A Scheyern melletti bencés apátság kápolnájában

táblakép sorozat mutatja 1625-ből, hogyan indult István és

jegyese, Gizella, Adalbert kíséretében Magyarországra.