"Mint aki a legbuzgóbb őrizője a Krisztus által ránk hagyott tanításnak."

Írja ajánlólevelében Szent Eleutheros pápa Szent Ireneuszról.