A HITVALLÁS

184
Apostoli hitvallás [1] Nicea--konstantinápolyi hitvallás [2]
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idők kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből.
aki fogantatott Szentlélektől, Megtestesült a Szentlélek erejéből
született Szűz Máriától; Szűz Máriától, és emberré lett.
szenvedett Poncius Pilátus Poncius Pilátus alatt értünk
alatt; megfeszítették, keresztre feszítették,
meghalt és eltemették. kínhalált szenvedett és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül
Harmadnapra föltámadott a halottak közül; az Írások szerint,
fölment a mennybe, fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; ott ül az Atyának jobbján,
onnan jön el de újra eljön dicsőségben
ítélni élőket és holtakat. ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége.
Hiszek Szentlélekben. Hiszek a Szentlélekben Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik; akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban,
a szentek közösségét, vallom az egy keresztséget
a bűnök bocsánatát, a bűnök bocsánatára,
a test föltámadását várom a holtak feltámadását
és az örök életet. Amen. és az eljövendő örök életet. Amen.

Jegyzetek:


[1] DS 30.
[2] DS 150.


Vissza a tartalomhoz |Vissza a tárgymutatóhoz | Ugrás a lap tetejére

[© Minden jog fenntartva.]
Észrevételeit kérjük írja meg a wmaster [kukac] katolikus.hu címre.
Módosítva:2008. 06. 05.