MUNKÁS SZENT JÓZSEF május 1.

L. más József: Kalazanci Mária jegyese

SZENT JÓZSEF A MUNKÁS a szentírásban a származásával mutatkozik be (Mt 1, 1-17; Lk 3, 23-38). Jegyese Máriának. Igaz ember, aki nem akarta Máriát rossz hírbe hozni. Engedelmeskedett az angyalnak, gondoskodott családjáról (Mt 1, 18-25), mentette a Heródesi veszély elől (Mt 2, 13-15). Názáretben otthont teremtett számukra (Mt 2, 19-23), majd észrevétlenül eltűnik látókörünkből. Mindezt ismeretlenül, anélkül teszi, hogy a Szentírás egyetlen szavát is megörökítené.

József a szolgálat embere, a cselekedetekkel beszélő gondoskodás példája. Ott van, ahol szükséges a jelenléte, nem magyarázkodik, nem okoskodik, egyszerűen csak jelen van, teszi a dolgát, teszi azt, amit kell.

Szent József a munkások védőszentje, a jegyesek pártfogója.

Az ünnepet XII. Piusz pápa vezette be 1955-ben.

Példája:

Háttérben is, ismeretlenül is tedd a feladatod; légy igaz ember!

Olvasmányok: Ter 1, 26-2, 3 vagy Kol 3, 14-15.17.23-24; (Zsolt 89, 2-4.12-14.16; Zsolt 67, 20); Mt 133, 54-58

Irodalom: C473,94; F501

SzVU ének: 213