Adalbert fogolyként is buzdította társait:

"Atyámfiai! Annak hatalma, kiért szenvedünk,

nagyobb minden hatalomnál. Vele senki sem

mérkőzhetik, jóságának nincsen mása."