SZŰZ MÁRIA MISÉK OLVASMÁNYAI

A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA KÖZÖS MISÉI

első olvasmány

húsvéti időn kívül

húsvéti időben

második olvasmány

evangéliumok

ELSŐ OLVASMÁNY és válaszos zsoltár

Húsvéti időn kívül

1. Ter 3, 9-15.20; Jud 13, 23-25; (válasz: Jud 15, 10)

2. Ter 12, 1-7; Lk 1, 46-55

3. Sám 7, 1-5.8-11.16; 1Sám 2, 1.4-8

4. 1Krón 15, 3-4.15-16; 16, 1-2; Zsolt 112, 1-8

5. Péld 8, 22-31; Zsolt 44, 11-12.14-17

6. Sir 24, 1-2.5-7.12-16.26-30; Zsolt 44, 11-12.14-17

7. Iz 7, 10-14; 8, 10; 1Sám 2, 1.4-8

8. Iz 9, 2-4.6-7; Zsolt 112, 1-8

9. Iz 61, 9-11; 1Sám 2, 1.4-5.6-8

10. Mik 5, 2-5; Zsolt 112, 1-8

11. Zak 2, 10-13 Lk 1, 46-55

ELSŐ OLVASMÁNY és válaszos zsoltár

Húsvéti időben

1. ApCsel 1, 12-14 Lk 1, 46-55

2. Jel 11, 19;12, 1.3-6.10 Zsolt 44, 11-12.14-17

3. Jel 21, 1-5 Jud 13, 23-25; (válasz: Jud15, 10)

MÁSODIK OLVASMÁNY

1. Róm 5, 12.17-19

2. Róm 8, 28-30

3. Gal 4, 4-7

4. Ef 1, 3-6.11-12

EVANGÉLIUMOK (előtte az esetleges evangélium előtti vers)

1. Mt 1, 1-16.18-23 (v. Mt 1, 18-23)

2.a Lk 1, 45 Mt 2, 13-15.19-23

2.b Lk 11, 28; Mt 12, 46-50

3. Lk 1, 28 Lk 1, 26-38

4. Lk 1, 45 Lk 1, 39-47

5. Lk 2, 1-14

6. Lk 2, 19 Lk 2, 15-19

7. Lk 2, 27-35

8. Lk 2, 19; Lk 2, 41-52

9. Lk 11, 28 Lk 11, 27-28

10. Lk 1, 45; Jn 2, 1-11

11. Jn 19, 25-27

Irodalom: O478