105 ;
-  eredete 284 -85;
-  harmadik 2440 ;
-  javaihoz ragaszkodás 2545 , 2548 ;
-  javának és üdvösségnek eszközei 799 , 909 , 928 , 1941 , 2044 , 2438 ;
-  megbékéltetett és újra összefoglalt 620 , 2748 ;
-  rendeltetése 314 , 769 , 1001 , 1046 , 1680 ;
-  Üdvözítője Krisztus 457 -58, 608 , 728 , 1355 .
-  új és megújított 655 , 670 , 916 , 1042 -50;
-  út Isten megismerésére 31 -34;
-  és a bűn 310 , 402 , 408 , 2844 , 2852 -54;
-  és a gondviselés 303 , 395 ;
-  és a teremtés 216 , 295 , 325 , 327 , 337 -49, 760 ;
-  és az ember kapcsolata 373 , 377 ;
-  és Isten kapcsolata 212 , 300 ;

VILÁGI HÍVÔK - LAICUS
-  meghatározása 897 .
-  apostolkodása 864 , 900 , 2442 ;
-  hivatása 898 -900, 2442 ;
-  részesedése Krisztus királyi hivatalában 908 -13, 943 ;
-  részesedése Krisztus papi hivatalában 901 -03, 941 ;
-  részesedése Krisztus prófétai hivatalában 785 , 904 -07, 942 .
-  és a zsolozsma 1174 -75;
-  és az áldások 1669 ;

VILÁGI INTÉZMÉNYEK - INSTITUTA SAECULARIA 928 -29, vö. vita consecrata

VILÁGOSSÁG - LUX
-  értelemé 37 , 47 , 156 -57, 1955 ;
-  fiai 736 , 1216 , 1695 ;
-  hité 26 , 89 , 286 , 298 , 2730 ;
-  szimbólum 697 , 1027 , 1147 , 1189 ;
-  világé 1243 , 2105 , 2466 .
-  és a keresztség 1216 ;
-  és a Tízparancsolat 1962 ;
-  és Isten 157 , 214 , 234 , 242 , 257 ;
-  és Isten Igéje 141 , 1785 ;
-  és Krisztus 280 , 529 , 748 , 1202 , 2715 , 2466 , 2665 ;
-  és sötétség 285 , 1707 ;

VÍZÖZÖN - DILUVIUM
-  keresztség előképe 1094 , 1219 .

ZARÁNDOKLÁS - PEREGRINATIO
-  alkalmas időpontjai 1438 ;
-  Egyházé 769 ;
-  földi, emberé 1013 , 1419 ;
-  jelentése 2691 ;
-  vallási gyakorlat 1674 , 2101 .

ZSENGE - PRIMITIAE
-  Egyházé Mária 972 ;
-  megholtaké Krisztus 655 ;
-  nemzeteké a napkeleti bölcsek 528 ;
-  örök boldogságé a Szentlélek gyümölcsei 1832 .

ZSIDÓ HÚSVÉT - PASCHA
-  beteljesedése 1096 , 1164 ;
-  jelentése 1363 ;
-  ünneplése a zsidóknál 1096 .

ZSINAT - CONCILIUM
-  és a hit 250 ;
-  és a hitoktatás 9 ;
-  és a hitvallások 192 ;
-  és a püspöki kollégium 884 , 887 , 891 .

ZSOLD - STIPENDIUM
-  bűné a halál 1006 .

ZSOLTÁROK - PSALMI
-  meghatározása 2596 ;
-  fajtái 2588 ;
-  gyűjteménye 2585 ;
-  jelentése 2586 -88;
-  jelentősége 2597 ;
-  mint közösségi imádság 2585 -89;
-  oktatása 1176 ;
-  tanítják a hitet és reményt 2657 .
-  és a liturgia 1156 , 1177 ;
-  és a szegények 716 ;

Módosítva:2011. 06. 06.