SZENTOLVASÓ

Megváltásunk történetének nagy eseményeiről, tehát hitünk “titkairól” elmélkedve szokás imádkozni a Szentolvasót, más szóval a Rózsafüzért, vagy röviden Olvasót, de szokták Szűz Mária zsolozsmájának is nevezni. Imádkozásával a titkokra emlékezésen kívül Isten Anyját tiszteljük.

A teljes Szentolvasó tizenöt “tizedből” áll, melyet három részre osztunk: örvendetes olvasóra - fájdalmas olvasóra - dicsőséges olvasóra. Ezt a teljes olvasót szokták Domonkos-olvasónak nevezni. Az általánosan használatos Szentolvasó öt tizedből áll, imádkozásakor vagy az örvendetes, vagy a fájdalmas, vagy a dicsőséges olvasó titkait mondjuk.

A Szentolvasó imádkozását a Hiszekeggyel kezdjük, majd egy Miatyánkot mondunk három Üdvözléggyel, amelyekbe Jézus neve után egy-egy kérést illesztünk, majd egy Dicsőséget mondunk.

Minden tized egy Miatyánkkal kezdődik, ezután tíz Üdvözlégy következik, végül egy Dicsőséggel zárul. A tized előtt, vagy minden Üdvözlégyben a Jézus név után a “titkot” befűzzük.

AZ ÖRVENDETES OLVASÓ TITKAI

A bevezető három üdvözlégyre:

1. …aki hitünket növelje,

2. …aki reményünket erősítse,

3. …aki szeretetünket tökéletesítse.

A tizedekre:

1. …akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál;

2. …akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál;

3. …akit te, Szent Szűz a világra szültél;

4. …akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál;

5. …akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

A FÁJDALMAS OLVASÓ TITKAI

A bevezető három üdvözlégyre:

1. …aki értelmünket megvilágosítsa,

2. …aki emlékezetünket megerősítse,

3. …aki akaratunkat tökéletesítse.

A tizedekre:

1. …aki érettünk vérrel verítékezett;

2. …akit érettünk megostoroztak;

3. …akit érettünk tövissel koronáztak;

4. …aki érettünk a keresztet hordozta;

5. …akit érettünk keresztre feszítettek.

A DICSŐSÉGES OLVASÓ TITKAI

A bevezető három üdvözlégyre:

1. …aki gondolatainkat irányítsa,

2. … aki szavainkat vezérelje,

3. …aki cselekedeteinket kormányozza.

A tizedekre:

1. …aki a halálból feltámadott;

2. …aki a mennybe fölment;

3. …aki nekünk a Szentlelket elküldte;

4. …aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett;

5. …aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

SzVU ének: 264