UTÓSZÓ…

1997 őszén elhatároztam, hogy tanítványaim részére egy elektronikus magazint készítek, egyszerűen csak meglepetésül, szórakoztatónak. Havonta terveztem újabb kiadását közreadni. A gerincét, szándékom szerint, a szentek életének és a liturgiának ismertetése adta. Az első hónapok során érkezett tanácsok és tapasztalatok alapján hamarosan módosítottam elképzeléseimen. Két év közös munkája nyomán alakult ki a jelenlegi forma. Központi téma maradt szentjeink életének rövid ismertetése, viszont szükségesnek láttam néhány újabb szempont beépítését is. Csatoltam egy vázlatos lexikonrészt, ami érthetővé teheti az ismeretlen fogalmakat. Megpróbáltam egy történelmi párhuzamot, valamiféle időszalagot beépíteni, hogy a szentek élete az Egyház (és a világ) történetében együtt legyen szemlélhető. Óhatatlanul a terjedelem növelésével járt ez együtt. Hamarosan kinőttem az egy lemeznyi terjedelmet. Mivel a számítástechnikában kevésbé járatosak számára is könnyen hozzáférhetővé kívánom tenni anyagunkat, ezért azt egy önkicsomagoló programba tömörítettem. Most pedig közvetlenül az interneten teszem hozzáférhetővé.

Munkámhoz sokan szóltak hozzá, ezúttal is megköszönöm a hozzászólásokat és javaslatokat. Különösen is köszönöm fiam hozzászólásait, minden részletre kiterjedő alapos észrevételeit, valamint javaslatait, melyek nagyon segítették munkámat. Fáradságot nem ismerve lektorált, töprengett, kísérletezett. Ténylegesen társszerzőm volt ebben a nagy munkában.

Munkatársnak tekintem azokat a könyveket is, melyek segítettek anyagunkat összeállítani. Hála minden írónak, aki értékes gondolatokat adott… Igyekeztem úgy venni át anyagokat, hogy ezzel szerzői jogokat ne sértsek. A célom az volt, hogy vázlatosan, jegyzetszerűen körvonalazzam az egyes szentek életét. Az életrajzi adatokat csak igen röviden soroltam fel, a csodákat és szenvedéseik részletezését is igencsak megszűrtem. Ezért aztán mindenütt igyekeztem hivatkozni a könnyebben hozzáférhető forrásmunkákra, ezekben bőven találhat mindenki tövábbi részleteket a szentek életéről. A szentek élete kimeríthetetlenül bő anyagot kínál a vizsgálódáshoz, nem is szándékoztam a feldolgozás során a teljességre törekedni.

Az egymásnak ellentmondó, sokszor teljesen összeegyeztethetetlen hagyományok nagyon megnehezítik a megnyugtató és tudományos feldolgozást. Előre is elnézést kérek minden olvasómtól a következetlenségek miatt. A sokféle forrásmunka miatt elsősorban a nevek írása igen vegyes, többször már néhány sorral odább is lényegesen eltér. Ezt szokni kell, meg kell ismerni a latinos, görögös, ilyen-olyan helyesírási módot. Még zavaróbb az évszámok közt fellelhető sokszor igen nagy eltérés. Nem kívántam állást foglalni a különböző szerzők adatai között. Megbízhatóbb, pontosabb adatok biztosítása érdekében javaslom a szakirodalom beható tanulmányozását. Egyéni döntéssel így szerezzen minden olvasóm saját történeti és stiláris önállóságot. Nekem ez nem volt célom.

Célom egyrészt az volt, hogy álljon rendelkezésünkre egy könnyen kezelhető gyüjteményes munka a szentekről, történetükről, irodalmukról. Másrészt segíteni szándékoztam azoknak, akik a szentek példáját követve, lelki életüket tökéletesíteni szeretnék. Ezért adtam a rövid életrajzok mellé gondolatébresztő kérdéseket, nemes gondolatmorzsákat, szentírási hivatkozásokat, néha könnyed bohóságokat. Végül határozott szándékom példát mutatni, hogy a program-piacon fellelhető sok profán (néha kifejezetten gyenge, sőt romboló) kezdeményezés mellől mi sem hiányozhatunk az újstílusú lelki irodalommal. Szerencsére az interneten egyre több anyag hozzáférhető Testvéreink munkája nyomán, ahol értékes információk találhatók.

Végére értem ennek a témának. Ha most kezdeném, egészen máskép írnék le sok mindent. Kicsit lámpaláz-szerű nyugtalanság tölt el. Most látom csak művem gyengeségeit, sejtem tévedéseit és hibáit. Ezekért elnézést kérek minden felhasználótól. Bocsássanak meg érte és imádkozzanak, hogy alkalmatlanságom másokat alaposabb munkára ösztönözzön, botlásaim mindenkit a tökéletesség felé irányítsanak. Kövessék példámat, és alakuljon ki világméretben, a katolikus vallási irodalom elektronikus gyakorlata. Papjaink, hitoktatóink, íróink, általában mindenki igyekezzen ezen a területen is alkotni. Legyen egy új honfoglalás az elektronikus rendszerekben…

Ez a mű szabadon másolható, kérek is minden olvasómat, terjessze minden érdeklődőnek ( Creative Commons License id. Rieth József Szentjeink című műve Creative Commons Nevezd meg!-Így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. ). Várom a szíves hozzászólásokat, észrevételeket, javaslatokat. Ezeket következő anyagaimban feltétlen hasznosítani kívánom. Eredményes munkát kívánok mindenkinek

Rieth József hitoktató

Budapest

tel.: 3-554-901